ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Р ІШЕННЯ


НазваВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Р ІШЕННЯ
Сторінка1/4
Дата08.04.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
  1   2   3   4

Копія


УКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА


МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ


Від 25.06.2010 № 7 LXIV сесія V скликання
м. Вознесенськ
Про затвердження Порядку

розміщення зовнішньої реклами

в м. Вознесенську.


З метою формування і відновлення гармонічного, естетичного та безпечного міського середовища та впорядкування розміщення засобів зовнішньої реклами у місті Вознесенську, відповідно ст. 22 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 16 Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Вознесенська міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Вознесенську в новій редакції (додається).


2. Відділу містобудування та архітектури Вознесенської міської ради :
- оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку ;


- здійснити заходи відстеження результативності після закінчення одного року з дня набуття чинності цього регуляторного акта .
3. Визнати таким , що втратило чинність рішення ХХХVІІ сесії V скликання Вознесенської міської ради від 07.11.2008 № 5 «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м.Вознесенську» .


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної комісії з питань комунальної власності , планування бюджету , економічної політики та реформ (Албур М.С.).

Міський голова /підпис/ Ю.І.Гержов

Вірно:

Секретар виконавчого комітету Ю.І.Балашов


Додаток

Затверджено

рішення LXIV сесії міської ради

V скликання

від 25.06.2010 № 7
ПОРЯДОК

розміщення зовнішньої реклами в м. Вознесенську
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України : “Про рекламу” від 03.07.1996 № 270/96- ВР, " Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 06.09.2005 № 2806-1V, "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 № 2807-1V, "Про дорожній рух" від 30.06.1993, “Про місцеве самоврядування в Україні”, від 21.05.1997 № 280/97 -ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” та інших нормативно-правових актів України.

1.2. Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Вознесенську (далі - Порядок) регулює правові відносини між Виконавчим комітетом Вознесенської міської ради та суб'єктами господарювання, що виникають у процесі розміщення елементів зовнішньої реклами на території м. Вознесенська, та визначає порядок надання дозволів на її розміщення, вимоги до проектування рекламних засобів, визначення та погодження місць встановлення рекламних засобів, розміщення (встановлення, монтаж) та експлуатації , а також порядок контролю за дотриманням вимог цього Порядку.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на всю територію міста Вознесенська, включаючи розташування рекламних засобів на будинках (будівлях) і спорудах, у тому числі на відкритих майданчиках, на міських вулицях (дорогах), площах тощо, у зелених зонах, на елементах вуличного обладнання, інших об’єктах, розташованих на відкритій місцевості, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування. Порядок є обов’язковим для виконання всіма учасниками рекламної діяльності - юридичними особами та фізичними особами - підприємцями.
2. Терміни та поняття.
Робочий орган – Відділ містобудування та архітектури Вознесенської міської ради, який уповноважений Вознесенською міською радою виконувати покладені на нього функції, передбачені цим Порядком .

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці.

Зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг.

Внутрішня реклама – реклама , що розміщується всередині будинків, споруд, у тому числі в кінотеатрах і театрах під час , до і після демонстрації кінофільмів та вистав, концертів, а також під час спортивних змагань, що проходять у закритих приміщеннях, крім місць торгівлі ( у тому числі буфетів, кіосків, яток) , де може розміщуватись інформація про товари , що безпосередньо в цих місцях продаються. Розміщення внутрішньої реклами погоджується лише з власником місця її розташування або з уповноваженою ним особою.

Заходи рекламного характеру – заходи з розповсюдження реклами, які передбачають безоплатне розповсюдження зразків товарів, що рекламуються, та / або їх обмін споживачам однієї кількості чи одного виду товарів, що рекламуються на інший.
Реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.
Спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби(світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспоранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо, які використовуються для розміщення реклами.

Вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид діяльності, якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи, час роботи, що розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення , не вважається рекламою.

Місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або іншої території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами у тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою).

Розповсюджувач зовнішньої реклами – юридична особа або фізична особа - підприємець ( далі суб'єкт господарювання) , яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами.

Рекламні засоби (РЗ) - засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача.

Договір на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами – двостороння угода, між розповсюджувачем реклами та власником місця розташування рекламного засобу.

Самовільно встановлений рекламний засіб - рекламний засіб, що розміщується:

- без наявності виданого у встановленому порядку дозволу;

- після прийняття виконавчим комітетом Вознесенської міської ради рішення про відмову у продовженні дозволу;

- після прийняття рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

- після закінчення строку дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Не вважається самовільно встановленим рекламний засіб протягом часу розгляду заяви розповсюджувача зовнішньої реклами про продовження дії дозволу до моменту прийняття виконавчим комітетом Вознесенської міської ради відповідного рішення за такою заявою, за умови своєчасного подання заяви.

Соціальна реклама - не повинна містити посилань на конкретний товар та / або його виробника , на рекламодавця ( за винятком випадків , коли рекламодавцем є громадська організація), на об'єкти права інтелектуальної власності, що належить виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами.

Архітектурно-містобудівна рада є дорадчим органом при місцевому органі містобудування та архітектури для професійного колегіального розгляду й обговорення містобудівних, архітектурних та інженерних рішень містобудівної, передпроектної та проектної документації.

Дозвільний центр м. Вознесенська ( далі дозвільний центр) - робочий орган Вознесенської міської ради , в якому представники місцевих дозвільних органів та державний адміністратор діють за принципом організаційної єдності щодо видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру.

Адміністратор - посадова особа Виконавчого комітету Вознесенської міської ради, яка організовує видачу суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законах України “Про рекламу”, " Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та Типових Правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 (далі - Типові правила).
3. Повноваження робочого органу.
3.1 До повноважень робочого органу належать :

- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

- надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

- прийняття наказу керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

- ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру міста;

- розробка в межах компетенції нормативно-правових актів, направлених на регулювання діяльності у сфері реклами, внесення в установленому порядку пропозиції щодо зміни та/або доповнення до порядку розміщення зовнішньої реклами;

- підготовка проектів рішень виконавчого комітету Вознесенської міської ради щодо надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, про відмову у їх наданні, щодо скасування дії дозволів або продовження строку їх дії та подання їх для прийняття в установленому порядку;

- видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами (далі дозвіл) на підставі рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради;

- надання територіальному органу у місті Миколаєві - спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами .

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

3.2. Робочий орган не може виступати заявником на розміщення рекламних засобів та одержувати дозвіл.

3.3. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.
4. Загальні вимоги до розміщення зовнішньої реклами.
4.1. Розміщення зовнішньої реклами у місті Вознесенську проводиться на підставі дозволів, що видаються робочим органом згідно рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради та у порядку, встановленому Вознесенською міською радою.

4.2. Дозвіл надається на строк , який встановлюється рішенням виконавчого комітету Вознесенської міської ради , який не може перевищувати 5 років.

4.3. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

4.4. При видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму, зміст зовнішньої реклами та форму рекламного засобу забороняється.

4.5. При надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами забороняється проведення конкурсів.

4.6. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

- розміщуватися з дотриманням вимог техніки безпеки та із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

- фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступають над поверхнею землі, можуть бути декоративно оформлені;

- опори наземної зовнішньої реклами, що розташована вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, повинні мати вертикальну дорожню розмітку, нанесену світлоповертаючими матеріалами, заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

- у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

4.7. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі експлуатації спеціальних конструкцій.

4.8. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з обласним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду в Миколаївській області.

4.9. Реклама тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється на засобах зовнішньої реклами.

4.10. Мова реклами виконується українською мовою. Поряд з текстом, викладеним українською мовою, може бути вміщено його переклад іншою мовою.

4.11. Рекламний засіб повинен маркуватися на каркасі або окремій табличці, розміщеній на каркасі рекламного засобу (а у випадках відсутності спеціальної конструкції - на поверхні рекламного засобу), та містити найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефон, номер дозволу та термін його дії.
5. Вимоги до розміщення спеціальних конструкцій (рекламних засобів)

5.1. Загальні вимоги

5.1.1. Спеціальні конструкції повинні розташовуватися з дотриманням вимог актів законодавства у галузі зовнішньої реклами, інших нормативно-правових актів України, у тому числі цього порядку.

5.1.2. У місцях насиченого скупчення спеціальних конструкцій їх розташування здійснюється згідно з відповідними схемами.

5.1.3. Спеціальні конструкції повинні використовуватися тільки за призначенням.

5.1.4. Забороняється розташовувати спеціальні конструкції:

- на пішохідних доріжках та алеях ;

- у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

5.1.5. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими суб'єктами господарювання.

5.1.6. До виготовлення і розташування спеціальних конструкцій застосовуються вимоги, що встановлюються відповідними містобудівними нормами, стандартами та цього Порядку.

5.1.7. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

5.1.8. Зворотна сторона спеціальних конструкцій, що мають одну рекламну площину мають бути декоративно оформлені.

5.1.9.Монтаж спеціальних конструкцій повинен проводитись без відхилень від затвердженої проектної документації. Конструкції повинні утримуватися в порядку, що включає: естетичний зовнішній вигляд, наявність реклами або фонового покриття, відповідність технічним вимогам, передбаченим проектною документацією на спеціальну конструкцію. Рекламні засоби, як правило, повинні мати підсвітлення рекламного зображення у темний час доби.

5.1.10. Розташування спеціальних конструкцій не повинно створювати перешкод для проходу пішоходів і механізованого прибирання вулиць і тротуарів, а також для викошування газонів.

5.2. Спеціальні конструкції поділяються на наступні види:

а) стаціонарні спеціальні конструкції;

б) тимчасові спеціальні конструкції.

5.3. Стаціонарні спеціальні конструкції і вимоги щодо їх розміщення .

До стаціонарних спеціальних конструкцій відносяться носії рекламної інформації, що мають постійне місце розміщення.

Стаціонарні спеціальні конструкції підрозділяються на наступні види:

- окремо встановлені;

- розташовані на будинках, спорудах або елементах вуличного обладнання.

5.3.1. Загальні вимоги

Стаціонарні спеціальні конструкції повинні передбачати підсвітлення рекламно-інформаційного поля, включення якого повинно здійснюватися відповідно до графіка режиму роботи вуличного освітлення. У випадках використання зовнішніх джерел світла конструкції кріплення світильників повинні бути закриті декоративними елементами.

Встановлення стаціонарної спеціальної конструкції у створі з раніше встановленою спеціальною конструкцією або встановлення двох та більше спеціальних конструкцій у створі повинно здійснюватися з урахуванням містобудівної ситуації. При цьому, встановлені у створі спеціальні конструкції не повинні відрізнятися за розміром рекламної площини та конструктивним рішенням.

Не допускається розміщення стаціонарних спеціальних конструкцій, що є джерелами шуму, вібрації, потужних світлових, електромагнітних і інших випромінювань і полів, поблизу житлових приміщень з порушенням встановлених санітарних норм.

5.3.2. Вимоги щодо безпеки дорожнього руху

Стаціонарні спеціальні конструкції не повинні мати схожості за зовнішнім виглядом, зображенням, звуковим ефектом з технічними засобами організації дорожнього руху і спеціальних сигналів, погіршувати їх видимість, знижувати безпеку руху, зменшувати габарити інженерних споруд, видавати звуки, що можуть бути почуті в межах проїжджої частини особою з нормальним слухом, повинні відповідати вимогам правил, стандартів, технічних норм, пропонованих до конструкцій даного типу.

Не допускається без узгодження органами ДАІ використання зображень, що включають у себе елементи, що рухаються, у випадку, якщо вся інформація не з’являється цілком в один час і тим самим збільшується час її прочитання учасниками дорожнього руху.

Для підсвітлення спеціальних конструкцій повинні використовуватися світлові прилади промислового виготовлення, що забезпечують виконання вимог електро-, пожаробезпеці. Кріплення світлового приладу повинне забезпечувати його надійне з’єднання з рекламною конструкцією і витримувати вітрове і снігове навантаження, вібраційні та ударні впливи.

Опори спеціальних конструкцій повинні бути виготовлені з матеріалів, що забезпечують високий рівень безпеки при наїздах і достатню стійкість при вітровому навантаженні та експлуатації.

При розміщенні спеціальних конструкцій враховуються зручність утримання автомобільних доріг і вулиць.

5.3.3. Окремо встановлені стаціонарні спеціальні конструкції.

5.3.3.1. Щитові установки - окремо встановлені стаціонарні спеціальні конструкції, що мають зовнішні поверхні для розміщення реклами складаються з фундаменту, каркаса та інформаційного поля (полів), що встановлюються на газонах, ґрунті, асфальті тощо.

Вимоги до щитових установок:

- щитові установки виконуються, як правило, у двосторонньому або односторонньому варіанті та мають підсвітлення;

- конструктивні елементи жорсткості та кріплення (болтові з’єднання, елементи опор та інші) повинні бути закриті декоративними елементами;

- щитові установки не повинні мати видимих елементів з’єднання різних частин конструкцій (торцеві поверхні конструкцій, кріплення освітлювальної арматури, з’єднання з підставою);

- фундамент окремо встановлених щитових конструкцій може заглиблюватися до рівня землі.

5.3.3.2 Об’ємно-просторові конструкції – стаціонарні спеціальні конструкції, у яких для розміщення інформації використовується як об’єм конструкції, так і її поверхня виконуються за індивідуальними проектами.

Об’ємно-просторові конструкції виконуються виключно за індивідуальними проектами, виходячи із архітектурних та містобудівних особливостей міської території, використовуються в пішохідних зонах (крім алей і пішохідних доріжок) і на площах, на територіях парків, на розподільних смугах магістралей.

5.3.3.3. Прапорові композиції і навіси – стаціонарні спеціальні конструкції з символікою розповсюджувачів зовнішньої реклами (товарні знаки, скорочені найменування тощо), що складаються з основи, одного або декількох флагштоків (стійок) і м’яких полотнищ.

Рекламна площа прапора визначається площею двох сторін його полотнища.

Рекламна площа навісу визначається розміром однієї з його сторін.

5.3.3.4. Наземні панно – зовнішня реклама, розташована на поверхні землі, яка складається з нанесених або вбудованих у дорожнє або земляне покриття будівельних матеріалів і підрозділяються на наступні види:

- каркасні панно на схилах (укосах) трас і доріг;

- покриття тротуарів вулиць різними барвними речовинами або плівковими матеріалами;

- панно на тротуарах вулиць, що виготовляються з шляхово-будівельних матеріалів.

Застосовувані матеріали не повинні погіршувати покриття тротуарів або інших місць розміщення панно.

Рекламна площа інформаційного поля наземних панно визначається розрахунковим шляхом.

5.3.3.5. Інформаційні стенди – стаціонарні спеціальні конструкції висотою до 2,5 м та розміром рекламної площі не більше 5 м2, які розташовуються в пішохідній зоні, як правило, навколо стовпів вуличного освітлення або опор електромереж, або у вигляді окремо встановлених багатосторонніх конструкцій та призначені для розміщення дрібно форматних (не більше формату А2): афіш культурних та розважальних заходів, агітаційних матеріалів, соціальної реклами, листівок суб’єктів підприємницької діяльності.

5.3.3.6. Рекламні конструкції на опорах електромереж, опорах освітлення та інших опорах. Рекламні конструкції на опорах можуть бути з внутрішнім підсвіченням та нижній край конструкції повинен розміщуватись на висоті не менше 5 м від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини та на висоті не менше, як 3 м від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня не виступає за межі краю проїжджої частини.

5.3.3.7. Транспаранти - перетяжки та троли розміщуються над проїжджою частиною дороги за умови, що нижній край рекламного засобу повинен знаходитись на висоті не менше 5 м від поверхні проїжджої частини дороги та на висоті не менше, як 3 м від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня не виступає за межі краю проїжджої частини.

5.3.4. Стаціонарні інформаційно-сервісні знаки індивідуального проектування.

До об’єктів сервісу, що можуть бути позначені інформаційно-сервісними знаками, відносяться об’єкти вузького профілю, призначені для обслуговування учасників руху (закусочні, підприємства з ремонту шин, карбюраторів, амортизаторів, магазини запасних частин і інші ).

Стійки інформаційно-сервісних знаків повинні виконуватися з того ж матеріалу і повинні мати однакову форму зі стійками дорожніх знаків. Інформаційно-сервісні знаки повинні мати: жовтий колір основного фону і чорний (контрастуючий) колір символів і написів, із внутрішнім (зовнішнім) підсвітленням або світловідвертаючою поверхнею. Зворотна сторона інформаційно-сервісних знаків повинна мати сірий колір.

Застосування інформаційно-сервісних знаків індивідуального проектування здійснюється за погодженням з органами ДАІ та власниками доріг або уповноваженими ними органами. Рекомендується встановлювати однакові для всього міста символи і написи на інформаційно-сервісних знаках для об’єктів сервісу з подібним переліком послуг, для сприйняття яких водіям потрібний мінімальний час.

Інформаційно-сервісні знаки не можуть розміщатися на одній опорі або в створі із засобами організації дорожнього руху, а також обмежувати їх видимість або заважати їх сприйняттю учасниками дорожнього руху.

5.3.5. Стаціонарні спеціальні та інформаційні конструкції, що розташовуються на будинках, спорудах або елементах вуличного обладнання.

5.3.5.1. Дахові установки (конструкції) – стаціонарні об’ємні або площинні спеціальні конструкції, розташовувані цілком або частково вище рівня карниза будинку або на даху.

Дахові установки складаються з елементів кріплення, несучої частини конструкції та інформаційної установки.

Дахові установки повинні мати систему пожежогасіння і повинні бути обладнані системою аварійного відключення від мережі електроживлення.

Проекти дахових установок в обов’язковому порядку повинні пройти експертизу на безпеку, включаючи експертизу на вітрову стійкість з урахуванням конкретного місця розміщення.

Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

Дахові конструкції як правило виготовляються із застосуванням газоосвітлювальних і волоконно-оптичних елементів або з внутрішнім підсвітленням. Можливість розміщення таких конструкцій визначається робочим органом окремо по кожному місцю розташування спеціальної конструкції незалежно від форм власності і місця їх розташування.

Рекламна площа дахової установки (конструкції) при розрахунку розміру плати за користування місцем розташування, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста, визначається розрахунковим шляхом.

5.3.5.2. Настінні щити та панно – це реклама, розташовувана на поверхнях стін будинків і споруд у вигляді:

а) стаціонарних щитових спеціальних конструкцій;

б) зображення (інформаційного поля), безпосередньо нанесеного на стіну (без застосування спеціальної конструкції);

в) стаціонарної спеціальної конструкції, що складається з елементів кріплення, каркасу та інформаційного поля - банерне полотно (тентова тканина).

Настінні панно виконуються за типовими або індивідуальними проектами.

Для спеціальних конструкцій, що мають елементи кріплення, в обов’язковому порядку розробляється проект кріплення конструкції з метою забезпечення безпеки при експлуатації.

До конструкцій, що розташовуються безпосередньо у пішохідній зоні (крім алей і пішохідних доріжок), до їх технічного та естетичного рівня застосовуються підвищені вимоги. Плакати рекомендується захищати склом або прозорою плівкою. Установки, як правило, мають внутрішнє або зовнішнє підсвітлення.

Площа рекламної поверхні настінного панно визначається габаритами нанесеного зображення.

Рекламні засоби та інформаційні вивіски чи таблички не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на чи біля яких вони розташовуються, а також не перекривати існуючих пішохідних переходів.

5.3.5.3. Кронштейни - двосторонні консольні площинні стаціонарні спеціальні конструкції, що розміщуються на опорах або на будинках.

Кронштейни, як правило, виконуються в двосторонньому варіанті та мають внутрішнє підсвітлення.

Розміри кронштейнів, розташовуваних на фасадах будинків, визначаються архітектурними особливостями будинку . Можливість розміщення кронштейнів великих розмірів визначається власником місця або особою, уповноваженою на надання цих місць у користування та робочим органом на підставі індивідуальних проектів.

З метою безпечної експлуатації кронштейни повинні встановлюватися на висоті не менше 3 м над газонами, тротуарами і пішохідними доріжками. На будинках кронштейни розміщуються, як правило, на висоті не менше 2,5 м від поверхні землі.

Рекламна площа кронштейну визначається загальною площею двох його сторін.

Не допускається розміщення на одній опорі більше одного кронштейна. Кронштейни повинні мати, як правило, підсвітлення у вечірній час.

5.3.5.4. Стаціонарні спеціальні конструкції на зупинкових павільйонах та кіосках розміщуються в площині, що підлягає склінню або на дахах цих споруд.

На розміщення спеціальних конструкцій даного типу поширюються вимоги, передбачені для окремо встановлених стаціонарних щитових конструкцій, у частині, що їх стосується.

5.3.5.5. Транспаранти-перетяжки – стаціонарні спеціальні конструкції, що складаються з пристрою кріплення, пристрою натягу (якщо воно передбачено проектом) та інформаційного зображення.

Транспаранти-перетяжки, розділяються на світлові (у тому числі гірлянди) і неосвітлені, виготовлені з жорстких матеріалів і з матеріалів на м’якій основі.

Транспаранти-перетяжки як правило, виконуються з використанням сучасних матеріалів, на м’якій основі в жорсткому каркасі (банерне полотно, тентова тканина, плівка тощо).

Конструкція світлових транспарантів-перетяжок повинна мати пристрій аварійного відключення від мереж електроживлення.

Транспаранти-перетяжки повинні розташовуватися не нижче 5 м над проїжджою частиною.

Маркування транспаранта-перетяжки повинно бути розташоване на пристрої натягу (якщо він передбачений проектом) у безпосередній близькості від місця кріплення до фасаду будинку, а у випадку його відсутності - на рекламній площі спеціальної конструкції, при цьому, розмір тексту повинен забезпечувати його вільне прочитання.

Рекламна площа інформаційного поля транспорту - перетяжки визначається сумарною площею двох її сторін.

5.3.5.6. Проекційні установки – стаціонарні спеціальні конструкції, призначені для відтворення зображення на землі, на площинах стін і в об’ємі. Конструкції проекційних установок складаються з пристрою, що проектує, і поверхні (екрана) або об’єму, в якому формується інформаційне зображення. Рекламна площа для плоских зображень визначається габаритами проецируємої поверхні, а для об’ємних зображень визначається розрахунковим шляхом.

5.3.5.7. Електронні екрани (електронні табло) – стаціонарні спеціальні конструкції призначені для відтворення зображення на площині екрана за рахунок світловипромінювання світлодиодів, ламп, інших джерел світла або світлоповертаючих елементів. Рекламна площа визначається габаритами світло випромінюючої поверхні.

У випадках, коли електронні екрани орієнтовані на сприйняття реклами з проїжджої частини їх розміщення здійснюється за погодженням органів ДАІ.

5.3.5.8. Маркізи – стаціонарні спеціальні конструкції, виконані у вигляді козирків і навісів з нанесеною на них рекламою і розміщені над вітринами, входами або арками будинків і споруд.

Маркізи складаються з елементів кріплення до будинку, каркаса та інформаційного поля, виконаного на м’якій або жорсткій основі.

Рекламна площа маркізи визначається габаритами нанесеного зображення.

5.3.5.9. Вказівник – стаціонарна спеціальна конструкція, яка несе незмінну інформацію щодо розміщення об’єкту.

Вказівники можуть бути окремо встановленими стаціонарними спеціальними конструкціями, що мають зовнішні поверхні для розміщення інформації, складаються з фундаменту, каркаса та інформаційного поля (полів), що встановлюються на газонах, ґрунті, асфальті тощо, а також розміщатися на фасадах будинків у вигляді настінного панно, кронштейну.

5.4. Тимчасові спеціальні конструкції.

До тимчасових спеціальних конструкцій відносяться конструкції, розташовувані на визначеній ділянці міської території з умовою обмежень за часом розміщення.

5.4.1. Виносні щитові конструкції (штендери) - тимчасові спеціальні конструкції, розташовані розповсюджувачами зовнішньої реклами в години їх роботи, що рекламує свої товари.

Штендери розміщуються у межах 1,5 м від входу до будинку (споруди), у якому знаходиться розповсюджувач зовнішньої реклами.

Забороняється установка штендерів, що заважають проходу пішоходів, а також орієнтованих на сприйняття з проїжджою частиною.

5.4.2. Реклама на огорожах – реклама, розміщувана на огорожах об’єктів будівництва, роздрібної (вуличної) торгівлі (літні кафе, виставки, будівельні майданчики), а також інших тимчасових і постійних огородженнях повинно бути забезпечено художнє оформлення даних об’єктів.

Рекомендується оформляти дані об’єкти окремими щитами або м’яким оформленням. У випадках застосування щитових конструкцій висота щитів не повинна перевищувати розмірів несучих елементів огороджень більш ніж на 1/2 їх висоти.

Якщо дозволяють габарити огорожі, їх довжина може становити від 6 метрів та більше.

У випадках, коли на будівельному майданчику маються споруди (будівельні ліси при реконструкції будинку, побутові приміщення, щогли для прожекторів, крани і т.і.), а також обгороджує сітка, можливе розміщення інших засобів зовнішньої реклами, передбачених цим Порядком.

5.4.3. Реклама на будівельних сітках – реклама у вигляді зображень на сітках, що обгороджує об’єкти будівництва.

Реклама на будівельних сітках може розміщуватися як за допомогою спеціальних конструкцій, так і без них шляхом нанесення реклами на сітку або банерне полотно.

Рекламна площа визначається габаритами нанесеного зображення.

5.4.4. Реклама на лотках, кіосках і парасольках – реклама, розміщувана на тимчасових спеціальних конструкціях (прикріплених до лотків або кіосків) або наноситься шляхом фарбування або покриття плівковими чи іншими матеріалами відповідних площин лотків, кіосків і парасольок та експонується протягом часу роботи підприємств роздрібної торгівлі і ресторанного господарства. Рекламна площа визначається габаритами нанесеного зображення.

5.5. Рекламні акції.

Рекламні акції - це публічні заходи, що впливають на споживачів зовнішньої реклами.

Рекламні акції підрозділяються за типами заходів на:

а) акції, що проводяться з переміщенням по місту;

б) акції, що проводяться без переміщення по місту - в заявленому місці проведення (рекламно-видовищні, розважальні, спортивні та інші заходи і вистави, з використанням реклами, поширення зразків рекламованих товарів і рекламних матеріалів у вигляді листівок, буклетів, брошур та іншої друкованої продукції).

Рекламні акції характеризуються метою проведення заходу, місцем проведення (маршрутом руху), терміном проведення і чисельністю учасників.

5.6. Підключення рекламних засобів до інженерних мереж повинно здійснюватися відповідно до законодавства з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж.
6 . Порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
6.1. Для одержання дозволу заявник подає адміністратору дозвільного центру м.Вознесенська ( далі адміністратор) або представнику Відділу містобудування та архітектури Вознесенської міської ради (далі представник), який здійснює прийом суб’єктів господарювання в дозвільному центрі, заяву встановленої форми згідно з додатком 1 цього Порядку, до якої додаються :

- фотокартка та/або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням ( з вказівкою : П.І.Б. розповсюджувача реклами, номери телефонів, , дозвіл № від та термін дії дозволу);

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

6. 2. Заява та документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою.

Заява та документи, що додаються до неї, можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця )та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

Адміністратор або представник перевіряє документи, що посвідчують особу заявника. Представник надає заяву та документи адміністратору, який реєструє заяву і документи, що додаються до неї, в Журналі, який ведеться за формою, встановленою законодавством України ( Далі Журнал 3).

Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого негайно видається (направляється) заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації.

Забороняється вимагати від заявника для одержання документа дозвільного характеру документи, не передбачені законодавством.

Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.

За наявності всіх документів, передбачених пунктом 6.1 цього Порядку, заява реєструється адміністратором у журналі обліку (реєстрації) заяв та документів , які подає адміністратор місцевому дозвільному органу, зразок якого затверджується керівником дозвільного центру м.Вознесенська (далі Журнал 1).

Адміністратор надає ці документи на підпис міському голові. На другий день підписану заяву та документи адміністратор надає Відділу містобудування та архітектури Вознесенської міської ради ( далі робочий орган), про що робиться відмітка в Журналі 1.

6.3. Робочий орган реєструє заяву та документи ( далі дозвільна справа) в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами за встановленою формою, згідно з додатком 5 цього Порядку (далі – журнал 2). Журнал 2 повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані, на останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріплюється печаткою Відділу містобудування та архітектури Вознесенської міської ради.

6.4. Робочий орган протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє заявлене місце для розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Робочий орган повідомляє заявника про виготовлення топогеодезичного знімку місцевості ( М 1: 500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу.

Після перевірки місця та в межах строку, відведеного на його перевірку, Відділ містобудування та архітектури Вознесенської міської ради надає архітектурно – містобудівельній раді документи на попереднє погодження місце розташування рекламного засобу, що оформляється протоколом.

6.5. У разі позитивного висновку архітектурно – містобудівельної ради, керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на місце розташування рекламного засобу, що оформляється наказом керівника робочого органу.

Робочий орган готує два примірники проекту дозволу на розміщення зовнішньої реклами та визначає перелік заінтересованих органів , з яким необхідно погодити цей дозвіл (далі проект дозволу) ( Додаток 6 Порядку).

6.6. Робочий орган видає заявнику два примірники проекту дозволу та надає перелік заінтересованих органів ( визначених робочим органом) , з яким необхідно погодити цей проект дозволу .

Відділ економічного розвитку, підтримки підприємництва та туризму апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради (далі відділ економічного розвитку) на підставі наказу керівника робочого органу про встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу готує договір на право тимчасового користування місцями розташування рекламних засобів ,
  1   2   3   4

Схожі:

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Р ІШЕННЯ
Вознесенська на 2012 рік, відповідно до рішення міської ради від 30 листопада 2012 року №24 «Про тимчасове здійснення повноважень...
ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Р ІШЕННЯ
«Про тимчасове здійснення повноважень Вознесенського міського голови», керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 2 статті...
ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Р ІШЕННЯ
Про внесення змін до програми соціально – економічного розвитку м. Вознесенська на 2009 рік, затвердженої рішенням ХLІ сесії міської...
ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Р ІШЕННЯ
...
ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Р ІШЕННЯ
Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України N34/166/131/88...
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Про стан харчування хворих в стаціонарних відділеннях Комунальної установи «Вознесенська центральна районна лікарня»
Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Вознесенська на 2011 рік
Розглянувши схвалену виконавчим комітетом Вознесенської міської ради Програми соціально-економічного розвитку м. Вознесенська на...
2. Керівництво змаганнями
Миколаївської області та управлінням з питань фізичної культури та спорту Миколаївської облдержадміністрації виключне право на загальне...
Р ІШЕННЯ
З метою розвитку фізкультурно оздоровчого та спортивного руху в Україні, керуючись п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве...
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Держаної податкової адміністрації в Полтавській області, керуючись розділом ІV Декрету Кабінету Міністрів України „Про прибутковий...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка