Конспект лекцій з дисциплін «Цивільна оборона» та


НазваКонспект лекцій з дисциплін «Цивільна оборона» та
Сторінка21/21
Дата20.03.2013
Розмір3.07 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Фізика > Конспект
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

3. Знезаражування одягу, взуття і засобів індивідуального захисту (ЗІЗ)

Одяг, взутті і ЗІЗ, якщо ступінь зараженості їх не перевищує припустимих норм, повинні піддаватися обов’язковому знезаражуванню. Роботи зі знезаражу-вання здійснюють спеціальні формування на стаціонарних станціях знезаражування (ССЗ) і тимчасових площадках знезаражування (ТПЗ).

ССЗ організують на базі механічних пралень, дезінфекційних станцій, лазень,

206

що мають дезінфекційні камери, лікувальних та ін. установ, обробляють вони, як правило, одяг, взуття, ЗІЗ з високим ступенем зараженості.

ТПЗ розгортають звичайно поблизу районів збору формувань ЦЗ або по-близу виходу з осередків ураження. Майно, заражене одночасно ОР і БЗ, піддають обробці, що забезпечує його дегазацію і дезінфекцію. Результати знезаражування контролюють відповідними приладами.

Повна дезактивація одягу досягається пранням у пральних машинах і засто-суванням миючих розчинів, взуття – обробкою його органічними розчинниками на пунктах знезаражування. Часткова дезактивація одягу, взуття і ЗІЗ забезпечу-ється витрушуванням, вибиванням (одягу), мийкою або протиранням дезактиву-ючими розчинами (взуття і ЗІЗ) у районах збору після виходу із зон зараження. При дезактивації пранням вовняних і сукняних виробів, а також виробів з хутра і шкіри, щоб вони не давали усадку і не грубіли, застосовують спеціальний екстрак-ційний спосіб дезактивації, при якому органічний розчинник використовують як миючу ванну.

При дегазації одягу, взуття і ЗІЗ застосовують наступні способи: вимочування у воді, протирання розчинами, що дегазують, кип’ятіння в лужній воді, обробка пароповітряно-аміачною сумішшю, пранням в розчинах, що дегазують, за спеці-альною технологією, обробка пара аміачною сумішшю, екстракційний спосіб де-газації. Дегазацію кип’ятінням застосовують для бавовняних і шовкових тканин, прогумованих або гумових виробів. Бавовняні й шовкові тканини кип’ятять у розчинах СФ-2в (СФ-2), а гумові й прогумовані вироби – у воді. Хутряні, сукняні й вовняні вироби дегазувати кип’ятінням не можна, їх дегазують у пароповітряно-аміачних камерах. Після кип’ятіння одяг і білизну додатково пруть, просушують і пропрасовують.

Дезінфекцію і дезінсекцію одягу, взуття і ЗІЗ здійснюють на дегазаційних пунктах, станціях або площадках санітарної обробки або на пунктах спеціальної обробки. Дезінфекцію виконують шляхом обробки пароповітряною сумішшю, водяною парою, кип’ятінням, замочуванням у дезінфікуючих розчинах.

207

4. Заходи безпеки при проведенні робіт із знезаражування

До вимог безпеки відносять:

 • дотримання правил поведінки на зараженій місцевості;

 • обмеження контакту людей із зараженими предметами;

 • забезпечення всіх працюючих ЗІЗ;

 • проведення ретельної санобробки людей після робіт;

 • дозиметричний і медичний контроль.

Для цього слід:

 • не знімати і не розстібати ЗІЗ на зараженій території;

 • не приймати їжу, пити, курити;

 • дотримуватись встановлених строків перебування в ЗІЗ і стежити за їхньою справністю;

 • захищати від вологи ЗІЗ;

 • не виходити із зони зараження на знезаражену територію без проходження санобробки;

 • використані при знезараженні дрантя, кисті, щітки укладати в спеціальні ями або ящики із кришками для наступного знезаражування або знищення;

 • ЗІЗ застосовувати залежно від виду руйнування і властивостей використову-ваних знезаражуючих засобів;

 • для полегшення умов роботи в жаркий час і ЗІЗ використовувати костюми, що екранують.

У зимовий час для попередження обморожування слід надягати вовняну білизну.

При роботі із ЗІЗ через кожні 30 хв. улаштовують перерви на 5-10 хв., через 2 год. – перерви на відпочинок на 20 хв. у межах незараженої (знезараженої) тери-торії, де можна зняти протигаз і розстібнути ЗІЗ після часткової їхньої обробки.

Робочий інвентар, обладнання і ЗІЗ, використовувані при знезаражуванні, треба через кожні 2-3 год. роботи піддавати обробці дегазуючими розчинами. До роботи зі знезаражування не можна допускати людей, що мають ушкодження шкірних покривів (садна, порізи, подряпини та ін.). Весь особовий склад форму-

208

вань ЦЗ, який працює на знезаражені, повинен пройти відповідні щеплення від найпоширеніших інфекцій, які може застосовувати противник. Контакт людей зі стічними водами на пунктах знезаражування повинен бути виключений. В осіб, які проводять дезінфекцію, щодня у встановлені медперсоналом години контро-люють температуру тіла.

Територія площадок, на яких виконувались роботи зі знезаражування, а також інвентар і обладнання цих площадок піддають щоденному знезаражуванню і контролю відповідними приладами. Особи, які проводять дезінфекцію, після закінчення роботи перебувають під спостереженням медперсоналу в зонах каран-тину на строк, що залежить від характеру інфекційних захворювань. Відповідаль-ність за дотримання заходів безпеки при проведенні робіт зі знезаражування і виконання періодичного контролю покладається на начальників пунктів знеза-ражування, безпосередніх керівників робіт (командирів формувань ЦЗ) і відпо-відний медперсонал.

209

Рекомендована література

 1. Атаманюк В.Г., Ширшев Л.Г., Акимов Н.И. Гражданская оборона: Учебник для вузов. – М.: Высш. школа, 1987. – 288 с.

 2. Воробйов О.О., Кардаш В.Е. Медицина НС: Навч. посібник. – Чернівці, 2001. – 186 с.

 3. Гунський А. І. Цивільна оборона: Підручник для вищих навчальних закладів. – К.: Міністерство освіти, 1995. – 216 с.

 4. Демиденко Г. П., Кузьменко Е. П., Орлов П. П. и др. Защита объектов народ-ного хозяйства от оружия массового поражения: Справочник. – К.: Вища школа, 1989. – 372 с.

 5. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона. Навч. посібник. – Львів: Афіша, 2000. – 334 с.

 6. Журавлев В.П., Пушенко С.Л., Яковлев А.Н. Защита населения и территорий в ЧС: Уч. пособие. – М.: АСВ, 1999. – 372. с.

 7. Завьялов В.Н. Учебное пособие по гражданской обороне. – М., 1989. – 271 с.

 8. Пішак В.П., Радько М.М., Воробйов О.О. Безпека життєдіяльності: Підручник / за редакцією Радька М. М. – Чернівці: Книги – XXI, 2007. – 360 с.

 9. Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник. – К.: Знання – Прес, 2003. – 456 с.

10. Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літератури,
2004. – 438 с.

210

Навчальне видання

Конспект лекцій з дисципліни «Цивільна оборона» та «Безпека життєдіяль-ності та цивільна оборона» для студентів та слухачів другої вищої освіти, які навчаються на факультеті післядипломної освіти і заочного навчання (спеціальності «Менеджмент організацій» «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Електро-технічні системи електроспоживання»).

Автори: Анатолій Єгорович Ачкасов, Володимир Іванович Пашков, Ігор Анатолійович Ачкасов

Верстка: Г.О. Павлова

План 2009, 230 Л

Підп. до друку 10.07.09 р. Формат 60´84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовно-друк. арк. 9,2 Обл.-вид. арк. 9,7

Тираж 50 прим. Замовл. №

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ, 61002, м. Харків, вул. Революції, 12
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Класна година 5 клас
Мета. Ознайомлення учнів з поняттям «Цивільна Оборона»; з основними завданнями ЦО, з природними та техногенними явищами, їх характеристиками...
РОЗДІЛ ПЕРШИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ (ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА) УКРАЇНИ ТА ОСНОВИ ЇЇ ВЕДЕННЯ
Органи управління, аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільна оборона» / укладачі: Г. М. Харамда, С. Т. Сусло,...
Конспект лекцій У двох частинах Частина 2 Суми
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни «Банківський менеджмент»
Конспект лекцій Частина II Суми
Стратегічний маркетинг : конспект лекцій / укладачі: В. В. Божкова, Ю. М. Мельник, Л. Ю. Сагер. – Суми : Сумський державний університет,...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
Проектний аналіз : конспект лекцій / укладачі: О. І. Карпіщенко, О. О. Карпіщенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ
Ч – 46 Чередник Г. Ю. Конспект лекцій з курсу «Соціальна психологія» [Текст] / Г. Ю. Чередник, О. О. Лоза. – Д.: РВВ ДНУ, 2009. –...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ЧАСТИНА 2 ПЛАНОВІ ГЕОДЕЗИЧНІ МЕРЕЖІ
Лісевич М. П., Ільків Є. Ю Геодезія. Планові геодезичні мережі.: Конспект лекцій.Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. 131с
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»
Конспект лекцій з курсу «Психологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец.: 092100 – «Промислове та цивільне будівництво»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка