П овне товариство "ЛОМБАРД ПП "КАРІНА-СТИЛЬ" І КОМПАНІЯ"


НазваП овне товариство "ЛОМБАРД ПП "КАРІНА-СТИЛЬ" І КОМПАНІЯ"
Сторінка8/10
Дата19.04.2013
Розмір1.35 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

VІІІ. Запаси

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

-

-

-

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

-

-

-

Паливо

820

-

-

-

Тара і тарні матеріали

830

-

-

-

Будівельні матеріали

840

-

-

-

Запасні частини

850

-

-

-

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

-

-

-

Поточні біологічні активи

870

-

-

-

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

-

-

-

Незавершене виробництво

890

-

-

-

Готова продукція

900

-

-

-

Товари

910

-

-

-

Разом

920

-

-

-З рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

(921) _______переданих у переробку

(922) _______оформлених в заставу

(923) _______переданих на комісію

(924) _______

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925) _______

З рядка 275 графа 4

Балансу запаси, призначені для продажу

(926) _______

* визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»ІХ. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка


Всього на кінець року

у т.ч.за строками непогашення

до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

116

-

116

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

663

79

584

-Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951) ________

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(952) ________Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

-

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

-

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

-ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

-

Заборгованість на кінець звітного року:валова замовників

1120

-

валова замовникам

1130

-

з авансів отриманих

1140

-

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

-

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

-ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

5

Відстрочені податкові активи:

на початок звітного року

1220

-

на кінець звітного року

1225

-

Відстрочені податкові зобов’язання:

на початок звітного року

1230

-

на кінець звітного року

1235

-

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

5

у тому числі:

поточний податок на прибуток

1241

5

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

-

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

-

Відображено в складі власного капіталу - усього

1250

-

у тому числі:

поточний податок на прибуток

1251

-

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

-

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

-ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

8

Використано за рік – усього

1310

-

В тому числі на:

будівництво об’єктів

1311

-

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

-

з них машини та обладнання

1313

-

придбання (створення) нематеріальних активів

1314

-

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

-
1316

-1317

-
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Керівництво "ПТ "Ломбард ПП "Каріна-стиль" і Компанія"
...
1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності...
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ» (надалі – «Товариство») зареєстровано 07 вересня 2009 року, номер запису в Єдиному...
Керівництво ПТ «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС»
Повне товариство «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС» ТОВ «ФІНАНСОВЕ СПРИЯННЯ» І КОМПАНІЯ» далі по тексту Товариство
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повне товариство «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК’ЯНЧЕНКО Д. В. І КОМПАНІЯ» далі по тексту Товариство
ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
Керівництво ПТ «ПРОСТИЙ КРЕДИТ»
Повне товариство «ПРОСТИЙ КРЕДИТ» ОВЧАРЕНКО І КОМПАНІЯ-ЛОМБАРД» далі по тексту Товариство
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД" ФРАНКО...
Товариство створено відповідно до установчого договору про створення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «КОВЧЕГ», зареєстровано виконавчим...
КОДИ Підприємство Ломбард «Ломбард «Пряничникова і компанія» Дата (рік, місяць, число) 13

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ
Адресат: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ДІАМАНТ» ОПАЦЬКА Я. В. І КОМПАНІЯ». Можливий користувач Національна комісія, що здійснює державне...
«ЛОМБАРД «ПРЯНИЧНИКОВА І КОМПАНІЯ» Кирилюку О. А. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО...
Свідоцтво про внесення в Реєстр Суб'єктів аудиторської 94207 м. Алчевськ, вул. Леніна, 18. а/с 3008 діяльності №0939 від 26 січня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка