ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ


НазваОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Сторінка3/11
Дата26.08.2013
Розмір1.62 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Класифікаційна група

Тип менеджера

Характерні ознаки

За функціональним розподілом

Лінійний менеджер

Діє на підставі одноосібного керівництва, відповідальний за стан і розвиток підприємства або його підрозділів (директор, начальник цеху, майстер і т.ін.).

Функціональний менеджер

Відповідальний за певну сферу в системі управління, очолює функціональний підрозділ (управляючий маркетингом, головний економіст і т.ін).

За місцем в системі управління організацією

Менеджери низової ланки

Відповідають за виконання виробничих завдань, за безпосереднє використання ресурсів, вирішують оперативні, тактичні проблеми, спілкуються безпосередньо з виробниками.

Менеджери середньої ланки

Координують і контролюють роботу вищеозначеної категорії менеджерів.

Менеджери вищої ланки

Визначають загальні напрями функціонування і розвитку організації в цілому, володіють найвищими повноваженнями.2. Сутність і основні елементи управлінської діяльності менеджера
У сучасній організації виділяють три рівня управління (Мал.8), а відповідно до них, типи менеджерів і їх функціональні обов’язки, завдання і ролі.
Мал.8. Два способи уявлення рівнів управління
Управління – специфічний вид діяльності, який має певні особливості: управлінська праця – різновид розумової праці; управлінська праця – це, перш за все, робота з людьми та їх трудова діяльність з об’єктом управлінського впливу; предмет управлінської праці – інформація; специфічний продукт управлінської праці – управлінський вплив на колективи людей; в процесі управління суб’єкти вирішують різні проблеми – організаційного, економічного, технічного, соціально-психологічного і правового характеру; управління – процес багатогранний, неоднозначний, постійно утворює нестандартні ситуації.

Всі ці особливості можна розглянути на мал.9.

Процес управлінської праці в організації представлений на мал.10.

Говорячи про зміст управлінської діяльності менеджера, необхідно визначити, що він полягає у поєднанні трьох складових елементів: завдань, функцій і ролей.

Завдання:

  • створення одного цілого з усіх ресурсів, що існують в організації;

  • поєднання в кожному рішенні і дії вимог сучасного і майбутнього;

  • розподіл відповідальності за успіх організації.Мал.9. Управлінська праця
Функції:

  • планування – виявлення цілей і завдань об’єкта управління; визначення конкретних дій підлеглих для досягнення; забезпечення єдиного напряму зусиль всіх членів організації; взаємопов’язання цілей різних рівнів організації;

  • організація – проектування структури організації та її підрозділів, визначення конкретних завдань і їх розподіл між людьми і підрозділами підприємства, делегування повноважень, узгодження і взаємопов,язання дій різних людей і підрозділів;

  • мотивація – створення системи стимулів для виконання роботи відповідно до делегованих обов’язків і планів;

  • контроль – безперервне співставлення фактичних результатів роботи підлеглих з запланованими, оцінка і коригування їх діяльності, відповідно до встановлених цілей.

Ролі:

  • міжособистістні – керівник, лідер, зв’язуюча особа; інформаційні – наглядач, розповсюджувач, представник; прийняття рішень – антрепренер, регулятор, розподілювач ресурсів, посередник.

Поєднання основних елементів управлінської діяльності відображено на мал.11.

Мал.10. Процес управлінської праці в організаціїМал.11. Діяльність керівника і його рольові функції
Важливість вище означених функцій для керівників різних рівнів управління представлена в таблиці 8, а конкретні функціональні обов’язки менеджерів низового і середнього рівнів - в таблиці 9.
Таблиця 8. Відносна важливість функцій менеджменту
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Програма "Основи кадрового менеджменту" для професії "Офіс-адміністратор"
Сутність менеджменту персоналу й напрямки його розвитку. Менеджмент персоналу як суб’єктивне соціальне явище та сфера професійної...
Календарно-тематичний план "Основи кадрового менеджменту" для професії...
Теоретико-методологічні основи управління персоналом. Концепція управління людськими ресурсами
Екзаменаційні питання з дисципліни «Основи менеджменту»
Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації
№1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 9
Навчальний посібник для студентів напрямів 100400 «Транспортні технології» і 050200 «Менеджмент організацій»
Дисципліна «Основи менеджменту» Форма контролю – іспит
Визначити суть та характерні особливості управлінських рішень, проаналізувати програмовані та непрограмовані рішення
ТЕМА Поняття і сутність менеджменту Обгрунтуйте необхідність існування...
...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
Дати визначення стратегічному менеджменту. Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому...
Кафедра менеджменту організацій МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Рецензенти – завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, професор Школьний О. О. та доцент кафедри економіки Бурляй...
1 Охарактеризувати стратегічний аспект в управлінні та передумови...
Обґрунтувати зміст стратегічного менеджменту та складові системи стратегічного управління
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка