6. Надійність та якість РЕС


Скачати 46.12 Kb.
Назва6. Надійність та якість РЕС
Дата28.04.2013
Розмір46.12 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Фізика > Методичні рекомендації
Тема: "6. Надійність та якість РЕС"

(Методичні вказівки)
Тематичний план

  1. Поняття та терміни в теорії надійності.

  2. Кількісні характеристики в теорії надійності.

  3. Фактори, що впливають на надійність.

   1. Надійність компонентної бази.

   2. Теплові фактори.

   3. Волога.

   4. Механічні фактори.

   5. Електромагнітні завади.

   6. Іонізаційні фактори.

  4. План забезпечення надійності та його реалізація.

   1. Планові показники надійності.

   2. Розрахунки надійності на етапі проектування.

   3. Вплив на надійність компонентів РЕС.

   4. Загальні та спеціальні методи забезпечення надійності.

   5. Вплив вологи на надійність.

    1. Механізм проникнення вологи.

    2. Методи захисту від вологи.

    3. Способи захисту від вологи.

    4. Контроль захисту від вологи.

   6. Вплив механічних факторів на надійність.

    1. Конструктивні методи захисту від механічних факторів.

    2. Динамічні стани конструкцій та їх аналіз.

    3. Розрахунок параметрів захисту від механічних факторів.

   7. Розрахунки електромагнітних завад.

   8. Вплив іонізаційного випромінювання на надійність.

   9. Особливості надійності мікроелектронних приладів.

   10. Основи теорії точності виробництва.

   11. Підвищення надійності РЕС схемотехнічними методами.

   12. Взаємо замінювання для підвищення надійності.

  5. Розрахунок надійності.

  6. Випробування на надійність.

  7. Якість РЕС.

   1. Поняття та параметри якості.

   2. Контроль якості.Вимоги до знань та вмінь. Студенти повинні знати і розуміти основні поняття теорії надійності електронних пристроїв, розуміти роль надійності при проектуванні. Вміти орієнтуватись в поняттях надійності, відчувати перспективи її розвитку та використання в своїй професійній діяльності.

Література

Література ТУТ.

1. Яншин А.А. Теоретические основы конструирования, технологии и надежности ЭВА: Учеб. пос. для вузов.- М.: Радио и связь, 1983 г.

2. Теория надежности радиоэлектронных систем в примерах и задачах: Учеб. пос. для вузов/ Под ред. Г.В. Дружинина.- М.: Энергия 1,976 г.
Методичний матеріал

Методичний матеріал в електронному вигляді розміщений в папці T6_Nadijn електронного посібника "Конструювання та технологія радіоелектронних систем".

Методичні рекомендації

 1. Вивчення теми: "Надійність та якість РЕС " слід виконувати згідно тематичного плану та вказаного методичного матеріалу.

 2. Після вивчення основного теоретичного матеріалу слід пройти навчальні програми, тестування та самостійно опрацювати додатковий матеріал.

 3. Для самостійного поглибленого вивчення теми та в якості суспільно-корисної праці рекомендуються наступні завдання:

 1. Підбір нового методичного матеріалу та літератури для вивчення теми.

 2. Підбір або самостійне створення завдань для самостійної роботи.

 3. Створення комп'ютерних тестів для перевірки знань по темі.

 4. Створення навчальних комп'ютерних програм для вивчення теми.

 5. Перевірка своїх знань та знань колег з занесенням оцінок в Атестаційний лист.

 6. Написання рефератів по темі.

 7. Організація дискусії-семінару з вивчення теми.

 8. Написання, комплектація та оформлення електронного посібника для вивчення теми.P.S.
Глава 4. Защита конструкций РЭС от воздействия влаги … 185
§ 4.1. Влияние влаги на эффективность и качество конструкций РЭС … 185

Глава 5. Защита конструкций РЭС от динамических механических воздействий … 222
§ 5.1. Влияние динамических механических воздействий на надежность и качество РЭС … 222


Защита РЭС от воздействия окружаю­щей среды Виды герметизации: полная, частичная, комбинированная. Конструкции разъемных уп­лотнительных стыков.


Защитные покрытия, их классификация и основные характеристики. Виды и материалы покрытий.

Вибро- и удароустойчивость. Основные характеристики вибрационных и ударных нагрузок. Расчет собственной частоты простейших конструкций. Амортизация РЭС. Характеристики основных типов аморти­заторов
Глава 5. Влагозащита и герметизация РЭС

5.1. Механизмы проникновения влаги

5.2. Методы и способы влагозащиты и герметизации РЭС

5.3. Измерение влажности и контроль герметичности

Глава 6. Защита РЭС от механических воздействий

6.1. Механические нагрузки, действующие на РЭС

6.2. Конструкции РЭС и их расчетные модели

6.3. Виды динамических состояний конструкций и методы их анализа

6.4. Анализ динамических состояний пластинчатых конструкций

6.5. Анализ динамических состояний механических конструкций с сосредоточенной массой

6.6. Способы защиты РЭС от вибраций и ударов

6.7. Расчет параметров системы пассивной виброзащиты

Глава 7. Защита РЭС от воздействия ионизирующих излучений

7.1. Общие сведения

7.2. Общая характеристика, состав и параметры ИИ

7.3. Процессы взаимодействия ИИ с веществом

7.4. Радиационные эффекты и повреждения радиотехнических материалов

7.5. Защита РЭС от воздействия ИИ

Глава 8. Основы помехозащиты и шумоподавления

8.1. Общие сведения

8.2. Источники, пути передачи и методы подавления помех и шумов

8.3. Экранирование электрических и магнитных полей

8.4. Конструкции электромагнитных экранов РЭС

Глава 9. Основы надежности РЭС

9.1. Основные понятия надежности

9.2. Качественные составляющие надежности и их показатели

9.3. Случайные потоки отказов и восстановлений и их модели

9.4. Расчет показателей надежности РЭС

9.5. Методы обеспечения заданного уровня надежности РЭС

Схожі:

8. Базові технологічні процеси виготовлення РЕС
Вимоги до знань та вмінь. Студенти повинні знати і розуміти основні поняття технологічного процесу виробництва РЕС. Вміти оцінювати...
Надати визначення поняттям: якість продукції, якість послуг, якість управління, якість процесу
Якість продукції — це сукупність її властивостей, що характеризують міру спроможності даної продукції задовольняти потреби споживачів...
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ КОСАРКИ ДЛЯ ГАЗОНІВ, ПАРКІВ, СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ
Замовника. Постачальник гарантує якість та надійність товару протягом 12 місяців з моменту поставки. Термін дії договору до 31. 12....
5. Тепловий режим роботи РЕС
Студенти повинні знати і розуміти основні поняття теплового режиму роботи РЕС, суть теплообміну. Знати способи підтримки теплового...
3. Фактори, що впливають на конструювання РЕС
Студенти повинні знати основні фактори, що впливають на конструювання РЕС, розуміти їх роль при конструюванні. Вміти враховувати...
Комп ’ ютерні технології проектування та моделювання РЕС
РЕС аналогових та цифрових електронних пристроїв. Володіти основними комп’ютерними технологіями та вміти їх використовувати на практиці....
7. Ергономіка і технічна естетика РЕС
Студенти повинні знати і розуміти основні поняття ергономіки і технічної естетики РЕС, розуміти місце та роль їх у радіоелектронній...
Як вивчати основи конструювання та технології РЕС
РЕС як галузь інформаційних технологій розвивається винятково швидкими темпами. Безупинне вдосконалювання інформаційних технологій...
2. Основи конструювання РЕС
Вимоги до знань та вмінь. Студенти повинні знати і розуміти основні поняття з основ конструювання РЕС, розуміти еволюцію та місце...
Тема: Поняття про якість продовольчих товарів
Крім споживчих властивостей, якість включає й інші властивості товару, які забезпечують задоволення потреб проектувальників, виробників,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка