ЕТИЧНИЙ КОДЕКС


Скачати 124.51 Kb.
НазваЕТИЧНИЙ КОДЕКС
Дата19.03.2013
Розмір124.51 Kb.
ТипКодекс
bibl.com.ua > Фінанси > Кодекс
ПРОЕКТ

Затверджено

рішенням загальних Зборів

Громадської організації

«Асоціація незалежних фінансових

консультантів «Фінконсул»

"___" _____________ 200 ___ р.

Головуючий на Зборах

_________________ / Ткаченко Д.В. /

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС

Громадської організації «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул»

м. Київ

2009 рік

Терміни та визначення :

  • «ЕК» - Етичний кодекс Громадської організації «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул».

  • «Асоціація» - Громадська організація «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул».

  • «Член Асоціації» - будь яка фізична особа, яка має повну цивільно-правову дієздатність і прийнята в Асоціацію.

  • «Фінансові компанії» - банки, страхові компанії, компанії з управління активами, адміністратори недержавних пенсійних фондів, торгівці цінними паперами, кредитні спілки, ломбарди та інші компанії які створюють і продають фінансові послуги та продукти.

  • «Фінансові послуги» - усі види фінансових послуг, згідно чинного законодавства України.

  • «Фінансові консультації» - усі види консультаційних та дорадчих послуг, які надаються фінансовим консультантом його клієнтам, згідно чинного законодавства України.

  • «Людина» - фізичні особи, які користуються фінансовими послугами цього ринку, послугами фінансових консультантів та членів Асоціації.


1. Призначення і цілі етичного кодексу і шляхи їх реалізації
ЕК Асоціації призначений для виконання Асоціацією і її членами цілей і завдань Асоціації при додержанні ними порядності і чесного ведення справ.

Захист прав і інтересів людини є основним принципом усієї діяльності Асоціації і її членів і, таким чином, основою даного ЕК.

ЕК не заступає Статуту Асоціації. Однак додержання його правил і вимог є обов`язковою умовою членства в Асоціації.

ЕК відображає намагання Асоціації і її членів постійно вдосконалювати свою працю і посідати одне з основних місць на фінансовому ринку України.

Члени Асоціації розуміють, що Асоціація не є місцем, де вони можуть просувати і обстоювати свої індивідуальні позиції і інтереси, а організацією, що служить спільним інтересам усіх членів, що в першу чергу стосується піклування про інтереси людей та їх фінансове консультування, продажу фінансових послуг фінансовими компаніями і загалом становлення та організації чітко злагодженої діяльності фінансового ринку України.

ЕК визначає основні принципи і правила, додержання яких є необхідною умовою для виникнення, розвитку і підтримання доброго і коректного ставлення членів Асоціації до людей, їх належної поведінки на фінансовому ринку, взаємних стосунків, стосунків між членами і органами Асоціації, ставлення членів Асоціації до своїх працівників та державних органів.

Критерієм оцінки діяльності члена Асоціації і результатів його роботи завжди є верховність інтересів людей, їх клієнтів.

Системи бухгалтерського та управлінського обліку, які використовуються членами асоціації, повинні забезпечувати прозорість, достовірність та належний контроль за виконуваними операціями.

2. Ставлення членів Асоціації до людей
У своїй діяльності члени Асоціації виходять з того, що джерелом їх діяльності є кошти, надані людьми їм за незалежні фінансові консультації та продаж фінансових послуг (у тому числі кошти отриманні фінансовим консультантом і від фінансових компаній за продаж їх послуг). Тому вони незалежно консультують та отримують ці кошти з метою досягнення максимального ефекту для фінансового статку цих людей, професійно і обережно, зводячи до мінімуму усі можливі ризики. Наражати людину на ризик можна лише, якщо він добре поінформований про це і погодився ризикувати. При цьому члени Асоціації зобов`язані уникати протиріч і конфліктів між своїми інтересами і інтересами людей, а в разі їх можливого виникнення мають завжди віддавати перевагу останнім.

Чесне і порядне ставлення до людей представляє для членів Асоціації найважливіший принцип, постійне і повсюдне дотримання якого повинно бути забезпечене без будь-яких винятків.

Люди мають бути правдиво і максимально повно інформовані про всі аспекти, які стосуються управління власними коштами, що вкладені ним у фінансові послуги або фінансові інструменти, які представляють фінансові компанії, особливо про економічне становище цих компаній, про їх підприємницькі наміри, результати інвестування і операцій на фінансовому ринку, а також про міру ризиків, пов`язаних з цими фінансовими інструментами.

Серед інших до таких ризиків належать зміни ринкової вартості фінансового інструменту, невпевненість в отриманні дивідендів та інвестиційного прибутку, зміна рівня рентабельності, рівня дохідності або нормативного прибутку фінансових інструментів.

Члени Асоціації повинні оприлюднювати інформацію щодо результатів діяльності фінансових компаній, фінансові послуги яких члени Асоціації надають людям, а також повинні оприлюднювати інформацію про факти та події, що впливають на них, та про права людей, а також забезпечувати вільний доступ до цієї інформації.

Органи та члени Асоціації не дають людям необґрунтованих обіцянок. Маючи на увазі, що результати їх діяльності на фінансовому ринку не можуть бути наперед визначеними, у своїх повідомленнях людям вони не вказують точних даних щодо майбутніх дивідендів чи росту вартості вкладеного капіталу.

Члени Асоціації беруть на себе зобов'язання не порушувати ані умов угод, підписаних з людиною, ані даних їм зобов`язань чи обіцянок.

Зберігаючи комерційну таємницю, члени Асоціації проводять всі операції таким чином, щоб була ясною їх мета і щоб вони могли контролюватися людьми, їх клієнтами.

Кожний член Асоціації несе повну відповідальність за правильне ведення справ з людьми, їх клієнтами. Він не має права перекладати цю відповідальність на когось іншого. Виходячи з такої відповідальності, а також з того, що член Асоціації має знати потреби і інтереси людини, свого клієнта, він не має права давати їй рекомендацій чи інформувати її, не маючи впевненості в тому, що використання такої рекомендації чи інформації не принесе збитків людині.

Член Асоціації має утримуватися від занадто агресивної діяльності, якщо вона спрямована на підвищення його доходів, не приносячи при цьому жодної користі людині, його клієнту.

Рівень відповідальності члена Асоціації за порушення вимог правдиво і повно інформувати людей не знижується, якщо він користується послугами рекламних агентів чи інших осіб. Це стосується також випадків, коли від імені члена Асоціації виступають уповноважені представники при спонсорстві, участі в семінарах, громадських форумах, виступах в засобах масової інформації.

Всі публіковані членом Асоціації прогнози щодо фінансування, інвестування та результатів його діяльності мають бути представлені в ясній формі і базуватися на об`єктивній інформації.

Якщо член Асоціації використовує в своїх матеріалах графіки, таблиці чи результати аналітичних досліджень, він має посилатися на їх джерело, якщо він сам не є їх автором.

У випадку, якщо до члена Асоціації застосовуються санкції, в результаті яких він має виплачувати певні суми, він не має права переносити наслідки цього на своїх клієнтів.

Члени Асоціації для успішної праці мають бути кваліфікованим фінансовим консультантом, а також при потребі користуватись навченим кваліфікованим персоналом, адекватними технічними засобами і приміщенням.
3. Діяльність членів Асоціації на фінансовому ринку
Члени Асоціації вважають фінансовий ринок найважливішою складовою частиною вільного ринкового підприємництва. Вони виходять на цей ринок, що надає їм місце для здійснення їх професійної діяльності, з метою змагатися за умов чесної і коректної конкуренції.

Члени Асоціації захищають фінансовий ринок від будь-яких порушень з боку інших його учасників, від зниження його важливості і значення і від неетичних дій на ньому.

Члени Асоціації сприяють усією своєю діяльністю підвищенню якості функціонування фінансового ринку і посиленню довіри людей до нього і, зокрема, до надання фінансових консультацій та продажу фінансовими компаніями свої послуг.

Усі зв`язки членів Асоціації з громадськістю мають сприяти розширенню знань про фінансове консультування та фінансові послуги і його різновиди.

Члени Асоціації дотримуються принципів вільної ринкової економіки і ніколи не користуються методами, які призводили б до обмеження конкуренції чи участі іншого члена Асоціації на фінансовому ринку.

Член Асоціації не може і не має на меті домагатися монопольного становища на фінансовому ринку.

Член Асоціації усвідомлює відповідальність за використання неетичної реклами, тобто реклами, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження.

Кожен член Асоціації повинен докладати максимум зусиль для викриття та недопущення фактів використання неетичної реклами, яка має зашкодити розвитку Асоціації, фінансовому консультуванню та продажу фінансових продуктів, а також фінансовому ринку в цілому.

Члени Асоціації, які порушили зазначені принципи реклами власних послуг, несуть відповідальність у відповідності до внутрішніх документів Асоціації та чинного законодавства.
4. Стосунки між членами Асоціації
Члени Асоціації будують стосунки з рештою учасників фінансового ринку на основі взаємоповаги і взаємного розуміння того, що всі учасники цього ринку рівноправні і що вони ставлять своєю метою надання якісних послуг своїм інвесторам. При цьому вони виходять з того, що важливим є не лише результат, а й шляхи і способи його досягнення, які мають відповідати високим вимогам етики.

Члени Асоціації уникають, наскільки це можливо, взаємних конфліктів. В разі їх виникнення вони намагаються врегулювати їх шляхом взаємних переговорів, а при неможливості вирішення спорів шляхом переговорів - вони вирішують їх в субординації та шляхом застосування процедур, які прописані в положеннях та інших нормативних документах Асоціації.

Беручи до уваги той факт, що кожен член Асоціації має свою комерційну таємницю, члени Асоціації не намагаються порушувати право інших членів Асоціації зберігати конфіденційною таку інформацію.

Члени Асоціації ніколи не порушують умов угоди, досягнутої з іншим членом Асоціації чи учасником фінансового ринку.

Виступаючи з повідомленнями і заявами, члени Асоціації чітко зазначають, що вони роблять це від свого імені, а не від імені Асоціації. Виступати від імені Асоціації мають право лише Правління Асоціації, Ревізійна комісія Асоціації та її посадові особи.

В рекламних компаніях чи публічних виступах члени Асоціації не користуються жодними даними чи засобами, які б свідомо шкодили іншим членам Асоціації, і ніколи не зводять наклеп на своїх конкурентів чи їх співробітників.

Члени Асоціації намагатимуться не створювати конфліктних ситуації у випадку переходу своїх співробітників до інших членів. Члени Асоціації дорожать репутацією Асоціації і всіх її членів, і тому надають один одному допомогу на рівноправних засадах. Вони також не приховують фактів неправильної чи неетичної поведінки інших членів Асоціації і доводять їх до відома Правління Асоціації.

Члени повинні запобігати недобросовісним заходам, які вживаються незалежними фінансовими консультантами з метою заохочення недобросовісної міграції людей від однієї фінансової компанії (фінансового консультанту) до іншої. До недобросовісних заходів відносяться такі діяння, які неетично вчинені одним з фінансових компаній (фінансових консультантів), щодо переходу до нього людей, які є клієнтами або працівниками іншої фінансової компанії (фінансового консультанту).

Член Асоціації не має права своїми діями шкодити репутації іншого члена Асоціації або іншого учасника фінансового ринку. Член Асоціації не користується інформацією про іншого члена Асоціації в цілях недобросовісної конкуренції.
5. Взаємовідносини між членами і органами Асоціації
Усі органи Асоціації створюються відповідно до Статуту Асоціації та на основі довіри, виявленої членами Асоціації до цих органів. Тому члени Асоціації ставляться до органів Асоціації з повагою і підтримують їх.

Рішення органів Асоціації, прийняті відповідно до її Статуту, включаючи такі, що можуть виявитися не цілком однозначними чи визначеними, трактуються членами Асоціації відповідно до чинного законодавства, Статуту Асоціації та інших внутрішніх документів Асоціації.

Висуваючи своїх кандидатів в органи Асоціації, її члени обирають з числа своїх співробітників найкращих спеціалістів, які відповідають не лише високим професійним, але й моральним вимогам. Небажання співпрацювати з будь-яким органом Асоціації вважається порушенням ЕК.

Всі органи Асоціації, працюючи відповідно до її Статуту, вважають виконання положень ЕК одним з своїх першочергових завдань. Керуючись цим, вони не віддають перевагу в своїй праці інтересам котрогось з членів Асоціації чи їх групи (наприклад, в певному регіоні).

Органи Асоціації мають уважно ставитися до всіх членів Асоціації, їх потреб і пропозицій. До їх обов`язків входить регулярно і без затримок інформувати членів Асоціації про свою працю і всі проблеми і завдання, що стоять перед Асоціацією і її членами.
6. Ставлення членів Асоціації до своїх працівників та людей
Члени Асоціації розуміють, що висококваліфікований і високоморальний персонал є однією з необхідних гарантій ефективної роботи члена Асоціації і виконання ним принципів і правил ЕК.

Члени Асоціації постійно піклуються про підвищення кваліфікації своїх працівників таким чином, щоб вона відповідала вимогам найвищим стандартам фінансової грамотності.

Члени Асоціації дотримуються щодо своїх робітників правил коректної і ввічливої поведінки і, у відповідності з принципом індивідуального підходу, встановлюють справедливу винагороду за їх працю.

Члени Асоціації вимагають від своїх працівників висококваліфікованої і відповідальної праці, ніколи не дають їм вказівок, які б могли у роботі з їх інвесторами свідомо шкодити останнім, особливо внаслідок надання інвестору неправдивої, неповної чи перекрученої інформації.

Члени Асоціації слідкують за тим, щоб їх працівники не виконували жодну роботу і не обіймали жодної посади, за яких може виникнути конфлікт інтересів, і не допускають, щоб працівник міг би одержати власний зиск. Співробітники, в свою чергу, мають інформувати своїх керівників про можливість виникнення таких ситуацій.

Керуючі органи громадської організації «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул» мають ознайомити працівників Асоціації та Членів Асоціації з ЕК і його доповненнями і змінами. Керуючі органи громадської організації «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул» також мають розробити і впровадити внутрішні процедури, що забезпечують дотримання правил і положень ЕК, включно з контролем за їх виконанням з боку його працівників.
7. Стосунки членів Асоціації та її органів з державними органами
Асоціація, її органи і члени зацікавлені в розвитку фінансового ринку, який би відповідав стандартам ринкової економіки. У зв`язку з цим вони вважають дуже важливою співпрацю з державними органами, до компетенції яких належить вирішення правових питань стосовно фінансового ринку, в тому числі регулювання діяльності учасників цього ринку.

Члени Асоціації подають в державні структури через свої органи думки і пропозиції з принципових питань функціонування фінансового ринку.

Члени Асоціації діляться з державними органами своїм практичним досвідом в галузі фінансового ринку. На прохання державних органів вони беруть участь в роботі комісій чи інших органів, заснованих для вирішення разом з державними органами актуальних проблем фінансового ринку і підготовки необхідних матеріалів і заходів. Для такої праці члени Асоціації залучають своїх кращих спеціалістів.

Ні Асоціація в цілому, ні її члени ніколи не використовують свої стосунки з державними органами з метою отримання власної вигоди. Вони рішуче відкидають дії, що можуть привести до корупції в будь-якій її формі, а також виникненню конфлікту інтересів.

Члени Асоціації вважають виконання податкових та інших зобов`язань перед державою своїм обов`язком.

Члени Асоціації надають державним органам лише правдиву, неперекручену і перевірену інформацію.
8. Контроль за виконанням вимог ЕК членами Асоціації
Всі члени Асоціації розуміють, що найефективнішою формою контролю є самоконтроль. Тому вони слідкують за тим, щоб в їх праці не було жодних порушень чинного законодавства, Статуту Асоціації, положень ЕК та інших внутрішніх документів Асоціації. В разі виявлення будь-яких недоліків члени Асоціації приймають в найкоротший термін дійові заходи для їх усунення і обмеження негативних наслідків.

Керуючі органи громадської організації «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул», такі, як Правління Асоціації, Ревізійна комісія Асоціації та її посадові особи постійно слідкують за додержанням положень ЕК в рамках Асоціації. Вони розглядають конкретні порушення ЕК і приймають по них рішення відповідно до документів, що регулюють його діяльність.

Керуючі та контролюючі органи громадської організації «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул» регулярно представляють Загальним зборам інформацію про стан виконання положень ЕК членами Асоціації і пропозиції на його вдосконалення. Він у своїй праці завжди ставить на перше місце як основне правило і критерій інтереси людини, зокрема при розгляді випадків порушення чи недотримання положень ЕК.

Член Асоціації зобов`язаний негайно повідомити Керівні органи громадської організації «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул» про випадки і факти порушення чи невиконання положень ЕК.
9. Заключні положення
Члени Асоціації вважають членство в ній справою своєї професійної честі. Тому вони мають докладати максимум зусиль для дотримання принципів, правил і вимог даного ЕК, метою і сенсом якого є успішний розвиток фінансового ринку, становлення і розвитку ринку незалежних фінансових консультацій і фінансових послуг, заснованого на забезпеченні користі для людей і на їх довірі.
10. Порядок внесення змін до ЕК
10.1. Даний ЕК затверджується на Загальних зборах Громадської організації «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул» та вступає в силу з дати прийняття рішення про затвердження.
10.2. Зміни або доповнення до даного ЕК затверджуються Загальними зборами Громадської організації «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул».


Схожі:

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС
Даний кодекс розроблений в 1998 році у відповідності до Етичного кодексу Європейської Асоціації Психотерапії
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом частини з...
«Про міліцію», КукушкинВ. М. “Твоя профессиональная этика.” -М., 1994, Зтикет и такт сот рудника милиции. М., 1987, Етичний кодекс...
З вірою в любов і милосердя
«Сойчине крило»; творчо осмислити основний морально-етичний пафос твору; неоднозначність образу Марії
Кодекс України  про адміністративні правопорушення
Митний кодекс України                                                               НОВИЙ!!!
КОДЕКС УКРАЇНИ
Тертишніков В. І. Т 35 Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-прак­тичний коментар. Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н....
Кодекс України відносить
Частиною першою статі 1 Сімейного кодексу України встановлено, що Сімейний кодекс України визначає
КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
Кодекс, створений у відповідності до загальноприйнятих етичних норм, є основою саморегуляції поведінки та діяльності всіх членів...
«Українська федерація вчених» КОДЕКС НАУКОВОЇ ЕТИКИ (Проект) Київ 2005 Вступ
В узагальненому та систематизованому вигляді принципи поведінки науковця з точки зору морально-етичних цінностей становлять своєрідний...
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання...
Реферат СімейнИЙ кодекс України План
Кожна сім’я створюється на підставі шлюбу та кровного споріднення, установлення та інших прав, що не заперечує закон і моральні засади...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка