Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302


Скачати 404.72 Kb.
НазваНаказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Сторінка1/3
Дата29.03.2013
Розмір404.72 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003 р. N 602) 


КОДИ
Дата /рік, місяць, число/

2012

01

01

Підприємство ТОВ «Управитель «Будівельно-інвестиційна група»

за ЄДРПОУ 

32710452

Територія Оболонський район м. Києва

за КОАТУУ 

8038000000

Орган державного управління ДПІ у Оболонському р-ні

за СПОДУ 
Галузь ______________________________________________________________

за ЗКГНГ 
Вид економічної діяльності Інші види фінансового посередництва

за КВЕД 

65.23.0

Середньооблікова чисельність працюючих 1

Контрольна сума 
Одиниця виміру: тис. грн. 

  
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рік

Форма N 5 

Код за ДКУД 

1801008

I. Нематеріальні активи

Втрати від зменшення корисності за рік 

Код рядка 

Залишок на початок року 

Надійшло за рік 

Переоцінка
(дооцінка +, уцінка -) 

Вибуло за рік 

Нараховано амортизації за рік 

Втрати від зменшення кориності за рік

Інші зміни за рік 

Залишок на кінець року 

первісної (переоці-неної) вартості 

накопи-ченої аморти-зації 

первісна (переоці-
нена) вартість 

накопи-чена аморти-зація 

первісної (переоці-неної) вартості 

накопи-ченої аморти-
зації 

первісна (переоці-нена) вартість 

накопи-
чена аморти-зація 

первісна (перео-
цінена) вартість 

накопи-чена аморти-зація 10 

11 

12 

13 

14 

15 

Права користування природними ресурсами

010 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права користування майном 

020 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на знаки для товарів і послуг

030 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на об'єкти промислової власності

040 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Авторські та суміжні з ними права

050 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

060 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші нематеріальні активи 

070 

50,0

20,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,0

20,0

Разом 

080 

50,0

20,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,0

20,0
З рядка 080 графа 14 

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 

(081) ________ 

  

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів 

(082) ________ 

  

вартість створених підприємством нематеріальних активів 

(083) ________ 

З рядка 080 графа 5 

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань 

(084) ________ 

З рядка 080 графа 15 

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 

(085) ________ 
II. Основні засоби

Групи основних засобів 

Код рядка 

Залишок на початок року 

Надій-шло за рік 

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) 

Вибуло за рік 

Нарахо-вано аморти-зації за рік 

Втрати від змен-шення корис-ності 

Інші зміни за рік 

Залишок на кінець року 

у тому числі 

первісної (переоці-неної) вартості 

зносу 

одержані за фінансовою орендою 

передані в оперативну оренду 

первісна (переоці-нена) вартість 

знос 

первісної (переоці-неної) вартості 

зносу 

первісна (переоці-нена) вартість 

знос 

первісна (переоці-нена) вартість 

знос 

первісна (переоці-нена) вартість 

знос 

первісна (переоці-нена) вартість 

знос 10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Земельні ділянки 

100 

 -

 -

 -

 - - -

 -

Капітальні витрати на поліпшення земель 

110 

 -

 -

 -

 - - -

 -

Будинки, споруди та передавальні пристрої 

120 

 -

 -

 -

 - - -

 -

Машини та обладнання 

130 

 -

 -

 -

 - - -

 -

Транспортні засоби 

140 

 -

 -

 -

 - - -

 -

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 

150 

 -

 -

 -

 - - -

 -

Робоча і продуктивна худоба 

160 

 -

 -

 -

 - - -

 -

Багаторічні насадження 

170 

 -

 -

 -

 - - -

 -

Інші основні засоби 

180 

 -

 -

 -

 - - -

 -

Бібліотечні фонди 

190 

 -

 -

 -

 - - -

 -

Малоцінні необоротні матеріальні активи 

200 

 -

 -

 -

 - - -

 -

Тимчасові (нетитульні) споруди 

210 

 -

 -

 -

 - - -

 -

Природні ресурси 

220 

 -

 -

 -

 - - -

 -

Інвентарна тара 

230 

 -

 -

 -

 - - -

 -

Предмети прокату 

240 

 -

 -

 -

 - - -

 -

Інші необоротні матеріальні активи 

250 

 -

 -

 -

 - - -

 -

Разом 

260 

 -

 -

 -

 - - -

 -
З рядка 260 графа 14 

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності 

(261) ____-____ 

  

вартість оформлених у заставу основних засобів 

(262) _____-___ 

  

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) 

(263) ____-____ 

  

залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу 

(264) _____-___ 

  

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів 

(265) _____-___ 

З рядка 260 графа 5 

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування 

(266) ____-____ 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду 

(267) ____-____ 

З рядка 260 графа 15 

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності 

(268) ____-____   1   2   3

Схожі:

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
З змінами, передбаченими наказами від 14 жовтня 2008 р. N 1238, від 25 вересня 2009 р. N 1125
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,крім страхування та пенсійного забезпечення
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка