Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»


НазваМетодичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»
Сторінка1/36
Дата15.03.2013
Розмір3.26 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Навчально – науковий інститут аграрної економіки
Факультет обліку та аудиту

Кафедра організації обліку та звітності


Фінансовий облік. Управлінський облік.

Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр»

Вінниця – 2012

Укладачі: доценти кафедри організації обліку та звітності Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Коваль О.В., Лепетан І.М., Плахтій Т.Ф., старшого викладача кафедри організації обліку та звітності Бурко К.В.
Фінансовий облік. Управлінський облік. Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр». – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2012. – 148 с.


Рецензент:

Подолянчук О.А., к.е.н., доцент кафедри аудиту та державного контролю факультету обліку і аудиту навчально-наукового інституту аграрної економіки Вінницького національного аграрного університету
Фінансовий облік. Управлінський облік. Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» складено відповідно до освітньо-професійної програми для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та методичних рекомендацій про порядок підготовки та видання навчально-методичної літератури у ВНАУ.

Методичні рекомендації є обов’язковими до впровадження

з 2012-2013 н.р.
Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії

Вінницького національного аграрного університету

(протокол №5 від 26.12.2012р.)

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ІЩЕНКО Яна Петрівна, КИТАЙЧУК Тетяна Геннадіївна, Коваль О.В,, Лепетан І.М., ПЛАХТІЙ Тетяна Федорівна, Бурко Катерина Володимирівна
Фінансовий облік. Управлінський облік. Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр»
Коректування та верстку виконала Плахтій Т.Ф.

Ум.-друк. Арк.. 6,55. Формат А5. Зам. №____

Видавничий центр Вінницького національного аграрного університету

21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3ЗмістВступ


4

Розділ 1.

Фінансовий облік

5

1.1

Складання вступного балансу та проведення записів до Головної книги.


5

1.2

Облік коштів.

12

1.3.

Облік розрахунків з підзвітними особами.

25

1.4.

Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками та з іншими кредиторами

28


1.5.

Облік запасів.

34

1.6.

Облік необоротних активів.

63

1.7.

Облік праці, її оплати та відрахувань на соціальні заходи

78

Розділ 2.

Управлінський облік

94

2.1.

Облік витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) допоміжних виробництв.

94

2.2.

Облік загальновиробничих витрат.

106

2.3.

Облік витрат і обчислення собівартості продукції рослинництва.

110


2.4.

Облік витрат, виходу продукції тваринництва та калькулювання її собівартості.

119

2.5.

Облік витрат, виходу продукції промислових (підсобних) виробництв та калькулювання її собівартості.

127

2.6.

Облік формування доходів, витрат і результатів діяльності

132
Рекомендована література

144
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Схожі:

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Робочий зошит для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка...
Факультет обліку та аудиту БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК Методичні вказівки...
Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»...
Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни...
Завідувач кафедри фінансів Одеського державного аграрного університету к е н., доцент Макуха С. М
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів галузь знань 0305 „Економіка...
Розробили: проф., к е. н. В. Д. Жидченко асистент О. О. Кондрашова...
«Макроекономіка» денної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напрями підготовки : 030508„Фінанси і кредит”...
Навчальна програма
Навчальна програма з дисципліни “Статистика” призначена для студентів 3,4 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0305...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів галузь знань 0305 „Економіка...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»
Економіка і підприємництво», напрямів підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Управління персоналом та економіка праці»,...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів»
«Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», які розроблені Науково-методичною комісією з галузі «Економіка...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка