Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України


НазваНаказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Дата27.04.2013
Розмір61.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


Затверджено

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

_________________ № ________

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Мінагрополітики
1. В Інструкції з оформлення посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду матеріалів про адміністративні правопорушення та приписів з питань, що належать до їх компетенції, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 26 жовтня 2009 року № 755, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2009 року за № 1231/17247:

1.1. У назві Інструкції слова "інспекцій державного технічного нагляду матеріалів про адміністративні правопорушення та приписів, що належать до їх компетенції" замінити словами "Державної інспекції сільського господарства України та її територіальних органів матеріалів про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог щодо експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів і правил техніки безпеки під час їх експлуатації".

1.2. Розділ І викласти в такій редакції:

"І. Загальні положення

1.1. Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).

1.2. Ця Інструкція встановлює порядок оформлення, розгляд та облік матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами Державної інспекції сільського господарства України та її територіальних органів, які мають право складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог щодо експлуатації машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації і накладати адміністративні стягнення.

1.3. Уповноважені посадові особи, визначені у статтях 244, 255 КУпАП, складають протоколи про адміністративні правопорушення у разі невиконання припису, складеному за результатами планової або позапланової перевірки.

1.4. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.".

1.3. У розділі ІІ:

у пункті 2.1 слово "інспекцій" замінити словами "Державної інспекції сільського господарства України та її територіальних органів (далі – інспекції)";

після пункту 2.1 доповнити новим пунктом 2.2 такого змісту:

"2.2. У разі невиконання законних вимог державних інспекторів сільського господарства щодо усунення порушень нормативних актів щодо експлуатації машин та актів з охорони праці під час їх експлуатації або створення перешкод для діяльності цих органів державними інспекторами сільського господарства складається Протокол, який разом з іншими документами (їх копіями), що підтверджують факт учинення адміністративного правопорушення (копії документів, що свідчать про вчинення адміністративного правопорушення), пояснення посадової особи, щодо якої складено Протокол, заяви, клопотання тощо, надсилається до суду.";

у зв’язку з цим, пункти 2.2 – 2.6 вважати відповідно пунктами 2.3 – 2.7;

після пункту 2.7 доповнити новим пунктом 2.8 такого змісту:

"2.8. Копії матеріалів про адміністративне правопорушення, що передані до суду, разом з матеріалами перевірки зберігаються у структурному підрозділі інспекції, у якому працює посадова особа, яка склала Протокол. Надалі до матеріалів про адміністративні правопорушення додаються результати розгляду справи в суді (копія постанови суду, копія акта державної виконавчої служби тощо).".

1.4. У пункті 3.3 розділу ІІІ:

в абзаці першому слова "Винесені постанови" замінити словами "Складені протоколи та винесені постанови";

у реченні першому абзацу другого пункту 3.3 слово "начальників" замінити словами "державних інспекторів сільського господарства".

1.5. Додатки 1, 2 до Інструкції виключити.

У зв’язку з цим додатки 3 – 5 до Інструкції вважати відповідно додатками 1 – 3 та у тексті Інструкції номери додатків 3 – 5 замінити відповідно номерами 1 – 3.

1.6. Додатки 1 – 3 до Інструкції викласти у новій редакції, що додаються.

2. У Порядку позбавлення трактористів-машиністів права на керування тракторами, комбайнами, іншими самохідними сільськогосподарськими машинами, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики України від 01 квітня 2010 року № 165, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 липня 2010 року за № 508/17803:

2.1. У пункті 3 слова "3, 4 до Інструкції з оформлення посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду матеріалів про адміністративні правопорушення та приписів, що належать до їх компетенції" замінити словами "1, 2 до Інструкції з оформлення посадовими особами Державної інспекції сільського господарства України та її територіальних органів матеріалів про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог щодо експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів і правил техніки безпеки під час їх експлуатації".

2.2. У пункті 4 слова "інспекторами інспекцій державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" замінити словами "інспекторами сільського господарства Державної інспекції сільського господарства України та її територіальних органів".

2.3. У пункті 6 після слів "державним інспектором" доповнити словами "сільського господарства".

3. Пункт 2.4 глави 2 Порядку забезпечення бланками довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин і номерними знаками "Транзит" суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в державних інспекціях сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики від 08 травня 2007 року № 311, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 червня 2007 року за № 578/13845, виключити;

у зв’язку з цим, пункти 2.5 – 2.12 вважати відповідно пунктами 2.4 – 2.11.

4. У Порядку роботи, пов'язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 листопада 2011 року № 644, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1491/20229:

4.1. В абзаці третьому пункту 1.4 розділу І після слів "(м. Одеса)" доповнити словами ", або з Державною науковою установою "Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого"".

4.2. У розділі ІІІ:

у пункті 3.1:

в абзаці шістнадцятому слова "виписка або витяг" замінити словами "копія виписки або витягу";

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"копії паспорта та картки фізичної особи – платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платників (для фізичної особи, за виключенням фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті)";

після пункту 3.4 доповнити новим пунктом 3.5 такого змісту:

"3.5. Нові машини, які не зареєстровані інспекціями, реєструються після їх огляду державними інспекторами за місцем їх реєстрації, при цьому огляд спеціалістом з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації (далі – спеціаліст з обстеження) не проводиться.

Місце огляду власник узгоджує з державним інспектором в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві, Севастополі або в районі.

У разі перебування машини за межами району (міста), де проводиться її реєстрація (тимчасова реєстрація), огляд машини здійснюється державним інспектором у районі, в якому машина перебуває тимчасово.";

у зв’язку з цим, пункти 3.5 – 3.11 вважати відповідно пунктами 3.6 – 3.12.

4.3. У розділі ІV:

у пункті 4.6 слова "спеціалістом з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації (далі – спеціаліст з обстеження)" замінити "спеціалістом з обстеження";

після пункту 4.6 доповнити новим пунктом 4.7 такого змісту:

"4.7. Тимчасова реєстрація нових машин, які не зареєстровані інспекціями здійснюється після їх огляду державними інспекторами за місцем їх реєстрації, при цьому огляд спеціалістом з обстеження не проводиться.

Місце огляду власник узгоджує з державним інспектором в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві, Севастополі або в районі.

У разі перебування машини за межами району (міста), де проводиться її тимчасова реєстрація, огляд машини здійснюється державним інспектором у районі, в якому машина перебуває тимчасово.";

у зв’язку з цим, пункти 4.7 – 4.13 вважати відповідно пунктами 4.8 – 4.14.

Директор Департаменту землеробства О.А. Демидов


Схожі:

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Виконання вимог припису, виданого за результатами раніше здійснених контрольних заходів
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Виконання вимог припису, виданого за результатами раніше здійснених контрольних заходів
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за №34/20347 та з метою впорядкування організації та здійснення державного нагляду...
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Транзит" суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в інспекціях...
Наказ Міністерства аграрної політики України

НАКАЗ
Відповідно до підпункту 3 пункту 6, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого...
Міністерство аграрної політики та продовольства України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення...
НАКАЗ
Відповідно до статті 33 Закону України «Про охорону праці», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства...
ПРОГРАМА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка