К ф. н., доц. Н. В. Шакун Питання до іспиту з філософії


Скачати 30.58 Kb.
НазваК ф. н., доц. Н. В. Шакун Питання до іспиту з філософії
Дата08.04.2013
Розмір30.58 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
к.ф.н., доц. Н.В.Шакун
Питання до іспиту з філософії


 1. Філософія як любов до мудрості. Критерії мудрості.

 2. Культурно-історичні умови виникнення філософії.

 3. Проблематика філософії та особливості філософських проблем.

 4. Предмет, розділи та функції філософії.

 5. Особливості Східної та Західної філософських парадигм.

 6. Філософська думка Давньої Індії.

 7. Філософська думка Давнього Китаю.

 8. Особливості античної філософії Греції та Риму.

 9. Проблема буття, космосу і мікрокосму у філософії античності.

 10. Особливості суспільства та суспільної свідомості в Середні віки.

 11. Основні етапи становлення середньовічної філософії. Реалізм та номіналізм.

 12. Філософська думка епохи Ренесансу.

 13. Реформація як переоцінка цінностей культури і філософії Середніх віків.

 14. Наукова революція XVII ст. та її філософське осмислення. Емпіризм і раціоналізм.

 15. Філософські ідеї європейського Просвітництва.

 16. Передумови формування та особливості німецької класичної філософії.

 17. Філософські погляди І.Канта, Й.Фіхте, Ф. Шеллінга.

 18. Філософія «абсолютного духу» і діалектичний метод Ґ. Геґель

 19. Л.Фоєрбах і К.Маркс як завершувачі німецької класичної філософії.

 20. Передумови виникнення та особливості некласичної філософії у Європі.

 21. Екзистенціально-антропологічна філософія та її основні напрямки.

 22. Науково-позитивістська філософія та основні етапи її становлення.

 23. Сучасна релігійна філософія.

 24. Марксизм та формування марксистсько-ленінської філософії.

 25. Ситуація Постмодернізму у філософії.

 26. Українська філософія: особливості та провідні світоглядні архетипи.

 27. Світоглядно-філософська думка України в докиєворуський період.

 28. Філософія Київської Русі. Людина, світ, мудрість у філософії «книжників».

 29. Гуманізм епохи Ренесансу в Україні (Юрій Дрогобич, Ст.. Оріховський-Роксолан та ін.).

 30. Реформаційні та гуманістичні ідеї в Острозькому культурно-освітньому центрі та Києво-Могилянській академії.

 31. Філософські погляди Г.Сковороди. Вчення про людину, світ та пізнання.

 32. Українська академічна філософія ХІХ - поч. ХХ ст. (С.Гогоцький, О.Новицький, П.Юркевич).

 33. Філософська думка української діаспори (В.Винниченко, М.Грушевський, Д.Донцов, В.Липинський).

 34. Світоглядно-філософська ситуація в радянській і пострадянській Україні.

 35. Проблема буття у філософії. Види буття.

 36. Зміст і пізнавальне значення субстанції. Монізм, дуалізм, плюралізм.

 37. Матерія як конкретна субстанція та її атрибути.

 38. Людина як предмет філософії. Суперечності визначення людини у філософії.

 39. Поняття індивіда, індивідуальності та особистості.

 40. Проблема антропосоціогенезу у філософії.

 41. Історико-філософські концепції свідомості.

 42. Свідомість, мислення та мова.

 43. Пізнання як різновид людської діяльності.

 44. Погляди на пізнання в різних напрямках сучасної філософії.

 45. Чуттєве і раціональне пізнання та його форми.

 46. Проблема істини та її критеріїв.

 47. Наукові методи пізнання та їх види.

 48. Практика, її структура та різновиди.

 49. Природа як предмет філософського осмислення.

 50. Поняття суспільства. Суперечності розуміння суспільства у філософії

 51. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація.

 52. Економіка в системі суспільних відносин. Філософські засади економіки.

 53. Рушійні сили історії, її умови, чинники та фактори

 54. Поняття культури. Основні концепції культури.

 55. Феномени антикультури, субкультури та контркультури.

 56. Основні загальнолюдські цінності. Проблема цінностей у філософії.

 57. Поняття цивілізації та її основні концепції.

 58. Техніка як соціальний феномен та її вплив на динаміку цивілізації.

 59. Наука і суспільство. Оцінка ролі науки в сучасній філософії.

 60. Глобальні проблеми сучасності та майбутнє людства.

Схожі:

"ПЕДІАТРІЯ" Передатестаційний цикл
Методичні вказівки підготували: доц. О. В. Омельяненко, проф. Ю. С. Коржинський, ас. В. В. Подолянська, доц. І. М. Головко, доц....
ПИТАННЯ ДО КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ З ФІЛОСОФІЇ
Пролегомени до будь-якої майбутньої метафізики” І. Канта і “Наука логіки” Г. Гегеля
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
«молодший спеціаліст дошкільної освіти» / Укладачі: доц. А. В. Пасічніченко, доц. Н. В. Ковалевська, доц. О.І. Гришко, доц. Л. В. Зімакова,...
"ДИТЯЧА КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЯ" Передатестаційний цикл
Методичні вказівки підготували: проф. Ю. С. Коржинський, доц. І. М. Головко, доц. Б. Р. Коцай, доц. О. В. Омельяненко, доц. Т. З....
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Майданик Р. А., д ю н., проф. Кохановська О. В., д ю н., проф. Дзера О. В., д ю н., проф. Боднар Т. В., к ю н., доц. Отраднова О....
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Притика Ю. Д., к ю н., доц. Грамацький Е. М., доц. Діковська І. А., к ю н., доц. Рябоконь Є. О., ас. Радченко Л.І., ас. Багач Е....
Перелік основних питань для підготовки до іспиту з філософії

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ
Розробники: Дніпропетровська державна медична академія (проф. В. А. Дігтяр, проф. В.І. Сушко, доц. Л. М. Харитонюк, доц. О. М. Барсук,...
Питання до іспиту з дисципліни

Реферат з історичного краєзнавства
Хто вже має виконаними всі види роботи і хоче підвищити оцінку – для цього зустрінемося з вами в день іспиту, готуєте питання до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка