«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЕМІСІЯ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року


Скачати 442.82 Kb.
Назва«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЕМІСІЯ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року
Сторінка1/8
Дата24.02.2016
Розмір442.82 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЕМІСІЯ»

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

(у тисячах українських гривень)


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЕМІСІЯ»
Примітки до фінансової звітності

(примітки на 1-19 сторінках є невід’ємною частиною до річної фінансової звітності)
Фінансова звітність ТОВ «ФК «Емісія» підготовлена за звітний рік, який включає період з

01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року

ЗМІСТ
1. Основні відомості про Підприємство 3

2. Основа підготовки фінансової звітності 4

3. Основні принципи облікової політики 7

4. Нові та переглянуті стандарти та тлумачення 13

5. Розкриття показників фінансової звітності 13

6. Розкриття інформації про пов’язанні сторони 18

7. Цілі та політика управління фінансовими ризиками 19

8. Події після Балансу 19

1. Основні відомості про Підприємство


Товариство з обмеженою відповідальністю “Фондова компанія “Емісія” (далі — Товариство) первинно зареєстровано Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 13.12.2005р. за №1 103 102 0000 010442.

Товариство діє на підставі Статуту, Законів України “Про господарські товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, Цивільного та Господарського кодексів України та інших законодавчих актів.

Офіційне найменування Товариства:

українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЕМІСІЯ»

скорочено: ТОВ «ФК «ЕМІСІЯ»

російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭМИССИЯ»

скорочено: ООО «ФК «ЭМИССИЯ»

англійською мовою: «FONDOVA KOMPANIYA “EMISIYA” LIMITED LIABILITY COMPANY

скорочено: FK EMISIYA, LLC
Юридична адреса Товариства: 69006, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, буд.6, кв.39.

Розмір Статутного капіталу Товариства складає 7 000 001,00 гривень (Сім мільйонів одна гривня 00 копійок).

Органами управлiння Товариства є:

  • Загальнi збори Учасникiв Товариства – вищий орган;

  • Директор Товариства – одноособовий виконавчий орган;


(а) Діяльність

Предметом діяльності Товариства є професійна діяльність на ринку цінних паперів:

1. Діяльність з торгівлі цінними паперами, зокрема:


  • брокерська діяльність;

  • дилерська діяльність;


2. Надання консалтингових послуг власникам цінних паперів.
3. Депозитарна діяльність депозитарної установи.

Професійна діяльність на ринку цінних паперів здійснюється виключно на підставі ліцензій Державної та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Система оподаткування

Товариство є платником податку на прибуток на загальних підставах, та не є платником ПДВ на підставі підпункту 196.1.1 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу України.


Види діяльності за КВЕД-2010:

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Товариство є учасником саморегулівної організації професійних учасників ринку цінних паперів Асоціації “Українські Фондові Торговці”, та членом Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв, що здійснює свою діяльність відповідно до Статуту та Правил ПАРД.
(b) Учасники
Станом на 31 грудня 2014 та 2013 років учасниками Товариства є:


Учасники Товариства:

31.12.2014
31.12.2013

%
%

Фізична особа

14,79
14,79

Юридична особа

50,82
50,82

Юридична особа

34,39
34,39

Всього

100,00
100,00Кількість працівників складала станом на:

31 грудня 2014 р.

8 осіб

31 грудня 2013 р.

7 осіб  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

ПАТ «ЗНВКІ Фонд «Бета»» Примітки до попередньої фінансової звітності...
...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Товариства з обмеженою відповідальність...
Товариства з обмеженою відповідальність «БУДБРОК» за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЕЛМА ЛОМБАРД ЩЕГОЛЄВА ТА КОМПАНІЯ»...
Примітка 5 Ключові бухгалтерські оцінки та судження у застосуванні облікової політики
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК ’ ЯНЧЕНКО...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК’ЯНЧЕНКО Д. В. і КОМПАНІЯ»
Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31. 12. 2014 р
Примітки до річної фінансової звітності ТОВ “БРОК НЕОН за рік, що закінчився 31. 12. 2014р
ПРИМІТКИ ДО ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВ «Інтеркеш Україна» за рік 2014
Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився, є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Товариства з обмеженою відповідальність «БУДБРОК» за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
«Страхова Компанія Оранта Життя» (далі – Товариство), що додається та включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові...
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 201 4р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014р
Керівництву ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ АВАНГАРД» Національній комісії...
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка