Денна форма навчання


Скачати 98.75 Kb.
НазваДенна форма навчання
Дата14.11.2013
Розмір98.75 Kb.
ТипДокументи
ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Денна форма навчання

Спеціальність «______» Курс_ Група ____


2006 / 2007 навчальний рік

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ № ______________


з _________________________________________________________________

(назва навчальної дисципліни)

за __ навчальний семестр. Дата іспиту _________________

Екзаменатор _______________________________________________________

(вчене звання, прізвище, ініціали)

Викладач, який веде практичні (семінарські, лабораторні) заняття__________

__________________________________________________________________

(вчене звання, прізвище, ініціали)


п/п

Прізвище,

ініціали

студентазалік.

книжки

Кількість балів

Результат підсумкового контролю (бали)

Загаль-на кіль-кість балів1

Оцінка

Підпис екзамена-

тора
Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

національна шкала

Оцінка

ECTS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


Студентів у групі ___________

Не допущено_______________

Допущено _________________

Декан ________________________


(підпис, прізвище)

________________________

Не з’явилось ______________________

Були присутні _____________________

“Відмінно” A ______________________

“Добре” ВС____________________

“Задовільно” DE_________________

“Незадовільно” ________________ у т.ч.


FX з можливістю повторного складання ______________

F з обов’язковим повторним вивченням дисципліни ________

Екзаменатор ________________________


(підпис)Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Рейтинговий показник

Оцінка у національній шкалі

Оцінка ЕСТS

90-100

зараховано

5 (відмінно)

А (відмінно)

82-89

4 (добре)

В (добре)

75-81

С (добре)

68-74

3 (задовільно)

D (задовільно)

61-67

E (задовільно)

35-60

незараховано

2 (незадовільно)

FX (незадовільно) з можливістю повторного складання

1-34

-

F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням


1 До уваги викладачів! Графа 8 складається з кількості балів за результатами модулів (гр.4+5+6) і кількості балів за результатами підсумкового контролю (гр.7).

Схожі:

Освітньо-професійні програми бакалавра Денна форма навчання № з/п
Перелік предметів, з яких вступники подають сертифікати УЦОЯО та/або складають вступні випробування
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Консультації з фаху та іноземної мови для вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (денна та заочна форма...
Обсяг державного замовлення (денна форма)

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України
Програма нормативної навчальної дисципліни «Тлумачення норм права» розроблена для студентів, напряму підготовки 030401 «Право», освітньо-кваліфікаційного...
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Консультації з фаху та іноземної мови для вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі освітньо-кваліфікаційних...
КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Право” 0304 за напрямом підготовки “Правоохоронна діяльність”, форма навчання денна, 2 курс, факультети: кримінальна міліція, міліція...
Список вчителів на проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників...
Денна. Проблемно-тематичні курси «Упровадження інтерактивних технологій навчання у процесі вивчення фізики»
Урок як основна форма процесу навчання в школі
Особливості засвоєння навчального матеріалу учнями з різною успішністю. Труднощі які виникають під час навчання у сучасного учня
Фінанси і кредит, заочна форма навчання

Тема. Книга джерело знань
Форма проведення Усний журнал ( використання програми іпіеі «навчання для майбутнього»)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка