Додаток до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22. 02. 2013 №80


Скачати 219.22 Kb.
НазваДодаток до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22. 02. 2013 №80
Дата28.04.2013
Розмір219.22 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
Додаток

до рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

від 22.02.2013 №80

ЦІНИ


на роботи ( послуги), що виконуються архівним відділом

виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на договірних засадах


Нумерація видів робіт (послуг),

що надаються

Найменування видів робіт (послуг)

Одиниця виміру

Ціна за одиницю виміру

(грн.коп.)

1

2

3

4

1

Упорядкування документів і справ


1.1

Складання історичних довідок на фонди установ, організацій та підприємств:


1.1.1

обласного значення


1.1.1.1

за період більше 10 років

1 іст. довідка

1490,90

1.1.1.2

за період від 5 років до 10 років

-“-

710,53

1.1.1.3

за період від 1 року до 5 років

-“-

360,35

1.1.2

міського та районного значення1.1.2.1

за період більше 10 років

1 іст. довідка

885,62

1.1.2.2

за період від 5 років до 10 років

-“-

535,44

1.1.2.3

за період від 1 року до 5 років

-“-

185,26

1.2

Визначення й уточнення фондової належності документів і справ1.2.1

управлінської, творчої, науково-технічної документації

1 од. збер.

3,60

1.3

Систематизація справ до проведення експертизи цінності документів і справ:1.3.1

за фондами

10 од. збер.

2,60

1.3.2

усередині фондів - за роками або структурними частинами

-“-

6,851

2

3

4

1.4.1

1.4.2

Систематизація документів за основними групами в межах фондів особового походження

1 документ 100 аркушів

1,85

18,53

1.5

Проведення експертизи наукової і практичної цінності:1.5.1

управлінської документації:1.5.1.1

з поаркушним переглядом документів

1 од. збер.

7,11

1.5.1.2

без поаркушного перегляду документів

10 од. збер.

16,93

1.5.2

документів на особовий склад (у тому числі особових справ):1.5.2.1

з поаркушним переглядом документів

1 од. збер.

3,99

1.5.2.2

без поаркушного перегляду документів

10 од. збер.

6,59

1.6

Формування справ із розсипу документів та

переформування справ:1.6.1

з управлінською документацією

10 аркушів

2,29

1.6.2

на особовий склад

50 аркушів

9,26

1.7

Систематизація аркушів у справі:1.7.1

машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст

100 аркушів

13,53

1.7.2

машинописний або рукописний текст з правками та вставками, що утруднюють прочитання

100 аркушів

19,85

1.8

Складання заголовків справ:1.8.1

управлінської документації

1 загол.

5,94

1.8.2

документів на особовий склад (у тому числі особових справ):

10 загол.

15,61

1.9

Складання внутрішніх описів документів у справах:1.9.1

з управлінською документацією

1 загол.

2,11

1.9.2

в комплексах особових справ, історій хвороб

та аналогічних матеріалів

10 загол.

10,45

1.10

Систематизація карток на справи:1.10.1

за структурною і предметно-тематичною ознаками

10 карток

5,40
1

2

3

4

1.10.2

за номінальною, хронологічною ознакою або за алфавітом

10 карток

3,02

1.11

Редагування заголовків справ:1.11.1

з частковим переглядом справ

10 загол.

11,00

1.11.2

без переглядання справ

10 загол.

6,16

1.12

Проставлення архівних шифрів на картках

10 карток

3,60

1.13

Розброшурування неправильно сформованих справ, вилучення скріпок

1 справа

1,98

1.14

Нумерація аркушів у справах :1.14.1

обсягом до 150 аркушів

100 аркушів

6,61

1.14.2

обсягом до 50 аркушів

50 аркушів

6,19

1.14.3

нестандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ

100 аркушів

13,95

1.15

Перенумерування аркушів у справах:1.15.1

обсягом до 150 аркушів

100 аркушів

9,32

1. 15.2

обсягом до 50 аркушів

50 аркушів

6,97

1.15.3

нестандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ

100 аркушів

16,86

1.16

Перевірення нумерації у справах:1.16.1

обсягом до 150 аркушів

100 аркушів

3,24

1.16.2

обсягом до 50 аркушів

50 аркушів

2,82

1.16.3

нестандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ

100 аркушів

6,61

1. 17

Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів:1.17.1

при наявності друкарської обкладинки або титулу установи

1 обклад.

2,14

1.17.2

при відсутності друкарської обкладинки або титулу установи (без трафарету)

1 обклад.

2,97

1.17.3

особових справ

10 обклад.

11,14

1.18

Вклеювання титульних і засвідчувальних аркушів

10 аркушів

7,25

1.19

Систематизація справ усередині фондів установ

10 од. збер.

3,92

1.20

Проставлення архівних шифрів на обкладинках справ


1

2

3

4

1.20.1

без проставлення штемпелів

10 од. збер.

4,96

1.20.2

з проставленням штемпелів

10 од. збер.

5,99

1.21

Картонування справ

10 од. збер.

2,44

1.22

Перекартонування справ

10 од.збер.

3,72

1.23

Написання ярликів

10 ярликів

11,00

1.24

Наклеювання ярликів на коробки

10 ярликів

8,11

1.25

Формування в'язок справ, що підлягають

зберіганню

10 од. збер.

4,67

1.26

Переміщення справ у процесі упорядкування з архівосховища структурних підрозділів установ у робочу кімнату

10 од. збер.

3,72

1.27

Видавання та підкладання справ співробітникам установ у період упорядкування документів з оформленням результатів

10 од. збер.

3,92

1.28

Складання описів справ:1.28.1

рукописних описів

10 заголов.

18,53

1.29

Складання передмов до описів фондів установ1.29.1

обласного значення

1 передмова

1060,70

1.29.2

міського, районного та сільського значення

1 передмова

885,62

1.30

Оформлення описів

1 опис

185,26

1.40

Систематизація справ, що не підлягають зберіганню, за групами

10 од. збер.

11,96

1.41

Складання актів про виділення до знищення тих документів і справ, які не підлягають зберіганню

1 позиція

3,88

1.42

Формування в'язок справ, що не підлягають зберіганню

10 од. збер.

3,05

1.43

Складання переліків (актів, довідок) на відсутні документи установ1.43.1

обласного значення

-“-

360,35

1.43.2

міського, районного та сільського значення

-“-

185,26

1.44

Приймання-здавання справ установ після завершення роботи з упорядкування документів і справ

10 од. збер.

7,27
1

2

3

4

1.45

Складання актів про завершення упорядкування документів і справ установ


1.45.1

обласного значення

1 наряд, акт

160,53

1.45.2

міського, районного та сільського значення

-“-

84,67

1.46

Складання актів про непоправні пошкодження документів

1 акт

97,71

1.47

Підготовка номенклатур справ установ:1.47.1

Визначення наукової і практичної цінності

документів з метою встановлення строків їх

подальшого зберігання:


1.47.1.1

з поаркушним переглядом

1 од. збер.

6,16

1.47.1.2

без поаркушного перегляду справ

10 од. збер.

14,67

1.47.2

Складання заголовків справ і документів

1 заголов.

5,94

1.47.3

Групування документів за ознаками формування справ

10 документів

8,47

1.47.4

Редагування заголовків

10 заголов.

13,02
1.47.5

Індексування статей номенклатур справ

10 статей

10,36
1.48

Надання методичної допомоги з питань організації архівної справи та діловодства


1.48.1

в установі фондоутворювача

1 консульт.

97,71
1.2

Роботи (послуги) з технічного оформлення робіт


1.2.1

Передрук документів на машинописних пристроях:


1.2.1.1

І група складності

1 машино-

писн. стор.

4,11
1.2.1.2

ІІ група складності

1 машино-

писн. стор.

5,39
1.2.2

Передрук описів, номенклатур справ, актів на знищення, актів нестачі документів на машинописних пристроях:


1.2.2.1

І група складності

1 машинописн.сторінок

9,01
1.2.2.2

ІІ група складності

-“-

11,761

2

3

4
1.2.3

Звірення після надрукування описів, номенклатур справ, переліків актів, документів:1.2.3.1

на управлінську документацію

10 заголов.

7,38

1.2.3.2

на творчу, науково-технічну, особового походження документацію

10 заголов.

9,77


1.2.3.3

документів на особовий склад (у тому числі особових справ):


10 заголов.

4,71
1.2.3.4

Просте оправлення справ

1 од. зб.

11,00
2

Роботи(послуги) із забезпечення збереже-ності документів з паперовою основою


2.1

Роботи(послуги)з реставрації, ремонту документів


2.1.1

Ремонт документів:


2.1.1.1

складний

1 аркуш

1,05
2.1.1.2

дрібний

1 аркуш

0,56

2.2.
  1. Палітурні та картонажні роботи
2.2.1

Оправлення справ(складне з матер’яним корінцем з обклеюванням обкладинки):2.2.1.1

товщина корінця до 6 см

1 од. зб.

16,85

2.2.1.2

Товщина корінця, що перевищує 6 см

1 од.зб.

22,79

3

Роботи(послуги) з використання архівних документів3.1

Тематичне виявлення документів:3.1.1

Відбір справ за описами(каталогами) при

тематичному виявленні3.1.1.1

машинописними

10 заголовків

1,01

3.1.2

Виявлення документів за справами:3.1.2.1

машинописний, рукописний розбірливий

текст

1 од.зб.

14,37


3.1.3


Виконання тематичних запитів про встановлення(підтвердження) окремих

фактів подій, відомостей *

1 запит

86,81
1

2

3

4


3.1.4


Підготовка довідок з видачею архівних довідок про встановлення(підтвердження)

майнових прав*


1 арх.дов.

56,91

3.2.

Виготовлення одиничних копій з архівних

документів на електрографічних апаратах:3.2.2.1

прості

1 копія

1,75

3.2.2.2

складні

1 копія

2,75*без вартості робіт із виявлення документів та вартості поштових послуг; при відсутності у заявника точних пошукових даних про дату, місце події(факту) вартість робіт збільшується на 1 грн. 37 коп. за додатковий перегляд архівних документів за кожний рік, місце події.


        1. Керуючий справами


виконкому міської ради Р.В. Шаповалов


______________________________________________________________

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області
від 22.02.20 № 80

Сторінка з 9

Схожі:

Додаток 3 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області
Кодексом України про адміністративні правопорушення, нормативними актами з питань торговельного та побутового обслуговування населення,...
Додаток 3 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
Кодексом України про адміністративні правопорушення, нормативними актами з питань торговельного та побутового обслуговування населення,...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про внесення змін і доповнень в додаток до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 16. 12....
Додаток 2 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
Кодексом України про адміністративні правопорушення, нормативними актами з питань торговельного та побутового обслуговування населення,...
ПОЛОЖЕННЯ   про центр муніципальних послуг виконавчого комітету Кременчуцької...
Центр муніципальних послуг виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі ЦМП) утворюється як робочий...
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ
...
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ
З урахуванням розподілу повноважень між структурним підрозділами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області,...
Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
Про затвердження інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного...
Додаток 4 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області
Кременчуцького міського управління Управління внутрішніх справ України в Полтавській області (за згодою)
Додаток 4 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
Члени комісії-представники від виконавчих органів міської, районних у місті рад та контролюючих служб
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка