Уроку


Скачати 202.25 Kb.
НазваУроку
Дата24.10.2013
Розмір202.25 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок
8 клас
(2 год на тиждень, разом 70 годин, із них 10 год – резервний час )
Підручник:

Буринська Н.М. Хімія: 8: підруч. для загальноосвіт.

навч. закл./К.; Ірпінь, 2008.-200с.:іл.
Календарно-тематичне планування

для 8 класу складено згідно

«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія.7-11 класи»

(Л.П. Величко, О.Г. Ярошенко).-К.:Ірпінь: Перун, 2005.


№ п/п

Дата

Тема уроку

К-сть годин

Використання ІКТ

Експеримент

Примітки
Повторення основних питань курсу хімії 7 класу

(2 год)
1.
Основні поняття хімії. Інструктаж з ТБ

1

2.
Розв’язування розрахункових задач за хімічними формулами

1

Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами (8 год)
3.
Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Число Авогадро

1

4.
Обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини

1

5.
Молярна маса

1

6.
Обчислення за хімічними формулами молярної маси, маси й кількості речовини

1

7.
Молярний об’єм газів. Обчислення об’єму газу за нормальних умов

1

8.
Відносна густина газів. Обчислення відносної густини газів

1

9.
Розрахунки за хімічними формулами

1

10.
Узагальнення знань з теми: «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»

1

Основні класи неорганічних сполук (25 год)
Основні класи неорганічних сполук (25 год)

11.
Поняття про основні класи неорганічних сполук

1

12.
Оксиди, їх склад, назви, класифікація.

1
Дем.1 Зразки оксидів13.
Кислоти, їх склад, назви, класифікація

1
Дем.3 Зразки кислот14.
Солі (середні), їх склад, назви

1
Дем.9 Зразки солей15.
Основи, їх склад і назви. Класифікація основ

1
Дем.6 Зразки основ16.
Фізичні та хімічні властивості оксидів: вз. з водою, лугами, кислотами, іншими оксидами. Оксиди в природі. Використання оксидів

1
Дем.2 Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою17.
Фізичні й хімічні властивості кислот(дія на індикатори, вз. з металами, основними оксидами та основами, солями). Поняття про ряд активності кислот. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

1
Дем.4 Хімічні властивості кислот

Л.Р.1 Дія кислот на Інд.18.
Реакції заміщення й обміну. Використання кислот.

1
Л.Р.2 Добування хлоридної кислоти і досліди з нею19.
Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій

1

20.
Розв’язування розрахункових задач за рівняннями хімічних реакцій

1

21.
Узагальнююче повторення: «Оксиди. Кислоти»

1

22.
Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів(дія на Інд., вз. з кислотами, кислотними оксидами, солями).

Заходи безпеки під час роботи з лугами.

1
Дем.7 Хімічні властивості основ. Л.Р.3 Дія розчинів лугів на Інд.23.
Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання.

1
Л.Р.4,5,6 Вз. розчинів лугів із кислотами. Вз. нерозчинних основ з кислотами. Розкладання нерозчинних основ під час нагрівання.24.
Поняття про амфотерні основи.

1
Дем. 8 Доведення амфотерності цинк гідроксиду25.
Техніка безпеки під час роботи з лугами. Використання основ.

1

26.
Фізичні й хімічні властивості середніх солей ( вз. з металами, кислотами, лугами, іншими солями).

1
Дем.9,10 Зразки солей. Хімічні властивості солей27.
Поширення солей у природі та їх практичне значення

1
Л.Р. 7,8,9 Вз. солей із Ме, лугами в розчині; реакція обміну між солями у розчині28.
«Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук»

1
Практична робота №129.
Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук

1

30.
Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук

1

31.
Розрахунки за хімічними рівняннями

1

32.
Проміжне оцінювання з теми «Основи. Солі»

1

33.
Загальні способи одержання оксидів, кислот, основ і солей

1
Дем. 11,12 Вз. кальцій оксиду з водою, дослідження утв. роз-ну Інд., пропускання вуглекислого газу крізь розчин. Спалювання Р, розч. добутого Р2О5 у воді, дослідження роз-ну Інд. і нейтралізація його лугом.34.
Загальні способи одержання оксидів, кислот, основ і солей

1

35.
Значення експериментального методу в хімії.

1
Л.Д.10 Розв’язування експериментальних задач.36.
Розв’язання експериментальних задач

1
Практична робота №2
37.
Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції.

1

38.
Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»

1

39.
Контроль рівня навчальних досягнень з теми «Основні класи неорганічних сполук»

1


ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Д.І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА
40.
Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.

1

41.
Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени.

1
Дем. 13. Вз. Na, Ca, Mg з H2O.42.

Історія відкриття періодичного закону й періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделеєва.

1

43.
Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

1
Дем. 14. ПСХЕ Д.І.Менделєєва (довга й коротка форми)44.
Будова атома: ядро й електронні оболонки. Склад атомних ядер.

1

45.
Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи.

1

46.
Стан електронів у атомі.

1

47.
Будова електронних оболонок атомів. Енергетичні рівні й підрівні.

1

48.
Будова електронних оболонок атомів.

1

49.
Структура періодичної системи у світлі теорії будови атома.

1
Дем. 14. ПСХЕ Д.І.Менделєєва (довга й коротка форми)50.
Взаємозв’язок між розміщенням елементів у періодичній системі та властивостями хімічних елементів, простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном і Оксигеном.

1
Л.р.11. Дослідження характеру гідратів натрій оксиду, алюміній оксиду, сульфур (\/І) оксиду.51.
Характеристика хімічних елементів за положенням у періодичній системі хімічних елементів і будовою атома.

1

52.
Характеристика хімічних елементів за положенням у періодичній системі хімічних елементів і будовою атома.

1

53.
Контроль рівня навчальних досягнень з теми «ПЗ і ПСХЕ Д.І.Менделєєва. Будова атома.»

1

54,

55.
Значення періодичного закону.

Життя і діяльність Д.І.Менделєєва

1

ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ
56.
Електронна природа хімічного зв’язку.

Поняття про електронегативність.

1

57.
Ковалентний зв'язок, його види – полярний і неполярний. (Утворення ковалентного неполярного й полярного видів зв’язку.)

1

58.
Йонний зв'язок.

1

59.
Ковалентний полярний і неполярний зв'язок, йонний зв'язок. Електронні формули молекул речовин.

1

60.
Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали.

1
Дем. 15. Моделі кристалічних ґраток різних типів.61.
Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.

1
Дем.16. Фізичні властивості речовин з різними типами кристалічних ґраток.62.
Ступінь окиснення.

1

63.
Визначення ступеня окиснення атомів елементів за хімічними формулами сполук.

1

64.
Складаня формул сполук за відомим ступенем окиснення атомів елементів

1

65.
Окисно-відновні реакції.

1

66.
Узагальнення й систематизація знань з теми «Хімічний зв'язок і будова речовини»

1

67.
Контроль рівня навчальних досягнень з теми «Хімічний зв'язок і будова речовини».

1

68.
Значення окисно-відновних процесів у природі.

1

69.
Узагальнення матеріалу, вивченого за рік.

1

70.
Підсумковий урок.

1

Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Уроку. Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення й виконання домашнього завдання
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку: урок засвоєння нових знань. КМЗ уроку
Мета уроку: вивчити види впливу електричного струму на організм людини, особливості ураження електрострумом
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка