Що, на вашу думку, служить основною сировиною для виробництва машин і устаткування?


Скачати 77.18 Kb.
НазваЩо, на вашу думку, служить основною сировиною для виробництва машин і устаткування?
Дата12.04.2013
Розмір77.18 Kb.
ТипВопрос
bibl.com.ua > Фізика > Вопрос
Загальна характеристика машинобудування

1.     Наведіть приклади використання машин і устаткування в різних галузях промисловості, сільського господарства і транспорту.

2.     Що, на вашу думку, служить основною сировиною для виробництва машин і устаткування? Чи має Україна власну сировинну базу для розвитку машинобудування?

ГАЛУЗЕВИЙ СКЛАД. Машинобудування — провідна галузь промисловості, яка забезпечує випуск різноманітних машин і устаткування для багатьох галузей господарства і населення. Машинобудування визначає науково-технічний прогрес у національній економіці, забезпечує її технічне переозброєння, інтенсифікацію і підвищення ефективності всього суспільного виробництва.

Машинобудування є надзвичайно складною галуззю, до якої вхо­дять декілька десятків спеціалізованих галузей. Залежно від продукції, що випускається, вони об'єднуються у групи: важке, транспортне, сільськогосподарське, точне машинобудування, верстатобудування.Мал. Машинобудування та металообробка

На початку 90-х років XX ст. машинобудування виробляло близько третини загального обсягу промислової продукції в Україні. Тепер, внаслідок зупинки багатьох потужних підприємств, обсяги продукції значно зменшились, а окремі виробництва цілком зникли. Найбільший спад відбувся в галузях важкого (передусім енергетичного, гірничошахтного), сільськогосподарського машинобудування, автомобіле- та приладобудування й ін.

Продукція машинобудівної галузі складається з багатьох деталей і агрегатів. Виготовити їх на одному заводі неможливо, простіше і дешевше випускати окремі деталі на різних підприємствах, тому маши­нобудівні заводи мають переважно вузьку спеціалізацію (подетальну і предметну). Для випуску готової продукції підприємства встановлюють між собою коопераційні зв'язки (поставки деталей, комплектуючих матеріалів, сировини). Такими зв'язками може бути охоплено де­сятки, а іноді й сотні підприємств.

Технологічні процеси на підприємствах машинобудування подібні, незважаючи на різну продукцію, яку вони випускають. Кожен великий завод має чотири основні цехи: ливарний, ковальсько-пресовий, механічний та складальний. У першому з металу відливають різні деталі, у другому — деталі штампують або кують Із прокату чи злитків, у третьому — їх обробляють, а в четвертому — складають готові вироби.

ПРИНЦИПИ РОЗМІЩЕННЯ. Підприємства машинобудівної галузі мають відмінні від інших галузей особливості розміщення. Вони майже не залежать від природних умов і ресурсів, їх продукція має широке коло споживачів. Внаслідок цього машинобудування розвинуте в усіх регіонах країни, відмінності полягають у різному рівні розвитку та наборі галузей, їх зна­ченні на різних територіях. В одних регіонах вони є галузями спеціалізації, в інших — задовольняють потреби тільки даного регіону.

Один із важливих принципів розміщення машинобудівних підприємств — орієнтація на сировину. Основна сировина для підприємств галузі — метал, а також конструкційні матеріали, які виробляють легка, хімічна, деревообробна промисловість. Машинобудівні підприємства споживають 1/3 прокату, майже 2/3 стального литва, 40% чавуну, що виробляється в країні. Підприємства, які потребують великої кількості металу, відносять до металомістких. Металомісткі виробництва здебільшого розміщені в районах металургійної промисловості.

Більшість галузей машинобудівного комплексу належить до трудомістких, тобто таких, які потребують відносно небагато сировини, але значних затрат праці на виготовлення продукції. Орієнтація на трудові ресурси — другий принцип розміщення. Постійно зростають вимоги до кваліфікації робочої сили.

В усіх галузях машинобудування зростає значення науково-дослідних та дослідницько-конструкторських робіт. Наукомісткість — ви­значальна риса багатьох сучасних машинобудівних виробництв. Такі виробництва тяжіють до найбільших міст І агломерацій, де сконцентрована наукова база країни.

На розміщення підприємств, які випускають важкотранспортабельну продукцію, також значно впливає споживач, а принципом розміщення складальних підприємств, що мають розгалужені коопераційні зв'язки з іншими центрами, є вигідність економіко-географічного (особливо транс­портного) положення.

Машинобудівний комплекс розвивається значною мірою за рахунок конверсії, тобто переведення підприємств, які раніше обслуговували військово-промисловий комплекс, на створення нових виробництв, високих технологій (розробка сучасної промислової і електронної техніки, комп'ютерів). Важливе значення має також створення невеликих, технологічно гнучких підприємств для випуску різноманітних товарів народного споживання.

Запитання і завдання

1. Назвіть групи галузей машинобудівного комплексу.

2. Вкажіть принципи розміщення, характерні для підприємств важкого машинобудування.

3. Куди тяжіють у розміщенні підприємства сільськогосподарського і транспортного машинобудування?

Географія галузей машинобудування

1.     Назвіть основні принципи розміщення галузей машинобудування.

2.     Де в Україні сформувалися металургійні бази?

ВАЖКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Важке машинобудування випускає машини і устаткування для вугільної, нафтогазової, гірничодобувної, металургійної, хімічної промисловості, електроенергетики, а також підйомно-транспортні засоби. Підприємства цієї галузі орієнтуються, насамперед, на сирови­ну (метал) і основних споживачів своєї продукції, а енергетичне ма­шинобудування — ще й на кваліфіковані кадри. Підприємства, що випус­кають гірничошахтне і гірничорудне устаткування, розміщені у Горлівці, Донецьку, Ясинуватій, Кривому Розі, металургійне устаткування — у Краматорську, Маріуполі, Донецьку, Лутугіному (Донецька область), устаткування для нафтової та газової промисловості — у Чернівцях, Дрогобичі, для хімічної— у Львові, Бердичеві, Дніпропетровську, Сумах, для електроенергетики — у Харкові, Запоріжжі, Донецьку, Кра­маторську, Хмельницькому, автонавантажувачі — у Львові.Мал. На підприємствах Харківщини випускається складне обладнання для АЕС

ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Транспортне машинобудування охоплює виробництво різноманітних транспортних засобів. Зокрема, автомобілебудування представлене випуском легкових автомобілів (Запоріжжя), вантажних (Кременчук), автобусів (Львів), вантажопасажирських машин (Луцьк), двигунів (Мелі­тополь). Воно орієнтується у своєму розміщенні на висококваліфіковані кадри та можливості кооперування виробництва (зручне транспортно-географічне положення). Обсяги виробництва на цих підприємствах останнім часом різко скоротилися. Одночасно в інших регіонах (Крим, Донбас, Закарпаття, Чернігівська, Одеська області) з'являються автоскладальні підприємс­тва на базі колишніх авторемонтних, які випускають готову продук­цію з деталей, отриманих із-за кордону. У Дніпропетровську, Львові, Києві налагоджується виробництво тролейбусів, у Києві існує мотоциклетний завод, а в Харкові — вело­сипедний.Мал. Автомобіль КРАЗМал. Збиральний конвейєр АВТОЗАЗу

Локомотивобудування зосереджене в Луганську (тепловози, дизель-поїзди, трамваї) і Харкові (електровози), а вагонобудування у Кременчуці, Стаханові, Маріуполі. Ці галузі є металомісткими, тому у своєму розміщенні орієнтуються на сировину.Мал. Тепловози Луганщини

Суднобудування розвинуте упортових містах: річкове — у Києві, Запоріжжі, Херсоні, Ізмаїлі, морське — у Миколаєві, Києві, Керчі, Херсоні, Феодосії.


Мал. Херсонський суднобудівний завод
Літакобудування і виробництво космічної техніки — це наукомісткі галузі, які орієнтуються на потужні конструкторські бюро. Основні центри літакобудування — Київ і Харків, виробництва космічної техніки — Дніпропетровськ і Харків.Мал. Реактивний пасажирський Ан-148 – найновіша розробка українських авіаторів

ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ. Верстатобудування продукує устаткування для машинобудівних та інших заводів. Воно розміщується поблизу споживача (у машинобудівних центрах) та кваліфікованих кадрів. Найбільші центри — Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Львів, Житомир, Краматорськ, Стрий, Мукачеве. Устаткування для легкої промисловості випускають у Харкові, Донецьку, Василькові, Чернівцях, для харчової — в Одесі, Смілі, Києві, Калинівці (Вінницька область), Карлівці (Полтавська область). Підпри­ємства точного машинобудування розміщуються у великих містах, де є кваліфіковані кадри. Так, телевізори виробляють у Львові, Києві, Дніпропетровську, Сімферополі, електронні мікроскопи — в Сумах, електротехнічну продукцію — в Києві, Тернополі, Харкові, Дніпропе­тровську, холодильники — у Донецьку тощо.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Підприємства сільськогосподарського машинобудування у своєму розміщенні орієнтуються на споживача (спеціалізацію сільського госпо­дарства). В Україні випускають гусеничні (Харків) і колісні (Дніпропетровськ, Харків) трактори, кукурудзозбиральні (Херсон), буряко­збиральні (Тернопіль, Дніпропетровськ) і кормозбиральні (Хмельницький) комбайни, сівалки (Кіровоград), плуги (Одеса), жниварки (Бердянськ) та ін. Налагоджується випуск зернозбиральних комбайнів у Харкові та Олександрії (Кіровоградська область).Мал. Оновлення техніки на селі сприятиме підвищенню ефективності виробництва

ТаблицяЗапитання і завдання

1. Яку продукцію випускає важке машинобудування? Куди тяжіють його підприємства у своєму розміщенні?

2. Які підгалузі розрізняють у транспортному машинобудуванні?

3. Виділіть найбільші машинобудівні райони і центри в Україні.

4. Порівняйте галузеву структуру двох машинобудівних районів України (на вибір).

Схожі:

Чи існує, на Вашу думку, проблема насильства в нашій країні?
Які, на Вашу думку, основні причини виникнення насильства в учнівському середовищі?
Графік проведення державної кваліфікаційної атестації у 2013 році
...
«Економіка і організація аграрного виробництва»
Навчальна дисципліна «Економіка і організація аграрного виробництва» викладається для студентів 4 курсу з спеціальності 10010201...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Професія „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування”, код 7233. 2
Сутність курсу “Механічне обладнання
Основною задачею спеціалістів нашої кафедри в цьому процесі є більш обґрунтовано визначати енергетичні залежності, надати їм загальному...
Завдання мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні...
Директорська атестаційна робота з Історії України ( для учнів, які не здають ЗНО )
ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект», Україна, 54018, м. Миколаїв, пр. Октябрьский, 42а
Для забезпечення необхідної ефективності виробництва потрібно оптимізувати використання всіх видів ресурсів: живої праці, палива...
Тема: Типи ЕККА
Чому на Вашу думку потрібно здійснювати регулювання та контроль процесу використання ЕККА?
Конкурс мобільного відео на тему прав людини
Якщо Ви маєте бажання зазначити додаткову інформацію, яка на Вашу думку є важливою, додайте її в це поле
Сформулювати головні умови становлення ринкової економіки в
ТЕСТ Яке з перерахованих визначень ринку, на вашу думку, найбільш точно характеризує його сутність
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка