П овне товариство "ЛОМБАРД ПП "КАРІНА-СТИЛЬ" І КОМПАНІЯ"


НазваП овне товариство "ЛОМБАРД ПП "КАРІНА-СТИЛЬ" І КОМПАНІЯ"
Сторінка6/10
Дата19.04.2013
Розмір1.35 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10І І. Основні засоби

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надій-

шло за рік

Переоцінка (дооцінка+,

уцінка-)

Вибуло за рік

Нарахо-вано аморти-зації за рік

Втрати від змен-шення корис-ності

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

первісна

(переоці-

нена)

вартість

знос

первісної

(переоці-

неної)

вартості

знос

первісна

(переоці-

нена)

вартість

зноспервісної

(переоці-

неної)

вартості

знос

первісна

(переоці-

нена)

вартість

знос

первісна

(переоці-

нена)

вартість

знос

первісна

(переоці-

нена)

вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Зімельні ділянки

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інвестиційна нерухомість

105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

258

19

-

-

-

258

20

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Машини та обладнання

130

37

20

2

-

-

3

3

7

-

-

-

36

24

-

-

-

-

Транспортні засоби

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тварини

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Багаторічні насадження

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші основні засоби

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бібліотечні фонди

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Малоцінні необоротні нематеріальні активи

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тимчасові (не титульні) споруди

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Природні ресурси

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інвентарна тара

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Предмети прокату

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші необоротні матеріальні активи

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом

260

295

39

2

-

-

261

23

8

-

-

-

36

24

-

-

-

-З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261) ______________
вартість оформлених у заставу основних засобів

(262) ______________
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263) ______________
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264) ______________
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641) _____________

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

(265) ______________
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651) _____________

З рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266) ______________
вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267) ______________

З рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268) ______________

З рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269) ______________
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Керівництво "ПТ "Ломбард ПП "Каріна-стиль" і Компанія"
...
1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності...
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ» (надалі – «Товариство») зареєстровано 07 вересня 2009 року, номер запису в Єдиному...
Керівництво ПТ «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС»
Повне товариство «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС» ТОВ «ФІНАНСОВЕ СПРИЯННЯ» І КОМПАНІЯ» далі по тексту Товариство
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повне товариство «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК’ЯНЧЕНКО Д. В. І КОМПАНІЯ» далі по тексту Товариство
ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
Керівництво ПТ «ПРОСТИЙ КРЕДИТ»
Повне товариство «ПРОСТИЙ КРЕДИТ» ОВЧАРЕНКО І КОМПАНІЯ-ЛОМБАРД» далі по тексту Товариство
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД" ФРАНКО...
Товариство створено відповідно до установчого договору про створення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «КОВЧЕГ», зареєстровано виконавчим...
КОДИ Підприємство Ломбард «Ломбард «Пряничникова і компанія» Дата (рік, місяць, число) 13

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ
Адресат: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ДІАМАНТ» ОПАЦЬКА Я. В. І КОМПАНІЯ». Можливий користувач Національна комісія, що здійснює державне...
«ЛОМБАРД «ПРЯНИЧНИКОВА І КОМПАНІЯ» Кирилюку О. А. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО...
Свідоцтво про внесення в Реєстр Суб'єктів аудиторської 94207 м. Алчевськ, вул. Леніна, 18. а/с 3008 діяльності №0939 від 26 січня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка