Магістерської роботи


Скачати 120.89 Kb.
НазваМагістерської роботи
Дата20.05.2013
Розмір120.89 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Додаток до наказу

від «03» грудня 2012 р.

№ 113
Теми магістерських робіт

слухачів ІІІ курсу заочно-дистанційної форми навчання

спеціальності «Державне управління»П.І.Б.

магістранта

Тема

магістерської роботи

Науковий керівник

Спеціалізація «Організація правової роботи в органах публічної влади»Архіпова Лариса Андріївна

Політичні партії і партійні системи

Доцент

Пастушенко П.ПБулавченко Олександр Семенович

Державно-правове регулювання діяльності органів публічної влади
(на прикладі Одеської області)

Старший викладач

Коваль З.В.Демченко Юлія Григорівна

Державно-правове регулювання конкуренції

Доцент

Гейко Л.М.Дерев'янкін Віталій Валерійович

Правове регулювання діяльності акціонерних товариств

Доцент

Токарчук О.Й.Істраткіна

Іоланта

Йонасівна

Реформування пенсійної системи в

Україні: проблеми та перспективи розвитку

 Старший викладач

Коваль З.В.Кобзева

Жанна

Миколаївна

Реформування державної пенсійної системи України (на прикладі
АР Крим)

Доцент

Білорусов С.Г.Майборода Олена Миколаївна

Управління соціальними проектами на регіональному рівні

Професор

Драгомирецька Н.М.Мараховська Наталія

Сергіївна

Правове регулювання взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Старший викладач Коваль З.В.Мартинюк

Ірина

Анатоліївна

Правове регулювання зв’язків з громадськістю в органах державного управління

Доцент

Гейко Л.М.Ороховський Сергій Юрійович

 Правове регулювання фондового ринку

Доцент кафедри Пашиніна Т.С.Платіка Микола Вікторович

Правове регулювання доходів та видатків місцевих бюджетів

Доцент

Гейко Л.М.Плотянська Ганна Володимирівна

Правові аспекти діяльності органів виконавчої влади

Доцент

Білорусов С.Г.Прокопенко

Дмитро

Вікторович

Діяльність митних органів з попередження і боротьби з контрабандою

Доцент

Токарчук О.Й.Прокопенко Катерина Олександрівна

Митно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Старший викладач

Коваль З.В.Стукан

Олег

Степанович

Юридична відповідальність у механізмі правового забезпечення фінансової безпеки

Доцент

Білорусов С.Г.Харута Кирило Сергійович

Забезпечення правового господарського порядку

Доцент

Пастушенко П.П.

Спеціалізація «Регіональне управління»Анатоліді

Юлія

Олександрівна

Механізми взаємодії органів державної влади та органів АРК у сфері земельних відносин

Професор кафедри

Саханенко С.Є.Берсан

Андрій

Павлович

Технологія прийняття управлінських рішень у системі органів місцевого самоврядування

Доцент

Крупник А.С.Бурейко

Олександр Альбертович

Реформування житлово-комунального господарства на прикладі Чаплинського району Херсонської області

Доцент

Вишневська В.М.Войтко

Анжеліка Олександрівна

Організаційно-правове регулювання державних закупівель щодо забезпечення функціонування місцевих органів влади

Доцент

Чебан О.І.Глущенко Наталя Петрівна

Державна земельна політика як фактор місцевого розвитку

Доцент

Чебан О.І.Гурєєва

Лариса

Миколаївна

Управління розвитком регіональних аеропортів України: проблеми та перспективи

Старший викладач

Різникова Я.О.Дяченко Альона Володимирівна

Застосування державно-приватного партнерства у сфері туризму

Доцент

Молодожен Ю.Б.Зінова

Оксана

Адамівна

Забезпечення переходу до раціонального використання земель сільськогосподарського призначення

Професор

Надолішній П.І.Козаков

Ігор

Васильович

Підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування на основі участі громадськості в управлінні

Доцент

Крупник А.С.Козявка

Ілля

Степанович

Організація розподілу капітальних вкладень бюджетів в сучасних умовах розвитку економіки (на прикладі АРК)

Старший викладач

Різникова Я.О.Наумова

Ірина Володимирівна

Організаційно-правове забезпечення регулювання ринку землі на регіональному рівні

Доцент

Чебан О.І.Попов

Афанасій Сергійович

Розвиток системи державної служби в країнах Європейського Союзу: досвід для України

Доцент

Овчаренко Ю.О.Попов

Сергій

Сергійович

Організація захисту інформації в органах публічного управління

Старший викладач

Молчанов Д.С.Сабадирьова Євгенія Володимирівна

Механізми державного управління ресурсним забезпеченням соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Херсонської області)

Професор

Надолішній П.І.Солодаєв

Сергій Володимирович

Програмне управління розвитком житлово-комунального господарства району (на прикладі Вознесенського району Миколаївської області)

Старший викладач

Куспляк І.С.

Спеціалізація «Європейська інтеграція в умовах глобального врядування»Берін

Віктор Станіславович

Підвищення ефективності управлінської діяльності митної служби в умовах реформування митної системи України

Доцент

Запша Г.М.Боделан

Володимир Русланович

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій: досвід країн-членів ЄС

Доцент

Кривцова В.М.
Бондарчук Олександр Михайлович

Членство України в СОТ: проблеми та здобутки

Професор

Дергачов В.О.Бурсак

Любов

Іванівна

Розвиток зовнішньоекономічних відносин України з країнами Європейського Союзу

Доцент

Запша Г.М.Вдовіченко

Марина

Дмитрівна

Досвід реформування пенсійної системи в країнах-членах ЄС: уроки для України

Доцент

Нагорная І.В.Джигар

Віктор Олександрович

Державне управління у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Доцент

Кривоцюк П.С.Єськов

Юрій

Олексійович

Воєнна безпека та оборонна достатність в Україні: проблема доцільного співвідношення

Доцент

Усатюк І.Ф.Касьянов

Павло

Васильович

Програми міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу в Автономній Республіці Крим

Доцент

Комаровський В.В.Катюха Ігор Сергійович

Прикордонна безпека України: стан та шляхи забезпечення

Доцент

Кривоцюк П.С.Ковтун

Олексій

Васильович

Міжнародна технічна допомога в Автономній Республіці Крим

Доцент

Комаровський В.В.Колесников

Валерій

Вікторович

Реформа Збройних Сил України та її обороноздатність у контексті європейської інтеграції

Доцент

Остапенко А.О.Крецу

Федір

Анатолійович

Проблеми етнонаціональної політики в Україні та шляхи їх розв’язування на прикладі україно-молдовських міжетнічних взаємин

Доцент кафедри

Кривцова О.М.Лука

Ігор Петрович

Міжнародний тероризм як глобальна проблема

Доцент кафедри

Фєтєску І.А.Панченко

Андрій

Васильович

Безпека регіонів України у співвідношенні з проблемами національної безпеки: аналіз та оцінка цілей і завдань

Доцент

Усатюк І.Ф.Стоянов

Віктор Афанасійович

Стратегія розширення Європейського Союзу та політичні виклики цього процесу

Професор

Харічков С.К.Швець

Ірина

Дмитрівна

Особливості взаємовідносин між ЄС та Росією та їх вплив на процес європейської інтеграції України


Доцент кафедри

Фєтєску І.А.Якушко

Надія Олександрівна

Використання європейського досвіду в системі управління освітою


Доцент

Комаровський В.В.

Спеціалізація «Соціальна і гуманітарна політика»Бикова

Ірина Володимирівна

Удосконалення механізмів державного регулювання сфери рекреації на прикладі АР Крим

Доцент

Светлічний В.І.Бусигіна

Алевтина Валеріївна

Особливості формування та реалізації кадрової політики в органах місцевого самоврядування

Доцент кафедри

Арабаджи Г.І.Григор'єв Володимир Анатолійович

Управління персоналом у системі митної служби України: шляхи удосконалення

Професор

Якубовський О.П.Додо

Сейран

Усеінович

Аналіз сучасного стану системи пенсійного забезпечення в Україні та перспективи її реформування

Доцент кафедри

Яценко В.А.Дрозд

Катерина Миколаївна

Теоретико-методологічні основи розробки соціальних проектів у державному управлінні

Доцент

Мошак О.В.Іванічева

Вікторія Миколаївна

Концептуальні засади сталого розвитку в соціальній політиці держави

Професор

Овчаренко С.В.Кікоть

Олеся

Анатоліївна

Культурна політика держави та державний імідж України

Професор

Шелест Д.С.Кожеурова Людмила Миколаївна


Політика держави у сфері дошкільної освіти: сучасний стан та шляхи удосконалення (на прикладі м. Києва)

Доцент

Ростіянов Б.Ю.Лойко

Анастасія Володимирівна

Роль інститутів громадянського суспільства в демократизації державного управління в Україні

Доцент

Росколотько І.Л.Мисловська

Аліса Олександрівна

Управління проектами комунікативної діяльності інформаційних служб на місцевому рівні

Професор

Драгомирецька Н.М.Прохоренко Світлана

Вікторівна

Державно-управлінські пріоритети у сфері загально-середньої освіти (на прикладі міста Києва)

Доцент

Ростіянов Б.ЮСелецька

Галина

Ігорівна

Службовий етикет у діяльності державного службовця: шляхи удосконалення

Доцент кафедри

Арабаджи Г.І.Слободянюк Наталія

Миколаївна

Електронний документообіг у сфері управління

Старший викладач

Полесіна О.Г.Тоболток

Наталія

Петрівна

Державна політика в Україні щодо сімї як соціального інституту

Професор

Гансова Е.А.Ящук

Ганна

Михайлівна

Кадрова політика у сфері державної служби: шляхи реалізації

Доцент кафедри

Яценко В.А.


Перший заступник директора А. Г. Ахламов

Схожі:

Реферат Пояснювальна записка до магістерської дипломної роботи: 105...
Мета магістерської роботи – розроблення методів і алгоритмів планування обчислювальних ресурсів у кластері GRID
Методичні рекомендації до написання розділу магістерської (дипломної...
Методичні рекомендації до написання розділу магістерської (дипломної ) роботи “Охорона праці”
Тема магістерської дисертації
...
ПРО МАГІСТЕРСЬКУ ДИПЛОМНУ РОБОТУ
Виконання магістерської роботи є заключним етапом підготовки магістра та має на меті
Тема магістерської або бакалаврської дипломної роботи
Розроблення модуля «Управління складськими операціями» на базі мобільних технологій
Тема магістерської або бакалаврської дипломної роботи
Планування виконання завдань на гетерогенному кластері на основі вирішення задачі (0,1)-рюкзак
Тема магістерської або бакалаврської дипломної роботи
Розроблення автоматизованого модуля аналізу стану водних об'єктів у районі курортного міста
Тема магістерської або бакалаврської дипломної роботи
Моделювання впливу антропогенних факторів на стан забруднення водних об’єктів Харківської області
Магістерської дипломної роботи
Про затвердження тем дипломних робіт факультету Міжнародної економіки та менеджменту студентів магістерського рівня підготовки, спец....
Тема магістерської або бакалаврської дипломної роботи
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка