Міністерство аграрної політики та продовольства України


НазваМіністерство аграрної політики та продовольства України
Сторінка1/25
Дата15.03.2013
Розмір2.12 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

Навчально – науковий інститут аграрної економіки
Факультет обліку та аудиту

Кафедра організації обліку та звітності


Фінансовий облік. Управлінський облік.

Робочий зошит для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр»

Вінниця – 2012
Укладачі: доценти кафедри організації обліку та звітності Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Коваль О.В., Лепетан І.М., Плахтій Т.Ф., Правдюк А.Л., старший викладач кафедри організації обліку та звітності Бурко К.В.Фінансовий облік. Управлінський облік. Робочий зошит для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр». – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2012. – 64 с.


Рецензенти:

Подолянчук О.А., к.е.н., доцент кафедри аудиту та державного контролю факультету обліку і аудиту навчально-наукового інституту аграрної економіки Вінницького національного аграрного університету
Фінансовий облік. Управлінський облік. Робочий зошит для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» складено відповідно до освітньо-професійної програми для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та методичних рекомендацій про порядок підготовки та видання навчально-методичної літератури у ВНАУ.

Методичні рекомендації є обов’язковими до впровадження

з 2012-2013 н.р.
Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії

Вінницького національного аграрного університету

(протокол №5 від 26.12.2012р.)

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ІЩЕНКО Яна Петрівна, КИТАЙЧУК Тетяна Геннадіївна, Коваль О.В,, Лепетан І.М., ПЛАХТІЙ Тетяна Федорівна,Правдюк Андрій Леонідович Бурко Катерина Володимирівна
Фінансовий облік. Управлінський облік. Робочий зошит для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр»

Коректування та верстку виконала Плахтій Т.Ф.

Ум.-друк. Арк.. 2,9. Формат А5. Зам. №____

Видавничий центр Вінницького національного аграрного університету

21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3
ЗмістРозділ 1.

Фінансовий облік
1.1

Складання вступного балансу та проведення записів до Головної книги.
1.2

Облік коштів.
1.3.

Облік розрахунків з підзвітними особами.
1.4.

Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками та з іншими кредиторами
1.5.

Облік запасів.
1.6.

Облік необоротних активів.
1.7.

Облік праці, її оплати та відрахувань на соціальні заходи
Розділ 2.

Управлінський облік
2.1.

Облік витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) допоміжних виробництв.
2.2.

Облік загальновиробничих витрат.
2.3.

Облік витрат і обчислення собівартості продукції рослинництва.
2.4.

Облік витрат, виходу продукції тваринництва та калькулювання її собівартості.
2.5.

Облік витрат, виходу продукції промислових (підсобних) виробництв та калькулювання її собівартості.
2.6.

Облік формування доходів, витрат і результатів діяльності


Розділ 1. Фінансовий облік

1.1.Складання вступного балансу та проведення записів до Головної книги.

Навчальний матеріал: виписка з Головної книги залишків по рахунках на 1 грудня 200 р. СТОВ «Сонячне» (табл. 1.1); бланки Головної книги та Балансу.

Таблиця 1.1

Виписка з Головної книги залишків по рахунках на 1 грудня 20 р.

СТОВ “Сонячне”

Стаття балансу

Балансовий рахунок

Сума, грн

Основні засоби:- первісна вартість

10

7121951,00

- знос

131

40565,00

Незавершене будівництво

151

207945,16

Запаси виробничі:- паливо

203

55351,51

- будівельні матеріали

205

37201,49

- запасні частини

207

41466,10

- матеріали сільськогосподарського призначення

208

68352,89

Малоцінні та швидкозношувані предмети

22

8513,35

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

21

748069,00

Продукція сільськогосподарського виробництва

27

384480,00

Розрахунки з покупцями та замовниками (вітчизняними)

361

75000,00

Розрахунки з підзвітними особами:

372
- дебет
40,00

- кредит
41,00

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків (дебет)

375

160,50

Грошові кошти та їх еквіваленти:Каса

30

8000,00

Поточний рахунок

311

265000,00

Інші рахунки в банку в національній валюті

313

27780,00

Незавершене виробництво:Рослинництво:

231
- витрати (дебет)
207126,94

- вихід продукції (кредит)
258298,96

Тваринництво:

232
- витрати (дебет)
1795895,37

- вихід продукції (кредит)
1844316,70

Промислове виробництво:

233
- витрати (дебет)
345985,35

- вихід продукції (кредит)
178231,64

Гужовий транспорт:

234
- витрати (дебет)
22565,16

- вихід продукції, надані послуги (кредит)
24728,71

Загальновиробничі витрати рослинництва

911

26 555,97

Загальновиробничі витрати тваринництва

912

43425,64

Статутний капітал

40

8390707,26

Цільове фінансування і цільові надходження

48

46655,29

Неоплачений капітал

46

14900,00

Розрахунки за страхуванням

65

412,03

Розрахунки з іншими кредиторами

685

27,30

Розрахунки з постачальниками і підрядниками (кредит)

63

46589,40

Розрахунки за виданими авансами (дебет)

371

134546,23

Собівартість реалізованої готової продукції

901

1189005,20

Собівартість реалізованих робіт і послуг

903

112328,03

Дохід від реалізації готової продукції

701

1728411,20

Дохід від реалізації робіт і послуг

703

165490,50

Розрахунки з оплати праці (кредит)

661

16818,00

Розрахунки з депонентами

662

350,00
44

792570,37

Баланс


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Схожі:

Міністерство аграрної політики та продовольства України

ПРОГРАМА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ МЛИНІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ МЛИНІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ МЛИНІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ МЛИНІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ МЛИНІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Формування м'ясного балансу та споживання м'яса населенням України. Досвід розвитку свинарства за кордоном
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ...
Бойко Л. А., Пшенична Ю. С., викладачі Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської ДАА
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Структура управління ЛНАУ Архітектурна і конструктивна характеристика аудиторій Методи виконання робіт і організації праці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка