Магістранта Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9


Скачати 29.79 Kb.
НазваМагістранта Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9
Дата29.03.2013
Розмір29.79 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
УДК 330.14.

Аліна Ігорівна Суркова

Магістранта Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9.
ОПТИМАЛЬНА СТРУКТУРА КАПІТАЛУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РИНКОВУ ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Постановка проблеми. В сучасних умовах становлення бізнесу основною засадою успішного функціонування будь-якого підприємства являється правильне визначення фінансової стратегії. Оптимізація структури капіталу - один з головних напрямків такої стратегії. Оскільки саме структура капіталу визначає результати не лише фінансової, але й операційної та інвестиційної діяльності, а також впливає на рівень економічної та фінансової рентабельності підприємства, рівень його фінансової стійкості та платоспроможності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Стартом дослідження цього питання є робота М. Міллера та Ф. Модільяні. Авторами компромісної концепції є X. Де-Анжело, Р. Масюліс, Дж. Уорнер. Також теорії структури капіталу досліджували М. Дженсен, У. Меклінг, С. Майєрс та інші. Серед українських науковців, що займалися питаннями стосовно формування структури капіталу слід виділити І. Бланка та А. Афанасьева.

Метою доповіді є обґрунтування пошуку оптимальної структури капіталу та визначення її впливу на ринкову вартість підприємства.

Виклад основного матеріалу. Початком сучасної теорії структури капіталу являється відома праця Франко Модільяні та Мертона Міллера. Основна теорія має такий зміст: вартість компанії не залежить від структури її капіталу. Ринкова вартість дорівнює сумі ринкової вартості оплаченого капіталу та ринкової вартості боргу. Але автори розробили цю теорію за умови відсутності оподаткування.

На початку 60-х років Гордон Дональдсон розробив концепцію „субординації джерел", зміст якої полягав в тому, що спочатку фірми повинні використовувати внутрішні джерела, а лише у крайньому випадку – залучені (при чому в послідовності: банківські позики, випуск конвертованих облігацій і тільки в останню чергу випуск нових акцій).

В результаті співставлення теорій ММ та Г. Дональдсона виникає теорія асиметричної інформації, автором якої є С. Майєрс. Теорема MM стверджує, що ринок капіталів характеризується сильною формою інформаційної ефективності. Але на сьогоднішній день це зовсім не так.

У 80-ті роки з'явилася нова модель оптимальної структури капіталу - модель корпоративного контролю, згідно якої структура капіталу має значний вплив на вартість компанії в момент виникнення загрози її поглинання.

Але не можна зовсім ігнорувати зовнішнє оточення корпорації. Тому доречно згадати модель стейкхолдерів. Тут важливе таке поняття як організаційний капітал. Корпорація з великим обсягом організаційного капіталу повинна фінансуватися за рахунок додаткової емісії звичайних акцій (які дають власникам право голосувати) і мати великі грошові резерви. Це і є оптимальна структура капіталу моделі стейкхолдерів.

В сучасних умовах функціонування ринку треба зауважити про несрпацювання моделі визначення ефекту фінансового левериджу на практиці компаній, рентабельність активів яких набагато нижча за середній розмір відсотків за кредити, що виплачуються. Адже відомо, що при від'ємному значенні диференціалу фінансового левериджу компанія не має сенсу залучати позиковий капітал.

В цьому випадку пропонується перехід від оптимізації структури капіталу за критеріями максимізації рівня фінансової рентабельності, мінімізації вартості капіталу та мінімізації рівня фінансових ризиків, незалежно від значення ефекту фінансового левериджу, до оптимізації структури капіталу з врахуванням ймовірності зміни вартостей окремих його складових. При цьому будуть використовуватися такі показники, як дисперсія та середньоквадратичне відхилення.

Висновки. Теорія Міллера - Mодільяні створила основу оптимальної структури капіталу, тобто показала, що при виконанні певного набору припущень не має значення як компанія себе фінансує. Практичне значення матеріалу дослідження полягає в тому, що дані результати можуть бути використані підприємством для оптимізації структури капіталу. На основі цього може бути підвищена ефективність фінансового забезпечення господарської діяльності підприємства.

Схожі:

В. П. Жиленко Кафедра менеджменту. Національний університет кораблебудування...
Кафедра менеджменту. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв
І. Ю. Кочетова, Національний університет кораблебудування ім адм. Макарова, м. Миколаїв
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Студентка НУК ім адмірала Макарова, м. Миколаїв
Комплексність завдання пред'являє особливі вимоги до розробки стратегії реалізації інвестиційного задуму в довгостроковому періоді...
ПОЛОЖЕННЯ про студентський гуртожиток Київського національного університету...
Дане положення встановлює порядок надання житлової площі в студентських гуртожитках студмістечка Київського національного університету...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ...
Оксана Бартків – доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Оксана Дурманенко– аспірантка Східноєвропейського...
29 серпня 1 вересня 2013 р на базі спортивно-оздоровчого табору «Карпати»...
«Карпати» Львівського національного університету імені Івана Франка (смт. Чинадієво Закарпатської обл.) буде проведено V науково-практичну...
Ректору Східноукраїнського національного
У 2009 році я вступив до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за фахом навчання «Політологія»
ВП «Коледж технологій та дизайну Луганського національного університету...
ВП «Коледж технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького та юридичному факультеті Львівського національного університету...
А. Е. Єнілєєва, асистент кафедри історіїта теорії держави та права...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка