Приєднання до Системи “Комунальні платежі”


Скачати 44.92 Kb.
НазваПриєднання до Системи “Комунальні платежі”
Дата18.04.2013
Розмір44.92 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
УГОДА № ФУ____

приєднання до Системи “Комунальні платежі”
“____”_______________ 2011 р. м. Кременчук
____________________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, надалі по тексту угоди Фінансова установа, з одного боку, та Колективне підприємство "Науково-виробнича фірма "Впровадження автоматизованих систем", в особі директора Гориславець В. І., що діє на підставі Статуту, надалі по тексту Центр, уклали цю угоду про наступне:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ.

1.1. Фінансова установа зобов'язується за допомогою автоматизованої системи "Комунальні платежі"(надалі - Система) здійснювати прийом платежів від населення за комунальні та інші послуги та направляти отримані грошові кошти на рахунки тих юридичних або фізичних осіб, на користь яких прийняті платежі та які уклали угоду приєднання до Системи “Комунальні платежі”з Центром (надалі за текстом “Надавачі послуг”).

2. ОБОВ”ЯЗКИ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ.

2.1. Перераховувати отримані від населення платежі особам, яким вони належать, згідно сформованих Системою документів протягом 1 (одного) банківського дня, на поточні рахунки, вказані в документах, підготовлених Системою.

2.2. Всі суми комунальних платежів, отриманих Фінансовою установою для направлення на рахунки Надавачів послуг, які надають комунальні та інші послуги населенню, перераховуються Фінансовою установою на рахунки цих осіб згідно розділу 4 цієї угоди з обов'язковою передачею Центру інформації про перерахування.

2.3. Інформувати Центр про банківські тарифи, що мають відношення до даної угоди.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЦЕНТРА

3.1. Центр зобов'язується підтримувати в робочому стані автоматизовану систему "Комунальні платежі" та своєчасно вносити в неї інформацію, необхідну для її функціонування.

3.2. Центр зобов'язується вносити до автоматизованої системи лише таку інформацію, на використання якої у нього укладені відповідні господарські угоди з юридичними або фізичними особами, що надають послуги населенню (або збирають кошти за дорученням Надавача послуг), де обумовлена комісійна винагорода Фінансової установи та Центру.

3.3. Передбачити інформаційно-технічне обслуговування (телефон “гаряча лінія”) робочого місця касира та автоматизації банківських процесів обробки платежів від населення, що проводяться в рамках даної угоди

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розмір, порядок і строки отримання винагороди Фінансовою установою за касове обслуговування визначається згідно укладених Центром і Надавачем послуг договорів приєднання до Системи.

4.2. Комісійна винагорода Фінансової установи за приймання платежів від населення становить не менше 0.5% (в тому числі ПДВ) від суми прийнятих платежів, і визначається в електронних довідниках Системи. Остання версія Електронних довідників Системи знаходиться на сайті Центру: www.vas.com.ua/vas_prav.asp. (надалі - Електронний довідник Системи). У випадку, якщо Електронним довідником Системи передбачено отримання Фінансовою установою комісійної винагороди за місяць, платник комісійної винагороди, зазначений в Електронному довіднику Системи, сплачує Фінансовій установі належну їй комісійну винагороду до 15 (п’ятнадцятого) числа наступного місяця, згідно пред’явленого рахунку.

4.3. Центр має право вносити зміни в Електронні довідники Системи.

4.4. Комісійна винагорода з одержаних Фінансовою установою від населення сум на користь Центра визначається згідно укладених договорів приєднання між Центром і Надавачем послуг, і знаходиться в електронних довідниках Системи, що вказані в п 4.2.

4.5. Фінансова установа має право встановлювати додаткову комісійну винагороду з Абонента за приймання платежів від населення, про що повідомляє Центр не пізніше ніж за 1 місяць до встановлення додаткової комісійної винагороди (надалі – додаткова комісійна винагорода).

4.6. За інформаційно-технічне обслуговування та автоматизацію банківських процесів Фінансова установа сплачує Центру 48,00 грн. (Сорок вісім грн. 00 коп.) з одного автоматизованого робочого місця касира та 10% з суми додаткової комісійної винагороди, утриманої Фінансовою установою з платників послуг за даною угодою щомісячно. Фінансова установа проводить оплату протягом 3 банківських днів з моменту отримання рахунку за минулий місяць.

4.7. При порушенні термінів перерахунку грошових коштів Фінансова установа самостійно сплачує на користь Центру та Надавачів послуг пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасного платежу за весь час прострочки.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

5.1. Сторони не мають права розголошувати отримувану внаслідок цієї угоди інформацію за винятком випадків, встановлених законодавством. Вся інформація, що отримується сторонами внаслідок виконання ними цієї угоди, є конфіденційною.

5.2. При вирішенні питань, не визначених даною угодою, дотримуватися ПРАВИЛ роботи Системи “Комунальні платежі”, для статусів Фінансова установа та Центр, остання версія яких знаходиться на www.vas.com.ua/vas_prav.asp.

6. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ РОЗІРВАННЯ

6.1. Дана угода набирає чинності з дати її підписання та діє до 31.12.2011 р. Дія угоди автоматично продовжується на наступний рік, якщо жодна із сторін за цією угодою не повідомить іншу сторону про намір розірвати угоду не менш як за 10 днів до спливу її дії.

6.2. У випадку розірвання угоди за будь-якими підставами всі зобов'язання, які виникли до розірвання угоди, належать виконанню в повному обсязі.

6.3. Кожна із сторін має право розірвати дану угоду достроково, попередньо надіславши повідомлення іншій стороні не менше ніж за два місяці до розірвання угоди.

6.4. Угода складена в 2-х примірниках по одному для кожної сторони.

6.5. Сторони є платниками податку на прибуток на загальних умовах.

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ФІНАНСОВА УСТАНОВА ЦЕНТР

________________________ КП НВФ “ВАС”

________________________ 39608 м. Кременчук

________________________ вул. Л. Дніпрова, 80, кв. 6

код ЄДРПОУ ____________ код ЄДРПОУ 13963600

п/р _____________________ п/р 260051626

в ______________________ в КФ ПАБ “Полтава-банк” м. Кременчук

МФО ___________________ МФО 331423

Тел. ____________________ ІПН 139636016360

________________________ Свідоцтво платника ПДВ 24171355

________________________ тел. 0536-742274
_______________ __________ ____________________ В. І. Гориславець

М.П. М.П.

Схожі:

2. Поняття податку та збору. Система оподаткування в Україні
У вузькому сенсі до платежів системи оподаткування відносяться виключно платежі, визначені чинним податковим законодавством, наділені...
До Правил приєднання електроустановок до електричних мереж
Сторони), уклали цей договір про приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж (далі – Договір)
Кожна праця вимагає відповідної оплати, бо кожна людина повинна одягатися,...
Для нарахування заробітної існують різні системи нарахування заробітної плати. Системи заробітної плати поділяються на декілька видів,...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо впровадження кредитно-модульної системи...
України передбачає приєднання національної системи вищої освіти до Болонського процесу, головною метою якого є улаштування зони європейської...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ ЛИСТ
Принципи  побудови  системи  оподаткування  в  Україні, податки  і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових ...
ЛЕКЦІЯ 8 СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Податок на прибуток, додану вартість, акцизний збір, мито та інші загальнодержавні податки, збори і платежі
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на проведення державної реєстрації припинення...

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на проведення державної реєстрації припинення...

ЛЕКЦІЯ 13 ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА План
Податки — обов'язкові нормативні платежі в державний або місцевий бюджет, що їх вносять як окремі особи, так і підприємства різних...
ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «БігМір-Інтернет», в особі Директора Тісменецького Олександра Миколайовича, що...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка