1. Міжнародний маркетинг: загальний огляд


Скачати 100.24 Kb.
Назва1. Міжнародний маркетинг: загальний огляд
Дата18.03.2013
Розмір100.24 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Маркетинг > Документи
«МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ»
ВСТУП
Друга половина ХХ століття характеризується значними змінами в міжнародних економічних відносинах. З одного боку, постійно зростає вплив індустріального розвинутих країн, що зміцнює їхні відносні переваги у розвитку зовнішньої торгівлі, з іншого – на внутрішніх ринках усіх країн активно впроваджується політика протекціонізму. Саме в цей час створюються значні міжнародні інститути, які активно впливають на всі процеси, що відбуваються у світі.

Найбільш вагомим чинником, який пояснює сутність міжнародного маркетингу і відрізняє його від маркетингу на внутрішньому ринку, є об’єктивна необхідність для фірм експортувати або імпортувати продукцію, що обумовлено розвитком світових економічних процесів. Існує два підходи в практиці фірмою одного або декількох маркетингових рішень при перетинанні товарами національних кордонів. Складний підхід – розвиток фірмою своїх виробничих потужностей за кордоном і прийняття при цьому великої кількості різних маркетингових рішень.

Мета дисципліни: засвоєння знань щодо системи міжнародних відносин та особливостей їх впливу на маркетингову діяльність підприємств, які займаються міжнародною діяльністю.

Завдання дисципліни: отримати студентами навиків з особливостей роботи маркетингового відділу підприємства, яке працює на міжнародному ринку, а також навчитися розробляти маркетингову стратегію міжнародного підприємства.

ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Міжнародний маркетинг: загальний огляд.

Сучасна концепція міжнародного маркетингу. Теоретичні засади міжнародного маркетингу. Головна мета міжнародного маркетингу. Причини, що спонукають розвивати зовнішньоекономічну діяльність. Хронологія розвитку сутності міжнародного маркетингу.

Комплекс проблем міжнародного маркетингу. Новітні пріоритети міжнародного маркетингу.
Тема 2. Міжнародне середовище

Типи господарських структур держав. Митні тарифи. Квотування. Митний союз.

Аналіз культурного середовища. Вплив показників культурного середовища на прийняття маркетингових рішень. Етапи аналізу показників культурного середовища. Характеристика маркетингових рішень відповідно етапам аналізу.

Політичне середовище. Ризики, які пов’язані з політичною нестабільністю. Політичне середовище на сучасному етапі. Характеристика політичної ситуації. Складові політичного середовища.

Корупція в політичному середовищі. Правове середовище. Складові правового середовища міжнародного маркетингу. Договірне право. Норми міжнародного права.
Тема 3. Сегментація світового ринку.

Сегментація ринків. Мета міжнародної сегментації ринків. Підходи до міжнародної сегментації. Фактори міжнародно-маркетингової сегментації. Економіко-географічний фактори сегментації. Структурно-демографічний та культурно-історичний фактори сегментування. Політичні та психологічні фактори. Фактори індивідуального достатку та потреби.
Тема 4. Міжнародні маркетингові дослідження.

Зміст поняття «міжнародні маркетингові дослідження», основні напрямки маркетингових досліджень. Поле маркетингових досліджень. Етапи проведення міжнародного маркетингового дослідження. Вторинна маркетингова інформація, характеристика її основних джерел.

Методи збору первинної інформації. Анкета як основний інструмент дослідження методом опитування. Дослідження маркетингового середовища підприємства.
Тема 5. Вибір зарубіжних ринків та стратегій виходу на зовнішній ринок.

Процес вибору міжнародного ринку. Класифікаційні ознаки ринків. Типи ринків. Підходи до визначення привабливих міжнародних ринків. Систематизоване визначення ринків.

Внутрішня інформація щодо діяльності фірми. Зовнішні джерела інформації. Визначення можливостей виходу на нові ринки. Стратегії виходу на закордонні ринки
Тема 6. Товарна політика на світових ринках

Особливості формування товарної програми. Етапи розробки товарної програми. Варіанти товарної політики при експорті товарів.

Процес планування. Ситуаційний аналіз. Програмування діяльності. Маркетингові дії. Етапи маркетингового планування при експорті.
Тема 7. Міжнародні канали розподілу та міжнародні маркетингові комунікації

Сутність міжнародної політики розподілу. Природа каналів руху товарів. Алгоритм формування каналів руху товарів. Збутові відділення і контори виробників. Оптовики з повним циклом обслуговування. Оптовики з обмеженим циклом обслуговування. Брокери й агенти. Організатори оптового товарообігу. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі за формами власності. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі за структурою стратегії магазина. Немагазинна роздрібна торгівля. Маркетингова логістика.

Сутність міжнародної політики комунікацій. Алгоритм планування комплексу маркетингових комунікацій і характеристика його основних етапів. Цільова аудиторія. Реклама, її види. Процес планування рекламних заходів. Стимулювання продаж. Прямий маркетинг, його різновиди. Персональний продаж. Різновиди торговельних агентів. Промоутери, різновиди. Зв'язки з громадськістю. Додаткові засоби комплексу маркетингових комунікацій: виставки та ярмарки, спонсорство і меценатство, брендінг, продукт-плейсмент, інтегровані маркетингові комунікації в місці продажу.
Тема 8. Управління міжнародним маркетингом

Система організації служби міжнародного маркетингу. Схема оцінки перспектив виходу товарів на зовнішній ринок. Основні міжнародні стратегій маркетингу. Система показників ефективності комплексу маркетингу. Процес планування міжнародної діяльності підприємства.

Творча робота студентів
Самостійна робота студентів являє собою творчу роботу. Основне завдання – вирішення ситуаційної задачі, користуючись не тільки знаннями з курсу міжнародний маркетинг, а й загальними знаннями з області географії, етикету та національних властивостей споживачів.

Кожен студент має індивідуальне завдання номер якого обирається згідно останньої цифри в заліковій книзі; цифра 0 відповідає 10 варіанту. Однакових робіт бути не може, такі роботи будуть не зараховані і відправлені на переробку. Загальний об’єм роботи 10 – 12 сторінок печатного тексту, 14 шрифт, 1,5 міжстроковий інтервал, формат паперу А4. Структура роботи класична: титульна сторінка (містить прізвище студента, викладача та номер варіанта); зміст; вступ; викладення матеріалу; висновки та список використаних джерел.
Ситуаційне завдання 1. Японське підприємство, яке випускає відеокамери, прийняло рішення про вихід на український ринок. Однак, керівництво фірми не має чітко розробленої програми, а головне – не визначилось з вибором цільового сегмента.

Допоможіть керівництву японської фірми провести сегментацію на основі економіко-географічних, культурно-історичних (язикових властивостей) факторів, а також фактора переваги (у відповідності ступеня інтенсивності споживання цифрових відеокамер).

Запропонуйте сітку сегментації для українського ринку, яка здається вам підходящою, а також процедуру сбору інформації про попит на відеокамери українських споживачів.

Ситуаційне завдання 2. Розробіть міжнародний комплекс маркетингу-мікс для комерційного банку «Приватбанк», який планує вийти на міжнародний ринок – ринок банківських послуг Великобританії. Визначте основні конкурентні переваги та недоліки українського банку порівняно з англійською банківською системою.
Ситуаційне завдання 3. Проведіть аналіз переваг та недоліків різноманітних каналів товароруху на ринку України закордонних радіоелектроних фірм, які виробляють телевізори для українського ринку: Panasonic, Samsung, LG, Sony, Philips, Daewoo.
Ситуаційне завдання 4. Запропонуйте конкретні рекламні заходи та розробіть текст рекламного звернення для різних типів українських підприємств, які займаються бізнесом на американському ринку. Напрямок діяльності українських підприємств: експортер кондитерських товарів; експортер сільськогосподарської техніки; туристична фірма.
Ситуаційне завдання 5. Фірма X.G.Y. (Німеччина) понад 20 років спеціалізується на виробництві арматури і технічного обладнання (крани, вузли, душове обладнання тощо). Фірма пропонує свою продукцію як індивідуальним споживачам для обладнання оселі, так і для підприємств та організацій. Частка фірми на внутрішньому ринку – 32%, на ринку Франції – 8%, Бельгії – 3%. Велика торговельна компанія з Майямі (США) щорічно закупляє близько 4% продукції, що виробляється фірмою для продажу на ринку США (частка 5%).

Диференціація продукції фірми відбувається за розміром, кольором, стилем, оздобленням (металева або пластикова), що дає можливість опанувати більш міцні ринкові позиції.

Останнім часом компанія почала проводити дослідження ринку Східної Європи, зокрема України. Деякі позитивні результати зумовили прийняття компанією рішення щодо активного впровадження своєї продукції на ринок України, оптимальний термін впровадження – 1 рік.

З позиції німецької фірми проаналізуйте економічний, політичний, правовий, соціально-культурний стан України, визначте ступінь привабливості українського ринку.
Ситуаційне завдання 6. Розробіть міжнародний комплекс маркетингу-мікс для фармацевтичної компанії «Стірол», яка планує вийти на міжнародний ринок – ринок фармацевтичної продукції Франції. Визначте основні конкурентні переваги та недоліки української компанії порівняно з французькими підприємствами.
Ситуаційне завдання 7. Розробіть послідовність дій підприємства з закордонними інвестиціями Молочний дім «Фанні» по виходу його на міжнародний ринок Західної Європи, з метою успішного функціонування, та дайте рекомендації щодо складових маркетингової стратегії цього підприємства на міжнародному ринку.
Ситуаційне завдання 8. Запропонуйте конкретні рекламні заходи та розробіть текст рекламного звернення для різних типів українських підприємств, які займаються бізнесом на польському ринку. Напрямок діяльності українських підприємств: фармацевтична діяльність; експорт сирної продукції; експорт шоколадної продукції.
Ситуаційне завдання 9. Вам як маркетологу доручено проаналізувати економічне, політичне, соціально-культурне, демографічне та науково-технічне середовище України. Та розробити рекомендації та висновки щодо привабливості та ефективності виходу на український ринок посудомийних машин провідних підприємств побутової техніки Samsung , Indesit.
Ситуаційне завдання 10. Визначте основні проблеми та бар’єри виходу українського підприємства кондитерської фабрики «Рошен» на італійський ринок. Запропонуйте основні заходи та шляхи їх подолання.

Питання до аудиторної контрольної роботи


 1. Необхідність маркетингового планування для міжнародних підприємств України.

 2. Особливості комунікативної політики міжнародних підприємств

 3. Вплив держави на регулювання маркетингової політики підприємств, які займаються міжнародною діяльністю

 4. Необхідність розробки міжнародної маркетингової стратегії в умовах нестабільності України.

 5. Вплив політичного стану України на підприємства-імпортерів.

 6. Вплив економічної ситуації України на підприємства-експортерів.

 7. Проблеми становлення міжнародних відносин в Україні.

 8. Особливості політики розподілу міжнародних підприємств в Україні.

 9. Особливості міжнародної реклами.

 10. Необхідність враховувати національні традиції та особливості мінталитету при розробки рекламних звернень.

 11. Необхідність проведення міжнародних досліджень на українському ринку

 12. Недоліки та переваги міжнародного обміну товарів

 13. Вплив бар’єрів входу та виходу на міжнародні ринки на стан ринку в країні - імпортері

 14. Оптові продажі: необхідність та вигоди для українських споживачів

 15. Роздрібні продажі: необхідність та вигоди для українських споживачів.


Питання до заліку


 1. Сучасна концепція міжнародного маркетингу.

 2. Теоретичні засади міжнародного маркетингу.

 3. Причини, що спонукають розвивати зовнішньоекономічну діяльність

 4. Система чинників середовища міжнародного маркетингу. Аналіз середовища.

 5. Аналіз економічного середовища.

 6. Параметри визначення ефективності впровадження реформ.

 7. Розрахунок ступеню лібералізації економіки.

 8. Аналіз культурного середовища.

 9. Показники соціально-культурного середовища та ї вплив на маркетингову програму.

 10. Вплив показників культурного середовища на прийняття маркетингових рішень.

 11. Етапи аналізу показників культурного середовища.

 12. Характеристика маркетингових рішень відповідно етапам аналізу.

 13. Політичне середовище. Ризики, які пов’язані з політичною нестабільністю.

 14. Корупція в політичному середовищі.

 15. Правове середовище. Складові правового середовища міжнародного маркетингу.

 16. Зміст поняття «міжнародні маркетингові дослідження», основні напрямки маркетингових досліджень.

 17. Етапи проведення міжнародного маркетингового дослідження.

 18. Сегментація ринків. Макро- і мікросегментація міжнародних ринків.

 19. Гніздовий метод поетапної сегментації.

 20. Класифікаційні ознаки ринків.

 21. Внутрішня інформація щодо діяльності фірми.

 22. Стратегічний аналіз галузі та ринку.

 23. Визначення основних економічних показників галузі.

 24. Типи стратегій маркетингу на зовнішніх ринках.

 25. Особливості формування товарної програми.

 26. Сутність міжнародної політики розподілу.

 27. Природа каналів руху товарів.

 28. .Немагазинна роздрібна торгівля.

 29. Сутність міжнародної політики комунікацій.

 30. Алгоритм планування комплексу маркетингових комунікацій і характеристика його основних етапів.

Рекомендована література


 1. Азоев Г. А. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

 2. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент. – К.: КНЕУ, 1998.

 3. Гаркавенко С. С. Маркетинг. Підручник. – К.: Лібра, 2002.

 4. Дайан А. И. др.. Академія рынка. Маркетинг. – М.: Экономика, 1993.

 5. Дэниэлс Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес. – М.: Дело ЛТД, 1994.

 6. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.-К.: КНЕУ, 2000.

 7. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник.-К.: КНЕУ, 2001.

 8. Ковальчук М. І. Стратегічний аналіз у сільському господарстві6 Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1997.

 9. Котлер Ф. Основы маркетинга.М.: Прогресс, 1993.

 10. Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій: Навч.-метод. посібник.-К.: КНЕУ, 2002.

 11. Мозковий О. М. Товарна політика і планування товару в міжнародному маркетингу. К.: КДЕУ, 1995.

 12. Примак Т. О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку: Навч. посібник.-К.: МАУП, 2003.

 13. Рубин Ю. Б., Шустов В. В. Конкуренция: реалии и перспективы. – М.: Знание, 1990.

 14. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження: Практичний аспект. – К.; М.; СПб.: Вільямс, 1998.

 15. Эванс Д., Берман Б. Маркетинг / Пер. с англ.-М.: Экономика, 1990.

Схожі:

Стасюк Наталія Миколаївна Ціль
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (кафедра «Маркетинг», 4 курс, заочно)
ЗАНЯТТЯ Маркетинг в діяльності бібліотек
Мета заняття: отримати загальну інформацію про маркетинг взагалі та бібліотечний маркетинг зокрема, визначити перспективність використання...
Тема «Що ми знаємо про маркетинг», доповідач Є. Нізельнік (студент...
Тема «Історія успіху компанії Apple (Стів Джобс)», доповідач О. Усупова (студентка напрямку маркетинг, 5-й курс, маркетинг-консультант...
Тема "Що ми знаємо про маркетинг", доповідач Є. Нізельнік (студент...
Тема "Історія успіху компанії Apple (Стів Джобс)", доповідач О. Усупова (студентка напрямку маркетинг, 5-й курс, маркетинг-консультант...
Маркетинг в діяльності бібліотек Мета заняття
Мета заняття: отримати загальну інформацію про маркетинг взагалі та бібліотечний маркетинг зокрема, визначити перспективність використання...
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності “Маркетинг” Факультет
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Маркетинг”
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
...
1 Міжнародний день музики Всесвітній вегетаріанський день Міжнародний...
Сиявуша Імрана оглу Мамедзаде (1935), азербайджанського письменника, перекладача творів українських письменників
ОГЛЯД
Огляд у Розділі 1 містить коротке обговорення цілей і аудиторії, цілей Проекту, і того, як цей Проект повинен застосовуватися. Також...
Низка повідомлень про Міжнародний день рідної мови
Публікація «21 лютого – Міжнародний день рідної мови!» на шпальтах Хмельницької обласної щотижневої громадсько-політичної газети...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка