Дата (рік, місяць, число)


Скачати 84.85 Kb.
НазваДата (рік, місяць, число)
Дата05.05.2013
Розмір84.85 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиДодаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3Коди
Дата (рік, місяць, число)

2013

01

01

Підприємство_Повне Товариство « Ломбард Каркузаєв і компанія»

за ЄДРПОУ

32076400

Територія _Україна

за КОАТУУ

2610193001

Орган державного управління __________________________

за СПОДУ

07774

Організаційно-правова форма господарювання_повне товариство

за КОПФГ

260

Вид економічної діяльності _інші види кредитування

за КВЕД

64.92

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v

за міжнародними стандартами фінансової звітностіОдиниця виміру : тис. грн.


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за ________РІК___________ 2012_ р.


Форма № 2 Код за ДКУД

1801003


1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

214

36

Податок на додану вартість

015

-

-

Акцизний збір

020

-

-
025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

214

36

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

28

9

Валовий:

прибуток


050

186

27

збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

19

128

Адміністративні витрати

070

(173)

(135)

Витрати на збут

080

-

-

Інші операційні витрати

090

(25)

(34)

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток


100

7
збиток

105
(34)

Доход від участі в капіталі

110Інші фінансові доходи

120Інші доходи

130Фінансові витрати

140Втрати від участі в капіталі

150Інші витрати

160Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток


170

7
збиток

175
34

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

2
Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток


190

5
збиток

195
34

Надзвичайні:

доходи


200витрати

205Податки з надзвичайного прибутку

210Чистий:

прибуток

220

5
збиток

225
34


ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

-

-

Витрати на оплату праці

240

118

104

Відрахування на соціальні заходи

250

46

36

Амортизація

260

9

15

Інші операційні витрати

270

25

34

Разом

280

198

189


ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

_______________
(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________

Керівник ______________________Каркузаєва Ф.І. ______
Головний бухгалтер ____________________________

Схожі:

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

Дата (рік, місяць, число) 2013. 01. 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка