С. І. Гайдай


НазваС. І. Гайдай
Дата16.04.2013
Розмір74.5 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
УДК 376.32 +004.5 С. І. Гайдай

к.ф.-м.н., доц. Волинського національного

університету ім. Лесі Українки

Створення медіафайлів за допомогою технології DAISY
Анотація. В статті описано технологію створення цифрових книг, “що го­ворять”, яка забезпечує слабозорим користувачам можливість навігації по книзі.

Ключові слова: цифрові книги, навігація, DAISY, digital talking book.

Аннотация. В статье описано технологию создания цифровых говорящих книг, которя обеспечивает слабовидящим пользователям возможность навигации по книге.

Ключевые слова: цифровые книги, навигация, DAISY, digital talking book.
В 90-і роки XX ст. постало питання створення нового формату книг для слабозорих. Вже тоді стало ясно, що ера аудікасет добігає кінця. Проте існуючі формати аудіозапису не зовсім підходили для звукових книг. Наприклад, потрібен був формат, який би забезпечував можливість розмітки та навігації по книзі. Крім того, існувала проблема захисту аудіокниг від нелегального копіювання [1].

В якості нового стандарта було запропоновано формат, який отримав назву DAISY. Для його розробки було створено міжнародний консорціум DAISY, до котрого увійшли представники організацій слабозорих, бібліотек і видавців з різних країн. Слово DAISY - це акронім. Він розшифровується як Digital Accessible Information SYstem (Iнформаційна система цифрового доступу).

На початкових етапах розробки стандарту DAISY було опитано користувачів з багатьох країн щодо їх вимог до звукової книги, було вияснено, що таке, на їх думку, аудіокнига з повним доступом. З опитування стало ясно, що аналогові записи не задовільняють потреби користувачів. Доступ до різних розділів всередині книги, якість звуку та багато інших побажань показали, що виробники звукових книг змушені будуть перейти на цифрову платформу.

В той час, як зрячий користувач може “пробігти” поглядом заголовки і перейти до тексту, який його цікавить, прослуховування аудіозапису є виключно лінійним і, відповідно, не зовім ефективним з точки зору роботи з інформацією. Створюваний формат мав забезпечувати зручну навігацію по книзі, тобто швидке переміщення до потрібних місць у книзі.

Як результат розв’язку даних проблем було розроблено цифрову книгу, що “розмовляє” – Digital Talking Book (DTB). З точки зору технічного виконання, цифрова книга у форматі DAISY – це набір файлів, що репрезентує друковану книгу у формі з доступом для осіб, які є сліпими, слабозорими або мають про­блеми з друком. Ці файли можуть містити цифрові аудіозаписи в акторському або машинному виконанні, текст із розміткою і набір файлів з можливістю машин­ного озвучування. Структура книги задається XML тегами і доступна користу­вачеві за допомогою браузера чи іншого пристрою відтворення [2].

Існує три базових типи цифрових книг в стандарті DAISY:

 • Аудіо з центром навігації: цифрова книга зі структурою. Центр керування навігацією (Navigation Control Center) – це файл, котрий містить всі точки кни­ги, до яких може здійснюватись перехід. Якщо наявний XML файл текстового контенту, він може містити структуру книги, наприклад, посилання на зноски і т.д. Деякі цифрові книги цього типу можуть містити додаткові текстові ком­поненти – індекс або глосарій, що підтримує пошук за ключовими словами.

 • Аудіо і повний текст: цифрова книга зі структурою і повним текстом та аудіо. Ця форма цифрових книг є найбільш повною, забезпечує найвищий рівень дос­тупу і, відповідно, найбагатші враження від читання. XML файл текстового контенту вміщує структуру і повний текст книги. Аудіо і текст є синхро­нізованими.

 • Текст без аудіо. XML файл текстового контенту містить структуру і повний текст книги. Аудіо файли відсутні. Цей тип цифрової книги може бути відтворений синтезатором мовлення або за допомогою брайлевсь­кого дисплея. Формат XML дає можливість структурувати книгу з великою кількістю деталей. Порівняно з розміткою HTML, він збільшує кількість опцій розмітки і забезпечує до шести вкладених рівнів навігації.

Структуру цифрових публікацій було розроблено відкритим форумом з е-книг (Open eBook Forum Publication Structure Specification (OEBPS)) протягом 1998-2007 рр. На даний момент удосконаленням специфікацій для контенту, структури і презентації електронних книг займається група організацій, що має стосунок до електронного видавництва і відома як Міжнародний форум з цифрового видавництва (International Digital Publishing Forum (IDPF)) [3].

Згідно специфікацій OEBPS цифрова книга в стандарті DAISY містить всі або деякі зі слідуючих файлів:

 • пакетний файл з адміністраторською інформацією про цифрову книгу, про файли, які входять до її складу і як ці файли пов’язані між собою;

 • файл текстового контенту, що вміщує власне текст книги з відповідною розміткою;

 • аудіо файли з дикторським озвучуванням або тексти озвучені синтезатором;

 • SMIL файли (Synchronized Multimedia Integration Language – мова зв’язування синхронізованих мультимедіа). Файли, що містять інформацію про зв’язок аудіо та текстових файлів;

 • NCX (Navigation Control Center - центр керування навігацією) – це файл, котрий містить всі точки кни­ги, до яких може здійснюватись перехід.

Пакетний файл виконує роль головного файла під час прослуховування DAISY-книги. В ньому містяться метадані про книгу, такі як мова, видавець, час виготовлення. У частині представлення перераховуються всі файли, що входять до складу книги. Частина обмежена тегами <spine> показує порядок читання книги.

Файл текстового контенту містить власне текст книги з розміткою, вико­наною за допомогою набору елементів, схожих на теги HTML, що показують структуру представленої інформації. Цю розмітку називають – Daisy XML (eXtensible Markup Language – розширювана мова розмітки). Вона включає близько восьмидесяти елементів [4], наприклад:

 • <sent> i <p> для позначення речень і параграфів;

 • тегами з до можна ідентифікувати такі структурні елементи як розділи, глави і т.д.;

 • i для включення зображень і описів до них;


 • , /
  для позначення номера сторінки і зносок.

Як бачимо, щоб повністю передати деталі друкованої книги, цифрова книга має містити повний текст, включаючи зноски і опис всіх малюнків у книзі. При потребі книга у форматі Daisy може містити малюнки в окремих файлах. Підтримуються загальні графічні формати такі як SVG, PNG і JPEG.

Також книга у форматі Daisy може містити записане аудіо – озвучене дикто­ром чи за допомогою синтезатора. Підтримуються аудіо формати MP3 і WAV.

Якщо цифрова книга вміщує одночасно текст, аудіо й малюнки, то потрібен файл синхронізації, який буде задавати часові характеристики й порядок відтво­рення. З цією ціллю до книг формату Daisy включають SMIL-файли, тіло яких складається з послідовності тегів i
. Вміст тегу відтво­рюється користувачеві послідовно (sequentially), а вміст тегу
– одночасно, пара­лельно (in parallel). Вмістом цих тегів можуть бути елементи типу , .

Наприклад, тег
може містити елемент , який відноситься до певного <sent> в цифровій книзі. За елементом може слідувати елемент , який співвідноситься з певною порцією аудіофайла, що задається момен­том початку й закінчення. Тоді, коли обробляється цей тег
, плеєр одночасно показує елемент <sent> і відтворює частину аудіофайла, визначену елементом . Якщо ж елементи і входять до складу тегу , тоді елемент <sent> показується першим, а далі йде відтворення аудіо­файла. Зображення обробляються аналогічно, використовуючи елемент . Потрібно відзначити, що теги i
можуть бути вкладені в інші теги i
, що дозволяє добитись будь-якої потрібної комбінації послідовного і паралельного відтворення тексту, звуку і зображень [5].

Особливо хотілось би відзначити, що книги у форматі DAISY дають змогу слабозорому користувачеві мати доступ не лише до гуманітарної інформації, а й до наукової, що часто вимагає використання математичних співвідношень. Історично склалося, що математичні вирази в цифрових книгах подавалися у вигляді малюнків з пояснюючим текстом. Зрозуміло, що поява пікселізації при збільшенні виразів на малюнках, могла перешкодити можливості ознайомитись з дрібними деталями формул.

На даний час, завдяки використанню мови MathML, яка є підмно­жи­ною XML, є можливість включати до цифрових книг і математичні тексти [6]. До переваг MathML перед малюнками потрібно віднести:

 • можливість збільшення рівнянь без втрати якості і зміни їх кольору;

 • налаштування мовлення до індивідуальних потреб;

 • навігація і дослідження структури виразів;

 • синхронізація підсвічування виразу з озвученням;

 • можливість трансляції в брайлевський математичний код для використання на брайлевських дисплеях.

Щоб використати MathML в книгах формату DAISY потрібно трохи удо­сконалити деякі файли. По-перше, елемент у фалі SMIL отримує атрибут, котрий повідомляє, що цифрова книга має бути декодована за правилами MathML. Крім того, в елементі <math> у файлі тексту мають з’явитися атрибути altimg і alttext, які будуть використані у випадку, коли плеєр не вміє працювати з MathML. Існуючі аудіо-плеєри ігнорують елемент і використовують лише елемент .

Використання MathML в DAISY-плеєрах дозволяє синхронізувати виді­лення в математичних виразах з аудіо, таким чином, що кожна частина рівняння виділяється кольором в міру того як озвучується пояснення до даного фрагменту. Більше того, MathML дозволяє користувачеві досліджувати вираз в інтерак­тивному режимі, елемент за елементом, натискаючи певну клавішу. Зрозуміло, що всі ці можливості відсутні, коли вираз демонструється зі статичного, наприклад, відсканованого малюнка.

Таким чином, враховуючи все сказане вище, можемо констатувати, що книги виготовлені за технологією DAISY є дійсно гарним представленням друкованих видань, яке забезпечує особам із вадами зору доступ до інформації в тому ж об’ємі, що має решта суспільства.

Список літератури
 1. Шевкун О. Знакомьтесь: формат DAISY. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.tiflocomp.ru /docs/dtb/daisy1.php


 2. What is a DTB? - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.daisy.org/ daisy-technology

 3. EPUB. – [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://idpf.org/epub

 4. Specifications for the Digital Talking Book. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.daisy.org/ z3986/2005/Z3986-2005.html

 5. Leas D., Persoon E., Soiffer N., Zacherle M. Daisy 3: A Standard for Accessible Multimedia Books. – IEEE MultiMedia. – 2008. – Vol 15, № 4. – P. 28-37.

 6. Язык разметки математических текстов MathML. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://comp-science.narod.ru/mml/mathml.htm


Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка