Лекція № Система органів управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності


Скачати 68.64 Kb.
НазваЛекція № Система органів управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності
Дата01.04.2013
Розмір68.64 Kb.
ТипЛекція
bibl.com.ua > Фізика > Лекція
Лекція № 3.
Система органів управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності

 1. Етапи становлення системи охорони інтелектуальної власності.

 2. Організаційна структура охорони інтелектуальної власності

–законодавчі органи влади

 • судові органи влади

 • – виконавчі органи влади

3.Недержавні організації ІВ.

4.Законотворча діяльність у системі інтелектуальної власності


Література


 1. 1.Альтшулер Г.С. Найти идею. Введение в теорію решения изобретательских задач._Новосибирск: Наука, 1986, 209с.

 2. Андрианов П.А. Техническое творчество учащихся. – М.: Просвещение, 1986.-215с.

 3. Дахно И.И. Патентоведение.–Харьков, 1977.ю–3131с.

 4. Жаров В.О. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: Навч. посібник.–2-е вид., перероб. І доп.–К.: ЗАТ „Інститут інтелектуальної власності”, 2002.–188с.

 5. Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав.–К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2000.–187с.

 6. Інтелектуальна власність: словарь– ТRIPS.довідник / за заг. ред.. О.Д. Святоцького.–у 2-х т.: Том 1. Авторське право і суміжні права /за ред.. О.Д. Святоцького, В.С. Дроб’язка.–К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2000.–356с.

 7. Економіка інтелектуальної власності: використання і передача прав на об’єкти інтелектуальної власності /Укладач Міняйло Л.А..–К.: ЗАТ „Інститут інтелектуальної власності і права”, 2000.–168с.


До незалежності України, яка була у складі Радянського Союзу до 1991 р., для державного управління системою ІВ в 1955р. (вперше в 1920р.) був створений Державний комітет у справах винаходів і відкритів (Держкомітет) при Раді Міністрів СРСР.

При Держкомітеті були створені Всесоюзний науково-дослідницький інститут державної патентної експертизи, котрий приймав і розглядав заявки на винаходи, організовував їх експертизу, Центральний науково-дослідний інститут патентної інформації і техніко-економічних досліджень –підприємство "Патент", Обчислювальний центр Держкомітету, Всесоюзна патентно-технічна бібліотека з патентним фондом, Всесоюзний центр патентних послуг.

На підприємствах і організаціях були створені відділи винахідництва і раціоналізації і патентні відділи. В 1958 р. була створена Всесоюзна спілка винахідників і раціоналізаторів на громадських засадах, як юридична особа з затвердженим статутом, з багатьма філіями республіканського, регіонального і обласного рівнів на всій території СРСР чисельністю більше 7 млн.членів.

Після здобуття незалежності Україна отримала лише окремі фрагменти системи охорони ІВ колишнього СРСР, що вимагало докорінної перебудови системи з врахуванням принципів ринкової економіки та стратегії входження країни до світового економічного, політичного і соціально-культурного простору.

Етапи становлення системи охорони ІВ в Україні:

Перший етап (1991-1994рр.)став періодом закладання найнеобхідніших законодавчих основ та створення базових організаційних структур.

Другий етап (1995-1999рр.)був обумовлений запровадженням курсу на радикалізацію соціально-економічних реформ у країні (жовтень 1994р.) і прийняттям Україною низки важливих міжнародних зобов'язань, та початком з 1995 р. переговорного процесу про набуття повноправного членства в Світовій організації торгівлі.

Третій етап (розпочався у 2000р.)у зв'язку з закінченням кризового періоду економіки України.

Система охорони ІВ в Україні (за станом 2002 р.) регулювала завдяки 37 законам і 100 підзаконним актам:

 • 16 самостійних обєктів авторського права в галузі науки, літератури та мистецтва;

 • 3 види суміжних прав;

 • 9 видів промислової власності;

 • захист від недобросовісної конкуренції.

Протягом останніх років в Україні сформувалася досить розгалужена організаційна структура органів, які прямо чи опосередковано забезпечують діяльність у сфері охорони інтелектуальної власності таб."Організаційна структура органів в Україні у сфері ІВ" таб.
В Україні охорону обєктів ІВ здійснюють установи, до яких належать:

 • законодавчі органи влади;

 • судові органи влади;

 • виконавчі органи влади.таб (з синьої книжки)

Вищим законодавчим органом управління науково-технічним прогресом є Верховна Рада України У структурі Верховної Ради України, у складі Комітету з питань науки і освіти створений Підкомітет з питань інноваційної діяльності і захисту ІВ.

У структурі судової влади у 2001 році створена спеціалізована колегія суддів Вищого господарського суду України з розгляду справ, пов'язаних із захистом прав ІВ. Подібні колегії також створені в Автономній республіці Крим, областях, місті Києві і Севастополі та в Апеляціних господарських судах.

Система виконавчих органів охоплює такі установи:

 1. Міжвідомчий комітет зпроблем захисту прав на обєкти інтелектуальної власності – постійно діючий орган при КМУ, створений у лютому 2000р. для координації влади у сфері охорони інтелектуальної власності.

 2. Державний департамент інтелектуальної власності, створений у квітні цього ж року у складі Міністерства освіти і науки України.

Інші міністерства і відомства України, діяльність яких так чи інакше стосується охорони прав інтелектуальної власності:

 1. Антимонопольний комітет України – центральний орган. Що забезпечує захист від недобросовісної конкуренції, пов'язаної з неправомірним використанням обєктів інтелектуальної власності.

 2. Міністерство юстиції України – бере участь у розробці законодавчих актів з питань інтелектуальної власності, координує законотворчу діяльність у цій сфері та відповідає за його адаптацію до законодавства Європейського Союзу;

 3. Міністерство внутрішніх справ України – здійснює заходи з попередження та розкриття злочинів від порушень прав ІВ, бере участь у створенні та вдосконаленні необхідної для протидії цим порушенням законодавчої бази;

 4. Державна податкова адміністрація України (ДПАУ)-здійснює контроль за нарахуванням і платою податків при ввезенні та виробництві аудіо- й відеопродукції на території України;

 5. Державна митна служба України – забезпечує реєстрацію та здійснює комплекс передбачених законодавством заходів з недопущення переміщення через митний кордон України товарів, вироблених з порушенням прав інтелектуальної власності;

 6. Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України – здійснює державний контроль за дотриманням законодавства України про захист прав споживачів, а також про рекламу в цій сфері;

 7. Служба безпеки України – бере участь у розробці та здійснені заходів із захисту державних таємниць України сприяє у збереженні комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоди життєво важливим інтересам України.

Важливу роль у системі органів регулювання охорони інтелектуальної власності у сфері науки і техніки відіграють:таб.

"Організаційна структура органів охорони ІВ у сфері науки і техніки"

Необхідна інформація про організації:

Держдепартамент інтелектуальної власності (ДДІВ) створений у квітні 2000 р.(вул. Урицького,45, м. Київ,03035, WEB-сторінка http://www/spou/kiev/ua)


Український інститут промислової власності (Укрпатент, вул. Глазунова,1, м.Київ, 01601, тел/факс 494-05-68, Е-mail: POST ukrpatent.org) діяльність якого регламентується статутом прийнятим у 2000р.

Українське агенство з авторських та суміжних прав (вул.Б.Хмельницького,34, м. Київ, 01300, тел. 244-22-38, Е-mail: scau scau.kiev.ua:)

Інститут інтелектуальної власності і права (вул. Глазунова,1, м. Київ, 01601, тел/факс 494-05-13, 494-05-14) створений на початку листопада 1999 року.

Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг


(філія Укрпатенту, бул. Лесі Українки, 26, 01133, м. Київ, тел. 295-33-44) створений у 2001 р.

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності створений у складі Академії правових наук для проведення наук. досліджень у сфері інтелектуальної власності, участі в розробці проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності, підготовки експертних висновких із зазначених питань.

Недержавні організації інтелектуальної власності:

 1. Творчі спілки – Національні спілки письменників України, театральних діячів, художників, майстрів народного мистецтва , архітекторів, композиторів, журналістів України, Спілка фотохудожників, Всесоюзна спілка кобзарів, Спілки рекламістів і дизайнерів України, Український фонд культури, Національна ліга українських композиторів.

 2. Недержавні інституції:

а) Всеукраїнська асоція патентних повірених;

б) Коаліція зпитань захисту прав інтелектуальної власності (СІРR);

в) Українська група Міжнародної асоціації з охорони промислової власності (АІРРІ);

г) Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності (м.Київ);

д) Антипіратський союз України;

з) Українська юридична група;

е) Авторсько-правове товариство.
3.Законотворча діяльність у системі ІВ.

Законодавство України, яке містить норми щодо охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, умовно можна поділити на такі блоки:

Загальне законодавство:

 • Конституція України;

 • Цивільний кодекс України;

 • Цивільний процесуальний кодекс України;

 • Кримінальний кодекс України;

 • Кримінальний процесуальний кодекс України;

 • Арбітражний процесуальний кодекс України;

 • Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Соціальне законодавство:

 • Закон України "Про охорону прав на винаходи";

 • Закон України "Про корисні моделі, промислові зразки";

 • Закон України "Про знаки для товарів та послуг";

 • Закон України "Про топографії інтегральних мікросхем";

 • Закон України "Про сорти рослин";

 • Закон України "Про охорону авторського права і суміжних прав";

 • Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" тощо

Митне законодавство:

 • Митний кодекс України;

 • нормативно-правові акти з цих питань до яких відносяться:

 • постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та укази Президента України;

 • підзаконні акти: правила, інструкції, положення тощо.

Усі закони України і підзаконні акти ділятьсяза функцією дії на три блоки:

 1. Закони, які декларують, охороняють і регламентують права на інтелектуальну власность;

 2. Закони, які захищають права на інтелектуальну власность;

 3. Закони, які стимулюють отримання прав на інтелектуальну власность.


Схожі:

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Система органів управління в сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності
Лекція : Система інтелектуальної власності: основні поняття, класифікація....
Лекція: Система інтелектуальної власності: основні поняття, класифікація. Об’єкти та суб’єкти в готельно-ресторанній справі
М Додаток №1
Правова охорона об'єктів інтелектуальної власності. Інформаційна природа об'єктів інтелектуальної власності. Поняття використання,...
У СЕРЕДУ, 21 БЕРЕЗНЯ, У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ ВІДБУЛИСЯ ПАРЛАМЕНТСЬКІ...
У слуханнях взяли участь народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади, громадських інституцій, інтелектуальної...
Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції
Правова охорона об'єктів інтелектуальної власності. Інформаційна природа об'єктів інтелектуальної власності. Поняття використання,...
Лекція №1 Тема: Система інтелектуальної власності
Альтшулер Г. С. Найти идею. Введение в теорію решения изобретательских задач. Новосибирск: Наука, 1986, 209с
Митний реєстр сприяє захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні
В даному реєстрі зазначаються всі необхідні характеристики товарів, що містять такі об’єкти, а також відомості щодо власників прав,...
Партнери корпорації Microsoft приєдналися до антипіратської кампанії в Україні
Восени 2006 року в Україні стартувала інформаційна кампанія, ініційована Коаліцією з питань захисту прав інтелектуальної власності...
Гражданский кодекс Украины (Книга четвертая. Право интеллектуальной собственности)
Право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної...
1 Соціальне партнерство в сфері охорони праці
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка