Закон спадної граничної корисності блага та пояснення споживчої поведінки


Скачати 178.31 Kb.
НазваЗакон спадної граничної корисності блага та пояснення споживчої поведінки
Дата15.03.2013
Розмір178.31 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Економіка > Закон


2012 р.

ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ „МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ”,

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ „МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНОГО, КУРОРТНОГО І ТУРИСТИЧНОГО СЕРВІСУ

8 семестр


 1. Економічна система та її типи.

 2. Власність, її види, структура та місце в економічній системі.

 3. Економічні потреби та економічні інтереси.

 4. Економічні категорії, закони та методи.

 5. Сутність, причини виникнення, способи класифікації та види монополій.

 6. Суспільне виробництво, його сутність, структура та форми організації.

 7. Цінові та нецінові детермінанти попиту і пропозиції, особливості їх впливу.

 8. Товарне виробництво та закони його функціонування.

 9. Ринок і закони його функціонування. Функції та інфраструктура ринку.

 10. Економічне зростання: сутність,чинники, показники та наслідки.

 11. Конкуренція та монополія в ринковій системі. Сутність і основні види конкуренції.

 12. Механізм фіскальної політики, види, інструменти та наслідки.

 13. Банківська система. Статус, функції та операції центрального банку і комерційних банків.

 14. Цінові та нецінові детермінанти попиту і пропозиції, особливості їхнього впливу.

 15. Еволюція міжнародної валютної системи. Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин: основні інститути та їхні функції.

 16. Об’єкт, предмет та функції макроекономіки. Цілі економічної політики.

 17. Закон спадної граничної корисності блага та пояснення споживчої поведінки.

 18. Причини, типи, показники та економічна роль інфляції.

 19. Загальна характеристика суті та основних елементів системи національних рахунків.

 20. Обмеженість ринкового механізму та роль держави. Основні економічні функції держави.

 21. Нестаток, потреба, попит, товар: їхня роль і місце у маркетингових дослідженнях.

 22. Зайнятість та соціальний захист населення.

 23. Основні види та інструменти монетарної політики та можливості їхнього застосування в Україні.

 24. Зміст та види еластичності пропозиції.

 25. Проблема і причини нерівності в розподілі доходів. Крива Лоренца, індекс Джинні, квінтильні та децильні коефіцієнти.

 26. Показники, причини, види та наслідки безробіття.

 27. Причини, види, механізми подолання та економічна роль бюджетного дефіциту і державного боргу.

 28. Мікросистема: поняття, різновиди. Мета, роль і особливості функціонування мікросистем у ринковій економіці.

 29. Суть і функції грошей, структура пропозиції грошей та попиту на гроші. Грошовий ринок.

 30. Суть і показники ефективності виробництва та розподілу. Підходи до розуміння справедливості розподілу.

 31. Сутність та види доходів населення.

 32. Сутність і структура економічних та бухгалтерських витрат.

 33. Еволюція традиційних економічних систем.

 34. Функції економічної теорії.

 35. Колективне управління та його форми.

 36. Фонд заробітної платні, його склад, порядок визначення.

 37. Засоби виробництва та засоби праці, аналіз, планування, відтворення, оцінка ефективності використання.

 38. Загальноекономічні та специфічні методи мікроекономіки. Моделю­вання, граничний аналіз.

 39. Чинники виробництва в мікроекономічному аналізі.

 40. Макроекономічний кругообіг в умовах ринку. Загальні умови макрорівноваги.

 41. Функції і принципи менеджменту туризму.

 42. Символічні моделі в менеджменті.

 43. Структура та оцінка основних фондів підприємства.

 44. Сутність, причини та ознаки банкрутства підприємства.

 45. Ефективність управління персоналом в туристичній індустрії.

 46. Фізичні моделі в менеджменті.

 47. Виробнича структура підприємств.

 48. Поняття мотивації, класифікація мотиваційних теорій в менеджменті.

 49. Інвестиції: визначення, структура і напрями використання.

 50. Особливості туристичного маркетингу.

 51. Прогнозування як функція менеджменту.

 52. Поняття, класифікація та структура персоналу підприємства.

 53. Організація як система, її підсистеми та загальні риси.

 54. Планування як функція менеджменту.

 55. Методи управління діяльністю підприємств.

 56. Процес маркетингового дослідження і забезпечення маркетингових рішень.

 57. Моделювання у менеджменті. Види моделей.

 58. Поняття і функції туристичного ринку.

 59. Концепція делегування і передача повноважень. Види повноважень.

 60. Структура управління туризмом.

 61. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: інструменти та межі її застосування.

 62. Торговельні марки та їхнє маркетингове призначення.

 63. Законодавча база функціонування та види організацій в Україні.

 64. Ефективність управлінських рішень менеджменту туристичного підприємства.

 65. Поняття, сутність та особливості ринку туристичних послуг.

 66. Основні функції та суб’єкти маркетингу.

 67. Алгоритми прийняття управлінських рішень.

 68. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності.

 69. Кадрова політика організації.

 70. Характеристика основних функцій менеджменту в туристичній індустрії.

 71. Планування комплексних фінансових показників туристичного бізнесу.

 72. Класифікація організаційних структур управління.

 73. Сутність, еле­менти та процес управлінського контролю, його різновиди.

 74. Загальна характеристика інноваційних процесів та їхній вплив на виробництво.

 75. Колективне управління та його форми.

 76. Стратегія зовнішнього зростання.

 77. Маркетингове макросередовище.

 78. Сутність, етапи становлення та розвитку маркетингу.

 79. Комплекс просування товарів.

 80. Маркетингові стратегії на етапах життєвого циклу товару.

 81. Поняття та види діяльності туроператора.

 82. Основні курорти і курортні зони Європи. Особливості їхнього географічного розташування.

 83. Критерії класифікації та типи закладів харчування.

 84. Поняття екскурсії, її сутність і функції.

 85. Програмний туризм як основа сучасного туроперейтингу та обслуговування туристів.

 86. Поняття турпродукту та особливості визначення його ціни.

 87. Стандартизація і сертифікація у сфері туризму.

 88. Особливості процесу обслуговування в готелях. Поняття та види тарифів у готельному господарстві.

 89. Поняття територіально-рекреаційної системи (ТРС). Її основні властивості та елементи.

 90. Спортивний туризм та його види.

 91. Найпоширеніші системи класифікації готелів у світі.

 92. Загальна характеристика кліматичних умов території України. Основні кліматичні курорти та їх медична спеціалізація.

 93. Зміст і порядок ліцензування туристичної діяльності.

 94. Особливості технологічного процесу виробництва продукції в закладах ресторанного господарства.

 95. Порядок обов’язкової сертифікації готельних послуг.

 96. Етапи надання основних послуг у готелях.

 97. Основні наукові та прикладні дисципліни, що формують курортологію, їхня специфіка.

 98. Види та етапи бронювання в готельному господарстві/

 99. Поняття туристичної подорожі, її ознаки.

 100. Правові основи турагентської діяльності.

 101. Основні обов’язки та професійні знання працівників закладів харчування.

 102. Суспільно-історичні рекреаційно-туристичні ресурси України.

 103. Функції і структура основних готельних служб.

 104. Класифікація основних фондів туристичних підприємств.

 105. Ціноутворення в готельному господарстві.

 106. Ведення туристичної документації.

 107. Особливості надання основних і додаткових послуг у готелях.

 108. Організований і самодіяльний туризм.

 109. Сутність «матеріально-технічної бази» готельного господарства. Види основних фондів готельного господарства.

 110. Ознаки екскурсії. Методичні прийоми розповіді при проведенні екскурсій.

 111. Особливості та принципи ціноутворення в туризмі.

 112. Планування прибутків і витрат туристичної фірми.

 113. Особливості діяльності основних готельних служб.

 114. Геотуристичні аспекти організації та функціонування підприємств санаторно-курортного господарства України.

 115. Передумови виникнення та предмет стратегічного управління.

 116. Рекреаційний комплекс, як елемент народногосподарського комплексу України.

 117. Внутрішній туризм та його особливості.

 118. Види додаткових послуг у готельному господарстві.

 119. Сутність та особливості туристичного попиту.

 120. Сутність поняття «лікувальний туризм». Сучасні тенденції розвитку лікувального туризму в Україні.


2012 р.

ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ „МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ”,

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ „МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

8 семестр


 1. Економічна система та її типи.

 2. Власність, її види, структура та місце в економічній системі.

 3. Економічні потреби та економічні інтереси.

 4. Економічні категорії, закони та методи.

 5. Сутність, причини виникнення, способи класифікації та види монополій.

 6. Суспільне виробництво, його сутність, структура та форми організації.

 7. Цінові та нецінові детермінанти попиту і пропозиції, особливості їх впливу.

 8. Товарне виробництво та закони його функціонування.

 9. Ринок і закони його функціонування. Функції та інфраструктура ринку.

 10. Економічне зростання: сутність,чинники, показники та наслідки.

 11. Конкуренція та монополія в ринковій системі. Сутність і основні види конкуренції.

 12. Механізм фіскальної політики, види, інструменти та наслідки.

 13. Банківська система. Статус, функції та операції центрального банку і комерційних банків.

 14. Цінові та нецінові детермінанти попиту і пропозиції, особливості їхнього впливу.

 15. Еволюція міжнародної валютної системи. Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин: основні інститути та їхні функції.

 16. Об’єкт, предмет та функції макроекономіки. Цілі економічної політики.

 17. Закон спадної граничної корисності блага та пояснення споживчої поведінки.

 18. Причини, типи, показники та економічна роль інфляції.

 19. Загальна характеристика суті та основних елементів системи національних рахунків.

 20. Обмеженість ринкового механізму та роль держави. Основні економічні функції держави.

 21. Нестаток, потреба, попит, товар: їхня роль і місце у маркетингових дослідженнях.

 22. Зайнятість та соціальний захист населення.

 23. Основні види та інструменти монетарної політики та можливості їхнього застосування в Україні.

 24. Зміст та види еластичності пропозиції.

 25. Проблема і причини нерівності в розподілі доходів. Крива Лоренца, індекс Джинні, квінтильні та децильні коефіцієнти.

 26. Показники, причини, види та наслідки безробіття.

 27. Причини, види, механізми подолання та економічна роль бюджетного дефіциту і державного боргу.

 28. Мікросистема: поняття, різновиди. Мета, роль і особливості функціонування мікросистем у ринковій економіці.

 29. Суть і функції грошей, структура пропозиції грошей та попиту на гроші. Грошовий ринок.

 30. Суть і показники ефективності виробництва та розподілу. Підходи до розуміння справедливості розподілу.

 31. Сутність та види доходів населення.

 32. Сутність і структура економічних та бухгалтерських витрат.

 33. Еволюція традиційних економічних систем.

 34. Функції економічної теорії.

 35. Колективне управління та його форми.

 36. Фонд заробітної платні, його склад, порядок визначення.

 37. Засоби виробництва та засоби праці, аналіз, планування, відтворення, оцінка ефективності використання.

 38. Загальноекономічні та специфічні методи мікроекономіки. Моделю­вання, граничний аналіз.

 39. Чинники виробництва в мікроекономічному аналізі.

 40. Макроекономічний кругообіг в умовах ринку. Загальні умови макрорівноваги.

 41. Функції і принципи менеджменту туризму.

 42. Символічні моделі в менеджменті.

 43. Структура та оцінка основних фондів підприємства.

 44. Сутність, причини та ознаки банкрутства підприємства.

 45. Ефективність управління персоналом в туристичній індустрії.

 46. Фізичні моделі в менеджменті.

 47. Виробнича структура підприємств.

 48. Поняття мотивації, класифікація мотиваційних теорій в менеджменті.

 49. Інвестиції: визначення, структура і напрями використання.

 50. Особливості туристичного маркетингу.

 51. Прогнозування як функція менеджменту.

 52. Поняття, класифікація та структура персоналу підприємства.

 53. Організація як система, її підсистеми та загальні риси.

 54. Планування як функція менеджменту.

 55. Методи управління діяльністю підприємств.

 56. Процес маркетингового дослідження і забезпечення маркетингових рішень.

 57. Моделювання у менеджменті. Види моделей.

 58. Поняття і функції туристичного ринку.

 59. Концепція делегування і передача повноважень. Види повноважень.

 60. Структура управління туризмом.

 61. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: інструменти та межі її застосування.

 62. Торговельні марки та їхнє маркетингове призначення.

 63. Законодавча база функціонування та види організацій в Україні.

 64. Ефективність управлінських рішень менеджменту туристичного підприємства.

 65. Поняття, сутність та особливості ринку туристичних послуг.

 66. Основні функції та суб’єкти маркетингу.

 67. Алгоритми прийняття управлінських рішень.

 68. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності.

 69. Кадрова політика організації.

 70. Характеристика основних функцій менеджменту в туристичній індустрії.

 71. Планування комплексних фінансових показників туристичного бізнесу.

 72. Класифікація організаційних структур управління.

 73. Сутність, еле­менти та процес управлінського контролю, його різновиди.

 74. Загальна характеристика інноваційних процесів та їхній вплив на виробництво.

 75. Колективне управління та його форми.

 76. Стратегія зовнішнього зростання.

 77. Маркетингове макросередовище.

 78. Сутність, етапи становлення та розвитку маркетингу.

 79. Комплекс просування товарів.

 80. Маркетингові стратегії на етапах життєвого циклу товару.

 81. Поняття та види діяльності туроператора.

 82. Функції фінансів та фінансові відносини туристичних фірм.

 83. Планування прибутків і витрат туристичної фірми.

 84. Поняття екскурсії, її сутність і функції.

 85. Класифікація закладів харчування за різними критеріями.

 86. Поняття турпродукту та особливості визначення його ціни.

 87. Стандартизація і сертифікація у сфері туризму.

 88. Ємність туристичного ринку.

 89. Сегментація туристичного ринку та вибір цільових сегментів.

 90. Спортивний туризм та його види.

 91. Сезонність у туризмі та її чинники.

 92. Особливості туризму як об’єкту управління.

 93. Системи класифікації готелів у світі та Україні.

 94. Особливості менеджменту сільського зеленого туризму.

 95. Поняття і структура туристичної індустрії.

 96. Особливості та принципи ціноутворення в туризмі.

 97. Технологічні основи надання послуг сільського зеленого туризму.

 98. Види основних фондів у готельному господарстві.

 99. Поняття туристичної подорожі, її ознаки.

 100. Правові основи турагентської діяльності.

 101. Форми організації сільського зеленого туризму.

 102. Суспільно-історичні рекреаційно-туристичні ресурси України.

 103. Критерії класифікації та види засобів розміщення.

 104. Організація сільського зеленого туризму в Україні.

 105. Ціноутворення в готельному господарстві.

 106. Ведення туристичної документації.

 107. Особливості надання основних і додаткових послуг у готелях.

 108. Організований і самодіяльний туризм.

 109. Фази гостьового циклу у готелях.

 110. Ознаки екскурсії. Методичні прийоми розповіді при проведенні екскурсій.

 111. Порядок обов’язкової сертифікації готельних послуг.

 112. Туристично-рекреаційне районування Європи.

 113. Особливості діяльності основних готельних служб.

 114. Геотуристичні аспекти організації та функціонування підприємств санаторно-курортного господарства України.

 115. Передумови виникнення та предмет стратегічного управління.

 116. Порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу.

 117. Внутрішній туризм та його особливості.

 118. Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні.

 119. Сутність та особливості туристичного попиту.

 120. Мета складання бізнес-плану туристичного підприємства та сфера його застосування.


2012 р.

ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ „МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”,

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ „МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

8 семестр

 1. Об‘єкт, предмет та функції макроекономіки. Цілі економічної політики.

 2. Природні ресурси та їх класифікація.

 3. Законодавча база функціонування та види організацій в Україні.

 4. Загальні принципи природокористування та їх еволюція.

 5. Планування в умовах ринкової та командно-адміністративної систем.

 6. Сутність, причини та ознаки банкрутства підприємства.

 7. Концепція делегування і передача повноважень. Види повноважень.

 8. Поняття, види та чинники формування виробничої потужності підприємства.

 9. Зміст, мета та основні завдання економічного механізму природокористування

 10. Обчислення ВВП за витратами та за доходами.

 11. Поняття мотивації, класифікація мотиваційних теорій.

 12. Інвестиції: визначення, структура і напрями використання.

 13. Макроекономічний кругообіг в умовах ринку. Загальні умови макрорівноваги.

 14. Символічні моделі в менеджменті.

 15. Структура та оцінка основних фондів підприємства.

 16. Сукупний попит: сутність, крива та нецінові чинники.

 17. Прогнозування в менеджменті.

 18. Поняття, класифікація та структура персоналу підприємства.

 19. Обмеженість ринкового механізму та роль держави. Основні економічні функції держави.

 20. Алгоритми прийняття управлінських рішень.

 21. Види ефективності виробництва на підприємстві.

 22. Механізм фіскальної політики: види, інструменти та наслідки.

 23. Моделювання у менеджменті. Види моделей.

 24. Система основних методів економічного механізму природокористування.

 25. Банківська система. Статус, функції та операції центрального банку і комерційних банків.

 26. Концепції природокористування в різні історичні часи.

 27. Проблема і причини нерівності в розподілі доходів. Крива Лоренца, індекс Джинні, квінтильні та децильні коефіцієнти.

 28. Планування як функція менеджменту.

 29. Структура управління природокористуванням та її основні блоки.

 30. Фізичні моделі в менеджменті.

 31. Особливості галузевої організації світового господарства.

 32. Економічне зростання: суть, чинники, показники та наслідки.

 33. Організація як система, її підсистеми та загальні риси.

 34. Мікро- та макроекономіка як найважливіші складові сучасної теоретичної економіки, їхні переваги і недоліки.

 35. Нестаток, потреба, попит, товар: їхня роль і місце у маркетингових дослідженнях.

 36. Мікросистема: поняття, різновиди. Мета, роль і особливості функціонування мікросистем у ринковій економіці.

 37. Система організації служби маркетингу.

 38. Загальні і специфічні методи управління природокористуванням.

 39. Закон спадної граничної корисності блага та пояснення споживчої поведінки.

 40. Процес маркетингового дослідження і забезпечення маркетингових рішень.

 41. Екологічний менеджмент в Україні і в розвинених країнах світу.

 42. Особливості якісного підходу до дослідження споживання. Карта байдужості, бюджетне обмеження і рівновага споживача.

 43. Зміст і роль економічного та демографічного середовища в маркетингу.

 44. Цінові та нецінові детермінанти попиту, особливості їхнього впливу.

 45. Аналогові моделі в менеджменті.

 46. Головні концепції сучасного природокористування в Україні.

 47. Основні ознаки та властивості ПРП території (акваторії).

 48. Головні риси сучасного міжнародного ринку праці.

 49. Вибір цільових сегментів ринку.

 50. Ефективність природоохоронних заходів та її оцінка.

 51. Життєвий цикл товару.

 52. Зміст та види еластичності пропозиції.

 53. Порядок ціноутворення та його застосування у маркетингу.

 54. Торговельні марки та їхнє маркетингове призначення.

 55. Цінова конкуренція та її маркетингові функції.

 56. Теорія ринкової рівноваги. Причини виникнення та механізми подолання неврівноважених станів.

 57. Поняття природокористування, його види та напрями.

 58. Економічна роль досконалої конкуренції та монополії.

 59. Специфіка формування попиту і пропозиції на ринку праці. Роль профспілок.

 60. Зміст і форми стимулювання збуту.

 61. Система заходів з охорони природного середовища і ресурсів.

 62. Динаміка виробництва та види витрат за короткотривалий період. Закон спадної віддачі.

 63. Суть, форми, види та економічні наслідки нецінової конкуренції.

 64. ВВП як основний макроекономічний показник. Розрахунок ВВП та макроекономічних показників на його основі.

 65. Показники, причини, види та наслідки безробіття.

 66. Передумови виникнення та предмет стратегічного управління

 67. Етапи становлення стратегічного управління.

 68. Модель стратегічного менеджменту.

 69. Закономірності та принципи розміщення продуктивних сил.

 70. Сучасна концепція енерговиробничих циклів.

 71. Територіально-виробничі, портово-промислові комплекси, науково-технологічні зони.

 72. Передумови розміщення продуктивних сил. Їхня сутність та види.

 73. Чинники розміщення продуктивних сил.

 74. Сутність, причини виникнення, способи класифікації та види монополій.

 75. Еволюція міжнародної валютної системи.

 76. Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин: основні інститути та їх функції.

 77. Показники еластичності попиту та способи їхнього практичного застосування.

 78. Причини, типи, показники та економічна роль інфляції.

 79. Економічна природа, причини, види та індикатори макроекономічних коливань.

 80. Загальна характеристика суті та основних елементів системи національних рахунків.

 81. Основні види та інструменти монетарної політики та можливості їхнього застосування в Україні.

 82. Суть і функції грошей, структура пропозиції грошей та попиту на гроші. Грошовий ринок.

 83. Особливості взаємодії сукупного попиту та сукупної пропозиції в різних умовах макроекономічної кон’юнктури.

 84. Суть і показники ефективності виробництва та розподілу. Підходи до розуміння справедливості розподілу.

 85. Основні рішення щодо товарної політики компанії.

 86. Етапи життєвого циклу товару та відповідні маркетингові стратегії.

 87. Чинники, що впливають на процес ціноутворення.

 88. Основні види ціноутворення.

 89. Мета і структура стратегічної установки. Складові стратегічного управління.

 90. Використання SWOT- аналізу в стратегічному менеджменті.

 91. Економіко-географічна сутність поняття «природно-ресурсний потенціал території (акваторії).

 92. Основний зміст ретроспективного, сучасного та перспективного аналізу ПРП території (акваторії).

 93. Основні методологічні принципи економічної оцінки ПРП території (акваторії).

 94. Система основних показників економічної оцінки ПРП території (акваторії).

 95. Абсолютна і відносна економічна оцінка ПРП території (акваторії).

 96. Компонентна та інтегральна еколого-економічна оцінка ПРП території (акваторії).

 97. Географічні закономірності в розподілі інтегрального (сумарного) ПРП України.

 98. Місце блоку оцінювання та прийняття рішень в структурі ГІС.

 99. Історичний процес розвитку економіки природокористування як науки.

 100. Співвідношення екологічних та економічних інтересів суспільства.

 101. Глобальні екологічні проблеми: демографічний вибух, продовольча криза, спрямованість науково-технічного прогресу, урбанізація, свідомість.

 102. Еколого-економічні проблеми раціонального використання земельних ресурсів (на прикладі України).

 103. Еколого-економічні проблеми використання, охорони та відтворення водних ресурсів України.

 104. Лісові ресурси України, їхнє використання, відтворення та охорона.

 105. Еколого-економічні проблеми охорони атмосферного повітря.

 106. Мінеральний потенціал України та його раціональне використання.

 107. Відходи виробництва, їхнє використання й охорона навколишнього середовища.

 108. Поняття та класифікація інноваційних процесів.

 109. Інформаційне забезпечення інноваційної процесу.

 110. Організаційні форми фінансування інноваційної діяльності.

 111. Інноваційна діяльність як галузь природоохоронної діяльності.

 112. Сутність, етапи становлення та розвитку маркетингу

 113. Маркетингове мікросередовище

 114. Маркетингове макросередовище

 115. Система маркетингової інформації

 116. Методи збору маркетингової інформації

 117. Методи аналізу маркетингової інформації

 118. Чинники, що впливають на купівельну поведінку індивідуальних споживачів.

 119. Сутність та етапи цільового маркетингу

 120. Принципи сегментування споживчого ринку.Схожі:

1. Економічні потреби, їх класифікація та умови задоволення
Потреби і споживчі блага. Корисність споживчих благ. Закон спадної граничної корисності
Закон спадної граничної корисності, який описує цю ситуацію, твердить,...
Дослідження основних характеристик ринку починається з попиту. Це пов'язано з тим, що попит (у порівнянні з пропозицією) є більш...
Оберіть правильну відповідь
...
Завдання для III етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки
...
Закон спадної віддачі Закон спадної віддачі закон, згідно з яким,...
Ринок складається з великої кількості продавців, кожний з яких продає стандартизовану продукцію великій кількості покупців
Закон пропозиції. Крива пропозиції. Нецінові фактори пропозиції
Види та характеристика корисності. Правило оптимізашї корисності. Фактори (ресурси) виробництва
Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі і проблеми...
Зародження економіко-теоретичних знань. Економіка як об'єкт вивчення економічної теорії. Загальні засади економічного розвитку. Мікроекономіка....
5 ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ Основні...
Блага економічні — блага, які є результатом економічної (трудової) діяльності людей і яким властива обмеженість як за обсягом,...
ЗАСТОСУВАННЯ МОНОТОННОСТІ ФУНКЦІЇ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ НЕСТАНДАРТНИХ...
В першому розділі “ Поняття монотонності. Властивості монотонності” дається пояснення слова “монотонність”, означення зростаючої...
1. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників
Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників є одним із засобів доказування. Ці пояснення мають статус доказів за умов, що...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка