П овне товариство "ЛОМБАРД ПП "КАРІНА-СТИЛЬ" І КОМПАНІЯ"


НазваП овне товариство "ЛОМБАРД ПП "КАРІНА-СТИЛЬ" І КОМПАНІЯ"
Сторінка7/10
Дата19.04.2013
Розмір1.35 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ІІІ. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

-

-

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

2

-

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300

-

-

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

-

-

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

-

-

Інші

330

-

-

Разом

340

2

-З рядка 340 графа 3капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341) ______________

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342) ______________IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

асоційовані підприємства

350

-

-

-

дочірні підприємства

360

-

-

-

спільну діяльність

370

-

-

-

Б. Інші фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

-

-

-

акції

390

-

-

-

облігації

400

-

-

-

інші

410

-

-

-

Разом (розд.А+розд.Б)

420

-

-

-З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:за собівартістю

(421) ______________за справедливою вартістю

(422) ______________за амортизованою собівартістю

(423) ______________

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:за собівартістю

(424) ______________за справедливою вартістю

(425) ______________за амортизованою собівартістю

(426) ______________V. Доходи і витрати

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів

440

-

-

Операційна курсова різниця

450

-

-

Реалізація інших оборотних активів

460

-

-

Штрафи, пені, неустойки

470

-

-

Утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480

-

-

Інші операційні доходи і витрати

490

26

10

у тому числі:

відрахування до резерву сумнівних боргів

491

Х

-

непродуктивні витрати і втрати

492

Х

-

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

асоційовані підприємства

500

-

-

дочірні підприємства

510

-

-

спільну діяльність

520

-

-

В. Інші фінансові доходи і витрати

Дивіденди

530

-

Х

Проценти

540

Х

-

Фінансова оренда активів

550

-

-

Інші фінансові доходи і витрати

560

-

-

Г. Інші доходи і витрати

Реалізація фінансових інвестиції

570

-

-

Доходи від об’єднання підприємств

580

-

-

Результат оцінки корисності

590

-

-

Неопераційна курсова різниця

600

-

-

Безоплатно одержані активи

610

-

Х

Списання необоротних активів

620

Х

-

Інші доходи і витрати

630

260

252Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631) ________

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами

(632) ______%

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

(633) ________VІ. Грошові кошти

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

6

Поточний рахунок у банку

650

13

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

-

Грошові кошти в дорозі

670

-

Еквіваленти грошових коштів

680

-

Разом

690

19З рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691) ________VІІ. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів

Код рядка

Залишок на початок року

Збільшення за звітний рік

Використано у звітному році

Сторновано невикористану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нараховано (створено)

додаткові відрахування1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань

730

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

750

-

-

-

-

-

-

-
760

-

-

-

-

-

-

-
770

-

-

-

-

-

-

-

Резерв сумнівних боргів

775

-

-

-

-

-

-

-

Разом

780

-

-

-

-

-

-

-


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Керівництво "ПТ "Ломбард ПП "Каріна-стиль" і Компанія"
...
1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності...
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ» (надалі – «Товариство») зареєстровано 07 вересня 2009 року, номер запису в Єдиному...
Керівництво ПТ «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС»
Повне товариство «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС» ТОВ «ФІНАНСОВЕ СПРИЯННЯ» І КОМПАНІЯ» далі по тексту Товариство
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повне товариство «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК’ЯНЧЕНКО Д. В. І КОМПАНІЯ» далі по тексту Товариство
ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
Керівництво ПТ «ПРОСТИЙ КРЕДИТ»
Повне товариство «ПРОСТИЙ КРЕДИТ» ОВЧАРЕНКО І КОМПАНІЯ-ЛОМБАРД» далі по тексту Товариство
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД" ФРАНКО...
Товариство створено відповідно до установчого договору про створення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «КОВЧЕГ», зареєстровано виконавчим...
КОДИ Підприємство Ломбард «Ломбард «Пряничникова і компанія» Дата (рік, місяць, число) 13

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ
Адресат: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ДІАМАНТ» ОПАЦЬКА Я. В. І КОМПАНІЯ». Можливий користувач Національна комісія, що здійснює державне...
«ЛОМБАРД «ПРЯНИЧНИКОВА І КОМПАНІЯ» Кирилюку О. А. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО...
Свідоцтво про внесення в Реєстр Суб'єктів аудиторської 94207 м. Алчевськ, вул. Леніна, 18. а/с 3008 діяльності №0939 від 26 січня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка