КОДИ Підприємство Ломбард «Ломбард «Пряничникова і компанія» Дата (рік, місяць, число) 13


НазваКОДИ Підприємство Ломбард «Ломбард «Пряничникова і компанія» Дата (рік, місяць, число) 13
Дата30.10.2013
Розмір97.6 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3


КОДИ

Підприємство

Ломбард « Ломбард «Пряничникова і компанія»

Дата (рік, місяць, число)

13

01

01
за ЄДРПОУ

35785143

Територія

Алчевськ

за КОАТУУ

441120000

Орган державного управління
за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання

Приватна

за КОПФГ

260

Вид економічної діяльності

Інші види кредитування

за КВЕД

64.92

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуза міжнародними стандартами фінансової звітностіОдиниця виміру: тис. грн


Звіт про фінансові результати

за

рік

20

12

р.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття

Код
рядка


За звітний
період


За попередній
період


1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

150

141

Податок на додану вартість

015Акцизний збір

020


025Інші вирахування з доходу

030Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

150

141

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040Валовий:


прибуток

050

150

141

збиток

055Інші операційні доходи

060У т.ч.доход від первісного визнання біологічних активів у сільськогосп.прод.

061Адміністративні витрати

070
78

Витрати на збут

080Інші операційні витрати

090

8,5

28

У т.ч.витрати від первісного визнання біологічних активів у сільськосп.прод.

091Фінансові результати від операційної діяльності:


прибуток

100

5

35

збиток

105Дохід від участі в капіталі

110Інші фінансові доходи

120Інші доходи1

130Фінансові витрати

140Втрати від участі в капіталі

150Інші витрати

160
1

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:


прибуток

170

5

34

збиток

175

3
Податок на прибуток від звичайної діяльності

180
10

Фінансові результати від звичайної діяльності:


прибуток

190

2

24

збиток

195Надзвичайні:


доходи

200витрати

205Податки з надзвичайного прибутку

210Чистий:


прибуток

220

2

24

збиток

225
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Найменування показника

Код
рядка


За звітний
період


За попередній
період


1

2

3

4

Матеріальні затрати

230Витрати на оплату праці

240
42

Відрахування на соціальні заходи

250
36

Амортизація

260

1

1

Інші операційні витрати

270
26

Разом

280
105III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код
рядка


За звітний
період


За попередній
період


1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник

Кирилюк О.А.
Головний бухгалтер

Кирилюк О.А.
Схожі:

КОДИ Підприємство Ломбард «Мартинов і К» Дата (рік, місяць, число) 12

Коди Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
Коди Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
«ЛОМБАРД «ПРЯНИЧНИКОВА І КОМПАНІЯ» Кирилюку О. А. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО...
Свідоцтво про внесення в Реєстр Суб'єктів аудиторської 94207 м. Алчевськ, вул. Леніна, 18. а/с 3008 діяльності №0939 від 26 січня...
КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ф'южн Капітал Партнерз"
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Коди Підприємство...
Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з Управління Активами та за ЄДРПОУ 33348584
КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка