Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23 вересня 2008 року «Про орендну плату за землю в м. Кременчуці»


Скачати 79.22 Kb.
НазваАналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23 вересня 2008 року «Про орендну плату за землю в м. Кременчуці»
Дата24.04.2013
Розмір79.22 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Аналіз

регуляторного впливу до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23 вересня 2008 року «Про орендну плату за землю в м. Кременчуці»


 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом

державного регулювання

Земельним кодексом України визначено, що використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, розміри яких визначаються залежно від нормативної грошової оцінки земель.

Рішенням Кременчуцької міської ради від 23 вересня 2008 року «Про орендну плату за землю в м. Кременчуці» встановлені розміри річної орендної плати за земельні ділянки в залежності від їх цільового призначення.

24 березня 2009 року в зв’язку з економічною кризою та зменшенням обсягів виробництва були внесені зміни до вказаного рішення міської ради, в тому числі виключені розміри річної орендної плати 5 та 10 відсотків від грошової оцінки землі за користування земельними ділянками для будівництва об’єктів, терміни будівництва яких порушено з поважних або без поважних причин.

Відсутність такого стимулюючого чинника, який сприяє здійсненню будівництва в терміни, визначені нормативними документами, призводить до зволікання в проектуванні та будівництві об’єктів містобудування.

Це в свою чергу призводить до зменшення надходжень від орендної плати до міського бюджету, так як тільки після введення в експлуатацію об’єктів проводиться переоцінка земельних ділянок із застосуванням коефіцієнтів функціонального використання (Кф), який впливає на нормативну грошову оцінку землі (на період будівництва Кф = 0,5, для експлуатації та обслуговування об’єктів Кф = від 0,65 до 2,5). Крім того, при встановленні плати за землю на період експлуатації та обслуговування об’єктів збільшується і розмір річної орендної плати у відсотках від нормативної грошової оцінки землі.

Також не поодинокі випадки захаращення, переданих в оренду та незабудованих земельних ділянок, бур’янами, побутовим сміттям, про що свідчать скарги громадян.

Уточнення окремих положень рішення міської ради від 23 вересня 2008 року «Про орендну плату за землю в м. Кременчуці» спричинене також набранням чинності з 1 січня 2011 року Податкового кодексу України та втратою чинності Закону України «Про плату за землю», з урахуванням якого встановлюється розмір плати в рішенні міської ради.


 1. Цілі державного регулювання


Основною метою розробки проекту «Про внесення змін до рішення міської ради від 23 вересня 2008 року «Про орендну плату за землю в м. Кременчуці» є створення умов, які будуть сприяти дотриманню термінів будівництва, визначених нормативними документами, та раціональному використанню землі. 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення

визначених цілей
Перша альтернатива – не прийняття рішення Кременчуцької міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23 вересня 2008 року «Про орендну плату за землю в м. Кременчуці» сприятиме подальшому зволіканню в проектуванні та будівництві об’єктів містобудування, виникненню «довгобудів» та не раціональному використанню землі.

Така альтернатива є неприйнятною.
Друга альтернатива – прийняття даного рішення міської ради сприятиме зведенню об’єктів в терміни, визначені нормативними документами та збільшенню надходжень від орендної плати до міського бюджету після їх введення в експлуатацію.
4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми
До заяви на підготовку проекту рішення міської ради про передачу земельних ділянок в оренду для будівництва об’єктів разом з документацією із землеустрою додається довідка з проектної організації щодо терміну будівництва, визначеного відповідно до нормативних документів, з урахуванням терміну проектування об’єкту будівництва та при необхідності проведення експертизи.

Крім того, у разі продовження терміну оренди земельної ділянки для будівництва об’єкту до заяви додається документ, що підтверджує факт розпочатих робіт щодо будівництва, а саме дозвіл інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю.

У разі порушення терміну будівництва об’єкту до заяви додається довідка про причини його порушення.

При підготовці проекту рішення міської ради про передачу земельних ділянок в оренду та визначення плати за землю враховується інформація, надана в довідках, щодо терміну будівництва та розмір річної орендної плати за земельні ділянки, встановлений даним рішенням.

Для визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки орендарем замовляється витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки в Управлінні Держкомзему у місті Кременчук Полтавської області.
5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
Зважаючи на загальнообов’язковість виконання вимог зазначеного рішення для всіх учасників правовідносин, пов’язаних з використанням земель міста, досягнення цілей, передбачених розділом 2 цього Аналізу, вбачається цілком можливим.

На дію цього регуляторного акта негативно може вплинути економічна криза, в результаті чого може зменшитися кількість юридичних та фізичних осіб, які бажають взяти в оренду земельні ділянки для будівництва об’єктів містобудування.

Позитивно на дію цього акта може вплинути чітке встановлення розміру орендної плати на період будівництва об’єктів містобудування для випадків у разі дотримання термінів будівництва та у разі їх порушення.

Можливої шкоди від наслідків дії акта не вбачається.
6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

Запропонований проект рішення Кременчуцької міської ради не потребує додаткових фінансових витрат на його впровадження з боку суб’єктів господарювання.


Сфери впливу

Вид впливу

Інтереси громадян

Встановлення чітких та прозорих правил визначення плати за землю з метою будівництва об’єктів в терміни, визначені нормативними документами, та раціонального використання землі.

Інтереси суб’єктів господарювання

Інтереси

Кременчуцької міської ради

1. Збільшення надходжень від орендної плати до міського бюджету у разі порушення терміну будівництва об’єктів та після їх введення в експлуатацію.

2. Раціональне використання землі.


Вигоди

Втрати

Сфера інтересів держави

 1. Забезпечення раціонального використання земель міста.

 2. Збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок обґрунтованого розміру плати за землю.

 3. Справедливе та прозоре регулювання земельних відносин.
 1. Збільшення навантаження на працівників управління земельних ресурсів.Сфера інтересів суб’єктів господарювання


 1. Раціональне використання земель міста суб’єктами господарювання.
 1. Час затрачений на вивчення регуляторного акта.

 2. Час затрачений на отримання довідки від проектної організації про термін будівництва об’єкту містобудування.

 3. Збільшення плати за оренду земельних ділянок у разі порушення термінів будівництва об’єктів містобудування, коли будівництво об’єктів не розпочате.Сфера інтересів громадян


 1. Раціональне використання земель міста суб’єктами господарювання.

 1. Час затрачений на вивчення регуляторного акта.

 2. Час затрачений на отримання довідки від проектної організації про термін будівництва об’єкту містобудування.

 3. Збільшення плати за оренду земельних ділянок у разі порушення термінів будівництва об’єктів містобудування, коли будівництво об’єктів не розпочате.


7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта.
Строк чинності регуляторного акта обумовлений чинністю існуючої правової бази та може бути переглянутий при її зміні.
8. Показники результативності регуляторного акта.
Показники результативності дії рішення Кременчуцької міської ради:

а) кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, які отримали договори оренди землі для будівництва об’єктів містобудування, в тому числі з порушенням термінів будівництва, коли будівництво об’єктів не розпочате;

б) кількість договорів оренди землі для будівництва об’єктів містобудування, в тому числі з порушенням термінів будівництва, коли будівництво об’єктів не розпочате;

в) динаміка надходжень коштів до міського бюджету від плати за земельні ділянки, передані в оренду для об’єктів містобудування, в тому числі з порушенням термінів будівництва, коли будівництво об’єктів не розпочате;

г) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб.

У відповідності до ч.5 ст.12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р. №1160-IV рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що:

- ознайомляться із зазначеним рішенням в офіційних засобах масової інформації та в мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Кременчуцької міської ради (http://www.kremen.mvk.pl.ua);

- отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;

- отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження

результативності регуляторного акта.
У відповідності з процедурою, передбаченою чинним законодавством, будуть проведені базове відстеження до вступу в дію даного рішення, повторне відстеження через рік та періодичне відстеження через три роки з моменту закінчення заходів з повторного відстеження.
п/п

Захід

Відповідальні за виконання

1.
2.

3.

Аналіз статистичних даних - інформації бази даних АКРП (аналіз контролю ресурсних платежів) кількості суб’єктів господарювання та фізичних осіб, яким передані земельні ділянки в оренду для будівництва об’єктів містобудування, в тому числі з порушенням термінів будівництва, коли будівництво об’єктів не розпочате

Аналіз статистичних даних - інформації бази даних АКРП (аналіз контролю ресурсних платежів) кількості договорів оренди землі для будівництва об’єктів містобудування, в тому числі з порушенням термінів будівництва, коли будівництво об’єктів не розпочате.

Аналіз статистичних даних - інформації бази даних АКРП (аналіз контролю ресурсних платежів) надходження коштів від плати за земельні ділянки, передані в оренду для будівництва об’єктів містобудування, в тому числі з порушенням термінів будівництва, коли будівництво об’єктів не розпочате.


рішень міської ради щодо передачі в оренду земельних ділянок для будівництва об’єктів містобудування перевірок (обстежень) та проведення спостережень (моніторинг).

Відстеження розміру надходжень до місцевого бюджету по орендній платі за земельні ділянки (тис. грн.).

Управління земельних ресурсів


Перший заступник міського голови А.М.Погрібний

Карпович Н.А.

3-01-69

Схожі:

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради Про орендну...
В зв’язку з прийнятим Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін в деякі законодавчі акти України»...
З В І Т про відстеження дії регуляторного акту – рішення Кременчуцької...
Стасюк В. В.), депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку (голова комісії Леготкін Г.І.) та...
ЗВІТ Про базове відстеження регуляторного акта – рішення міської...
...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про внесення змін і доповнень в додаток до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 16. 12....
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської...
Кременчуцької міської ради Полтавської області Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 05....
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради „Про...
Про внесення змін до рішення міської ради від 21. 10. 2004р. „Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Кременчука”
АНАЛІЗ регуляторного впливу до проекту рішення Нікопольської міської ради
«Про внесення змін та доповнень до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»
З В І Т про повторне відстеження регуляторного акту рішення міської...
Про внесення змін до рішення міської ради від 05. 07. 2011 «Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати...
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Кременчуцької міської ради
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 р. №308,...
Про скасування рішення міської ради від 10. 08. 2010 р. №5/37/7 „Про...
Про скасування рішення міської ради від 10. 08. 2010 р. №5/37/7 „Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 30. 04....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка