Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури В.І. Висоцький


Скачати 135.78 Kb.
НазваГолова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури В.І. Висоцький
Дата30.03.2013
Розмір135.78 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ

Україна, 01601, м. Київ, вул. В. Васильківська, 23-Б, тел. 287-35-20РІШЕННЯ № VІ/12-599
17 лютого 2012 року м. Яремче
Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Герасько Л.Ю., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Єзерської А.О., Коваль К.П., Руденко Г.А., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Берещенко К.Л., Яроша І.І., Квочака С.Є., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Ковальової О.М., Скотаря А.М. - розглянувши у відкритому засіданні питання про необхідність внесення доповнень і змін до Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури 3 вересня 2010 року за № V/ 21-421 із змінами від 22 липня 2011 року, заслухавши доповідачів - члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Міщенка В.В., та члена робочої групи з доопрацювання Порядку Кухнюка Д.В., керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.101, 21 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, -
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни та доповнення до Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України (додаються).

2. Регіональним кваліфікаційно-дисциплінарним комісіям адвокатури довести до відома адвокатів Порядок підвищення кваліфікації адвокатами України (із змінами).

3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури забезпечити направлення рішення в регіональні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури та розміщення на офіційному сайті Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, звернутися з проханням щодо розміщення рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури та Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України (із змінами) в засобах масової інформації.

4. Членам робочої групи з доопрацювання Порядку розробити проект акредитаційниих стандартів професійних програм підвищення кваліфікації адвокатами і представити його для затвердження на наступне засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури В.І. Висоцький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Вищої кваліфікаційної

комісії адвокатури при

Кабінеті Міністрів України

від 17 лютого 2012 року № VІ/12-599

ПОРЯДОК

підвищення кваліфікації адвокатами України
1. Дія цього Порядку поширюється на адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність у формах визначених Законом України «Про адвокатуру».

2. Підвищення кваліфікації адвокатами має на меті безперервне поглиблення, розширення й оновлення професійних знань, умінь та навичок, здобуття нової спеціалізації або кваліфікації на основі раніше здобутої освіти і практичного досвіду, підтримання на належному рівні знань у питаннях, з яких вони згідно з чинним законодавством, незалежно від сфери своєї переважної спеціалізації, якщо така має місце, зобов'язані здійснювати захист чи представництво та надавати правову допомогу за призначенням органів досудового слідства або суду, в тому числі на безоплатній основі, забезпечення адвокатів достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві.

3. Підвищення кваліфікації адвокатами має:

 • зміцнювати їх правові навички;

 • підвищувати рівень усвідомлення ними етичних питань;

 • підвищувати рівень усвідомлення ними прав людини;

 • навчати адвокатів повазі до прав та інтересів клієнтів;

 • навчати адвокатів захисту прав клієнтів і сприянню їхньому здійсненню;

 • навчати адвокатів сприянню належному відправленню судочинства.

4. Загальна організація підвищення кваліфікації адвокатами здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури, які, зокрема:

 • планують заходи щодо підвищення кваліфікації адвокатами;

 • покладають на адвокатів обов’язок підвищити їх кваліфікацію;

 • щорічно узагальнюють інформацію про підвищення кваліфікації адвокатами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури:

 • встановлює порядок та форми підвищення кваліфікації адвокатами;

 • надає навчальним закладам ІІІ-ІV рівня акредитації, які мають відповідні ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, рекомендації щодо розробки професійних програм підвищення кваліфікації адвокатами;

 • координує роботу кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з питань підвищення кваліфікації адвокатами;

 • розробляє і затверджує акредитаційні стандарти професійних програм підвищення кваліфікації адвокатами та проводить акредитацію цих програм;

 • здійснює інші заходи по підвищенню кваліфікації адвокатами.

6. Видами підвищення кваліфікації адвокатами, що забезпечують його безперервність, є:

 • навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатами у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівня акредитації, які мають відповідні ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також сертифікат Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури;

 • участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах тощо, які організуються та проводяться за участі Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури в Україні та за кордоном;

 • участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах тощо, які організуються та проводяться регіональними, загальнодержавними та міжнародними спілками та асоціаціями адвокатів та громадськими організаціями юристів в Україні та за кордоном;

 • навчання у Школах адвокатської майстерності та центрах підвищення кваліфікації при кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

 • публікації наукових або науково-практичних статей у друкованих і електронних наукових та науково-практичних фахових виданнях (газетах, журналах та інших періодичних виданнях) в Україні та за кордоном;

 • видання монографій, підручників, посібників, тощо;

 • самостійне навчання (самоосвіта);

 • інша діяльність визначена у Додатку 1 до цього Порядку.

Адвокати мають право вільно обирати види підвищення своєї кваліфікації.

7. Професійні програми підвищення кваліфікації передбачають навчання:

а) за загальною складовою - удосконалення та оновлення знань і умінь з правових, методологічних, етичних та інших питань професійної діяльності адвоката;

б) за галузевою складовою - здобуття додаткових знань, умінь з новітніх досягнень у певній галузі права чи сфері діяльності.

Професійні програми підвищення кваліфікації адвокатами розробляються навчальними закладами ІІІ та IV рівня акредитації на підставі рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

З метою оцінки результатів засвоєння професійних програм підвищення кваліфікації проводиться підсумковий контроль шляхом проведення тестування.

Адвокати, які успішно пройшли тестування за професійними програмами, отримують Свідоцтво про підвищення кваліфікації.

8. Підвищення кваліфікації адвокатами за професійними програмами протягом перших трьох років адвокатської діяльності здійснюються обов’язково.

9. Інші види підвищення кваліфікації адвокатами, крім навчання за професійними програмами, акредитації Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури не потребують.

10. З метою оцінювання підвищення кваліфікації адвокатами встановлюється період у п’ять років (період оцінювання).

11. За основу оцінювання підвищення кваліфікації адвокатами приймається система залікових балів визначена у Додатку 1 до цього Порядку. Якщо інше не зазначено у Додатку 1 до цього Порядку, один заліковий бал дорівнюється одній годині навчання.

12. Адвокат має отримати не менш ніж 60 залікових балів протягом періоду оцінювання визначеного у п.10 цього Порядку.

Адвокат має отримати не менше ніж 12 залікових балів кожного календарного року протягом періоду оцінювання визначеного у п.10 цього Порядку.

В разі, якщо протягом періоду оцінювання адвокат здійснював професійну діяльність менш ніж одинадцять місяців на рік, мінімальна кількість залікових балів зменшується пропорційно.

Надлишок залікових балів, отриманих протягом періоду оцінювання, може бути перенесений до наступного періоду оцінювання в кількості, що не перевищує 24 балів.

13. В разі тривалої (понад трьох місяців) втрати працездатності або з інших поважних причин, рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, адвокат може бути звільнений від обов’язку підвищення кваліфікації протягом періоду оцінювання повністю або частково.

14. Адвокат зобов’язаний самостійно вести облік залікових балів та зберігати відповідні сертифікати або інші документи, що підтверджують підвищення його кваліфікації протягом періоду оцінювання.

Після збігу періоду оцінювання адвокат зобов’язаний в місячний термін надати кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури документи, що підтверджують підвищення його кваліфікації.

Адвокатам, які отримали протягом періоду оцінювання не менше як 60 залікових балів, кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури видається Свідоцтво про підвищення кваліфікації, форма якого встановлена у Додатку 3 до цього Порядку.

Зазначені документи можуть бути витребувані у адвоката в разі надходження до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії скарг (окремих ухвал, подань, постанов) про порушення, вчинені адвокатом, або низький рівень наданої ним правової допомоги та враховуються при розгляді справи про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності або покладення на нього обов'язку підвищити свою кваліфікацію.

15. Фінансування підвищення кваліфікації адвокатами може здійснюватися за рахунок коштів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, регіональних, загальнодержавних та міжнародних спілок та асоціацій адвокатів, інших громадських організацій, адвокатських об’єднань, адвокатів та інших джерел, не заборонених законодавством.

16. До адвокатів, які не виконують обов’язку щодо постійного вдосконалення своїх знань і професійної майстерності, не виконують вимог цього Порядку, рішень Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури про підвищення кваліфікації адвокатами можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому діючим законодавством про адвокатуру за порушення Правил адвокатської етики.

17. Ці зміни до Порядку вводиться в дію з 1 березня 2012 року.

Додаток 1

до Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України, затверджено рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України від 17 лютого 2012 року

№ VІ/12-599
Діяльність, що зараховується як підвищення кваліфікації адвокатами
Діяльність, що зараховується як підвищення кваліфікації адвокатами

Кількість залікових балів

1.

Навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатами у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівня акредитації (у тому числі програмами дистанційного навчання) з отриманням відповідного свідоцтва вищого навчального закладу.

1 година - 1 бал, але не більше 24 балів

2.

Викладання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатами у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівня акредитації (у тому числі програмами дистанційного навчання).

1 академічна година - 3 бали

3.

Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах тощо, які організуються та проводяться за участі Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

1 година - 1 бал

4.

Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах тощо, які організуються та проводяться вищими навчальними закладами, регіональними, загальнодержавними та міжнародними спілками та асоціаціями адвокатів та громадськими організаціями юристів в Україні та за кордоном.

1 година - 1 бал

5.

Виступ з доповіддю, презентацією або науковим повідомленням на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах тощо, які організуються та проводяться за участі Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, вищими навчальними закладами, регіональними, загальнодержавними та міжнародними спілками та асоціаціями адвокатів та іншими громадськими організаціями юристів в Україні та за кордоном.

5 балів

6.

Навчання у Школах адвокатської майстерності та центрах підвищення кваліфікації при кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

1 година - 1 бал

7.

Викладання у Школах адвокатської майстерності та центрах підвищення кваліфікації при кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

1 академічна година - 3 бали

8.

Публікації наукових або науково-практичних статей у друкованих і електронних наукових та науково-практичних фахових виданнях (газетах, журналах та інших періодичних виданнях) в Україні та за кордоном.

1 стаття - 6 балів

9.

Видання монографій, підручників, посібників (у тому числі у співавторстві).

1 робота - 10 балів

10.

Здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

45 балів

11.

Здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

60 балів

12.

Участь у роботі Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури або їх палат.

1 рік - 8 балів

13.

Участь у робочих групах з розробки проектів нормативно-правових актів

1 засідання - 1 бал, але не більше 8 балів на рік

14.

Підготовка проектів законів, та інших нормативно-правових актів, складання висновків щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів, при умові їх реєстрації у встановленому порядку.

1 проект або висновок - 8 балів

15.

Отримання післядипломної освіти у вищих навчальних закладах післядипломної освіти або структурних підрозділах вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації, за спеціальностями «правознавство», «міжнародне право», «правоохоронна діяльність» або за спеціальностями суміжних з адвокатською діяльністю (наприклад, управління бізнесом, маркетинг, діловодство, навички ведення переговорів, тощо).

25 балів

16.

Навчання за професійними програмами у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівня акредитації (у тому числі програмами дистанційного навчання), з отриманням відповідного свідоцтва вищого навчального закладу, участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах тощо, у галузях суміжних з адвокатською діяльністю.

1 година – 1 бал, але не більше 5 балів на рік

17.

Самостійне навчання (самоосвіта).

1 година - 1 бал, але не більше 2 балів на рік


Додаток 2

до Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України, затверджено рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України від 17 лютого 2012 року № VІ/12-599
ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ

ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Серія №
С Е Р Т И Ф І К А Т

про акредитацію
Вища кваліфікаційна комісія адвокатури засвідчує, що професійна програма підвищення кваліфікації адвокатами на тему: «_____(назва програми)_______», розроблена (назва вищого навчального закладу ІІІ та IV рівня акредитації) відповідає акредитаційним стандартам і допускає її для проведення навчання з адвокатами для підвищення їх кваліфікації.
Підстава: Рішення ВККА № ______від «__»_____________ 20__ року.
Сертифікат діє до «__»_____________ 20__ року.
Видано: «__»_____________ 20__ року.
Голова ВККА (Прізвище та ініціали)
М.П.

Додаток 3

до Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України, затверджено рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури

при Кабінеті Міністрів України від 17 лютого 2012 року № VІ/12-599
(НАЙМЕНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КДКА)
С В І Д О Ц Т В О №

про підвищення кваліфікації адвокатом
Видане адвокату (прізвище, ім’я та по батькові адвоката) Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ______ від «__» ___________ ___ року видане «__»___________ ____ року (найменування регіональної КДКА, яка видала свідоцтво) про те, що він(вона) підвищив(ла) професійну кваліфікацію на протязі періоду оцінювання 20___ – 20__ рік.
Дата видачі: «__»_____________ 20__ року.

Голова КДКА (Прізвище та ініціали)
М.П.Схожі:

Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури В.І. Висоцький
України, заслухавши доповідачів членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Ісакова М. Г., Висоцького В.І., члена Вищої кваліфікаційної...
Про порядок обрання Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, представника до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, голів атестаційної...
22 квітня 2011 року м. Київ
Ю. М., Скукіса В. Ф., Луцюка П. С., Висоцького В.І., Сергеєвої С. А., Міщенка В. В., Ісакова М. Г., Маргулян К. Г., Будько Н. Г.,...
Закону України «Про адвокатуру»
Ри (далі — Положення), затвердженого Указом Президента України від 05 травня 1993 року № 155/93, інформую Вас про роботу у 2009 році...
04 червня 2010 року                                                                                                   м....
Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та про діяльність Голови Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної...
З В І Т про відстеження результативності регуляторного акту „Про...
Погрібний А. М., постійні депутатські комісії з питань підприємницької діяльності, побутового та торгівельного обслуговування та...
З В І Т про повторне відстеження результативності дії регуляторного...
Погрібний А. М., постійні депутатські комісії з питань підприємницької діяльності, побутового та торгівельного обслуговування та...
План Історія виникнення адвокатури та поняття “адвокатська таємниця”....
Для того щоб обґрунтувати ті чи інші позиції; як в сфері адвокатури чи адвокатської діяльності й, зокрема, щодо Інституту адвокатської...
СОЦІОЛОГІЯ
Лутак Н. А., голова Дніпропетровського міського методичного об’єднання викладачів суспільних дисциплін, викладач-методист Дніпропетровського...
Склад комісії для визначення рівня знань з професійної підготовки особового складу
Голова комісії: заступник начальника 3-ЗДПО майор служби цивільного захисту Щербина С. В
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка