П овне товариство "ЛОМБАРД ПП "КАРІНА-СТИЛЬ" І КОМПАНІЯ"


НазваП овне товариство "ЛОМБАРД ПП "КАРІНА-СТИЛЬ" І КОМПАНІЯ"
Сторінка3/10
Дата19.04.2013
Розмір1.35 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ІІ. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

3

37

Витрати на оплату праці

240

116

168

Відрахування на соціальні заходи

250

37

51

Амортизація

260

8

10

Інші операційні витрати

270

373

57

Разом

280

537

323

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-


Керівник Мазурчук І. В.

Головний бухгалтер Степура І.В.

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4,

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від

31 березня 1999р. №87 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

21 червня 1999р. за №398/3691КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2012

01

01

Підприємство Повне товариство "ЛОМБАРД - ПП "КАРІНА-СТИЛЬ" І КОМПАНІЯ"

за ЄДРПОУ

24702741

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

За КОАТУУ

1810136300

Організаційно-правова форма господарювання ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

260

Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ

За КВЕД

65.23.0

Одиниця виміру: тис.грн.

Контрольна сума

Звіт про рух грошових коштів

за рік 2011р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004Стаття

Код
За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

363

73

Погашення векселів одержаних

015

-

-

Покупців і замовників авансів

020

-

-

Повернення авансів

030

-

-

Установ банків відсотків за поточними рахунками

035

-

-

Бюджету податку на додану вартість

040

-

-

Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)

045

-

-

Отримання субсидій, дотацій

050

-

-

Цільового фінансування

060

-

-

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

-

-

Інші надходження

080

1353

1780

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

374

79

Авансів

095

-

-

Повернення авансів

100

-

-

Працівникам

105

98

139

Витрат на відрядження

110

-

1

Зобов’язань з податку на додану вартість

115

70

28

Зобов’язань з податку на прибуток

120

10

3

Відрахувань на соціальні заходи

125

40

57

Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)

130

5

21

Цільових внесків

140

-

-

Інші витрачання

145

1123

1532

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

-4

-7

Рух коштів від надзвичайних подій

160

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

-4

-7

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

-

-

необоротних активів

190

-

-

майнових комплексів

200

-

-

Отримані:відсотки

210

-

-

дивіденди

220

-

-

Інші надходження

230

-

-

Придбання:фінансових інвестицій

240

-

-

необоротних активів

250

-

-

майнових комплексів

260

-

-

Інші платежі

270

-

-

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-

-

Рух коштів від надзвичайних подій

290

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-

-

Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження власного капіталу

310

-

3

Отримані позики

320

-

-

Інші надходження

330

-

-

Погашення позик

340

-

-

Сплачені дивіденди

350

-

-

Інші платежі

360

-

-

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-

3

Рух коштів від надзвичайних подій

380

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-

3

Чистий рух коштів за звітний період

400

-4

-4

Залишок коштів на початок року

410

23

27

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

-

-

Залишок коштів на кінець року

430

19

23


Керівник Мазурчук І. В.

Головний бухгалтер Степура І.В.
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5,

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87 і

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999р. за №399/3692КОДИДата (рік, місяць, число)

2012

01

01

Підприємство Повне товариство "ЛОМБАРД - ПП "КАРІНА-СТИЛЬ" І КОМПАНІЯ"

за ЄДРПОУ

24702741

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

1810136300

Орган державного управління

за СПОДУОрганізаційно-правова форма господарювання ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

260

Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ

за КВЕД

65.23.0

Одиниця виміру: тис.грн.

Контрольна сума


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Керівництво "ПТ "Ломбард ПП "Каріна-стиль" і Компанія"
...
1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності...
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ» (надалі – «Товариство») зареєстровано 07 вересня 2009 року, номер запису в Єдиному...
Керівництво ПТ «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС»
Повне товариство «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС» ТОВ «ФІНАНСОВЕ СПРИЯННЯ» І КОМПАНІЯ» далі по тексту Товариство
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повне товариство «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК’ЯНЧЕНКО Д. В. І КОМПАНІЯ» далі по тексту Товариство
ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
Керівництво ПТ «ПРОСТИЙ КРЕДИТ»
Повне товариство «ПРОСТИЙ КРЕДИТ» ОВЧАРЕНКО І КОМПАНІЯ-ЛОМБАРД» далі по тексту Товариство
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД" ФРАНКО...
Товариство створено відповідно до установчого договору про створення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «КОВЧЕГ», зареєстровано виконавчим...
КОДИ Підприємство Ломбард «Ломбард «Пряничникова і компанія» Дата (рік, місяць, число) 13

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ
Адресат: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ДІАМАНТ» ОПАЦЬКА Я. В. І КОМПАНІЯ». Можливий користувач Національна комісія, що здійснює державне...
«ЛОМБАРД «ПРЯНИЧНИКОВА І КОМПАНІЯ» Кирилюку О. А. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО...
Свідоцтво про внесення в Реєстр Суб'єктів аудиторської 94207 м. Алчевськ, вул. Леніна, 18. а/с 3008 діяльності №0939 від 26 січня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка