ЮРИДИКО-ЛІНГВІСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ЯКОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ТЕКСТІВ


Скачати 20.99 Kb.
НазваЮРИДИКО-ЛІНГВІСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ЯКОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ТЕКСТІВ
Дата18.05.2013
Розмір20.99 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ЮРИДИКО-ЛІНГВІСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ЯКОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ТЕКСТІВ
Артикуца Наталія Володимирівна
Національний університет «Києво-Могилянська академія»

кафедра міжнародного права і спеціальних правових наук

Українська школа законотворчості

Інституту законодавства Верховної Ради України

Київ, Україна

artykutsa@gmail.com
У доповіді крізь призму категорій сучасної юридичної лінгвістики розглянуто специфіку нормативно-правового тексту, його функції, жанрові різновиди, параметри якості та критерії оцінки юрлінгвістами-експертами.

Важливим елементом законотворчої діяльності взагалі та законодавчої тех­ніки зокре­ма є мова, її лексичні та граматико-стилістичні ресурси, що реа­лізуються в законодавчих текстах. Саме у мовно-словесних знаках і конструк­ціях репрезентуються правові поняття й категорії, правові норми та приписи. Усвідомлення ролі й значення мови як першоелемента для матеріалізації (об’єктивації) права зумовило пильну увагу зако­но­дав­ця до мовного матеріалу, мовних ресурсів і пошуку ефективного лінгвістичного інструментарію для забезпечення високої якості нормативно-правових текстів, передусім законодавчих. Мову в праві слід розглядати не просто як будівельний матеріал, а складний поліфункціональний інструмент вербально-правової регла­ментації суспіль­них відносин.

Особливу увагу в доповіді сфокусовано на юридико-лінгвістичних параметрах якості нормативно-правових текстів та способах їх оптимального втілення у правових нормах, правових дефініціях і юридичних конструкціях.

Для виявлення повного спектру специфічних ознак нормативно-правового тексту автор досліджує термінологію законодавства, законодавчі дефініції, правові норми різних типів, типові син­так­сичні конструкції у формі регулятивно-нормативних тверджень (констата­цій­но­го, зобов’язального, імперативного, заборонного, оцінно-правового ха­рактеру), найбільш поширені лексико-граматичні моделі для основних структурних частин правової норми (гіпотези, диспозиції, санкції), застосування граматичної категорії модальності для регламен­тації різних моделей пра­вової поведінки (можливості / неможливості, бажаності, необхідності, обов’язковості дії) тощо.

Найважливішими критеріями оцінки якості законодавчого тексту у світлі мовностилістичних вимог є: офіційність, точність, однозначність, зро­зумі­лість, стислість, узагальненість, стан­дартизованість, нормативність, ло­гіч­ність, стилістична одно­рід­ність, емо­ційно-експресивна нейтральність, коректність, від­сут­ність індивідуально-авторських рис. Саме крізь призму цих лінгвістичних па­раметрів юрлінгвістам-експертам слід оцінювати текст кожного законопро­екту, а законо­давцям шукати оптимальний варіант формулю­ван­ня законодав­чої думки (як на рівні окремої правової норми, так і законо­проек­ту в цілому).

Схожі:

Контрольні питання до заліку з курсу «Правнича лінгвістика»
Основні правила юридико-лінгвістичного тлумачення текстів нормативно-правових актів
Аналіз роботи з державної реєстрації нормативно-правових актів
Державною реєстрацією нормативно-правових актів в Головному управлінні юстиції у Волинській області займається сектор реєстрації...
Інформація про роботу сектору реєстрації нормативно-правових актів,...
Державною реєстрацією нормативно-правових актів в Головному управлінні юстиції у Волинській області займається сектор реєстрації...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим...
Тема: 5: Вивчення нових нормативно-правових документів. Наказ Управління МНС України в Миколаївській області №358
М іністерство юстиції України ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАКАЗ
Відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативно правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого...
Тема «Налагоджування параметрів операційної системи»
Додатково (Дополнительно). Параметри на вкладці Додатково (Дополнительно) діалогового вікна властивостей системи дозволяють вам настроїти...
Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових...
Затвердити Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної...
Юридико-технічні методи регулювання відносин у міжнародному приватному праві
У між­народному приватному праві це питання чи не найменш вивчене. Для міжнародного приватного права характерним є цивільно-правовий...
Перелік нормативно-правових актів зареєстрованих Головним управлінням...
Перелік нормативно-правових актів зареєстрованих Головним управлінням юстиції у Волинській області
Перелік нормативно-правових актів зареєстрованих Головним управлінням...
Перелік нормативно-правових актів зареєстрованих Головним управлінням юстиції у Волинській області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка