МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання
Сторінка1/6
Дата10.04.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно - економічний університет

Хмельницький торговельно - економічний коледж
Економічний аналіз
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до організації самостійної роботи студентів

денної форми навчання

освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

спеціальність 5.03050801 Фінанси і кредит

Хмельницький 2010

Економічний аналіз. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» спеціальність 5.03050801 Фінанси і кредит

Укладач: викладач вищої категорії Г.А.Цісар
Рецензент: Н.П. Терехова - викладач вищої категорії, магістр фінансів


Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

економіки та фінансів

Протокол № 1 від 30 серпня 2010 року

Голова циклової комісії

___________Н.П.Терехова

ЗМІСТВступ

4

Тематичний план дисципліни

5

Методичні рекомендації до вивчення конкретних тем

8

Питання до екзамену

75

Список рекомендованих джерел.

77


Тематичний план з дисципліни Економічний аналіз

форма підсумкового контролю - залік

денна форма навчання

№ з/п

Назва розділів і тем курсу

Всьо

го

Сам. роб.

Аудит.

У тому числі

ПКР

лекції

практичні

семінари
1

Тема 1 .Предмет і види економічного аналізу

22

2Тема 1.1Предмет і види економічного аналізу

22

2

2

Тема 2. Методичні прийоми економічного аналізу

8

4

4

2

2


Тема 2.1. Метод і методичні прийоми економічного аналізу

8

4

4

2

23

Тема 3. Методика факторного аналізу.


2

2
4

Тема 4. Інформаційна база та організація економічного аналізу

2

2
5

Тема 5. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг

10

4

6

2

2

2


Тема 5.1.Аналіз виробництва продукції та послуг

10

4

6

2

2

2
6

Тема 6. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінювання ефективності використання ресурсів.

14

6

8

2

4

2

Тема 6.1.Аналіз ефективного використання виробничих ресурсів

14

6

8

2

4

27

Тема 7.Аналіз витрат на виробництво та продукції

10

6


4

2

2

Тема 7.1.Аналіз собівартості продукції та витрат на виробництво

10

6


4

2

28

Тема 8.Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

23

9

14

4

7

2

1Тема 8.1.Аналіз прибутку та рентабельності

8

3

4

2

2
Тема 8.2.Аналіз фінансового стану підприємства

15

6

10

2

5

2

1

9

Тема 9.Аналітичне обґрунтування виробничої програми та оцінювання її виконання.

2

2
10

Тема 10. Аналіз реалізації продукції та виконання договірних зобов’язань.

8

4

4

2

2


10.1.Аналіз реалізації продукції

8

4

4

2

2Всього

81

39

42

16

20

6

1


ВСТУП

Самостійна робота є однією з форм навчально-виховного процесу.

Дані методичні рекомендації до самостійного вивчення спрямовані на здобуття студентами практичних навичок об’єктивної оцінки основних показників діяльності підприємства, вміння виявляти резерви і можливості їх мобілізації, виробляти пропозиції за результатами аналізу для прийняття оптимальних управлінських рішень щодо успішної діяльності в умовах ринку.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Створення та обробка даних на ПЕОМ: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Укл. В. П. Ярцев...
Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни...
Завідувач кафедри фінансів Одеського державного аграрного університету к е н., доцент Макуха С. М
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»...
«Правознавство» для студентів напряму підготовки 060102 – «Будівництво», 060103 – «Гідротехніка. Водні ресурси», 040106 – «Екологія,...
1. Предмет, мета, та завдання курсу Основи корекційної педагогік
ПЛАНУВАННЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ...
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів...
Автори: Л. Г. Соляник, Лісовенкова І. М. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. – 28 с
Завдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи
Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка