УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


Скачати 60.37 Kb.
НазваУКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Дата15.03.2013
Розмір60.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Медицина > Документи


УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29000

тел/факс (0382) 76-51-65, Е-mail: zdorovya@mail.ru Код ЄДРПОУ 02013337

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ02” жовтня 2012 року Протокол № 8/1

Про стан надання

акушерсько-гінекологічної допомоги

жіночому населенню Шепетівського району

та м.Кам’янець-Подільського
В Кам’янець-Подільській міській лікарні зареєстровано 28,75 штатних посад лікарів акушер-гінекологів, в т.ч. 1 дитячого лікаря гінеколога, на яких працює 29 фізичних осіб, з яких вищу категорію мають 3 особи, І категорію – 23, ІІ категорію – 1.

В Шепетівській ЦРЛ працює 18 лікарів акушер-гінекологів, з яких вищу категорію має 3 лікарі, І категорію – 12, ІІ категорію – 2.

В обох районах амбулаторна акушерсько-гінекологічна допомога надається в жіночих консультаціях. Забезпечений дільничний принцип обслуговування жіночого населення – прийоми сумісні акушерсько-гінекологічні. Розроблені паспорти дільниць, куди вносяться дані про результати цитологічних обстежень. В жіночих консультація працюють спеціалізовані кабінети: УЗД, кабінети патології шийки матки, “школи відповідального батьківства”, планування сім’ї, дитячої гінекології. Розгорнуті денні стаціонари.

Обстеження вагітних, ведення документації в основному відповідає вимогам наказу МОЗ України №417. Показник раннього взяття на облік за 2011 рік по Кам’янець-Подільській міській лікарні становить 94%, по Шепетівській ЦРЛ – 97%.

Показник біохімічного скринінгу (обстеження на АПФ) по Кам’янець-Подільську становить 54%, по Шепетівській ЦРЛ всього 20%.

УЗД скринінг проводиться всім вагітним, але в обох районах в жіночих консультаціях апарати УЗД застарілі, не проводиться вимірювання довжини шийки матки (відсутні вагінальні датчики), також не проводиться доплерометрія судин пуповини. Протоколи УЗД досліджень проведених в приватних клініках не відповідають вимогам протоколу МОЗ України №417.

В обох районах в умовах жіночої консультації не проводиться КТГ плоду в зв’язку з відсутністю апарату.

Лабораторії закладів не володіють сучасними методами діагностики ІПСШ. Не всім вагітним та гінекологічним хворим з запальним типом мазка не проводиться додаткове бактеріологічне дослідження.

При перевірці карточок диспансерного нагляду виявлено, що кратність оглядів не відповідає вимогам протоколів. Не достатньо широко застосовуються новітні методи обстеження (ДНК-діагностика ІПСШ, обстеження на онкомаркери, дослідження гормонів крові).

В обох лікарнях працюють кабінети планування сім’ї , проводиться робота направлена на профілактику небажаної вагітності, існує реєстр жінок з важкою екстрагенітальною патологією, яким протипоказана вагітність. Забезпеченість цих жінок контрацептивами по Шепетівській ЦРЛ становить 82,7%, по Кам’янець-Подільській міській лікарні – 87,7%. Медикаментозне переривання вагітності в обох закладах не проводиться по причині відсутності препаратів в аптеках.

На обліку в обох районах мала кількість жінок з непліддям. Не застосовуються сучасні методи лікування непліддя. В Кам’янець-Подільській міській лікарні немає можливості проводити лапароскопічні операції. В Шепетівці розпочата робота в цьому напрямку, але за 2012 рік проведено лише 4 операції.

Стаціонарна акушерська допомога в Кам’янець-Подільській міській лікарні надається на 45 акушерських ліжках. Оптимізації ліжковий фонд не потребує. Пологи проводиться в індивідуальних та сімейних пологових залах. За 2011 рік відбулося 1200 пологів, з них 260 шляхом операції кесарського розтину (22%).

Стаціонарна допомога вагітним, роділлям і породіллям Шепетівського району надається на 35 акушерських ліжках. Санітарно-епідеміологічний режим підтримується на достатньому рівні, проте не витримані норми площі (катастрофічно малі) на яких розміщенні стаціонарні відділення. За 2011 рік відбулося 1167 пологів, з яких 129 (11,1%) шляхом операції кесарського розтину.

Акушерські відділення обох районів оснащенні лише по одному апарату для запису КТГ, що робить не можливим якісний контроль за станом плоду, особливо в пологах.

Перинатальна смертність становить (на 1000) – Шепетівський район: 2010 р. – 7,6, 2011 р. – 11,1, 8 місяців 2012 р. – 5,2; Кам’янець-Подільська міська лікарня: 2010 р. – 5,8, 2011 р. – 4,9, 8 місяців 2012 р. – 12,4.

Відсоток передчасних пологів (у відсотках) становить: Шепетівський район – 2010 р. – 1,6, 2011 р. – 2,1, 8 місяців 2012 р. – 2,2; Кам’янець-Подільська міська лікарня – 2010 р. – 4,2, 2011 р. – 2,5, 8 місяців 2012 р. – 3,1.

У пологовому відділенні Кам’янець-Подільської міської лікарні недостатній запас еритроцитарної маси для лікування післяпологової кровотечі. Запас свіжозамороженої плазми, який по об’єму менший від рекомендованого зберігається в побутовій морозильній камері. В Шепетівській ЦРЛ є достатній запас препаратів для лікування крововтрати.

Лікарі анестезіологи обох районів не використовують реґіонарні методи знеболення в пологах.

Гінекологічна допомога в Шепетівській ЦРЛ надається на 18 ліжках, в Кам’янець-Подільської міської лікарні на 30 ліжках. В обох районах має місце низький відсоток органозберігаючих операцій. В недостатній мірі задіяні можливості бактеріологічної лабораторії – бак. посіви з піхви з антибіотикограмою не проводяться в обох закладах. В Шепетівській ЦРЛ не дотримуються вимоги наказу МОЗ України №1177 – переривання вагітності за бажанням жінки проводиться шляхом кюретажу, а не вакуум аспірації.

Мають місце недоліки у веденні первинної медичної документації.

Враховуючи вище викладене та з метою удосконалення акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам області,
колегія вирішила:


 1. Вважати стан організації акушерсько-гінекологічної допомоги у Кам’янець-Подільській міській лікарні №1 та Шепетівській ЦРЛ таким, що відповідає галузевим вимогам та потребує подальшого удосконалення.

 2. Головному лікарю Кам’янець-Подільської міської лікарні №1 Васильянову Д.С.:

  1. Оснастити фетальним кардіомонітором та ультразвуковим апаратом жіночу консультацію та низькотемпературною морозильною камерою акушерський стаціонар.

  2. Вжити заходів щодо запровадження регіональних методів анестезії в акушерському стаціонарі.

  3. Вжити заходів по організації органозберігаючих операцій, особливо у жінок фертильного віку та сучасних методів лікування непліддя.

 3. Головному лікарю Шепетівської ЦРЛ Поліщуку В.М.

  1. З метою покращення якості акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги необхідно добудувати корпус ЦРЛ, запланувавши необхідні структурні підрозділи відповідно до галузевих вимог за структурою та санітарно-епідеміологічними вимогами.

  2. Оснастити акушерські відділення слідкуючою апаратурою, кардіомоніторами, жіночу консультацію – кольпоскопами.

  3. Удосконалити співпрацю з лікарями ЗПСМ, терапевтами, профільними спеціалістами щодо диспансеризації жінок з групи високого ризику ускладнень вагітності та пологів.

  4. Для покращення якості проведення ультразвукового обстеження вагітних скерувати лікарів УЗД на робоче місце в Хмельницький міський перинатальний центр.

 4. Головним лікарям районів, Кам’янець-Подільської міської лікарні, СМЧ №4, ХМПЦ, ХОЛ:

  1. Проводити профілактику ТЕЛА у вагітних та породіль згідно з наказом МОЗ України №329 від 15.06.07 р. „Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги з профілактики тромботичних ускладнень в хірургії, ортопедії і травматології, акушерства та гінекології”.

  2. Ширше запроваджувати нові методи обстеження та лікування хворих: обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом, вірусу папіломи людини, онкомаркери (СА 125 та НЕ 4), кріодеструкцію, лікування агоністами гонадотропних гормонів (при гіперпластичних хворобах).

  3. Активізувати роботу по запобіганню передчасних пологів, своєчасно скеровувати на ІІІ-й рівень надання допомоги вагітних з ПРПО в терміні гестації до 34 тижнів вагітності.

  4. Ширше впроваджувати органозберігаючі та малоінвазивні методи оперативного лікування в гінекологічних хворих.

  5. Забезпечити дотримання вимог ведення медичної документації.

  6. Провести щорічні заліки у лікарів акушер-гінекологів щодо знання вимог протоколів обстеження та лікування в акушерсько-гінекологічній практиці.

 5. Головному акушер-гінекологу УОЗ ОДА О.Л.Жилко:

  1. Посилити контроль за станом забезпечення акушерських стаціонарів препаратами для лікування акушерських кровотеч.

  2. Провести у районних та міських акушер-гінекологів заліки, щодо знань вимог протоколів обстеження та лікування в акушерсько-гінекологічній практиці.

  3. Посилити контроль за роботою підпорядкованої служби в ЛПЗ області.

  4. Посилити контроль за виконанням заходів з попередження материнських втрат.

 6. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника начальника УОЗ ОДА Косовську Т.П.Голова колегії Н.В.Свестун
Секретар Н.В.Живуліна

Схожі:

УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Україна, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46 факс (0382) 76-51-65, тел. (0382) 79-52-03
УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Україна, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46, факс (0382) 76-51-65, тел. (0382) 79-52-03
УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Україна, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46, факс (0382) 76-51-65, тел. (0382) 79-52-03
УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Україна, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46 факс ( 0382) 76-51-65, прийм.( 0382) 79-52-03
УКРА Ї Н А ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Україна, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46 факс (0382) 76-51-65, прим.(0382) 79-52-03
УКРА Ї Н А ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Україна, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46 факс (0382) 76-51-65, прим.(0382) 79-52-03
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Про стан організації та надання онкологічної допомоги населенню області у відповідності до завдань та заходів „Загальнодержавної...
УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Хмельницькому обласному центру науково-технічної творчості учнівської молоді (Гончарук Г. М.) здійснити організаційно-методичне забезпечення...
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка