Західнодонбаський приватний інститут економіки та управління Кафедра економіки підприємства


Скачати 48.51 Kb.
НазваЗахіднодонбаський приватний інститут економіки та управління Кафедра економіки підприємства
Дата21.04.2013
Розмір48.51 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Західнодонбаський приватний інститут економіки та управління

Кафедра економіки підприємства

Затверджено на

засіданні кафедри

Пр. №____від_____________200_р.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ

"ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ „ОБЛІК І АУДИТ”

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Павлоград

2008

Екзаменаційні питання


  1. Роль економічного аналізу в умовах ринкової економіки.

  2. Балансовий метод: особливості застосування в економічному аналізі.

1. В чому полягає зміст етапу проведення економічного аналізу?

2. Яка мета ретроспективного аналізу собівартості продукції?

3. Які чинники впливають на рентабельність продукції ?

4. Аналіз джерел фінансування складається з:

5. Який показник характеризує платоспроможність підприємства?

6. Що являється об’єктом аналізу ЗЕД ?

7. Як розраховується рентабельність акції?

8. На чому базуються способи оцінки ефективності інвестиційних проектів?

9. Особливості створення на підприємстві спеціального підрозділу економічного аналізу.

10. Сформулюйте розпреділення оборотного капіталу в залежності від джерел формування.

11. Сформулюйте основні етапи проведення економічного аналізу.

12. Охарактеризуйте вимогу до організації інформаційного забезпечення економічного аналізу.

13. З чого складається підготовчий етап?

14. Як класифікуються витрати в залежності від доцільності?

15. Як розраховується рентабельність продукції.

16. Як проводиться загальний аналіз власного капіталу ?

17. Який показник характеризує, що запаси підприємства повністю сформовані за рахунок його власних джерел?

18. Які форми звітності відноситься до статистичної звітності для аналізу ЗЕД?

19. Як розраховується коефіцієнт дивідендних виплат?

20. На чому базується спосіб чистої приведеної вартості ?

21. Охарактеризуйте інформацію в залежності від цілі.

22. Охарактеризуйте резерви зростання рентабельності виробництва.

23.Значення, завдання і система інформаційного забезпечення аналізу собівартості продукції.

24. Надайте характеристику підготовчому етапу проведення економічного аналізу та його значення.

25. З чого складається підсумковий етап економічного аналізу?

26. Відповідно до обсягів виробництва як класифікуються витрати?

27. Поняття рентабельності продукції .

28. Як визначається економічний потенціал підприємства як загальна величина джерел фінансування.

29. Як визначається власний оборотний капітал?

30. З чого складається податкова звітність для аналізу ЗЕД?

31. Як розраховується коефіцієнт котирування акції ?

32. Який показник визначає фінансову незалежність підприємства?

33. Охарактеризувати основні статті калькуляції згідно з ПБО 16 “Витрати”.

34. Яка послідовність проведення аналізу рівня, структури і динаміки прибутку

35. Охарактеризуйте аналіз фінансових результатів

36. Значення, завдання і система інформаційного забезпечення аналізу ЗЕД.

37. На підготовчому етапі які використовуються методичні прийоми?

38. За ступенем узагальнення які існують види звітності?

39. Що передбачає аналіз витрат за статтями калькуляції?

40. Який показник обчислюється як питома вага власного оборотного капіталу у загальній величині власного капіталу підприємства?

41. Охарактеризуйте внутрішні фактори впливу на ЗЕД.

42. Реєстри обліку для аналізу інвестицій.

43. Який показник характеризує, що запаси підприємства повністю сформовані за рахунок його власних джерел?

44. В чому полягає мета ретроспективного аналізу собівартості?

45. Організаційні форми та виконавці економічного аналізу.

46. Які основні напрями аналізу прибутку підприємства?

47. На аналітичному етапі які використовуються методичні прийоми?

47. За строками подання які існують види звітності?

49. На зміну рівня витрат на 1 грн товарної продукції які фактори впливають?

50. Які фактори впливають на зміну прибутку одиниці продукції?

51. До якої групи показників належить коефіцієнт маневрування?

52. Які особливості проведення аналізу ЗЕД?

53. Які фінансові документи використовуються для аналізу інвестицій?

54. Організація та методичне керівництво аналітичною роботою на підприємстві

55. Склад та аналіз прибутку від операційної діяльності.

56. Що включає в себе планова собівартість за ознакою часу?

57. До якої групи показників належить коефіцієнт автономії?

58. Як визначається коефіцієнт обороту оборотних коштів?

59. Вимога до організації інформаційного забезпечення економічного аналізу

60. Аналіз рентабельності окремих видів продукції

61. План проведення аналітичної роботи складається:

62. В залежності від предмету господарської діяльності яка може бути інформація?

63. Як розраховується резерв збільшення прибутку за рахунок зниження собівартості товарної продукції ?

64. Який показник визначає фінансову незалежність підприємства?

65. Охарактеризуйте фінансові інвестиції?

66. Який показник характеризує, що запаси підприємства повністю сформовані за рахунок його власних джерел?

67. Аналіз рентабельності виробництва (фондів виробничого потенціалу).

68. Яке значення має планування проведення економічного аналізу.

69. Які існують форми організаційних систем економічного аналізу?

70. В залежності від елементів структури яка може бути інформація?

71. В чому полягає мета перспективного аналізу собівартості?

72. Яка форма фінансової звітності містить інформацію стосовно власного капіталу підприємства?

73. Який показник відображає нестачу загальної величини основних фінансових джерел формування запасів і не погашення короткострокових кредитів?

74.Охарактеризуйте реальні інвестиції.

75. У чому полягає значення проведення аналізу власного капіталу.

76. Як впливають доходи і витрати підприємства на формування його фінансових результатів?

77. Як проводиться групування продукції за результатами аналізу?

78. На чому ґрунтується аналіз руху власного капіталу?

79. Які показники можна обчислити, користуючись виключно інформацією, що міститься у балансі підприємства?

80. З яких елементів складається технологічна собівартість?

Схожі:

Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Ф І НАНСОВИЙАНАЛ І З”...
Рецензент: Новікова Л. М. канд педагогічних наук, доцент (Західнодонбаський приватний інститут економіки та управління)
Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління КАРТКА ЧЛЕНА «АСОЦІАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ»
Як ви бажаєте проявити себе в «Асоціації випускників» (можна обрати декілька варіантів відповіді)
Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління
З появою комп'ютерних мереж, і зокрема Internet, з'явилися нові можливості для ведення бізнесу, нова категорія послуг, можливість...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 11
Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навч посібник для вузів. – К.: ЦУЛ, 2006. – 488 с. 1 екз. ДАР
Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління
Контрольна робота виконується студентами позааудиторно з метою засвоєння набутих знань і слугує засобом перевірки виконання плану...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 10
Барышева А. В. Как продать слона. – 3-е изд. – СПб: Питер, 2005. – 192 с., ил. 1 екз
Західнодонбаський інститут економіки і управління
Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учеб пособие. – 4-е изд., перераб и доп. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1999. – 264...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 12
Галушка Є., Охрімовський О., Хижняк Й. Казначейська справа: Навч посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 248 с. 1 екз
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 8
Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 351 с. 3 екз
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка