ПРОБЛЕМИ ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ УПРАВЛІННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ РИБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)


Скачати 41.15 Kb.
НазваПРОБЛЕМИ ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ УПРАВЛІННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ РИБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)
Дата18.12.2013
Розмір41.15 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
ПРОБЛЕМИ ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ УПРАВЛІННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ РИБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)

І.С. Торопова

Таврійський національний університет

Імені В.І. Вернадського

Доцент кафедри обліку і аудиту,

к.е.н., доцент

e-mail: toropova_ira@ukr.net
Ключові слова: інформація, оперативність, інтеграція, облік, планування
Перехід до ринкових відносин зовсім по-іншому визначає місце підприємства в економіці. Ефективність його роботи багато в чому залежить від управлінської діяльності, що забезпечує реальну економічну самостійність підприємства, його конкурентноздатність і вартісне становище на ринку. Це вимагає іншого підходу в організації інформаційної системи.

Існуюча система фінансового обліку в умовах зорієнтованої на ринок економіки не може задовольнити інформаційних потреб управління, зокрема маркетингу, менеджменту, контролю. Фінансовий облік не надає оперативної інформації про випуск продукції, витрати на її виробництво і реалізацію, це пов'язано з тим, що облікова інформація формується переважно в кінці місяця на підставі первинних документів, які обробляються вручну, без застосування обчислювальної техніки.

Інформаційні потреби управління економікою підприємства задовольняються із внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, статистичного і податкового, які ведуться автономно вручну в цехах, службою головного технолога, енергетика, планово-економічного відділу та бухгалтерією, що призводить до дублювання інформації. Так, інформація про обсяг витрат на придбання матеріальних цінностей та їх надходження на склади підприємства дублюється в фінансовому і податковому обліку, інформація про використання трудових ресурсів дублюється внутрішньогосподарським (управлінським) та статистичним обліком.

Для ліквідації недоліків в інформаційному управлінні підприємством необхідно інтегрувати різні види обліку в єдину систему господарського обліку на базі АРМ бухгалтера (рис.1.1).

Статистичний облік

Фінансово-господарська діяльність

Перспективи планування

Технічна підготовка виробництва

Оперативне планування, регулювання і контроль виробництва

Поточне планування

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік

Фінансовий облік

Податковий облік

Рис. 1 Інформаційне забезпечення управління фінансово-господарською діяльністю підприємства при інтегрованій системі господарського обліку.
Створюється єдина база даних в комп'ютерній системі показників для перспективного планування, технічної підготовки виробництва, поточного планування, оперативного планування, регулювання і контролю виробництва. З цієї бази даних інформація використовується для внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, статистичного, податкового і бухгалтерського обліку з метою виконання інформаційних функцій, покладених на кожний вид обліку зокрема.

В єдиній інтегрованій системі обліку внутрішньогосподарський (управлінський) має виконувати функції оперативного (щоденного) інформування менеджерів про витрачання ресурсів на виробництво продукції, тобто сприяти управлінню витратами.

До завдань внутрішньогосподарського (управлінського) обліку на рибопромислових підприємствах традиційно відносяться:

  • своєчасне подання інформації про витрати і прибутки по центрах витрат і центрах відповідальності;

  • контроль господарської діяльності структурних підрозділів;

  • визначення (калькулювання) собівартості продукції;

  • визначення ціни;

  • прийняття управлінських рішень.

Разом з тим, ці завдання не виправдовують основної задачі. Весь процес виробництва рибоконсервної продукції пов'язаний з діяльністю конкретних осіб, а, отже, і з відповідальністю цих осіб за власне рішення і свої дії.

Персональна відповідальність за результати роботи пов'язана не тільки з кількісними та якісними (вартісними) характеристиками використання ресурсів і формування вартісних показників, але й з прогнозними рішеннями. Для цього необхідно додаткова інформація про витрати. Ця характеристика має відображати також те, що витрачено, і подавати дані про відповідність витрат до завчасно визначених параметрів (нормам, кошторису); встановлювати причини цих змін, ініціаторів економії та винуватців перевитрат, відображати, де саме, на якій операції, на якому процесі (фазі, дільниці) виникли відхилення; визначати ступінь використання виробничих потужностей.

При побудові внутрішньогосподарського (управлінського) обліку за для прийняття управлінських рішень стосовно скорочення витрат, збільшення прибутків, одержання додаткового прибутку чи зменшення збитків має враховуватись необхідний обмін інформацією з технологічним, плановим відділами, відділом маркетингу

Для впровадження нормативного обліку витрат на виробництво та оперативного контролю за відхиленнями від норми витрат ресурсів необхідно вдосконалювати первинну документацію з обліку господарських процесів. В умовах конвейєрного виробництва, до якого відноситься і рибоконсервне виробництво, необхідне впровадження маршрутної документації на всьому технологічному ланцюжку виробництва. Це дозволить оформити в сировинній ділянці консервного цеху маршрутну карту на окрему партію продукції та здійснювати контроль за дотриманням рецептури компонентів, закладених в цю партію продукції. Маршрутна карта має проходити рибообробну та напівфабрикатну дільниці, де фіксуватиметься кількість виготовленої та зданої на склад готової продукції.

Схожі:

Лекція 3 Теоретичні основи фінансів підприємств
Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні блага,...
МЕХАНІЗМ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТОЧНИХ ФІНАНСОВИХ ПОТРЕБ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ...
Анотація. Запропоновано скорочену та розгорнуту цільову функцію розрахунку поточних фінансових потреб машинобудівного підприємства...
Фінанси підприємств
Ансові відносини в тій сфері суспільного відтворення, де створюється суспільний продукт, національне багатство й національний доход...
Секція 17. Економіка, організація та управління підприємствами
Концептуальні підходи до функціонування механізму задоволення поточних фінансових потреб підприємства
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Ю. О. Жук пропонує розглядати процес інформатизації "… як множину процесів, спрямованих на задоволення освітніх інформаційних потреб...
1. Суьність маркетингу та його основні визначення
Філіп Котлер: м-г – це виявлення потреб, створення та пошук нових способів задоволення потреб на основі обміну та покращення рівня...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Маркетинг інформаційних продуктів та послуг»
Зростання інформаційних потреб суспільства, спрямованих на отримання повної, достовірної та своєчасної інформації, створює передумови...
Автор статті: Заступник начальника Управління
Потребують вирішення на державному рівні питання подальшого розвитку правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення...
Автор статті: Заступник начальника Управління
Потребують вирішення на державному рівні питання подальшого розвитку правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення...
Конкурсна пропозиція повинна містити інформацію про
Полтавське тампонажне управління ВАТ „Укрнафта” проводить місцеві відкриті тендери на закупівлю матеріально-технічний ресурсів, робіт...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка