ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДІТ-КОЛОС»


Скачати 108.1 Kb.
НазваТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДІТ-КОЛОС»
Дата26.03.2013
Розмір108.1 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДІТ-КОЛОС»

61003, м. Харків, вул. Гамарника, б.5.

П\рахунок 26003002367201 в ПАТ «Астра-Банк», МФО 380548. Код ЄДРПОУ 23465078. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1172 від 26.01.2001р.

_______________________________________________________________________________
А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К

про фінансову звітність фінансової установи

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІАМАНТ», ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛЮС» ЛОМБАРД «ДІАМАНТ ПЛЮС»

станом на 31.12.2011 р.

Аудиторський висновок підготовлено ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДІТ-КОЛОС» в особі директора, незалежного аудитора Дробот Світлани Іванівни (сертифікат аудитора України серії “А” № 004264 від 15.06.2000 р., термін дії якого продовжено до 15 червня 2014 року). Аудитор Дробот С.І. внесений до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ відповідно до розпорядження Держфінпослуг від 12.04.2005 р. №3879, Свідоцтво серії А №001036 від 12.04.2005 р., Реєстраційний номер свідоцтва 001036. Строк дії свідоцтва продовжено з 17 липня 2009 р. по 15 червня 2014 р. розпорядженням Держфінпослуг від 17 липня 2009 р. №565.

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДІТ-КОЛОС» діє на основі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1172, виданого згідно Рішення Аудиторської палати України від 26 січня 2001 р. №98. Термін дії свідоцтва продовжений до 27 січня 2016 р. згідно Рішення Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. №227/3.

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДІТ-КОЛОС»: 61003, м. Харків, вул. Гамарника, б.5. Код ЄДРПОУ 23465078 .

Аудиторський висновок підготовлено ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДІТ-КОЛОС» на підставі проведеного аудиту достовірності фінансової звітності фінансової установи ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІАМАНТ», ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛЮС» ЛОМБАРД «ДІАМАНТ ПЛЮС», яка включає Форму №1 “Баланс на 31 грудня 2011 року”, та Форму №2 “Звіт про фінансові результати за 2011 р.”, Форму №3 «Звіт про рух грошових коштів за 2011 р.», Форму №4 «Звіт про власний капітал за 2011 р.», Форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності за 2011 р.».

Основні відомості про фінансову установу.

Повна назва установи – ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІАМАНТ», ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛЮС» ЛОМБАРД «ДІАМАНТ ПЛЮС».

Згідно довідки АА№320401 від 28.10.2010 р. з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, виданої Головним управлінням статистики у Харківській області, код ЄДРПОУ – 31938292, організаційно-правова форма господарювання – повне товариство.

Місцезнаходження ломбарду: 61140, м. Харків, пр. Гагаріна, 84.

Місце проведення державної реєстрації : виконавчий комітет Харківської міської ради. Дата проведення державної реєстрації – 14.03.2002 р.

Дата та номер останньої реєстраційної дії – 25.10.2010 р. № 1 480 105 0008 013466.

Фінансова установа ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІАМАНТ», ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛЮС» ЛОМБАРД «ДІАМАНТ ПЛЮС» зареєстрована Державною комісією з регулювання

-2-

ринків фінансових послуг України 17.09.2004 р. , Розпорядження Комісії від 17.09.2004 р. №2335 , про що зроблено запис в Державному реєстрі фінансових установ за реєстраційним № 15101014 . Серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ПТ «ЛОМБАРД «ДІАМАНТ ПЛЮС” - ЛД №111. Дата видачі свідоцтва після перереєстрації – 29.11.2010 р.

Види діяльності за КВЕД :

65.23.0 – Інше фінансове посередництво.

65.12.0 – Інше грошове посередництво.

51.18.0 – Посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами.

ПТ «ЛОМБАРД «ДІАМАНТ ПЛЮС” є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду.

Основні види діяльності відповідно до Засновницького договору:

Фінансові послуги ломбарду :

 • надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів,

 • надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів,

Супутні послуги ломбарду :

 • оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та /або умов договору,

 • надання посередницьких послуг зі страхування предмету застави на підставі агентського договору зі страховою компанією,

 • реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору,

Господарська діяльність :

- здійснювати оцінку майна, що перебувало в заставі як забезпечення зобов’язань за договором фінансового кредиту,

 • здійснювати передпродажну підготовку та продаж ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів (крім банківських металів) і дорогоцінного каміння, що перебували у заставі як забезпечення зобов’язань за договором фінансового кредиту ,

 • укладати договори з державними, кооперативними, приватними та іншими підприємствами, організаціями, установами та громадянами, а також бути посередником між ними у зв’язку з виконанням робіт, які належать до предмета діяльності Товариства,

 • наймати працівників товариства на умовах трудових договорів (контрактів) , самостійно встановлювати форми, систему і розміри оплати праці та інші види доходів осіб, які працюють за наймом,

 • передавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси іншим підприємствам, установам, організаціям і громадянам, які виконують для товариства роботи і послуги,

 • на підставах, передбачених законодавством, отримувати та користуватися банківськими кредитами (у тому числі валютним) на договірній комерційній основі, надавати банку на договірній основі право використовувати свої вільні грошові ресурси і встановлювати відсотки за їх використання,

 • відряжати по території України і за її межами працівників Товариства та інших організацій, які виконують роботи і послуги для товариства,

 • організовувати тимчасові підрядні колективи з числа працівників Товариства та інших громадян для виконання конкретних робіт на умовах договору підряду,

 • набувати й експлуатувати автомобілі та інші транспортні засоби,


-3-

 • здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на основі Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного в Україні законодавства, включаючи створення спільних підприємств за участю іноземних інвесторів,

 • входити до складу асоціацій та інших добровільних об’єднань, діяльність яких відповідає інтересам Товариства,

 • організовувати інформаційний обмін та наукове співробітництво з об’єднаннями, лігами, асоціаціями,

 • брати участь у проведенні виставок, аукціонів, ярмарок, конференцій, семінарів,

 • створювати об’єкти інтелектуальної власності,

 • вчиняти інші дії, не заборонені чинним в Україні законодавством.


Чисельність працівників на звітну дату складає 5 чоловік.

ПТ «ЛОМБАРД «ДІАМАНТ ПЛЮС” має Ліцензію, видану Міністерством фінансів України 22.04.2005 р. на право виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.

Рішення про видачу ліцензії від 06.04.2010р. №182. Строк дії ліцензії необмежений. Ліцензія серії АВ №522263.

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІАМАНТ», ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛЮС» ЛОМБАРД «ДІАМАНТ ПЛЮС у 2011 році мало наступні відокремлені підрозділи, що знаходились за адресою :
1) 61007, м. Харків, вул. Бекетова, 21 (Договір суборенди №2 від 21.03.2011 р. та договір оренди приміщення №58 від 01.12.2011 р.).

2) 61085, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 5/7 (Договір оренди нежитлового приміщення від 25.10.2010 р.)

3) 61140, м. Харків, пр. Гагаріна, 84 (Договір оренди нежитлового приміщення б/н від 25.10.2010 р.).

4) м. Харьків, пр. Косіора, 97 (Відповідно до Протоколу №24 Загальних зборів від 01.02.2010 р. тимчасово призупинена діяльність).

5) м. Харків, вул. Ак. Проскури,5 (Відповідно до Протоколу №24 Загальних зборів від 01.02.2010 р. тимчасово призупинена діяльність).

6) м. Харків, вул. Плеханівська, 92 А (Тимчасово призупинена діяльність).

Інформація про відокремлені підрозділи внесена Держфінпослуг до Державного реєстру фінансових установ, про що Держфінпослуг надано наступні Довідки про внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ :

 • Довідка ЛД – 111 згідно прийнятого рішення Держфінпослуг від 08.06.2005 р. №1993-д, пункт видачі позик (31938292.008) - м. Харків, пр. Гагаріна,84;

 • Довідка ЛД – 111 згідно прийнятого рішення Держфінпослуг від 17.09.2004 р. №2335, пункт видачі позик (31938292.002) - м. Харків, пр. Косіора,97;

 • Довідка ЛД – 111 згідно прийнятого рішення Держфінпослуг від 17.09.2004 р. №2335, пункт видачі позик (31938292.001) - м. Харків, вул. Ак. Проскури,5.

 • Довідка ЛД – 111 згідно прийнятого рішення Держфінпослуг від 17.03.2005 р. №1831-д, пункт видачі позик (31938292.007) - м. Харків, вул. Плеханівська, 92-А.

- Повідомлення про внесення інформації про відокремлені підрозділи ломбарду до Державного реєстру фінансових установ від 10.02.2010 р. №1491/40-8 щодо прийнятого рішення від 04.02.2010 р. №255-ЛД про внесення до Державного реєстру

-4-

фінансових установ інформації про відокремлені підрозділи Ломбарду, що знаходяться за адресами : (31938292.009) м. Харків, вул. Бекетова, 21 та (31938292.010) м. Харків, вул. Академіка Проскури, 5/7 .
Відомості про умови договору на проведення аудиту .

Згідно з договором №9 від 14 березня 2012р. ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДІТ-КОЛОС» в особі директора Дробот С.І. проведено аудит поданої в додатку бухгалтерської звітності станом на 31.12.2011 р., а саме :

1. Форма №1 “Баланс на 31 грудня 2011 року”;

2. Форма №2 “Звіт про фінансові результати за 2011 р.”;

3. Форма №3 «Звіт про рух грошових коштів за 2011 р.»;

4. Форма №4 «Звіт про власний капітал за 2011 р.»;

5. Форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності за 2011 р.»

ПТ «ЛОМБАРД «ДІАМАНТ ПЛЮС” .

Перевірка розпочата 14 березня 2012 р. і закінчена 05 квітня 2012 р.

Відповідальність за господарську діяльність та її результати, реальність та повноту наданих для перевірки документів та фінансових звітів несе управлінський персонал фінансової установи, тобто відповідальні особи, які складали і підписали ці документи (п.8 ст.9 Закону «Про бухгалтерський облік та звітність в Україні»).

Такими особами на момент складання звітності є:

1. Директор – Близнюк Ганна Анатоліївна.

2. Головний бухгалтер – Андросова Ірина Павлівна.

Аудитор несе відповідальність виключно за висловлювання власного професійного судження відносно фінансового звіту за результатами аудиторської перевірки.

Метою аудиторської перевірки є висловлювання професійного незалежного судження про те, чи відповідає фінансова звітність ПТ «ЛОМБАРД «ДІАМАНТ ПЛЮС” встановленим вимогам по її складанню та розкриттю інформації, прийнятої обліковою політикою та чи дає вона у всіх сукупних аспектах об’єктивну інформацію про стан справ на фінансовій установі.

Перевірка проведена у відповідності з вимогами Закону України “Про аудиторську діяльність”, “Міжнародних стандартів аудиту ” та відповідно до «Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік», затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29 грудня 2005 р. №5224 в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 жовтня 2006 р. №6337 .

Підставою для проведення аудиту є потреба установи в підтвердженні достовірності річної фінансової звітності з метою інформувати Уповноважений орган та загальні збори засновників фінансової установи про свій господарсько-фінансовий стан та результати діяльності за 2011 рік .

Аудиторська перевірка здійснювалась методом вибіркової документальної перевірки і методом порівняння та зіставлення форм звітності з даними Головної книги, даних синтетичного обліку з метою одержання достатньої упевненості у тому, що звіт не містить помилок суттєвого характеру та невідповідностей. Аудиторська перевірка здійснена по раніше передбаченому плану, у відповідності з

Міжнародними стандартами аудиту, зокрема відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність».

Під час перевірки зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

-5-

У зв’язку з вищенаведеним, аудитор вважає, що в результаті проведеної перевірки отримано достатньо підстав для висловлювання свого професійного незалежного судження про достовірність та повноту фінансового звіту ПТ «ЛОМБАРД «ДІАМАНТ ПЛЮС” і складання аудиторського висновку.

При перевірці аудитор керувалась Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. №996 -XIV, "Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку", затвердженими наказами Міністерства фінансів України, Законом України "Про господарські товариства", Господарським Кодексом України.

Класифікація та оцінка активів у бухгалтерському обліку фінансової установи здійснюється у відповідності з Національними Положеннями (Стандартами) Бухгалтерського обліку.

Аудитор підтверджує правильність ведення бухгалтерського обліку нематеріальних активів та основних засобів.

Залишкова вартість нематеріальних активів складає 3 тис. грн.

Наявність власних основних засобів на 31.12.2011 р. складає:

- балансова (залишкова) вартість – 38 тис.грн.

- первісна вартість – 53 тис.грн.

- знос – 15 тис. грн.

Аудитор підтверджує реальність розміру дебіторської заборгованості у фінансовій звітності фінансової установи. Загальна сума дебіторської заборгованості станом на 31.12.2011 р. становить 145 тис. грн. Цю суму заборгованості складає інша поточна дебіторська заборгованість – 144 тис. грн., що відображена по рядку 210 балансу, та дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 1 тис. грн., що відображена по рядку 170 Балансу.

Станом на 31.12.2011 р. ПТ «ЛОМБАРД «ДІАМАНТ ПЛЮС” мало залишки грошових коштів в національній валюті на суму 7 тис. грн.

Витрати майбутніх періодів склали 1 тис. грн.

Станом на 31.12.2011 р. ПТ «ЛОМБАРД «ДІАМАНТ ПЛЮС” не має довгострокових зобов'язань.

Поточні зобов'язання складають 3 тис. грн. (за розрахунками з оплати праці).

Власний капітал фінансової установи складається із статутного капіталу – 200 тис. грн. та непокритого збитку – 9 тис. грн. , що відповідає рядкам 300 та 350 Балансу.

Фінансовий результат від звичайної діяльності фінансової установи за 2011 рік становить – збиток 11 тис.грн.

У зв’язку з обмеженнями, присутніми аудиту, а також разом з границями системи внутрішнього контролю, є ризик того, що яка-небудь недостовірна матеріальна заява може бути не прийнята до уваги.

Окремий параграф, що містить думку аудитора щодо відповідності показників і нормативів вимогам, встановленим Положенням про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 05.12.2003 р. №152, із змінами та доповненнями.

Облікову політику повним товариством побудовано відповідно до вимог Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” та чинних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Протягом 2011р. ломбард керувався обліковою політикою, затвердженою наказом №1 від 03.01.2012 р.

Аудитор підтверджує, що на протязі 2011 року ПТ «ЛОМБАРД «ДІАМАНТ ПЛЮС” дотримувалось незмінної облікової політики, що не призводило до перекручення облікових даних.

-6-

Перевіркою встановлено, що розраховані ломбардом показники і нормативи відповідають вимогам, встановленим Положенням про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній.

Висновок про фінансову звітність.

У зв’язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються неучасті аудитора в інвентаризації активів, аудитор не може дати висновок по вказаним моментам. Однак ці обмеження мають незначний вплив на фінансову звітність та стан справ в цілому.

Аудитор підтверджує те, що за винятком обмежень, викладених у попередньому абзаці, фінансова звітність фінансової установи ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІАМАНТ», ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛЮС» ЛОМБАРД «ДІАМАНТ ПЛЮС» в усіх суттєвих аспектах достовірно і повно відображає: фінансовий стан установи станом на 31 грудня 2011 р.; результати її діяльності та рух грошових коштів за 2011 рік, та складена і розкрита у відповідності до вимог П(С)БУ, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. №996 –XIV та інших нормативних актів чинного законодавства України.

5 квітня 2012 р.

Директор ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА

«АУДІТ-КОЛОС» Дробот С.І.
Фактичне місцезнаходження головного офісу аудитора :

61003, м. Харків, вул. Гамарника,5, офіс №16.

Схожі:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДІТ-КОЛОС»
Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1172 від 26. 01. 2001р
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДІТ-КОЛОС»
П/рахунок 26003002367201 в ПАТ «Астра-Банк», МФО 380548. Код ЄДРПОУ 23465078. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської...
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
Учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю
Повна назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал Плюс»
Керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркеш Україна»
Основні відомості про аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Консул»
Про фінансову звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ...
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
«Компанія «Термінал-Реєстр» ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Найменування аудиторської фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Міла – аудит”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка