Тема уроку


Скачати 44.82 Kb.
НазваТема уроку
Дата28.03.2013
Розмір44.82 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
Спостереження та аналіз уроку інформатики
ДПТНЗ «ВМВПУ», група № 6

Вчитель Чорба Т.О.

Тема уроку: Форматування тексту

Мета уроку :

Навчальна:

  • Навчити учнів форматувати текст і створювати документи за певною структурою.

Розвиваюча:

  • Сприяти логічному мисленню, уваги, пам’яті.

  • Вміння порівнювати набуті знання.

  • Розвивати вміння аналізувати.

Виховна:

  • Виховувати охайність, акуратність при роботі з документами.

  • Виховувати пізнавальну зацікавленість до предмету, та привчати працювати творчо.


І. Умови і засоби забезпечення уроку (оснащення).

Урок проводиться в класі інформатики, який оснащений необхідним обладнанням. Наявним є спеціальне обладнання: інструменти, плакати, стенди, готові вироби. Гігієнічні умови забезпечені: освітлювальний, повітряний, тепловий режими в нормі, рівень шуму задовільний.

Робоче місце вчителя організовано раціонально, як і робоча зона. Учні користуються підручниками з інформатики, наочністю: плакатами, таблицями. Кабінет інформатики естетично оформлено, як і засоби праці. Під час виконання робіт учні дотримуються правил техніки безпеки.
ІІ. Організаційна діяльність учителя на уроці та його особисті якості.

Реалізація плану уроку «відмінно». Весь запланований матеріал подано учням.

Тема подана за планом, Чорбою Тетяною Олегівною вільно володіє нею, майстерно і цікаво подає матеріал, добре знає предмет. Високий рівень педагогічної та методичної майстерності.

Педагог з повагою ставиться до учнів, іде на компроміс задля їх розвитку. На уроці веде себе тактовно, врівноважено, не кричить; демократичний у спілкуванні з учнями; жести і міміка відповідні.

Мова образна, різноманітна. Чорба Тетяна Олегівна чітко вимовляє звуки, слова, фрази. Швидкість мовлення середня, тому діти легко її сприймають. Вчитель добре володіє термінологією, високою культурою мови, використовувала інтерактивну дошку.

Зворотній зв'язок між учнями і вчителькою налагоджений. Учні охоче відповідають на запитання, не бояться задавати їх вчителю. Педагог має гарний зовнішній вигляд, одягнений у спеціальний одяг,учні теж одягнені в спеціальний одяг.

Наявний зміст у зошитах учнів відповідає темі уроку, записані основні положення, є малюнки з поясненням. Класний журнал заповнений змістовно. Урок почався своєчасно. Вчитель раціонально використав відведений для уроку час. Мета уроку відповідає структурі і є досягнутою, формулюється чітко, конкретно і лаконічно. На це вказує активність учнів під час опитування вкінці уроку.
ІІІ. Дидактична діяльність вчителя.

Всі факти, які повідомлялись учням – достовірні і науково обґрунтовані, подано багато додаткової цікавої та корисної інформації. Вчитель користувався проблемним методом навчання.

Навчальний матеріал структурно організований, урок почався актуалізацією опорних знань.

Наявні знання глибокі та усвідомлені, що дозволяє вільно орієнтуватись в матеріалі і не розгубитись від несподіваних запитань.

Навчальний матеріал подається доступно і посильно. Оптимально вибрана кількість навчального матеріалу, він не перевантажений.

Матеріал подано цікаво для учнів, вчитель пояснив практичну значущість теоретичної бази.

Головна дидактична мета уроку досягнута «добре».

Режим роботи нормальний. Раціонально та ефективно використовувався робочий час. Використані такі методи навчання, як розповідь, пояснення, навчальна дискусія.

Тематичний матеріал відповідає віку і рівню розвитку учнів, в ньому викладено проблемність, актуальність даної теми.

Уміння раціонально планувати, контролювати, коригувати індивідуальну та колективну діяльність, готувати матеріальну базу «добре». Під час уроку змінюються види діяльності вчителя: опитування, пояснення, показ трудових прийомів.

Володіння методами наукової організації праці «відмінно».
ІV. Виховна діяльність вчителя.

Вчитель сприяв виробленню таких моральних якостей, як працьовитість, цілеспрямованість, практичність, охайність.

Розв’язання завдань трудового виховання «відмінно». Школярі беруть участь у створенні матеріальних цінностей. Діти ознайомлені з професією.

На уроці вчитель формує навички розумової та фізичної праці, підводить до розв’язання проблем навчання. Урок проведений в такому темпі, що відводити час на фізкультурну паузу та фізичне розвантаження не потрібно. Емоційний вплив уроку на учнів «відмінно», що сприятливо впливало на їх активність і засвоєння матеріалу.

Стиль педагогічного керівництва – демократичний . Чорба Тетяна Олегівна орієнтувався на розвиток активності учнів. Йому властиве активно-позитивне ставлення до учнів, адекватна оцінка їхніх можливостей, успіхів і невдач. Виховна дія спрямована на формування естетичного смаку, охайності, розвиток логічного мислення.
V. Діяльність учнів на уроці та характеристика групи

Учні на уроці активні, хоча є виключення, задоволені працею, проявляють ініціативу в діяльності. Учні готові до праці, проявляють інтерес до поданого матеріалу.

Рівень самостійного мислення в учнів високий, з творчим підходом до праці. Вони чітко формують відповідь, розв’язують поставлені трудові завдання. Вдосконалюють вміння аналізувати і оцінювати свою роботу і роботу одногрупників.

Темп навчальної діяльності середній. Культура праці учнів «відмінно».

Робочі місця організовані раціонально, кожен інструмент знаходиться на своєму місці. Діти правильно виконують прийоми роботи, стараються займати робоче положення так, як показує вчителька. Здійснюється самоконтроль якості. Проводиться самоаналіз результатів роботи: учні бачать помилки і неточності в своїх міркуваннях.

Клас дисциплінований, організований, зацікавлений поданим матеріалом. Увага учнів спрямована на вчительку, сприймання та осмислення нового матеріалу.

Рівень співпраці вчителя і учнів на уроці високий. Діти активні, зацікавлені, не бояться запитувати, а вчитель спостерігає за їх діяльністю, допомагає їм у виконанні трудових завдань, надає консультації.

Зовнішній вигляд не в усіх учнів відповідає вимогам техніки безпеки.

Діти відповідальні під час виконання трудових завдань, бережно ставляться до інструментів та матеріалів. Учні якісно виконують трудові прийоми, дотримуються їх особливостей. Діти використовують знаряддя та предмети праці за призначенням.

Схожі:

УРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації
ТЕМА УРОКУ: Тема уроку: Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Введення, редагування та форматування інформації....
Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку
Тема уроку: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками.»
УРОК №46 Тема уроку
Тема уроку. Характеристики варіаційних рядів. Середні величини. Мода, медіана вибірки
Урок 21 Тема уроку
Тема уроку. Паралельне проектування та його властивості, Зображення просторових фігур на площині
УРОК №35 Тема уроку
Тема уроку. Розв'язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними
УРОК 43 Тема уроку
Тема уроку: Використання формул комбінаторики для обчислен­ня ймовірностей подій
ТЕМА УРОКУ
ТЕМА УРОКУ: Українська національно демократична революція: тріумф чи трагедія українського народу
УРОК 13 Тема уроку
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка