«Кримський страховий альянс» за 2012 рік


Скачати 168.08 Kb.
Назва«Кримський страховий альянс» за 2012 рік
Дата08.06.2013
Розмір168.08 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

АУДИТОРСЬКИЙ

ВИСНОВОК(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
з надання впевненості щодо річних звітних даних страховика
Приватного акціонерного товариства

«Кримський страховий альянс»
за 2012 рік.

Аудиторська перевірка проведена для надання впевненості щодо річних звітних даних страховика, які надаються до Національної комісії України, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до Розпорядження «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України зі змінами та доповненнями, №5204 від 27.12.2005р.


Правлінню та управлінському персоналу

ПрАТ «Кримський страховий альянс»
Основні відомості про аудиторську фірму:


 • Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Глобус-Аудит».

 • Номер та дата реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію, реєстр. №18821050003003706 від 22.03.1994р., видане виконавчим комітетом Сімферопольської міської ради АРК.

 • Код ЄДРПОУ: 20685603.

 • Номер та дата видачі: Свідоцтво про внесення до реєстру суб`єктів аудиторської діяльності №0098,видане відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001р.№98.

 • Сертифікат аудитора Волобуєва В.І. № 000078, продовжений рішенням АПУ від 01.11.2012р. №260/2 терміном чинності до 23.12.2017р.

 • Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг - Свідоцтво №000655, серія А про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видано 12.08.2004р. Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, Волобуєва Володимира Івановича (Продовжено відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг від 22.01.2013р. до 23.12.2017р.). Розпорядження Нацкомфінпослуг про внесення в реєстр аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, Волобуєва Ігоря Володимировича від 13.12.2012р. №2702.

 • Місцезнаходження: 95013, АРК, м. Сімферополь, вул. Дм.Ульянова, 1-А.

 • Телефон (факс): (0652) 248-654.

 • e-mail: audit@globus.crimea.ua


Основні відомості про емітента:


 • Повна назва: Приватне акціонерне товариство «Кримський страховий альянс»;

 • Код ЄДРПОУ: 30562259;

 • Місцезнаходження: 96000, АР Крим, м. Красноперекопськ, вул. Толбухіна, 4;

 • Дата і номер свідоцтва про реєстрацію: 18.04.2011р. № 1 142 105 0031 000195 серії А00 №530759, видане Виконавчим комітетом Красноперекопської міської ради АРК. Дата первинної реєстрації - 24.12.1999р. Дата та номер останньої реєстраційної дії – 16.10.2012р., №11421070034000195;

 • Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи №11100468 серії СТ №60, дата видачи свідоцтва – 21.08.2004р., видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

 • Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій реєстраційний №483/1/10 від 30.06.2010р., дата видачи – 14.07.2011р. на суму 10000000,00грн.;

 • Статут у новій редакції зареєстрований за №11421050031000195 від 18.04.2011р. Держреєстратором виконкому Красноперекопської міської ради АРК та затверджений Загальними Зборами акціонерів ПрАТ «Кримський страховий альянс» протоколом №03 від 22.03.2011р.

 • Основні види діяльності:

Код 65.12 – Інші види страхування, крім страхування життя.

 • Кількість працівників на 31.12.2012р. – 14чол.Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій на здійснення страхової діяльності:

1. серія АВ № 584470 у формі добровільного: страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів на багажу (вантажобагажу)]. Строк дії ліцензії з 18.03.2010 безстроковий, дата видачі ліцензії 22.06.2011 р.;

2. серія АВ № 584471 у формі добровільного: страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. Строк дії ліцензії з 18.03.2010 безстроковий, дата видачі ліцензії 22.06.2011 р.;

3. серія АВ № 584469 у формі добровільного: страхування від нещасних випадків. Строк дії ліцензії з 18.03.2010 безстроковий, дата видачі ліцензії 22.06.2011 р.;

4. серія АВ № 584475 у формі добровільного: страхування фінансових ризиків. Строк дії ліцензії з 18.03.2010 безстроковий, дата видачі ліцензії 22.06.2011 р.;

5. серія АВ № 584468 у формі добровільного: страхування вантажів та багажу (вантажобагажу). Строк дії ліцензії з 18.03.2010 безстроковий, дата видачі ліцензії 22.06.2011 р.;

6. серія АВ № 584474 у формі добровільного: страхування наземного транспорту (крім залізничного). Строк дії ліцензії з 18.03.2010 безстроковий, дата видачі ліцензії 22.06.2011 р.;

7. серія АВ № 584473 у формі добровільного: страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]. Строк дії ліцензії з 18.03.2010 безстроковий, дата видачі ліцензії 22.06.2011 р.;

8. серія АВ № 584467 у формі добровільного: медичне страхування (безперервне страхування здоров’я). Строк дії ліцензії з 07.08.2007 безстроковий, дата видачі ліцензії 22.06.2011 р.;

9. серія АВ № 584634 у формі добровільного: страхування здоров’я на випадок хвороби. Строк дії ліцензії з 07.04.2011 безстроковий, дата видачі ліцензії 30.06.2011 р.;

10. серія АВ № 584464 у формі обов’язкового: страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів. Строк дії ліцензії з 24.06.2005 безстроковий, дата видачі ліцензії 22.06.2011 р.;

11. серія АВ № 584465 у формі обов’язкового: страхування цивільної відповідності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебеспечні об’єкти та об’єкти, господарської діяльності на яких може призвести до аварії екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру. Строк дії ліцензії з 20.12.2005 безстроковий, дата видачі ліцензії 22.06.2011 р.;

12. серія АВ № 584466 у формі обов’язкового: страхування цивільної відповідності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї. Строк дії ліцензії з 07.08.2007 безстроковий, дата видачі ліцензії 22.06.2011 р.;

13. серія АВ № 584472 у формі обов’язкового: особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. Строк дії ліцензії з 18.03.2010 безстроковий, дата видачі ліцензії 22.06.2011 р.;

14. серія АВ № 584476 у формі обов’язкового: особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд). Строк дії ліцензії з 18.03.2010 безстроковий, дата видачі ліцензії 22.06.2011 р.
Повний аналіз всіх здійснюваних видів діяльності на відповідність Закону «Про ліцензування» не проводився.
В ході перевірки використані наступні документи:

 • Статут Приватного акціонерного товариства «Кримський страховий альянс»;

 • Головна книга підприємства за 2012р.;

 • Журнали – ордери за 2012р.;

 • Первинні документи вибірково та по необхідності.;

 • Положення про методику формування та обліку технічних резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя від 31.10.2011р.


Строки проведення аудиту:

- Дата початку проведення аудиту: 08.02.2013р.

- Дата закінчення аудиту: 18.02.2013р.

Аудиторська фірма «Глобус-Аудит» згідно з договором №121102 від 14.11.2012р. виконала завдання з надання впевненості щодо річних звітних даних страховика Приватного акціонерного товариства «Кримський страховий альянс»(далі - «Товариство») станом на 31.12.2012р., що додаються, які складені за формами, встановленими Порядком складання фінансових послуг України від 03.02.2004р. №39 із змінами та доповненнями.
Опис перевіреної фінансової інформації

Обсяг

Нам доручено надати висновок (звіт) про відповідність річних звітних даних ПрАТ «Кримський страховий альянс» вимогам Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 №39 із змінами та доповненнями, та інших нормативно-правових актів, на підставі яких вони складаються.

Проведення аудиту пов’язане з необхідністю подання до Національної комісії України, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг річних звітних даних страховика.

  1. До фінансової інформації, що перевірялась входять звітні дані страховика ПрАТ «Кримський страховий альянс» за 2012 рік у складі:

 • Загальні відомості про страховика;

 • Звіт про доходи та витрати страховика;

 • Звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика;

 • Звіт про дотримання нормативів достатності капіталу та ліквідності активів;

 • Пояснювальна записка до звітних даних страховика.

Визначення критеріїв перевірки

При перевірці застосовувались належні критерії потрібні для обґрунтованої послідовної оцінки, а також критерії, які містяться у законодавчих та нормативних актах, а саме:

 • Закон України «Про аудиторську діяльність»;

 • Закон України «Про страхування»;

 • Порядок складання звітних даних страховиків, затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 03.02.2004р. №39 зі змінами та доповненнями;

 • Методичні рекомендації щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12.2005 № 5204 зі змінами та доповненнями

 • Інше.


Відповідальність управлінського персоналу за річні звітні дані страховика

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і подання цих річних звітів станом на 31.12.2012р. відповідно до вимог Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 №39 (далі-Порядок №39) із змінами та доповненнями, та інших нормативно-правових актів, на підставі яких вони складаються, включаючи повноту, правильність і методи нарахування страхових резервів.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю відносно підготовки та достовірного надання фінансових звітів, котрі не містять суттєвих викривлень та помилок; вибір та використання відповідної облікової політики та облікових оцінок.
Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо відповідності річних звітних даних за 2012р. Порядку №39.

Аудитор здійснив перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі згідно з вимогами МСЗНВ № 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації».

Ці стандарти зобов’язують аудитора планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що перевірена фінансова інформація не містить суттєвих викривлень. Перевірка включає тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації, оцінювання застосовуваних принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом.

Аудит передбачав виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у річних фінансових звітах страховика. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у річній фінансовій звітності страховика суттєвих помилок.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для надання основи для висловлення нашої думки..
Висновок незалежного аудитора
Висловлення думки

На думку аудитора, звітні дані страховика ПрАТ «Кримський страховий альянс ” за 2012 рік у складі загальних відомостей про страховика, звіту про доходи та витрати страховика та пояснювальної записки до звітних даних страховика, складені на основі дійсних облікових даних відповідно до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 р. № 39 зі змінами та доповненнями.

Дані, що використовувало Товариство для розрахунку нормативів діяльності, відповідають даним бухгалтерського обліку. Сформований резерв незароблених премій, та резерв заявлених, але не виплачених збитків, адекватний страховим ризикам. Товариство не має прострочених зобов’язань.

В звітних даних адекватно розкрита інформація щодо показників діяльності з видів страхування, операцій з перестрахування та умови забезпечення платоспроможності страховика за 2012р.
Думка аудитора про повноту розкриття інформації з окремих питань:

На нашу думку, загальні відомості про страховика розкриті в повному обсязі відповідно до додатку 1 до Порядку складання звітних даних страховиків. Наведена інформація в цілому відповідає даним Статуту Страхової компанії, Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та Довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та іншим документам.

Аудитор висловлює думку, що Звіт про доходи та витрати страховика складено на основі дійсних облікових даних відповідно до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 03.02.2004р. №39

Звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика не складався за їх відсутністю.

Щодо розкриття інформації в Пояснювальній записці до звітних даних страховика Аудитор зазначає наступне:

 • Розділ 2 «Показники діяльності із страхування життя» не заповнювався, так як страхування життя Страховою компанією у звітному періоді не здійснювалось.

 • Розділ 3 «Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя» складено відповідно до вимог Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 03.02.2004р. №39 та містить документально підтверджену інформацію.

 • Розділ 4 «Показники діяльності з видів обов’язкового страхування, інших, ніж страхування життя» складено відповідно до вимог Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 03.02.2004р. №39 та містить документально підтверджену інформацію.

 • Розділ 5 «Пояснення щодо операцій перестрахування» складено відповідно до вимог Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 03.02.2004р. №39 в розрізі операцій по перестрахуванню з перестраховиками нерезидентами та резидентами.

 • Розділ 6 «Умови забезпечення платоспроможності страховика» містить інформацію про:

а) наявність сплаченого статутного фонду та гарантійного фонду, яка відповідає обліковим даним;

б) перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим запасом платоспроможності, що розраховано на основі достовірних даних та відповідає вимогам ст. 30 Закону України «Про страхування»;

в) створення та розміщення страхових резервів, які на думку Аудитора сформовані відповідно до Закону України «Про страхування» з дотриманням Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів з видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.12.2004р. № 3104. Розрахунок резервів незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування окремо. Загальна величина резерву незароблених премій дорівнює сумі резервів незароблених премій, розрахованих окремо за кожним видом страхування. Також страховою компанією створено резерв заявлених , але не виплачених збитків;

Положення про методику формування та обліку технічних резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя затверджено Головою Правління ПрАТ «Кримський страховий альянс» 31.10.2011р.

Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування окремо. Загальна величину резерву незароблених премій дорівнює сумі резервів незароблених премій, розрахованих окремо за кожним видом страхування.

Величина резервів незароблених премій на будь – яку звітну дату встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових платежів в розмірі 80 відсотків загальної суми надходжень страхових платежів, з відповідних видів страхування у кожному місяці з попередніх дев’яти місяців (розрахунковий період) і обчислюється в такому порядку:

Частки надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за перші три місяці розрахункового періоду множаться на одну четверту;

Частки надходжень сум страхових платежів за наступні три місяці розрахункового періоду множаться на одну другу;

Частки надходжень сум страхових платежів за останні три місяці розрахункового періоду множаться на три четвертих.

Одержані добутки додаються.

Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків визначається за кожним видом страхування з урахуванням умов відповідних договорів на підставі відомих вимог страхувальника, отриманих у будь – якій формі у залежності від сум фактично зазнаних або очікуваних страхувальником збитків (шкоди) у результаті настання страхового випадку. Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків визначається як сума резервів заявлених, але не виплачених збитків, розрахованих за всіма видами страхування.

Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків за видом страхування, визначається страховиком за кожною неврегульованою претензією. Якщо про страховий випадок заявлено (повідомлено), але розмір збитку не визначений, для розрахунку резерву використовують максимально можливу величину збитку, яка не перевищує страхової суми за договором.

Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків відповідає сумі заявлених збитків у звітному періоді, збільшеній на суму не виплачених збитків на початок звітного періоду за попередні періоди, зменшеній на суму виплачених збитків у звітному періоді плюс витрати на врегулювання збитків у розмірі трьох відсотків від суми невиплачених збитків на кінець звітного періоду.

Відповідно до умов укладених договорів перестрахування на підставі відомих вимог страхувальників залежно від сум фактично зазначених або очікуваних страхувальниками збитків (шкоди) у результаті настання страхового випадку визначають величину частки пере страховиків у резервах заявлених, але не виплачених збитків.

Товариством на 31.12.2012р. сформовано страхових резервів незароблених премій на загальну суму 7654,40тис.грн., з них сума часток перестраховиків у страхових резервів складає 393,40тис.грн.

Розміщення страхових резервів відбулося наступним чином:

  • Грошові кошти та їхні еквіваленти – 2290,00тис.грн.;

  • Банківські вклади (депозити) – 1380,00тис.грн.;

  • Нерухоме майно – 1300,00тис.грн.;

  • Право вимоги до перестраховиків – 392,4тис.грн.;

  • Акції – 2292,00тис.грн.

Станом на 31.12.2012р. Товариство володіло акціями наступних підприємств:

ВАТ «Геничеський машинобудівний завод» на загальну суму 25896,09грн. в кількості 16153,00шт.;

ВАТ «Нікопольське АТП» на загальну суму 33020,00грн. в кількості 6500,00шт.

Вищевказані акції підтверджені Сертифікатами на право власності.

ПАТ «Росукрінвест» ЗНВКІФ на загальну суму 16784715,57грн. в кількості 2393754,00шт.;

ПАТ ЗНВКІФ «Європейські технології» на загальну суму 5479686,40грн. в кількості 2424640,00шт.;

ПАТ ЗНКІФ Таурус Юкрейн Девелопмент на загальну суму 6090777,55грн. в кількості 869,00шт.

Кількість акцій підтверджена Виписками про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах №003389 станом на 29.12.2012р., та випискою по рахунку 401679 – UA40003389 за період з 01.12.2012р. по 29.12.2012р.

Акції Товариства в Балансі обліковуються по собівартості в зв’язку відсутністю активного ринку.

До аналізу представлена Генеральна угода про здійснення депозитних операцій № 1438 - НV від 14.02.2012 г. між ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (БАНК) та ПрАТ «Кримський Страховий Альянс» (Вкладник). Дана угода визначає загальні умови та порядок проведення між Банком та Вкладником депозитних операцій. Тривалість угоди до 09.02.2013 г. За користування вкладом Банк Вкладникові зобов'язується виплатити відсотки за ставкою, яка вказана у Додаткових угодах до договору. У розділі Додаткової угоди № 7 від 30.11.2012 г. Вкладник вносить, а Банк приймає грошові кошти в сумі 600000, 00грн.. Строк повернення вкладу – 07.12.2012, відсоткова ставка за вкладом встановлюється в розмірі 30,0%. Виплата відсотків здійснюється відразу разом з поверненням вкладу.

До аналізу наданий Договір банківського вкладу на вимогу №1393-НВ від 26.01.2012р., згідно якого ЗАТ «Кримський страховий альянс» (Вкладник) вносить, а ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (БАНК) приймає на рахунок грошові кошти (Вклад) у національній валюті. Не знижувальний залишок грошових коштів, котрі повинні знаходиться на рахунку, складає 10000,00грн. Загальна сума вкладу не може перевищувати 40000,00грн. Строк розміщення вкладу закінчується 26.04.2012р., відсоткова ставка складає 14,00%. Згідно Додатковій угоді №2 від 26.07.2012р. строк дії договору продовжено до 26.08.2012р., відсоткова ставка встановлюється в розмірі 15,00% річних.

г) розшифровку окремих статей балансу, яка відповідає даним бухгалтерського обліку.

 • Розділ 7 «Пояснення щодо припинення договорів страхування» не заповнювався у зв’язку з відсутністю припинених договорів страхування.


Згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 741 від 08.10.2009р. (р. III п.5) проведена незалежна оцінка справедливої ринкової вартості об’єктів.

Проведена незалежна оцінка справедливої вартості об’єктів:

 • нежитлових вбудованих приміщень офісу площею 101 квадратних метрів, розташованих за адресою: м.Ялта, вул. Руданського, 21Б.;

 • нежитлових вбудованих приміщень площею 46,6 квадратних метрів, розташованих за адресою: м.Сімферополь, проспект Кірова\ вул. Леніна, 21\1;

Незалежна оцінка проведена станом на 01.12.2012 року підприємством «Северін-Консалтинг».(сертифікат № 12334\11 від 08.08.2011р. Фондом Державного майна України).

На основі звітів незалежної оцінки об’єктів основних засобів балансова вартість об’єктів на 31.12.2012р.складає:

- первісна вартість - 3090 тис. грн.

- знос - 1268 тис. грн.

- залишкова вартість – 1822 тис. грн.

Станом на 31.12.2012р. Товариством сформовано резервного капіталу на загальну суму 242,00тис.грн.

Згідно зі Статутом АТ має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку АТ або за рахунок нерозподіленого прибутку.

До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку АТ за рік.

У поточному періоді відрахування до резервного капіталу Товариство не здійснювало, що суперечить вимогам Статуту.

Прибуток, отриманий за результатами фінансово – господарської діяльності Товариством за 2011рік, залишено як нерозподілений.

Загальна сума доходів від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя, згідно Звіту про доходи та витрати страховика за 2012рік склали 16969,4тис.грн.

Суми агентських винагород, отриманих Товариством за 2012рік, склала 6,00тис.грн.

Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій, за 2012рік склали 0,1тис.грн.

Інші доходи склали 12867,70тис.грн.

Страхові виплати та страхові відшкодування склали 47,6тис.грн.

Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій, склали 0,1тис.грн.

Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування – 1020,0тис.грн.

Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування – 42,4тис.грн.

Інші адміністративні та інші витрати на збут послуг склали відповідно 2,7тис.грн. та 137,1тис.грн.

Інші операційні витрати за 2012рік склали 717,3тис.грн.

Фінансові витрати – 5,7тис.грн.

Інші витрати Товариства склали 15169,5тис.грн.

Податок на прибуток на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя, склав 669,50тис.грн.

За результатами діяльності Товариство за рік 2012 згідно Звіту про доходи та витрати страховика отримало прибуток в розмірі 12031,00тис.грн., що відповідає даним Головної книги за рік, даним Балансу (форма №1) з валютою 35714,00тис.грн. і Звіту про фінансові результати (форма №2) з прибутком 12031,00тис.грн.

Директор АФ Волобуєв В.І.

Аудитор:

Волобуєв І.В.
Адреса незалежного аудитора:

95013, АРК, м. Сімферополь,

вул. Дм. Ульянова, буд. 1-А

тел./факс (0652) 248-654

Дата видачі аудиторського висновку «_____»_______________ 2013р.

Схожі:

ПРИМ І Т К И ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012р
Приватне акціонерне товариство «Кримський страховий альянс», та основа підготовки попередньої фінансової звітності
Примітки до річної фінансової звітності ТОВ «Реєстраторська компанія «Альянс-Гарант» за 2012 рік
Товариство з обмеженою відповідальністю «Реєстраторська компанія «Альянс – Гарант»» засновано шляхом об’єднання грошових вкладів...
Перелік питань для підготовки до написання модульної контрольної...
Страховий захист – це … Страховий захист як економічна категорія має такі ознаки (5 ознак): …
01121, м. Київ, вул. Вербицького,13 буд. 83, тел. /044/ 284-93-55, (096) 140-97-47
Фінансова звітність: Баланс на 31. 12. 2012 р., Звіт про фінансові результати за 2012 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік,...
Особлива інформація ТОВ «РІБГ»
Заступник Голови Правління Кредитної спілки "Альянс-Інвест", 01. 03. 2011р. 05. 10. 2011р директор ТОВ "РІБГ", 01. 03. 2012р. 12....
ПЛАН: Загальна характеристика страхового ринку Суб'єкти страхового ринку
Страховий ринок України: проблеми становлення, перспективи розвитку та інтеграції у світовий страховий простір
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністью «Кримський фінансовий центр»
Показник
Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіту про власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012...
Звіт про власний капітал за рік 2011
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністью «Кримський фінансовий центр»
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіту про власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка