Конкурс проводиться на території України в період з 15 березня 2012 року по 26 жовтня 2012 року. Організатори залишають за собою право змінити строки проведення конкурсу


Скачати 80.96 Kb.
НазваКонкурс проводиться на території України в період з 15 березня 2012 року по 26 жовтня 2012 року. Організатори залишають за собою право змінити строки проведення конкурсу
Дата20.03.2013
Розмір80.96 Kb.
ТипКонкурс
bibl.com.ua > Інформатика > Конкурс
Відділ освіти Старобільської райдержадміністрації Луганської області

вул. Чернишевського, 23, м. Старобільськ Луганської обл., 92700 тел./факс ( 06461) 2-17-40, E-mail:obrazovanie11@yandex.ru26.03.2012 р. № 427


Директорам шкіл


Про проведення конкурсу
На виконання доручення голови облдержадміністрації, з метою покращення культурного, економічного, наукового та соціального потенціалу області, формування позитивного іміджу області з 15 березня до 26 жовтня 2012 року розпочато відкритий творчий конкурс на створення бренду Луганської області (Положення додається).

Вікових обмежень для участі у конкурсі немає.

Просимо Вас організувати в Ваших навчальних закладах тематичні заходи, присвячені детальному інформуванню щодо умов проведення зазначеного конкурсу.

Додаток: 5 арк.


Начальник відділу освіти Г.Я. Межирицька

Додаток до листа відділу освіти

Положення

про проведення відкритого творчого конкурсу

на створення бренду Луганської області
1. Загальні положення

1.1. Положення про проведення відкритого творчого конкурсу на створення бренду Луганської області (далі – Конкурс) визначає єдині вимоги щодо кращого ескізу логотипу та слогану області.

1.2. Конкурс проводиться на території України в період з 15 березня 2012 року по 26 жовтня 2012 року. Організатори залишають за собою право змінити строки проведення конкурсу.

1.3. Бренд Луганської області складається з двох елементів: графічного зображення (логотипу) та вербального компоненту (слогану).

1.4. Логотип – будь-яка комбінація буквено-графічних зображень, утворених поєднанням символів, літер, абстрактних варіацій різних комбінацій кольорів, форм і структур, що здатна передати унікальність області та ідентифікувати її серед інших; постійний графічний, образотворчий або об’ємний знак, комбінований із зображенням, літерами, цифрами або без них.

Слоган – лаконічна, влучна, ефектна фраза, що закріплює позитивний образ Луганської області та формує її привабливий імідж.

1.5. Бренд є представницьким, туристичним символом і не замінює офіційну територіальну символіку області (герб, прапор, гімн).

2. Мета і завдання Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою створення унікального бренду Луганщини, що використовуватиметься в заходах, спрямованих на формування позитивного іміджу Луганської області в Україні та за кордоном, покращення культурного, економічного, наукового та соціального потенціалу області.

2.2. Завданнями Конкурсу є:

– формування якісно нового рівня позиціонування Луганської області;

– покращення іміджевої привабливості Луганської області на всеукраїнській та міжнародній аренах;

– розроблення та створення унікального бренду Луганської області.

3. Умови та порядок проведення Конкурсу

3.1. Організаційно-технічне забезпечення Конкурсу здійснює управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації.

3.2. Конкурс є відкритим за складом учасників. У конкурсі мають право брати участь юридичні та фізичні особи, авторські колективи.

3.3. Участь у Конкурсі безкоштовна.

3.4. До участі в Конкурсі допускаються конкурсні роботи, які включають такі елементи візуальної ідентифікації області:

– логотип;

– слоган.

3.5. До конкурсних робіт обов’язково додається конверт або надсилається текстовий файл із заявкою на участь.

3.6. Заявка на участь повинна містити:

для фізичної особи – відомості про автора, що включають: прізвище, ім’я, по батькові, вік, вид діяльності, місце проживання, контактні телефони, електронну адресу та пояснювальну записку (обґрунтування змісту бренду), обсяг якої не повинен перевищувати 2 сторінки друкованого тексту;

для юридичних осіб – найменування підприємства, організації, установи, прізвище ім’я, по батькові, код за ЄДРПОУ, контактні телефони, електронну адресу та пояснювальну записку (обґрунтування змісту бренду), обсяг якої не повинен перевищувати 2 сторінки друкованого тексту.

Зразок заявки додається.

3.7. Конкурсні роботи надсилаються, подаються на розгляд за адресою: пл. ім. Героїв Великої Вітчизняної війни, 3, каб. 435, м. Луганськ, Україна, 91016 або в електронному вигляді на e-mail: politika@loga.gov.ua.

3.8. Кожен учасник Конкурсу може подати необмежену кількість заявок.

3.9. Кінцевий термін подання конкурсних робіт на участь у Конкурсі –
15 вересня 2012 року.

3.10. Облдержадміністрація не несе відповідальності за несвоєчасне надходження, втрату чи пошкодження заявки.

3.11. Конкурс проводиться у три етапи (з 15 березня по 26 жовтня
2012 року).

Перший етап передбачає подання конкурсних робіт та визначення конкурсною комісією десяти робіт фіналістів. Другий етап передбачає суспільну оцінку луганчанами конкурсних робіт, відібраних на першому етапі. Третій етап передбачає визначення конкурсною комісією переможця Конкурсу.

3.12. Конкурсні роботи, які надійдуть несвоєчасно, не відповідатимуть умовам Конкурсу, або оформлені з порушенням встановлених правил, до участі у Конкурсі не допускаються.

3.13. Конкурсні роботи, подані на Конкурс, не повертаються і не рецензуються.

3.14. Проведення Конкурсу супроводжується інформаційною кампанією за участю засобів масової інформації з метою об’єктивного, відкритого доступу до інформації про Конкурс та його безпосереднього відстеження громадськістю.

3.15. Обласна державна адміністрація має право безоплатно, без відшкодування учасникам Конкурсу публікувати їх роботи в друкованих засобах масової інформації та мережі Інтернет.

3.16. Факт участі у Конкурсі означає ознайомлення та повну згоду учасників з Положенням про Конкурс.

4. Технічні вимоги до конкурсних робіт

4.1. Конкурсні роботи повинні відповідати таким вимогам:

– наявність усіх документів;

– техніка виконання ескізу логотипу – довільна (робота може бути виконана в графічному вигляді – малюнок на папері або за допомогою комп’ютерних програм);

– письмове обґрунтування змісту бренду.

4.2. Художні вимоги до ескізу бренду:

– чітка асоціація з Луганщиною;

– оригінальність ідеї та зміст художнього рішення, які будуть відображати мету і завдання Конкурсу;

– унікальність, оригінальність, сучасність, багатогранність графічного елементу;

– кольорове рішення (можливість відтворення в кольоровому, монохромному вигляді);

– відповідність технологічним вимогам (збереження можливості прочитання при змінах розміру, однаково вдалий вигляд як в кольоровому, так і в монохромному варіанті);

– можливість розміщення на будь-яких поверхнях (папір, картон, скло, дерево, метал тощо).

4.3. Вимоги до слогану:

– лаконічність, чіткість;

– повинен створювати позитивний імідж Луганської області, розкриваючи культурне, спортивне, наукове та ділове життя;

– володіти великим потенціалом впливу;

– повинен гармоніювати з логотипом області, створюючи цілісний брендовий образ;

– повинен відображати унікальність Луганської області, її відмінність від інших територій;

– повинен привертати увагу цільових аудиторій до області та формувати позитивний емоційний образ, пов'язаний з Луганщиною;

– повинен бути написаний таким чином, щоб не викликати відторгнення у цільової аудиторії: легко читатися, не містити важких для вимови слів та абревіатур;

– не може містити жодних політичних або релігійних мотивів та бути об’єктом інтересу третіх осіб.

Не можна використовувати слоган, який є або був комерційним, або отримав права на ототожнення його з комерційним підприємством, брендом, послугою або товаром.

5. Визначення переможців Конкурсу

5.1. Розпорядженням голови облдержадміністрації затверджується персональний склад конкурсної комісії з фахівців у сфері дизайну, реклами, туризму, філології, державного управління та положення про неї.

5.2. Конкурсна комісія визначає 20 робіт-фіналістів першого етапу Конкурсу не пізніше 1 жовтня 2012 року.

5.3. Для проведення другого та третього етапів Конкурсу конкурсна комісія враховує громадську оцінку мешканців Луганської області щодо конкурсних робіт – переможців першого етапу Конкурсу. Способи висловлення думки мешканцями області можуть включати: Інтернет-голосування, листи, електронні листи тощо. Форма голосування визначається конкурсною комісією.

5.4. Строки початку та закінчення другого та третього етапів Конкурсу не повинні перевищувати строк закінчення Конкурсу відповідно до п. 3.10 цього положення.

5.5. Критеріями оцінювання конкурсних робіт є відповідність вимогам, зазначеним у пунктах 4.2 та 4.3 даного положення.

5.6. Підбиття підсумків Конкурсу здійснюється конкурсною комісією.

5.7. Переможцем Конкурсу є робота, яка за підсумками другого та третього етапів визнана найкращою.

5.8. Рішення конкурсної комісії вводиться в дію після визначення переможця Конкурсу.

5.9. Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації залишає за собою право використовувати надані конкурсні роботи в некомерційних цілях і без грошової винагороди автору, але з обов’язковим зазначенням його імені.

6. Нагородження переможця Конкурсу

6.1. Переможець Конкурсу нагороджується дипломом та грошовою премією у сумі 10,0 тис. грн (десять тисяч гривен) або її товарним еквівалентом.

6.2. Після оголошення переможця Конкурсу робота та інформація про її автора опубліковуються в засобах масової інформації.

6.3. Після виплати винагороди автору робота (Бренд Луганської області) переходить у спільну власність міст, сіл, селищ Луганської області у встановленому законодавством порядку.

7. Фінансування Конкурсу

Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.
ЗАЯВКА

на участь у відкритому творчому конкурсі

на створення бренду Луганської області
1. ПІБ (для фізичних осіб)_____________________________________________

___________________________________________________________________

Найменування підприємства, організації, установи (для юридичних осіб)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. Дата народження (для фізичних осіб)_________________________________

3. Професія, вид діяльності (для фізичних осіб)__________________________
Напрям діяльності (для фізичних осіб)_________________________________

___________________________________________________________________

4. Адреса __________________________________________________________

___________________________________________________________________

5. Телефон, e-mail: __________________________________________________
6. Назва роботи, файлу (при наданні роботи в електронному вигляді)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Дата подання заявки______________________________________________
8. Пояснювальна записка (обґрунтування змісту бренду):

Схожі:

УМОВ И організації та проведення Міжнародного математичного конкурсу Кенгуру” у 2012 – 2013 н р
Про затвердження Положення про Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру"" та Листа МОНмолодьспорту №1/9-654 від 19. 09. 2012 року...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Провести з 03 березня 2012 року по 12 березня 2012 року інвентаризацію активів і зобов’язань відділу охорони здоров'я з перевіркою...
ПЕРЕЛІК рішень виконавчого комітету, внесених до протоколу засідання...
Про хід виконання рішення виконкому від 30. 05. 2012 №386 «Про підсумки проходження опалювального сезону 2011/2012 року заходи щодо...
Конкурсу, присвяченого Дню
Дня міжкультурного діалогу, за підтримки Ради євроклубів Кіровоградщини Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості...
НАКАЗ 01 жовтня 2012 року №98-О Про проведення Відкритої
Краєзнавчому відділу (Коломієць Р. Ф.) організувати проведення Відкритої першості МОЦТКЕ УМ з краєзнавства протягом 2012-2013 навчального...
Конкурс «Intel-Техно Україна» проводиться 14-17 лютого 2012 року...
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки та Київським національним університетом...
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
«Про проведення І, ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013 н р.», у зв’язку з проведенням у період з 29 жовтня по...
«ЛФЦ Брок» станом на 31. 12. 2011 року Учасникам та керівництву ТОВ «ЛФЦ-Брок»
Період перевірки з 1 січня по 31 грудня 2011 року. Дата проведення аудита з 26 по 30 березня 2012 року. Перевірку фінансової звітності...
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ СПОНСОРА
Республіки Італія, та перебуванням в зазначеній країні моєї доньки – громадянки України Івановой Олени Іванівни, 14. 12. 1988 року...
У КРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
«Про проведення конкурсу зимових фольклорних колективів «Розколяда – 2012» 16 січня 2012 року в приміщенні Палацу культури смт. Богородчан...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка