УРОКУ Тема: Формули та функц


Скачати 62.43 Kb.
НазваУРОКУ Тема: Формули та функц
Дата25.03.2013
Розмір62.43 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок
ПЛАН УРОКУ

Тема: Формули та функції в Excel

Мета: навчити учнів створювати та застосовувати формули при обчисленнях в таблицях.

Методичне забезпечення: ПК із програмою, роздатковий матеріал.

Тип уроку: комбінований.

СТРУКТУРА УРОКУ


1. Організаційний момент

- перевірка присутності учнів

- підготовка до уроку
2. Актуалізація опорних знань

- Основні прийоми введення та редагування даних

- Як вводяться числові дані ?

- Як вводяться текстові дані ?

- Як вводяться формули ?

- Які способи швидкого форматування вам відомі ?

- Що таке стиль та шаблон ?
3. Пояснення нового матеріалу  

План

  1. Поняття формули. Створення формули.

  2. Переміщення та копіювання формул.

  3. Посилання на комірки.

  4. Використання автообчислень.

  5. Введення в формули дат і часу.
  1. Поняття формули. Обчислення формул.


Формула - це сукупність математичних операцій, що виконуються над даними в робочому листі: додавання, віднімання, множення, ділення.

Формули обов'язково починаються знаком = і крім адресів комірок містять знаки математичних операцій: +, -, *, ¸, ³, £..

Коли встановлено автоматичний режим обчислень (цей режим встановлюється за замовчуванням), зміна вмісту комірок веде до перерахунку формул, які використовують ці комірки. Для встановлення ручного режиму обчислень слід у вкладці Вычисления діалогового вікна Параметры у блоці Производить перерасчет встановити режим Вручную. У цьому режимі Excel виводить слово Вычислить у рядок стану всякий раз, коли в листі з’являється необчислена формула. Для переобчислення формул слід натиснути клавішу F9 (формули переобчислення в усіх відкритих книгах) або Shift+F9 (формули переобчисляться тільки в активному листі). У полі комірки може відображатись або формула, або значення. Вид відображення залежить від значення опції Формула вкладки Вид вікна діалогу Параметры. При встановленій опції в комірці буде відображуватись формула.

Якщо при обчисленні формули сталася помилка, то в комірку виводиться повідомлення про помилку, яке починається з символу "#". Excel виводить такі повідомлення про помилки: # дел 0 - спроба поділити на нуль або на порожню комірку; # имя ? - формула використовує неіснуюче ім’я; # н/д - формула посилається на комірку з невизначеними даними; # число ! - помилка у числі, число не можливо подати в Excel ; # ссыл ! - формула посилається на неіснуючу комірку; #знач ! - помилка при обчисленні функції.  

Створення формули, введеної в клітинку за допомогою клавіатури. Для створення формули, введеної в клітинку, яка складається із координат клітинок і числових операторів, виконайте такі кроки:

1.  Виділіть клітинку, в яку потрібно ввести формулу.

2.  На початку формули наберіть знак рівності “=”.

3.  Наберіть адреси клітинок, що містять значення, над якими проводяться обчислення, і введіть потрібний оператор.

4.  Натисніть клавішу Enter. Excel покаже результат обчислення в активній клітинці і формула з’явиться в рядку формул.

Створення формул із заданням клітинок: задання клітинок за допомогою миші.

Для задання клітинок формули за допомогою миші виконайте такі дії:

1. Виділіть клітинку, в яку потрібно ввести формулу.

2. На початку формули наберіть знак рівності”=”.

3. Клацніть лівою кнопкою миші на клітинці, адресу якої потрібно ввести у формулу.

4. Наберіть потрібний знак математичної операції.

5. Клацніть на наступній клітинці, адресу якої потрібно ввести в формулу.

6. Для виконання формули клацніть на кнопці вводу (галочка) в рядку формули або натисніть клавішу Enter.

  1. Переміщення та копіювання формул.


При переміщенні формули посилання, розташовані усередині формули, не змінюються. При копіюванні формули абсолютні посилання не змінюються, а відносні посилання змінюються.

1. Виберіть комірку, що містить формулу, яку потрібно скопіювати чи перемістити.

2. Встановить курсор миші на рамку виділення і натисніть кнопку миші.

3. Для переміщення комірки перетягніть виділення у необхідну область, утримуючи натиснутою кнопку миші. Microsoft Excel замінить всі існуючі дані в області, що вставляється.

Щоб скопіювати комірку, при перетаскуванні утримуйте натиснутої клавішу CTRL. Формули можна скопіювати в сусідні комірки за допомогою маркера заповнення. Виділіть комірку, що містить формулу, і перетягніть маркер заповнення в діапазон, що примикає.

Коли ви копіюєте формулу, адреси клітинок, які містяться в ній, міняються залежно від її нового розташування. Наприклад, якщо ви копіюєте формулу С5+С6 із клітинки С13 в Е13, вона набуде такого вигляду: =Е5+Е6. Такий тип адресації називається відносним посиланням. Якщо при копіюванні вам потрібно залишити адреси попередніми, використовуйте в формулі абсолютне посилання. У випадку абсолютного посилання ліворуч від адреси стовпця і/або рядка з’явиться знак $, наприклад $E$6.

Якщо потрібно застосувати абсолютне посилання до стовпця, а відносне до рядка і навпаки, використовуйте змішане посилання, наприклад $C9. У даному випадку, якщо копіюєте формулу з таким типом посилання, адреса стовпця залишається попередньою, а адреса рядка міняється. У випадку посилання С$9 міняється адреса стовпця, а адреса рядка залишається попередньою.

Перед тим, як копіювати формулу можна зробити посилання на клітинку абсолютним. Для цього виконайте такі дії:

1.    Виділіть клітинку з формулою.

2.    Перейдіть в режим редагування (натисніть клавішу F2 або двічі клацніть по клітинці).

3.    Використовуючи клавіші переміщення (зі стрілками) або мишу, встановіть курсор вводу ліворуч від адреси клітинки і натисніть клавішу F4. При цьому Excel вставить знак долара ($). Слід також відмітити, що коли будете натискати клавішу F4 кілька разів, то послідовно циклічно будуть мінятися посилання: відносне, абсолютне, змішане, і т.д.
 3. Посилання на комірки.
Як відомо, адреса комірки включає назву колонки і номер рядка. Адреси комірок (посилання на комірки) можна використовувати у формулах. Можливі відносні, абсолютні і змішані посилання.

Посилання, яке включає назву колонки і номер рядка, є відносним. При копіюванні формули, а також редагуванні листа таке посилання буде модифікуватись. Наприклад, якщо в якійсь комірці є формула, яка посилається на комірку B4, то при вилученні, припустимо, рядка 2 і зсуву по таблиці вгору формула буде модифікуватись таким чином, щоб посилатись на комірку В3. В абсолютних посиланнях перед назвою колонки і номером рядка стоїть символ $. Такі посилання не модифікуються. У змішаних посиланнях абсолютною є назва колонки і відносно - номер рядка або навпаки (наприклад, $А1, А$1). У них модифікується тільки відносна частина посилання. У формулі можуть бути посилання на діапазон комірок. Діапазон може бути тільки прямокутним. Вказуючи діапазон комірок, задається адреса верхньої лівої клітки і через двокрапку - адреса нижньої правої клітки. Якщо у формулі є посилання на комірки, які знаходяться на іншому листі, то посилання повинно містити ім’я листа, знак оклику та адресу комірки, наприклад, лист1!А1.
  4. Використання автообчислень.
У деяких випадках потрібно, наприклад, підсумувати значення певного виділеного діапазону клітинок, але немає потреби цього підсумовуючого значення відображати у робочому листі. Для цього використовують механізм автообчислення.

Виділіть діапазон клітинок у робочому листі, тоді у рядку стану даного вікна побачите значення суми цих чисел.

Якщо клацнути правою кнопкою миші на рядку стану, то відобразиться контекстне меню, із якого можна обрати будь-яку з функцій для автообчислень. Результат обчислень так само відображається у рядку стану вікна Excel.
    5. Введення в формули дат і часу
Можна також створювати формули, за допомогою яких проводяться розрахунки з використанням дат і часу. Коли ви використовуєте дату і час у формулі, то необхідно ввести їх у форматі, прийнятому в Excel, і взяти їх у лапки. Потім програма виконає необхідні перетворення. Наприклад, щоб знайти кількість днів між двома числами, можна ввести таку формулу: = “25/3/05” - ”1/2/05”. В цьому прикладі результатом буде 52. Якщо Excel не розпізнає дату і час, це означає, що вони введені як текст. Це відображається у повідомленні про помилкове значення.

 

4. Закріплення вивченого матеріалу  

1. Що таке формула?

2. Яким чином можна скопіювати формулу?

3. Як ввести в формулу дату й час?

. Що таке автообчислення?
5.  Підсумок уроку
6. Домашнє завдання  
О.Ю.Гаєвський. Самоучитель работы в Microsoft Office.

Схожі:

УРОК 25 Тема уроку
Мета уроку: Вивчення формули Ньютона—Лейбніца і основних властивостей інтеграла, які випливають із власти­вості первісної і формули...
УРОК №21 Тема уроку. Площа круга та його частин
Мета уроку: виведення формули для знаходження площі круга, кругового сектора, кругового сегмента. Формування вмінь учнів застосовувати...
УРОК 13 Тема уроку
...
УРОК 14 Тема уроку
Мета уроку: Вивчення формул зведення, формування умінь учнів застосовувати вивчені формули для спрощення ви­разів та обчислень
Тема уроку. Площа сфери. Мета уроку
Мета уроку: вивчення формули для площі сфери; формування вмінь застосовувати вивчену формулу до розв'язування задач
УРОК №20 Тема уроку
Мета уроку: виведення формул для знаходження довжини кола та довжини дуги кола. Формування вмінь учнів засто­совувати виведені формули...
Тема уроку. Площа бічної і повної поверхні конуса. Мета уроку
Мета уроку: виведення формули для площі бічної поверхні конуса; формування вмінь знаходити площу поверхні конуса
УРОК 19 Тема: Формули. Обчислення за формулами. Самостійна робота №5
Мета: Введення поняття формули. Формування навичок обчислень за формулами. Розвиток логічного мис­лення учнів шляхом розв'язування...
УРОК 37 Тема уроку
Мета уроку: Познайомити учнів з комбінаціями без повторень, виведення формули для числа комбінацій з n еле­ментів по m елементів...
КОНСПЕКТ УРОКУ з алгебри у 7 класі на тему «Функц ія»
Мета: формувати поняття «функції», «область визначення», «область значення», ознайомити учнів з способами задання функції; розвивати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка