КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ЧАСТИНА 2 ПЛАНОВІ ГЕОДЕЗИЧНІ МЕРЕЖІ


НазваКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ЧАСТИНА 2 ПЛАНОВІ ГЕОДЕЗИЧНІ МЕРЕЖІ
Сторінка1/12
Дата19.04.2013
Розмір1.24 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Право > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
М.П. Лісевич, Є.Ю. Ільків

Геодезія

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
ЧАСТИНА 2

ПЛАНОВІ ГЕОДЕЗИЧНІ МЕРЕЖІ

2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Кафедра землевпорядкування та кадастру

М.П. Лісевич, Є.Ю. Ільків

Геодезія

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
ЧАСТИНА 2

ПЛАНОВІ ГЕОДЕЗИЧНІ МЕРЕЖІ

Для студентів напряму підготовки 6.080101

«Геодезія, картографія та землеустрій»
Рекомендовано

методичною радою університету

Івано-Франківськ

2010

МВ – 02070855-2672-2010

Лісевич М.П., Ільків Є.Ю.. Геодезія. Планові геодезичні мережі.: Конспект лекцій. -Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. -131с.

Конспект містить лекційний матеріал з дисципліни «Геодезія». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.
Рецензент: доцент кафедри землевпорядкування та кадастру, кандидат технічних наук Кравець Я.С.
Рекомендовано методичною радою університету

(протокол № 4 від 18.02.2010 ).

© Лісевич М.П., Ільків Є.Ю., 2010

© ІФНТУНГ, 2010

МВ – 02070855-2672-2010

Лісевич М.П., Ільків Є.Ю.. Геодезія. Планові геодезичні мережі.: Конспект лекцій. -Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. -131с.

Конспект містить лекційний матеріал з дисципліни «Геодезія». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.
Рецензент: доцент кафедри землевпорядкування та кадастру, кандидат технічних наук Кравець Я.С.
Рекомендовано методичною радою університету (протокол № від ).

Завідувач кафедри інженерної геодезії К.О.Бурак

Голова навчально-методичного об’єднання

спеціальності «Землевпорядкування та кадастр» Є.Ю.Ільків

Завідувач кафедри землевпорядкування та

кадастру Є.Ю.Ільків

Член експертно-рецензійної комісії університету В.А.Старостін

Нормоконтролер Г.Я.Онуфрик

Коректор Н.Ф.Будуйкевич

Інженер І категорії Н.В.Мирка


© Лісевич М.П., Ільків Є.Ю. 2010

© ІФНТУНГ, 2010

ЗМІСТ

ВСТУП 6

1 ПЛАНОВІ ГЕОДЕЗИЧНІ МЕРЕЖІ 8

1.1 Основні положення створення планових геодезичних мереж України 8

1.1.1 Методи побудови планових геодезичних мереж 8

1.1.2 Схема планових мереж, побудованих згідно з “Основними положеннями 1954–1961 рр.” 10

1.1.3 Характеристика сучасної планової геодезичної мережі України 14

1.1.4 Характеристика сучасних планових мереж згущення 19

2 СТВОРЕННЯ ПЛАНОВИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ МЕРЕЖ МЕТОДОМ ТРІАНГУЛЯЦІЇ 24

2.1 Проектні роботи 24

2.1.1 Проектування тріангуляційних мереж на топографічній карті 25

2.1.2 Розрахунок висот зовнішніх знаків 26

2.1.3 Оцінка проектів тріангуляційних мереж 33

2.2 Рекогностування пунктів тріангуляції 37

2.3 Закладання центрів та будівництво зовнішніх знаків 38

2.3.1 Закладання центрів 39

2.3.2 Будівництво зовнішніх знаків 45

2.3.3 Зовнішнє оформлення пунктів 47

2.4 Кутові спостереження на пунктах тріангуляції і їх попередня обробка 48

2.4.1 Поняття про спосіб вимірювання кутів у всіх комбінаціях 49

2.4.2 Спосіб кругових заходів 50

2.4.3 Поняття про видозмінений спосіб вимірювання кутів у всіх комбінаціях 56

2.4.4 Поняття про спосіб неповних заходів 57

2.4.5 Приведення результатів кутових вимірів до центрів пунктів 58

2.4.6 Помилки кутових вимірів у тріангуляції 68

2.4.7 Спостереження орієнтирних пунктів 74

2.4.8 Попередня обробка кутових спостережень в тріангуляції 75

2.5 Вимірювання зенітних відстаней на пунктах тріангуляції і їх попередня обробка 77

2.5.1 Суть і призначення тригонометричного нівелювання 77

2.5.2 Вимірювання зенітних відстаней Z 79

2.5.2.1 Найбільш вигідний час для вимірювання зенітних відстаней Z 79

2.5.3 Визначення поправки за вплив кривини Землі і вертикальної рефракції 81

2.5.4 Визначення довжин сторін 81

2.5.5 Визначення висот приладів і візирних цілей 82

2.5.6 Точність тригонометричного нівелювання 83

2.5.7 Двостороннє тригонометричне нівелювання. 84

2.5.8 Попередня обробка результатів тригонометричного нівелювання тріангуляційних пунктів 86

3 СТВОРЕННЯ ПЛАНОВИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ 87

МЕРЕЖ МЕТОДОМ ПОЛІГОНОМЕТРІЇ 87

3.1 Проектування полігонометричних мереж 87

3.1.1 Складання проекту на топографічній карті 87

3.1.2 Оцінка проектів окремих полігонометричних ходів 89

3.2 Рекогностування полігонометричних ходів 96

3.3 Виготовлення і закладання центрів 96

3.4 Кутові вимірювання в полігонометричних ходах 99

3.4.1 Способи кутових вимірювань 99

3.4.2 Кількість заходів вимірювання кутів 99

3.4.3 Підготовка до вимірів 100

3.4.4 Спосіб окремого кута 100

3.4.5 Вимірювання напрямків способом кругових заходів 102

3.4.6 Помилки кутових вимірів у полігонометрії 102

3.5 Вимірювання сторін в полігонометричних ходах 113

3.6 Прив’язка полігонометричних мереж до пунктів державної геодезичної мережі 115

3.7 Попередня обробка результатів польових спостережень 118

3.7.1 Перевірка та обробка польових журналів 119

3.7.2 Обчислення ліній, приведених на рівень моря і на площину в проекції Гаусса-Крюгера 119

3.7.3 Складання робочої схеми полігонометриного ходу 120

3.7.4 Обчислення кутової нев’язки ходу та порівняння її з допустимими значеннями 120

3.7.5 Обчислення нев’язок в приростках координат fx та fy, абсолютної fабс та відносної fвідн неяв’язок в ході і порівняння їх з допустимими значеннями 121

3.7.6 Визначення поздовжнього і поперечного зміщень полігонометричного ходу 123

3.7.7 Оцінка точності кутових вимірів 125

3.7.8 Оцінка точності лінійних вимірів 127

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 130  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Конспект лекцій У двох частинах Частина 2 Суми
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни «Банківський менеджмент»
Конспект лекцій Частина II Суми
Стратегічний маркетинг : конспект лекцій / укладачі: В. В. Божкова, Ю. М. Мельник, Л. Ю. Сагер. – Суми : Сумський державний університет,...
Конспект лекцій для студентів cпеціальності 05090301 “Інформаційні мережі зв’язку”
Технології телекомунікаційних мереж: Конспект лекцій для студентів cпеціальності 05090301 “Інформаційні мережі зв’язку” / Укл.: М.І....
План-конспект лекцій (Частина 1) Операційна система
ОС — головна частина системного програмного забезпечення. Операційна система управляється командами
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання...
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1:...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
Проектний аналіз : конспект лекцій / укладачі: О. І. Карпіщенко, О. О. Карпіщенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ
Ч – 46 Чередник Г. Ю. Конспект лекцій з курсу «Соціальна психологія» [Текст] / Г. Ю. Чередник, О. О. Лоза. – Д.: РВВ ДНУ, 2009. –...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»
Конспект лекцій з курсу «Психологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец.: 092100 – «Промислове та цивільне будівництво»,...
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей
України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів освітнього рівня «бакалавр»
Конспект лекцій»: Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань (0305) «Економіка і підприємництво», напрямів підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка