Конспект лекцій з дисциплін «Цивільна оборона» та


НазваКонспект лекцій з дисциплін «Цивільна оборона» та
Сторінка4/21
Дата20.03.2013
Розмір3.07 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Фізика > Конспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

2. Індивідуальні засоби захисту

Засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіряних покривів й медичні засоби використовують в системі захисних заходів у зонах надзвичайних ситуацій, які повинні запобігати наднормативній дії на людей небезпечних і шкід-ливих аерозолів, газів і пару, які потрапили в навколишнє середовище при руйну-ванні обладнання і комунікацій відповідних об’єктів, а також знижувати небажані ефекти дії на людину променевого, теплового та іонізуючого випромінювань, а також для надання само- і взаємодопомоги при ураженнях внаслідок НС.

В якості засобів індивідуального захисту органів дихання необхідно вико-ристовувати загальновійськові, цивільні й промислові протигази, що випускаються промисловістю, респіратори й простіші засоби (маски проти пилу із тканин і по-в’язки).

Як засоби індивідуального захисту поверхні шкіри слід використовувати загальновійськові захисні комплекти, різні захисні костюми промислового вироб-ництва і простіші засоби захисту шкіри (виробничий і повсякденний одяг, при не-обхідності насичений спеціальними розчинами).

Засоби індивідуального захисту органів дихання і поверхні шкіри й медичні засоби, що випускаються промисловістю, повинні бути направлені в першу чергу для забезпечення особового складу органів керування і формувань цивільної оборони, які підготовлені для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження, а потім для працюючого персоналу, особливо на радіаційно, хімічно і біологічно небезпечних об’єктах господарської діяльності. Інше населення повинно використовувати простіші й підручні засоби.

42

Класифікація і основні характеристики засобів індивідуального захисту

Для захисту сил цивільної оборони і населення від дії факторів ураження радіоактивними і хімічними речовинами та бактеріальними засобами використо-вують засоби індивідуального захисту.

Основними засобами захисту органів дихання є фільтруючі протигази, ре-спіратори й ізолюючі протигази, які забезпечують захист органів дихання, очі й шкіру обличчя від СДОР.

Протигаз ГП-5 призначений для дорослого населення. Складається з фільтру-ючої коробки поглинання ГП-5; шлему-маски типу ШМ-62 або ШМ-62У. У комп-лект протигазу входить також сумка і коробка з незапітнілими плівками. Розмір шлему-маски підбирають за обміром голови (довжина замкнутої лінії, яка проходить через маківку голови, щоки і підборіддя).

Протигаз ГП-5М призначений для командного складу невоєнізованих форму-вань ЦО, а також для особового складу, який працює з переговорними апаратами. Складається з фільтруючої коробки поглинання ГП-5; шлему-маски типу ШМ-66МУ (з переговорним пристроєм). У комплект протигазу входять також сумка, коробка з незапітнілими плівками і коробка з мембранами. Розмір шлему-маски підбирають за обміром голови (довжина замкнутої лінії, яка проходить через маківку голови, щоки і підборіддя).4

>71


Протигаз (лицьова частина)

ГП-5 (ШМ-62)

ГП-5М (ШМ-66Му)


2 3

66-68

68,5-70,5

66-68

>68,5

Розмір лицьової частини і відповідний вертикальний обхват голови, см

0

1

До 63

63,5-65,5

До 63

63,5-65,5

Протигаз ГП-7 (ГП-7В) призначений для командного складу невоєнізованих формувань ЦО, а також для особового складу, який працює з переговорними апара-тами. Протигаз ГП-7В дозволяє здійснювати приймання води в зараженій атмо-сфері. Протигаз складається з фільтруючої коробки поглинання з чохлом, шлему-маски, сумки, коробки з незапітнілими плівками, утеплених манжет, спеціальної

43

кришки для фляги і вкладиша.

Рис. 3.1 – Протигаз ГП-5:

1 – протигазова коробка;

2 – непотіючі плівки;

3 – шолом-маска; 4 – сумка

Рис. 3.2 – Протигаз ГП-7


Рис. 3.3 – Заміри голови при підбиранні розміру лицьової частини протигазу: а – висота обличчя; б – вертикальний обхват; в – горизонтальний обхват

Розмір шлему-маски підбирають за обміром параметрів голови: вертикаль-ного (довжина замкнутої лінії, яка проходить через маківку голови, щоки і під-боріддя) і горизонтального (довжина замкнутої лінії, яка проходить через лоб, скроні й потилицю). Результати вимірювань закругляють до 0,5 см. За сумою двох вимірювань визначають типовий розмір (розмір маски і номер упору лямок на-головника зі сторони кінців) лицьової частини.

Сума вимірювань, см

До 118,5

119-121

121,5-123,5

124-126

126,5-128,5

129-131

>131,5


Номер упору лямок наголовника

Лобовий

Скроневий

Щічний

Розмір лицьової частини

1

4

8

6

1

3

7

6

2

3

7

6

2

3

6

5

3

3

6

5

3

3

5

4

3

3

4

3

44

Загальновійськові фільтруючі протигази МО-4у, РШ-4, ПМГ і ПМГ-2 складаються з фільтруючої коробки поглинання (МО-4у, РШ-4, ПМГ і ПМГ-2) і лицьової частини (ШМ-41М, ШМ-41М, ШМС або ММ-1, ПМГ і ШМ-66МУ), сумки, коробок з незапітнілими плівками, мембранами й утеплених манжет.

Розмір лицьової частини визначають за обміром голови як для протигазу ГП-5 (для чотириростового варіанта), так і за сумою між мочками вух по надбрівних дугах (для триростового варіанта).

Величина

вертикального

обміру голови,

см

Розмір лицьової частини

Сума двох

вимірів голови,

см

Розмір лицьової частини

62,5-65,5

1

До 93

1

66-67,5

2

93,5-97

2

68-69

3

97,5 і більше

3

69,5 і більше

4Комплект додаткового патрона (КДП) з лицьовою частиною протигазу ГП-5 призначається для захисту органів дихання від окислу вуглецю (СО). КДП вико-ристовують при підвищеному вмісті окислу вуглецю в повітрі, при цьому об’ємний вміст кисню повинен бути не менше 18% в інтервалах температур від мінус 40˚С до плюс 40˚С. Час захисної дії патрона ДП-2 залежить від умов використання, особливо від температури навколишнього повітря (від 70 хв. при -20˚С до 360 хв. +15˚С). Для захисту від окислу вуглецю може використовуватися і гопкалітовий патрон ДП-1.

Рис. 3.4 – Протигаз ГП-7 в комплекті з додатковим патроном ДПГ-3

45

Захист від сильнодіючих отруйних речовин може здійснювати промисловий протигаз ГП-7 в комплекті з додатковим патроном ДПГ-3.

Для працюючих на підприємствах хімічної, гірничодобувної і металургійної промисловості та в інших галузях, які виробляють, використовують, зберігають і транспортують СДОР, для захисту органів дихання використовують засоби інди-відуального захисту фільтруючого типу промислового призначення.

Промислові фільтруючі протигази призначені для захисту органів дихання, обличчя і очей людини від дії шкідливих домішок, які знаходяться в повітрі у вигляді газів, пару і аерозолів (пилі, диму, туману). Промислові протигази комплек-тують фільтруючими коробками великих і малих габаритних розмірів, що спеці-алізовані за призначенням.

Призначення коробок великих габаритних розмірів промислових

фільтруючих протигазів

Марка коробки

Тип коробки і

розпізнавальне

фарбування

СДОР, від яких захищає коробка

А, А8

Без фільтру проти аеро-золів (ПАФ). Коричнева

Пари органічних сполук (бензин, гас, ацетон, бензол, толуол, ксилол, сірковуглець, спирти, ефіри, анілін, газо-і органічні сполуки бензолу і його гомологів, тетраетил свинцю), фосфор і хлорорганічні отрутохімікати

А

З ПАФ. Коричнева з білою вертикальною смугою

Те саме, а також пил, дим і туман

В, В8

Без ПАФ. Жовта

Кислі гази й пари (сірчаний газ, хлор, сірководень, си-нильна кислота, окисли азоту, хлористий водень, фосген), фосфор і хлорорганічні отрутохімікати

В

З ПАФ. Жовта з білою вертикальною смугою

Те саме, а також пил, дим і туман

Г, Г8

Без ПАФ. Чорно-жовта

Пари ртуті, ртутьорганічні отрутохімікати, на основі етилмеркурхлоріду.

Г

З ПАФ. Чорно-жовта з білою вертикальною смугою

Те саме, а також пил, дим і туман, суміш пару ртуті й хлору

Е, Е8

Без ПАФ. Чорна

Миш’яковий і фосфористий водень

Е

З ПАФ. Чорна з білою вертикальною смугою

Те саме, а також пил, дим і туман

КД, КД8

Без ПАФ. Сіра

Аміак, сірководень і їх сполуки

КД

З ПАФ. Сіра з білою вертикальною смугою

Те саме, а також пил, дим і туман

М

Без ПАФ. Червона

Окисел вуглецю при наявності органічного пару (окрім практично не сорбіруючих речовин, наприклад метану, бутану, етану, етилену, та інших), кислих газів, аміаку, миш’якового і фосфористого водню

46

М

З ПАФ. Червона з білою вертикальною смугою

Те саме, а також пил, дим і туман

СО

Без ПАФ. Біла

Окисел вуглецю

БКФ

З ПАФ. Зелена з білою вертикальною смугою

Кислі гази і пар, пар органічних речовин, миш’якового і фосфористого водню і від різних аерозолів (пил, дим і туман)

У комплект промислового протигазу великих габаритних розмірів входять: фільтруюча поглинальна коробка, лицьова частина, з’єднувальна трубка, комплект незапітнілих плівок, сумка та інструкція з користування.

У промисловості для захисту органів дихання від деяких СДОР використо-вують малі протигазові коробки двох типів: з протиаерозольним фільтром (МКПФ) і без нього (МКП), які класифікують за марками А, В, Г, КД і С.

Призначення коробок малих габаритних розмірів промислових

фільтруючих протигазів

Марка коробки

Тип коробки і

пізнавальні

знаки

СДОР, від яких захищає коробка

А

МКП – корпус і дно коричневі

Пари органічних сполук (бензин, ацетон, бензол, толуол, ксилол, спирти), пари фосфор і хлорорганічних отруто-хімікатів

МКПФ – корпус ко-ричневий, дно жовте

Те саме, а також пил, дим і туман

В

МКП – корпус і дно жовті

Кислі гази і пари (сірчаний газ, хлор, сірководень, синиль-на кислота, хлористий водень, фосген), пари фосфору і хлорорганічних отрутохімікатів

МКПФ – корпус жов-тий, дно біле

Те саме, а також пил, дим і туман

Г

МКП – корпус чорний і жовта кільцева смуга, дно чорне

Пари ртуті, ртутьорганічні отрутохімікати на основі етил-меркурхлоріду

МКПФ – корпус чор-ний і жовта кільцева смуга, дно чорне

Те саме, а також пил, дим і туман

КД

МКП – корпус і дно сірі

Аміак, сірководень та їх суміші

МКПФ – корпус сірий, дно біле

Те саме, а також пил, дим і туман

С

МКП – корпус і дно зелені

Сірчаний газ і окисли азоту

МКПФ – корпус зеле-ний, дно біле

Те саме, а також пил, дим і туман
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Класна година 5 клас
Мета. Ознайомлення учнів з поняттям «Цивільна Оборона»; з основними завданнями ЦО, з природними та техногенними явищами, їх характеристиками...
РОЗДІЛ ПЕРШИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ (ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА) УКРАЇНИ ТА ОСНОВИ ЇЇ ВЕДЕННЯ
Органи управління, аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільна оборона» / укладачі: Г. М. Харамда, С. Т. Сусло,...
Конспект лекцій У двох частинах Частина 2 Суми
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни «Банківський менеджмент»
Конспект лекцій Частина II Суми
Стратегічний маркетинг : конспект лекцій / укладачі: В. В. Божкова, Ю. М. Мельник, Л. Ю. Сагер. – Суми : Сумський державний університет,...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
Проектний аналіз : конспект лекцій / укладачі: О. І. Карпіщенко, О. О. Карпіщенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ
Ч – 46 Чередник Г. Ю. Конспект лекцій з курсу «Соціальна психологія» [Текст] / Г. Ю. Чередник, О. О. Лоза. – Д.: РВВ ДНУ, 2009. –...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ЧАСТИНА 2 ПЛАНОВІ ГЕОДЕЗИЧНІ МЕРЕЖІ
Лісевич М. П., Ільків Є. Ю Геодезія. Планові геодезичні мережі.: Конспект лекцій.Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. 131с
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»
Конспект лекцій з курсу «Психологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец.: 092100 – «Промислове та цивільне будівництво»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка