Конспект лекцій з дисциплін «Цивільна оборона» та


НазваКонспект лекцій з дисциплін «Цивільна оборона» та
Сторінка5/21
Дата20.03.2013
Розмір3.07 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Фізика > Конспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

У комплект промислового протигазу малих габаритних розмірів входять: фільтруюча поглинальна коробка, лицьова частина, комплект незапітнілих плівок,

47

сумка та інструкція з користування.

Промислові протигази великих і малих габаритних розмірів комплектують лицьовими частинами ШМП двох типів: з клапанною коробкою типу 1 і типу 11. Лицьову частину ШМП кожного типу виготовляють п’яти розмірів. Підбір лицьової частини за розміром проводять за обміром голови (довжина замкнутої лінії, яка проходить через маківку голови, щоки і підборіддя).

Результат виміру голови, см

До 63

63,5-65,5

66-68

68,5-70,5

> 71

Розмір шлему-маски

0

1

2

3

4

Крім лицьової частини ШМП промислові протигази можуть комплектуватися і лицьовими частинами ШМ-41, ШМ-41М, ШМС і ШМГ. Існують також дитячі протигази.

Дитячі протигазиа б в

Рис. 3.8 – Дитячі протигази: а – ПДФ-7; б – ПДФ-Ш; в – ПДФ-2Ш

Протигазові респіратори РПГ-67, РУ-60М і РУ-60МУ використовують у промисловості для захисту органів дихання від СДОР у вигляді пару і газів. Вони складаються із гумової маски, фільтруючих поглинальних патронів, пласт-масових манжет з клапаном вдиху і клапаном видиху, трикотажного обтюратора, а також наголовника для закріплення респіратора на голові.

Фільтруючі патрони респіраторів випускають марок А, В, КД і Г, які спеці-алізовані за призначенням залежно від фізико-хімічних і токсичних властивостей СДОР. Патрони розпізнають за складом вбирача, а за зовнішнім видом – за допо-могою маркування, яке нанесено в центрі перфорованої сітки патрона.

Респіратори протигазові РПГ-67, РУ-60М і РУ-60МУ забороняється викорис-

48

товувати для захисту органів дихання від високотоксичних речовин типу синильної кислоти, миш’якового і фосфористого водню, тетраетилсвинцю та інших, а також від речовин, які в паро- і газообразному стані можуть проникати в організм людини крізь шкіряні покрови. Для захисту від парів ртуті респіратори повинні використо-вуватися без трикотажного обтюратора.

Призначення патронів респіраторівМаркування патрону

СДОР, від якого захищає патрон

РПГ-67

Органічні пари (бензину, гасу, ацетону, бензолу, і їх гомологів, спиртів, ефірів та інших, окрім низько киплячих і не сорбі-руючих органічних речовин), пару хлор- і фосфорорганічних отрутохімікатів

РУ-60М-А або РУ-60МУ-А

Те саме і аерозолі

РПГ-67-В

Кислі гази (сірчистий ангідрид, сірководень, інші), пари хлор-і фосфорорганічних отрутохімікатів

РУ-60М-В або РУ-60МУ-В

Те саме і аерозолі

РПГ-67-КД

Аміак і сірководень

РУ-60М-КД або РУ-60МУ-КД

Те саме і аерозолі

РПГ-67-Г

Пари ртуті

РУ-60М-Г або РУ-60МУ-Г

Те саме і аерозолі

Фільтруючі саморятівники СПП-2 (СПП-4) використовують для захисту органів дихання від окислу вуглецю, пилу і диму при пожежах на шахтах і в рудниках. Вони складаються з фільтрувального патрона, на якому закріплені згубник з носовим затискувачем і система кріплення фільтрувального патрону на голові. Фільтруючий патрон з елементами зберігається в герметичній металевій упаковці, на кришці якого закріплена плечова тасьма для носіння саморятівника.

Саморятівники СПП-2 (СПП-4) – це прибори разової дії і призначені тільки для виходу із загазованої зони. Використання їх допускається в повітрі з об’ємною часткою кисню не менше 17% і об’ємною часткою окислу вуглецю не більше 1%.

Саморятівники мають фільтр попередньої очистки повітря від пилу і диму. При роботі саморятівники нагріваються, що характеризує їх справність. Для зниження

49

температури повітря, що вдихається, саморятівник СПП-4 має спеціальний тепло-обмінник. Вони зберігають свої захисні якості протягом трьох років при зберіганні в умовах складу.

Респіратори, що використовують для забезпечення ЦО (Р-2 і Р-2Д) і в про-мисловості (ШБ-1, «Айстра-2», Ф-62П та інші), використовують для захисту органів дихання від радіоактивного пилу, ґрунтового і промислового пилу і ряду аеро-золів. Розмір респіраторів визначається за обміром параметрів обличчя людини.

Висота обличчя, мм

Для Р-2До 109

110-119

Більш 120

Для Р-2Д

80-99

100-114

115-124

Більш 125

Розмір респіратора

0

1

2

3

Основні характеристики респіраторів

Марка респіратора

Призначення

Комплект респіратора

Р-2

Захист від РР для дорослих

Фільтруюча напівмаска, поліетиленовий пакет, кільце

Р-2Д

Захист від РР для дітей від 7 до 17 років

Фільтруюча напівмаска, поліетиленовий пакет, кільце
Пелюсток – 200

Захист від високодисперсних аерозолів

Легка безклапанна напівмаска з матеріалу ФПП

Пелюсток – 40

Захист від високодисперсних аерозолів

Легка безклапанна напівмаска з матеріалу ФПП

Пелюсток – 5

Захист від високодисперсних аерозолів

Легка безклапанна напівмаска з матеріалу ФПП

Ай

стра-9

Захист від високодисперсних аерозолів

Гумова напівмаска з клапаном видиху, поліетиленові патрони з клапанами вдиху і змінними фільтрами з матеріалу ФПП

Ф-62П

Захист від промислового пилу, окрім високодисперсного

Гумова напівмаска з клапаном видиху і пластмасова коробка з змінним фільтром з матеріалу ФПП

РП-К

Захист від промислового пилу, окрім високодисперсного

Гумова напівмаска з двох шарів (зовніш-ній – поліуретан, внутрішній – змінний матеріал ФПГ)

У-2К

Захист від різного пилу

Фільтруюча напівмаска, поліетиленовий пакет, кільце

Перевага ізолюючих дихальних апаратів (ІДА), які забезпечують органи дихання людини необхідною кількістю чистого повітря, є те, що вони можуть ви-користовуватися незалежно від складу навколишньої атмосфери.

До них відносяться: автономні дихальні апарати, що забезпечують органи дихання людини дихальною сумішшю з балонів з стисненим повітрям або стисненим

50

киснем або за рахунок регенерації кисню за допомогою продуктів, що затримують кисень; шлангові дихальні апарати, за допомогою яких чисте повітря подається до органів дихання по шлангу від повітродувок або від компресорних магістралей.

Ізолюючі дихальні апарати (ІДА) діляться на дві групи: протигази з хімічно зв’язаним киснем (ІП-4, ІП-46, ІП-46М) і протигази із стисненим киснем (КІП-8).

Ізолюючий дихальний апарат ІП-4 призначений для захисту органів дихання, шкіри обличчя і очей від будь-якої шкідливої домішки в повітрі незалежно від її концентрації при проведенні робіт в умовах нестачі або відсутності кисню.

Ізолюючий дихальний апарат ІП-4 складається з лицьової частини з з’єдну-вальною трубкою, регенеративного патрона, дихального мішка, каркасу. В комплект також входять незапітнілі плівки, утеплювальні манжети і сумка.

Лицьова частина ІП-4 призначена для ізоляції органів дихання від навко-лишнього середовища, направлення газової суміші, що видихається в регенера-тивний патрон, підведення очищеної від вуглекислого газу і водяного пару і збага-ченої киснем газової суміші до органів дихання, а також для захисту очей і обличчя від шкідливої суміші в повітрі.

Регенеративний патрон призначений для отримання кисню, необхідного для дихання, а також для поглинання вуглекислого газу і вологи, що знаходяться в газовій суміші, яка видихається.

Дихальний мішок є резервуаром для газової суміші, що видихається, і кисню, який виділяється регенеративним патроном. Клапан надмірного тиску призначений для випуску зайвого газу з системи дихання при роботі. Каркас призначений для розміщення в ньому дихального мішка, попередження стиснення мішка при експлу-атації апарату і закріплення регенеративного патрона.

Сумка служить для зберігання і перенесення ізолюючого дихального апарату, а також для захисту його вузлів від обливання СДОР і механічних пошкоджень. Вона виготовлена із спеціальної прогумованої тканини, стійкої до агресивних рідин.

В основі роботи подібних ізолюючих дихальних апаратів лежить принцип хімічної регенерації повітря, що видихається, в регенеративному патроні, за рахунок

51

поглинання вуглекислого газу і пару води й виділення кисню, який супроводжується виділенням тепла, тому з часом використання регенеративний патрон нагрівається.

Час роботи в ізолюючому дихальному апараті визначається фізичним на-вантаженням і для ІП-4 складає при відносному спокої і легкому фізичному наван-таженні близько 180 хв., при середньому фізичному навантаженні – 60 хв., при важкому фізичному навантаженні – 30 хв., робочий інтервал температур складає від мінус 40 до плюс 40˚С. Попередню перевірку герметичності лицьової частини ІДА виконують на вдиху при одночасному притискуванні ніпеля з’єднувальної трубки до долоні. Якщо при вдиху повітря не проходить, то лицьова частина герме-тична.

Заміна відпрацьованого регенеративного патрона в зараженому або не при-датному для дихання повітрі допускається лише в окремих випадках. Протигази ІП-4 і ІП-46 використовують на суші, ІП-46М – для проведення легких робіт під водою. Підбір лицьової частини за ростом проводять за обміром голови (довжина замкнутої лінії, яка проходить через маківку голови, щоки і підборіддя).

Розмір шлему

Величина виміру голови, см

ІП-4, ІП-46

ІП-46М

1

До 64

До 63

2

64,5-68,5

63,5-66,5

3

69 і більше

67-68,5

469 і більше

Серед промислових ІДА слід виділити ізолюючі протигази, шахтні само-рятівники, ізолюючі респіратори, киснево-ізолюючий протигаз КІП-8, дихальні апарати ВЛАДА і АСВ-2, які можуть успішно використовуватися для захисту органів дихання від СДОР.

Киснево-ізолюючий протигаз КІП-8 призначений для захисту органів дихання при газорятувальних роботах від шкідливої дії не придатної для дихання атмо-сфери, яка має отруйні речовини високої концентрації і збіднена киснем. Час за-хисної дії киснево-ізолюючого протигазу складає 2 години. Місткість балону – 1 л, запас кисню в балоні – 200 л, маса протигазу – 10 кг.

Всі вузли КІП-8, за винятком клапанної коробки з маскою МІП-1 або шлемом-

52

маскою, з’єднувальних трубок і манометра, розташовані в металевому корпусі: кисневий балон із запірним вентилем, блок легеневого автомата з редуктором і байпасом; дихальний мішок із запобіжним клапаном, звуковий сигнал; регенера-тивний патрон, поясний і плечовий ремні.

Після кожного використання КІП-8 чистять, перевіряють і перезаряджають. Зберігають КІП-8 у зібраному вигляді в приміщенні при температурі повітря від 3 до 20˚С й відносній волозі 65-60%.

Основні характеристики ізолюючих протигазів і приборів

Характеристика

Ізолюючий протигаз

КІП-8

ІП-4

ІП-46

ІП-46М

Маса, кг

3,4

4,6

5,5

10

Лицьова частина

ШІП-2б

ШВСМ

ШВСМ

МІП-1

Регенеративний патрон

РП-4

РП-46

РП-46МЧас захисної дії

при навантаженні

(хв.):

Важкому

40

50

50Середньому

75

60

60Легкому

180

180

180

120

В воді (15-20˚С)

120В воді (15-20˚С)

20


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Класна година 5 клас
Мета. Ознайомлення учнів з поняттям «Цивільна Оборона»; з основними завданнями ЦО, з природними та техногенними явищами, їх характеристиками...
РОЗДІЛ ПЕРШИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ (ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА) УКРАЇНИ ТА ОСНОВИ ЇЇ ВЕДЕННЯ
Органи управління, аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільна оборона» / укладачі: Г. М. Харамда, С. Т. Сусло,...
Конспект лекцій У двох частинах Частина 2 Суми
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни «Банківський менеджмент»
Конспект лекцій Частина II Суми
Стратегічний маркетинг : конспект лекцій / укладачі: В. В. Божкова, Ю. М. Мельник, Л. Ю. Сагер. – Суми : Сумський державний університет,...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
Проектний аналіз : конспект лекцій / укладачі: О. І. Карпіщенко, О. О. Карпіщенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ
Ч – 46 Чередник Г. Ю. Конспект лекцій з курсу «Соціальна психологія» [Текст] / Г. Ю. Чередник, О. О. Лоза. – Д.: РВВ ДНУ, 2009. –...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ЧАСТИНА 2 ПЛАНОВІ ГЕОДЕЗИЧНІ МЕРЕЖІ
Лісевич М. П., Ільків Є. Ю Геодезія. Планові геодезичні мережі.: Конспект лекцій.Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. 131с
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»
Конспект лекцій з курсу «Психологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец.: 092100 – «Промислове та цивільне будівництво»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка