Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302


НазваНаказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302
Сторінка1/6
Дата08.07.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6

АТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. № 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003 р. № 602)


КОДИ
Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство ________КС «Вінничанка»__________

за ЄДРПОУ

37513847

Територія _________________________________________________________________

за КОАТУУ

0520481603

Орган державного управління _______________________________________________

за СПОДУ
Галузь ____________________________________________________________________

за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності ________надання кредитів___________________

за КВЕД

65.22.0

Середньооблікова чисельність працюючих ___________________________________

Контрольна сума
Одиниця виміру: тис. грн.


ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рік

Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надій-шло за рік

Переоцінка
(дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісної (переоці-неної) вартості

накопи-ченої аморти-зації

первісна (переоці-
нена) вартість

накопи-чена аморти-зація

первісної (переоці-неної) вартості

накопи-ченої аморти-
зації

первісна (переоці-нена) вартість

накопи-
чена аморти-зація

первісна (пере-
оцінена) вартість

накопи-чена аморти-зація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010
Права користування майном

020
Права на комерційні позначення

030
Права на об'єкти промислової власності

040
Авторське право та суміжні з ним права

050060
Інші нематеріальні активи

0702

2
Разом

0802

2
Гудвіл

090З рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) ________ -вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) ________ -вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) ________ -

З рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) ________ -

З рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) ________ -

II. Основні засоби

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надій-шло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нарахо-вано аморти-зації за рік

Втрати від змен-шення корис-ності

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісної (переоці-неної) вартості

зносу

первісної (переоці-неної) вартості

зносу

первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісна (переоці-нена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100
Інвестиційна нерухомість

105
Капітальні витрати на поліпшення земель

110
Будинки, споруди та передавальні пристрої

120
Машини та обладнання

130
Транспортні засоби

140
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150
Тварини

160
Багаторічні насадження

170
Інші основні засоби

180
Бібліотечні фонди

190
Малоцінні необоротні матеріальні активи

200
Тимчасові (нетитульні) споруди

210
Природні ресурси

220
Інвентарна тара

230
Предмети прокату

240
Інші необоротні матеріальні активи

250
Разом

260З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261) ___________ -вартість оформлених у заставу основних засобів

(262) ___________ -залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263) ___________ -первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264) ___________ -основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641) __________ -

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

(265) ___________-
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651) __________-

З рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266) ___________ -
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267) ___________ -

З рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268) ___________ -

З рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269) ___________-


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
З змінами, передбаченими наказами від 14 жовтня 2008 р. N 1238, від 25 вересня 2009 р. N 1125
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,крім страхування та пенсійного забезпечення
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка