04 червня 2010 року                                                                                                   м. Одеса     


Скачати 110.96 Kb.
Назва04 червня 2010 року                                                                                                   м. Одеса     
Дата29.04.2013
Розмір110.96 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
РІШЕННЯ № V/20-395

 

04 червня 2010 року                                                                                                   м.Одеса     

 

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії - Єзерської А.О., секретаря комісії - Ковбасінської Г.В., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Верби М.І., Дубовика М.І., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Міщенка В.В., Габрука М.А., Островської Л.В., Павлової М.А., Горощенко Л.В., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Коваль К.П., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., - розглянувши у відкритому засіданні питання про результати перевірки Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та про діяльність Голови Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голянда Ю.І. за період з березня 2006 року по травень 2010 рік,

ВСТАНОВИЛА:

 

Відповідно до п.10, абз.4 п.17 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № V/10-165 від 13.02.2009 року на 2009 рік затверджено графік перевірок регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

З метою врегулювання  конфліктної ситуації, що склалась в адвокатурі Харківської області, Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури, згідно з рішенням  № V/12-220 від 22.05.2009 року, створено робочу групу, до складу якої включено членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Висоцького В.І., Ковбасінську Г.В., Рафальську І.В., Міщенка В.В., Маргулян К.Г., Башенка С.В., Комарницьку О.О.

На виконання вказаних вимог Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури та рішень Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, членами робочої групи в травні 2009 року проведено перевірку діяльності Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання, про що складено відповідну довідку.

Так, проведеною перевіркою встановлено, що формування Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання проведено без значних порушень вимог діючого законодавства.

Разом з тим, при  перевірці організації роботи комісії, робочою групою встановлено, що в Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відсутній кошторис на 2009 рік, а штатний розклад на 2009 рік Головою Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Голяндом Ю.І. затверджено одноособово, що є грубим порушенням вимог Закону України «Про адвокатуру», Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та ст.7 Примірного регламенту роботи кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого Постановою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № ІV-23-4.1 від 18.08.2006 року, згідно до яких рішення з цих питань комісією приймається колегіально.

Документи, які виправдовують збільшення розмірів винагород, перевіряючим  надані не були.

 

Під час проведення перевірки ведення обліку та зберігання документації і справ робочою групою також встановлені численні та систематичні порушення Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, а саме, відсутність перевірки достовірності поданих документів, належної реєстрації документів, видачі абітурієнтам програм, грубе порушення порядку прийняття документів від заявників, зокрема, в справах не має всіх необхідних документів, в більшості випадків вони не завірені та не посвідчені нотаріусом. Найбільш поширеною помилкою є відсутність документів, які свідчать про відсутність судимості, про сплату внеску на організаційно – технічне забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; приймаються документи від заявників, які не мають відповідної освіти, або стажу роботи за спеціальністю.

У справах осіб, які отримали свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності, не має висновків Голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо повноти та достовірності поданих документів, відомостей, які належно підтверджують роз’яснення права на відвід членам комісії. З протоколів не у кожному випадку можливо встановити повноважність засідань атестаційної палати.

Порушується порядок прийняття кваліфікаційних іспитів: в матеріалах багатьох справ відсутні письмові завдання, а в тих випадках коли вони  в справі є, рівень підготовки цих завдань незадовільний, при наявності рішення про успішну здачу іспитів. Є випадки коли до складання присяги адвоката України допускаються особи, які мають статус державного службовця і відносно яких не має будь-яких даних про звільнення з державної служби.

Порушень вимог чинного законодавства в діяльності Дисциплінарної палати Харківської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не виявлено.

Також перевіркою встановлені численні недоліки при формування електронного реєстру Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Достатньо суттєвим порушенням ведення фінансової діяльності Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури сталося невиправдане списання коштів, виплати членам комісії, які не є штатними співробітниками, заробітної плати.

У своїх поясненнях, наданих з цього приводу на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Голова Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голянд Ю.І., не оспорюючи оголошених згідно довідки обставин, пояснив, що не може нести персональну відповідальність за порушення, вчинені кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, оскільки остання є колегіальним органом.

Заслухавши доповідача - члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Єзерську А.О., Ковбасінську Г.В., Батченка А.Н., Вербу М.І., Луцюка П.С., Міщенка В.В., Габрука М.А., Голову Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голянда Ю.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за можливе визначити наступне.

Відповідно до п.п.3, 4 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, основним завданням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії є визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, та вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів.

У своїй діяльності кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури керується Конституцією України, актами законодавства України, актами Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, прийнятими в межах її компетенції, а також цим Положенням.

Співвідношуючи результати проведеної перевірки Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з наведеними нормами, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури знаходить незадовільним виконання покладених на Харківську обласну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури завдань, що найбільш викликано неналежним виконанням її Головою Голяндом Ю.І. своїх керівних функцій.    

Так, перелічені вище порушення ведення обліку та зберігання документації і справ, а також Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури свідчать про незадовільну роботу атестаційної палати Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та є наслідком безвідповідальної бездіяльності Голови цей комісії та члена атестаційної палати – Голянда Ю.І.

Відповідно до вимог Закону України «Про адвокатуру», Положення про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатуру, ст.7 Примірного регламенту роботи кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого постановою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № ІV-23-4.1 від 18.08.2006 року, рішення комісією та палатами приймаються колегіально.

Згідно Роз’яснення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № ІV-24-3.2 від 15.09.2006 року на початок кожного поточного року кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури планує та затверджує на засіданні комісії кошторис, з врахуванням результатів підсумків витрат та надходжень коштів за попередній рік.

Отже, чинне законодавство, не наділяє голову кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, в тому числі і після закінчення його повноважень, правом одноособово затверджувати кошторис видатків на матеріально – технічне забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та штатний розклад.

Разом з тим, відповідно до Роз’яснення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № ІV/18-3.4 від 10.02.2006 року «Про повноваження голів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на підписання фінансово-бухгалтерської документації до передачі справ новообраному голові», повноваження голів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури щодо організаційно-розпорядчих і господарських функцій, в тому числі, підписання фінансово-бухгалтерської документації, зберігаються до моменту передачі справ новообраному голові кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури».

Враховуючи, що порушення порядку затвердження кошторису, встановлені під час проведення зазначеної перевірки, на думку Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, виникли в результаті перевищення Голяндом Ю.І. своїх повноважень, встановлених, у тому числі, й роз’ясненням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № ІV/18-3.4 від 10.02.2006 року, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне, з метою запобігання таких випадків у подальшому, внести зміни до цього роз’яснення, виключивши повноваження голів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури щодо організаційно-розпорядчих і господарських функцій після закінчення їх повноважень.

Зважаючи на те, що викладені вище обставини, мають ознаки  порушення Головою Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури адвокатом Голяндом Ю.І. Закону України „Про адвокатуру” та інших нормативно-правових актів, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне направити  матеріали перевірки до регіональної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з метою вирішення питання про наявність підстав для притягнення адвоката Голянда Ю.І. до дисциплінарної відповідальності.

Ретельно вивчивши фінансову документацію Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури також визначає, що протягом 2009-2010 років безпідставно, з порушенням цільового призначення використання коштів витрачено - 66380,52 грн. (зарплата, нарахування на неї, придбання ноутбука, принтера, квітів, заправка принтера), які є власністю Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та підлягають поверненню на її рахунок.

Оцінюючи діяльність Голови Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Голянда Ю.І. за період з квітня 2009 року по травень 2010 року, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури також має підкреслити, що він не тільки не сприяє формуванню кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури нового скликання, а навпаки, не маючи будь-яких повноважень, при наявності створеного Організаційного комітету, 12 травня 2010 року Голянд Ю.І. підписав касаційну скаргу до Верховного Суду України і згодом, 15 травня 2010 року на загальних зборах адвокатів Харківської області, де зареєструвалось 890 учасників, в якості головуючого на зборах оголосив інформацію, яка не відповідала дійсності, що поставило під сумнів легітимність зборів та призвело до  їх зриву.

Вказане також свідчить про неналежне володіння Головою Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Голяндом Ю.І. приписами законодавства про адвокатуру.

З метою запобігання подальших можливих перешкод у проведенні загальних зборів адвокатів Харківської області та посягання на адвокатське самоврядування, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, також вважає за необхідне визначити у своєму рішенні обсяг та строк дії повноважень Голови Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Голянда Ю.І.

Реалізуючи повноваження, передбачені ст.14 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 10-1, 20-23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури та п.2.2 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає можливим у своєму рішенні також визначити підвідомчість розгляду питань з приводу прийняття кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю та дисциплінарної практики на період формування Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури VІ скликання.

Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 - 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,

 

ВИРІШИЛА:

 

1.      Внести зміни до Роз’яснення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № ІV/18-3.4 від 10 лютого 2006 року, «Про повноваження голів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на підписання фінансово-бухгалтерської документації до передачі справ новообраному голові», виключивши повноваження щодо організаційно-розпорядчих і господарських функцій.   

Викласти абзац сьомий мотивувальної частини Роз’яснення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № ІV/18-3.4 від 10 лютого 2006 року у наступній редакції: „Після витоку повноважень Голова регіональної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури попереднього скликання зберігає право підписання фінансово-бухгалтерської документації та здійснення представницьких функцій і має право на винагороду за здійснення цих повноважень, рішення про яку приймається новообраною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури”.

2.      Зобов’язати Голову Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голянда Ю.І. повернути  до каси Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 66380,52 грн. витрачених не за цільовим призначенням, як таких, що не мають відношення до організаційно-технічного забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

3.      Визначити, що повноваження Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з питань скликання, організації та проведення загальних зборів адвокатів Харківської області, по формуванню Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури VІ скликання витекли з моменту прийняття Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури рішення № V/18-351 від 26 березня 2010 щодо проведення загальних зборів адвокатів 15 травня 2010 року та сформування Організаційного комітету.

4.      Визначити, що Голова Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голянд Ю.І. - член Організаційного комітету, не мав ніяких повноважень щодо підписання процесуальних документів, в тому числі, касаційної скарги до Верховного Суду України, починаючи з 26 березня 2010 року, як і не мав права передавати такі повноваження будь-кому.

5.      Направити до Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури матеріали перевірки, з метою вирішення питання про наявність підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Голянда Юхима Ілліча - Голови Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання.

6.      Затвердити частково видатки Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в період з квітня 2009 року  по квітень 2010 року (п.п.2, 3, 4 частково 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21).

7.      На період до формування Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури VІ скликання, визначити, що Комісією з питань прийняття кваліфікаційних іспитів на право здійснення адвокатської  діяльності та дисциплінарної практики (громадяни та адвокати Харківської області) є Полтавська обласна Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури. Зобов’язати Голову Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голянда Ю.І. передати в Полтавську обласну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури наявні в комісії справи дисциплінарної палати, документи осіб, які мають намір складати кваліфікаційні іспиті, здійснити перерахування отриманих від цих осіб коштів та здійснювати таку передачу у подальшому, в разі находження відповідних документів.

8.      Довідку за результатами проведення перевірки діяльності Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання опублікувати в ЗМІ („Вісник ВККА”) та довести до відома адвокатів Харківської області.

 

 

Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький

Схожі:

Екологiчне право: Курс лекцiй: Навч посiбник для юрид фак вузiв. К.: Вентурi, 1996
Украєни вiд 25 червня 1991 року, Законi Украєни вiд 16 червня 1992 року, Законi Ук
Регламент: 1 година. Під час заходу будуть обговорюватися
Надання дотації за рахунок Фонду зайнятості – додаткові кошти у фонд заробітної плати роботодавця”, який відбудеться о 11 годині...
Прес-анонс Шановні колеги-журналісти!
Український клуб Одеси має честь повідомити вас про проведення урочистого прийому з нагоди 100-річного ювілею Одеського Українського...
УКРА Ї Н А ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕННЯ
Національної комісії регулювання електроенергетики України №5881/23/17-10 від 17. 09. 2010 року «Щодо розподілу обов’язків», постановою...
УКРА Ї Н А ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
УЖКГ, керуючись листом Національної комісії регулювання електроенергетики України №5881/23/17-10 від 17. 09. 2010 року «Щодо розподілу...
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НАКАЗ
України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої...
ПЛАН РОБОТИ виконавчих органів міської ради на серпень 2010 року №
Про підсумки виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Нікополя за І півріччя 2010 року
ЗАПРОШЕННЯ на Всеукраїнську студентську олімпіаду 2010-2011 навчального...
Міністерства освіти і науки України від 02. 12. 2010 року №1190 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2010-2011 навчального...
ГРАФІК ПЕРЕБУВАННЯ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО...
З 12: 00 – зустріч російської та української групи в готелі «Grand Marine 4*» за адресою: Україна, м. Одеса, ж/м «Совіньон», пров....
ПЛАН з реалізації у 2012 році пріоритетних напрямів Комплексної стратегії...
Комплексної стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 24...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка