СТРУКТУРА УРОКУ


Скачати 102.39 Kb.
НазваСТРУКТУРА УРОКУ
Дата16.04.2013
Розмір102.39 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок
Дата Клас

 Логічні функції

Мета: ознайомити учнів із масивами в формулах.

Методичне забезпечення: ПК із програмою, роздатковий матеріал.

Тип уроку: комбінований.

 

СТРУКТУРА УРОКУ

 

1. Організаційний момент

- перевірка присутності учнів

- підготовка до уроку

 

2Актуалізація опорних знань

      - Які є способи введення функції? 

 - Що таке функція?

           - Що називається аргументом функції?

          - Яка функція називається вкладеною?

          - Що таке формула?

          - Що таке з’єднана формула?

 

3. Пояснення нового матеріалу  

План

 1. Логічні функція

 2. Функції И, ИЛИ

 3. Функція ЕСЛИ
 1. Логічні функції

Логічні функції – це функції призначені для вирішення задач з умовами.

Логічні функції використовують логічні умови: знаки більше, менше, дорівнює, не менше, не більше, не дорівнює. Логічна умова, яка виконується, має значення ІСТИНА. Логічна умова, яка не виконується, має значення ЛОЖЬ.

Способи відкриття вікна Логічної функції:

 • За допомогою вкладки Формулы →Вставить функцию → вибрати Категорію функцій Логические.

 • Вкладка Формулы → Библиотека функций → Логические.

 • В рядку формул натиснути на ккнопку → вибрати категорію Логические. 1. Функції И, ИЛИ

До цієї категорії в Excel віднесено тільки шість функцій. Розглянемо деякі з них.

И (AND)

Повертає значення ИСТИНА, якщо усі аргументи мають значення ИСТИНА. Повертає значення ЛОЖЬ, якщо усі аргументи мають значення ЛОЖЬ.

Синтаксис: = И(Логічне_значення 1; логічне_значення 2;…)

Наприклад, формула

=И(А1<0);А2<0;А3<0) або =AND(А1<0);А2<0;А3<0)

повертає значення ИСТИНА (TRUE), якщо всі клітинки діапазону А1:А3 вміщують від'ємні числа.

Функція И (AND) може використовуватися як аргумент функції ЕСЛИ (IF). Наприклад, формула

=ЕСЛИ(И(А1<0);А2<0;А3<0);"Всі від'ємні";"Не всі від'ємні"))

або

= IF(AND(А1<0);А2<0;А3<0);"Всі від'ємні";"Не всі від'ємні"))

відтворює на екрані рядок "Всі від'ємні", якщо всі клітинки діапазону А1:А3 вміщують від'ємні числа. Але якщо хоча б одне з цих значень не є від'ємним або дорівнює нулю, формула повертає рядок "Не всі від'ємні". 

ИЛИ (OR)

Ця функція повертає значення ИСТИНА якщо хоча б один з аргументів має значення ИСТИНА, повертає ЛОЖЬ, якщо всі аргументи мають значення ЛОЖЬ. Вона відноситься до категорії логічних функцій, і може використовуватися у комбінації з іншими логічними функціями

Синтаксис: = ИЛИ (логічне 1;логічне 2;…)

логічне 1;логічне 2 - це 1 з 30 умов, які перевіряються, які повинні мати значення або ИСТИНА, або ЛОЖЬ.

Наприклад, формула

=ИЛИ(А1<0);А2<0;А3<0) або =OR(А1<0);А2<0;А3<0)

повертає значення ИСТИНА (TRUE), якщо хоча б у одній клітинці діапазону А1:А3 вміщене від'ємне значення.

http://static.uolcontent.com/realmedia/ads/creatives/default/empty.gif

 1. Функція ЕСЛИ

В Excel є категорія логічних функцій і серед них функція ЕСЛИ (якщо), яка призначена для реалізації розгалуження. Синтаксис функції ЕСЛИ:

ЕСЛИ (<логічний вираз>;<вираз1>; …)

Для приведеної структури повного розгалуження маємо:

ЕСЛИ (<умова>;<вираз1>;<вираз2>).

Функція ЕСЛИ повертає   значення Вираз1, якщо умова істина або Вираз2 - якщо хибна. Результат функції буде занесено в активну комірку.    Функцію ЕСЛИ зручно вставляти в формулу, користуючись майстром функцій. В діалозі майстра необхідно ввести в рядки введення: умову (логічний вираз, який може вміщувати константи, посилання на клітинки, операції відношення, логічні операції), формулу для Вираз1(коли істинно) та формулу для Вираз2 (коли хибно). В діалоговому вікні майстра справа від рядків розташована інформація про те, що потрібно вводити в конкретний рядок, а після введення - справа від рядків виводяться повідомлення: істина чи хибна умова, результати обчислень першого та другого виразу, а під цими повідомлення – значення, яке буде занесено в активну комірку. Таким чином, уже в процесі введення функції, ми бачимо результат її роботи.

Якщо при введенні допущено помилку, то виводиться відповідне повідомлення. При бажанні функцію можна ввести і “ вручну”, але необхідно слідкувати за правільністю запису функції (розділовий знак “;” між аргументами, кількість відкриваючих і закриваючих дужок тощо).

Переглянути і відредагувати функцію ЕСЛИ можна “вручну” в рядку формул, як і будь яку іншу інформацію, або скористуватись палітрою  формул, вибравши її із списку функцій в рядку формул. При цьому необхідно  курсор   встановити в межах  функції або виділити назву функції і лише після цього вибрати потрібну функцію із списку в полі імені рядка формул. В діалоговому  вікні палітри  можна відредагувати необхідні дані в відповідних рядках будь-яким відомим способом .

Учням пропонується створити таблицю, в яку занести довільну інформацію про ім’я та зріст (в см) чотирьох чоловіків.

Наприклад:

  

 

A

B

C

D

1

Сергій

175

Середній

Середній

2

Антон

166

Середній

Середній

3

Дмитро

191

Середній

Високий

4

Віктор

159

Низький

Низький

 

Після введення вхідних даних, в клітинку С1 учні вводять логічну функцію ЕСЛИ (B1<160;’Низький’;’Середній’), користуючись майстром функцій. Потім копіююють формулу для трьох інших людей, використовуючи маркер заповнення.

Можна використовувати  до 7 вкладень логічної функції ЕСЛИ.

Розглянемо випадок для 2 вкладень.

ЕСЛИ (<умова1>; <вираз1>; ЕСЛИ ( <умова 2>; <вираз2>;  <вираз3>)).

Для нашого приклада учням рекомендується в клітинку D1 ввести таку формулу вкладеного розгалуження:

ЕСЛИ (B1<160;’Низький’; ЕСЛИ (B1<190;Середній’;’Високий’))

Після введення формули, учні копіюють цю формулу для інших чоловіків. Аналізують отримані результати.

Вчитель пропонує учням доповнити таблицю інформацією ще про одну людину, вказавши її  зріст більше 210 см та ввести  таку логічну функцію з потрійним вкладенням, щоб вона додатково ще виводила повідомлення повідомлення Дуже високий, якщо зріст людини більше 2м 10 см (210 см). Цю формулу учні можуть ввести в клітинку F1: 

      ЕСЛИ(B1<160;’Низький’;ЕСЛИ(B1<190;Середній’;ЕСЛИ(B1<210;’Високий’;’Дуже високий’)))

 

 

A

B

C

D

F

1

Сергій

175

Середній

Середній

Середній

2

Антон

166

Середній

Середній

Середній

3

Дмитро

191

Середній

Високий

Високий

4

Віктор

159

Низький

Низький

Низький

5

Олег

212

 

 

Дуже високий

 

4. Закріплення вивченого матеріалу

1. Що називають логічними функціями?

2. Які є види логічних функцій?

3. Яка послідовність введення логічних функцій?

4. Що становить собою функція Если?

5. Що становить собою функція Или?

6. Що становить собою функція И?

5. Підсумок уроку

6. Домашнє завдання

О.Ю.Гаєвський. Самоучитель работы в Microsoft Office.

Додаток А

Логічні функції


Логічні функції – це функції призначені для вирішення задач з умовами.
Способи відкриття вікна Логічної функції:

 • За допомогою вкладки Формулы →Вставить функцию → вибрати Категорію функцій Логические.

 • Вкладка Формулы → Библиотека функций → Логические.

 • В рядку формул натиснути на ккнопку → вибрати категорію Логические.

Функція И (AND)
Синтаксис:

= И (Логічне_значення 1; логічне_значення 2;…)
Приклад:

=И(А1<0);А2<0;А3<0) або =AND(А1<0);А2<0;А3<0)
Функція ИЛИ (OR)
Синтаксис:

= ИЛИ (логічне_значення 1;логічне_значення 2;…)
Приклад:

=ИЛИ(А1<0);А2<0;А3<0) або =OR(А1<0);А2<0;А3<0)

Функція ЕСЛИ (IF)
Синтаксис :

= ЕСЛИ (<умова>;<вираз1>;<вираз2>).
Приклад:

= ЕСЛИ (B1<160;’Низький’;’Середній’)

Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Створення нової бази даних. Структура таблиці. Типи полів та їхні властивості
Структура таблиці — це структура запису, тобто сукупність назв полів, їхніх типів та властивостей, визначених користувачем під час...
УРОКУ Тема: Розробка та вивчення будови моніторів на основі ЕПТ
Структура уроку відповідала його типу та меті, відбувався взаємозв’язок між етапами, раціональний розподіл часу на всіх етапах, вчителька...
УРОКУ Тема: Розробка та вивчення будови моніторів на основі ЕПТ
Структура уроку відповідала його типу та меті, відбувався взаємозв’язок між етапами, раціональний розподіл часу на всіх етапах, вчителька...
План: Закони України про ЦЗ. Основні визначення. Структура ЦЗ України
Практична робота № Закон України про ЦЗ. Структура ЦЗ України. Структура ЦЗ на ОНГ
СТРУКТУРА УРОКУ
Що є найбільш важливими характеристиками робіт, що залучають або відштовхують людей?
Уроку: комбінований. Структура уроку
Мета: засвоєння учнями знань про сутність та етапи економічного аналізу проекту; формування вмінь визначати собівартість та ціну;...
Уроку: комбінований. Структура уроку
Мета: засвоєння учнями знань про сутність та етапи економічного аналізу проекту; формування вмінь визначати собівартість та ціну;...
СТРУКТУРА УРОКУ
Процес підбору кандидатів і вивчення їх відповідності функціональним обов'язкам передбачає
СТРУКТУРА УРОКУ
МЕТА: ознайомити учнів з документом постанова, навчити правилам оформлення даного документу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка