Дисципліна «Основи менеджменту» Форма контролю – іспит


Скачати 48.64 Kb.
НазваДисципліна «Основи менеджменту» Форма контролю – іспит
Дата07.04.2013
Розмір48.64 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Медицина > Документи
Дисципліна «Основи менеджменту»

Форма контролю – іспит

«ОДР, ОПУТ» - весняний семестр

Контрольні питання до модуля 1

1. Визначити сутність категорій «управління» та «менеджмент».

2. Проаналізувати спільне та відмінне між менеджером та підприємцем.

3. Проаналізувати типи організацій в Україні.

4. Визначити суть та характерні особливості управлінських рішень, проаналізувати програмовані та непрограмовані рішення.

5. Проаналізувати зовнішнє середовище організації: фактори прямої та непрямої дії.

6. Надати загальні характеристики зовнішнього середовища

7. Дати оцінку різновидам та способам ухвалення управлінських рішень.

8. Проаналізувати елементи й етапи процесу комунікацій

9. Проаналізувати модель процесу обміну інформацією як системи зі зворотним зв'язком і шумом.

10. Проаналізувати перешкоди в організаційних комунікаціях

11. Проаналізувати перешкоди в міжособистісних комунікаціях

12. Проаналізувати фактори, що впливають на індивідуальну поведінку й успішність діяльності.

13. Проаналізувати модель впливу непередбачених обставин на організацію

14. Дати оцінку сутності і змісту планування як функції менеджменту

15. Дати оцінку моделі процесу стратегічного планування.

16. Проаналізувати основні стратегічні альтернативи розвитку організації.

17. Дати визначення місії та цілей організації, навести їх характеристики.

18. Проаналізувати етап оцінка й аналіз зовнішнього середовища у процесі стратегічного планування

19. Проаналізувати яким чином проводиться управлінське обстеження внутрішніх сильних і слабких сторін організації у процесі стратегічного планування.

20. Проаналізувати процес реалізації стратегії

21. Проаналізувати процес планування реалізації стратегії: вироблення тактики, політики, процедур, правил.

22. Дати характеристику лінійним повноваженням

23. Дати оцінку найпоширенішим перешкодам для ефективного делегування повноважень з боку керівника

24. Дати оцінку найпоширенішим перешкодам для ефективного делегування повноважень з боку підлеглих

25. Визначити основні типи адміністративно-управлінського апарата

26. Визначити основні типи апаратних повноважень.

27. Проаналізувати фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень

28. Визначити концепції делегування, відповідальності, організаційних повноважень.

29. Проаналізувати загальні функції управління.

30. Дати оцінку бюрократичним структурам управління організацією.

31. Проаналізувати загальні фактори в роботі керівника: ролі керівника, управлінські функції, рівні управління.

32. Дати оцінку адаптивним структурам управління організацією.

33. Дати оцінку підходу до управління з позицій виділення різних шкіл

34. Проаналізувати процес ний, системний та ситуаційний підходи до управління організацією.

35. Дати оцінку факторам внутрішнього середовища організації.

36. Проаналізувати процес розробки та ухвалення управлінських рішень в ситуаціях визначеності, ризику та невизначеності.

37. Проаналізувати методики групового ухвалення управлінських рішень.

38. Проаналізувати процес управління організацією з точки зору відкритої системи.

39. Проаналізувати методи прогнозування при прийнятті управлінських рішень.

40. Проаналізувати класи (типи) моделей, що використовуються при прийнятті управлінських рішень.

42. Дати оцінку способам моделювання, що використовуються при прийнятті управлінських рішень.

43. Проаналізувати систему цілей організації: класифікацію цілей, підходи до забезпечення необхідної ефективності діяльності.

44. Проаналізувати характеристики та критерії оцінки раціональності організаційних структур.

45. Надати характеристики раціональної бюрократії, її сильні та слабки сторони

46. Проаналізувати функціональну структуру організації, її переваги та недоліки.

47. Проаналізувати продуктову структуру організації, її переваги та недоліки

48. Проаналізувати регіональний тип структури організації, її переваги та недоліки

49. Проаналізувати матрічні структури організації, їх переваги та недоліки

50. Проаналізувати адаптивні й механістичні організаційні структури, їх переваги та недоліки

51. Надати характеристики, за якими можна оцінити ступінь централізації організації

52. Оцінити фактори, що визначають ступінь децентралізації організації

53. Оцінити переваги централізації й децентралізації

54. Провести порівняльний аналіз програмованих і непрограмованих рішень

55. Навести загальну класифікацію управлінських рішень

56. Проаналізувати етапи раціонального вирішення проблеми

57. Проаналізувати умови та джерела виникнення ризику при прийнятті управлінських рішень

58. Надати характеристики концепціям єдиноначальності та нормі керованості

59. Надати характеристику стратегії та процесу стратегічного планування

60. Надати характеристику місії організації та навести вимоги, що повинна включати її формулювання

61. Проаналізувати фактори зовнішнього середовища, що оцінюються в

процесі стратегічного планування

62. Охарактеризувати зони, що підлягають управлінському обстеженню внутрішніх сильних і слабких сторін організації в процесі стратегічного планування

65. Охарактеризувати методи управлінської діяльності

66. Охарактеризувати принципи реалізації методів управлінської діяльності

67. Навести поняття організації та надати її загальні характеристики

68. Навести поняття та надати характеристику управлінських ролей

69. Проаналізувати зміст рівнів управління організацією.

70. Навести класифікацію цілей організації

71. Проаналізувати концепції спеціалізованого поділу праці й сфери контролю

72. Навести найважливіші характеристики та критерії оцінки раціональності організаційних структур

73. Навести поняття та надати класифікацію технологій

74. Проаналізувати фактори, що впливають на індивідуальне поводження й успішність діяльності

75. Проаналізувати принципи управління Анрі Файоля
Розробив:

доцент кафедри «Менеджмент організацій» С.В. Коверга

Зав. кафедрою «Менеджмент організацій» Ю.Н. Деречинський

Декан факультету «Транспортні технології» В.М. Сокирко

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Дисципліна «Редакторська майстерність» входить до нормативної частини робочого навчального плану – циклу професійної та практичної...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2008
Навчальна дисципліна „Юридична деонтологія” викладається студентам І курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання...
Програма "Основи кадрового менеджменту" для професії "Офіс-адміністратор"
Сутність менеджменту персоналу й напрямки його розвитку. Менеджмент персоналу як суб’єктивне соціальне явище та сфера професійної...
ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
Дати визначення стратегічному менеджменту. Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому...
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЕКОНОМІЧНИЙ...
Дисципліна «Бухгалтерський облік і експертиза» на ІУ курсі у 7 семестрі в обсязі 50 годин, з них лекцій 26 год., самостійна робота...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Вивчення дисциплін заплановано у 5-ому семестрі на 3-ому курсі. Загальна кіль-кість годин/кредитів ECTS: дисципліна І – 126 5, дисципліна...
ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому бізнесі
Календарно-тематичний план "Основи кадрового менеджменту" для професії...
Теоретико-методологічні основи управління персоналом. Концепція управління людськими ресурсами
Екзаменаційні питання з дисципліни «Основи менеджменту»
Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації
Курс: 2 Семестр: 3 Вид контролю: іспит Викладачі : Кечеджі О. В.,...
Третє питання: переклад речень з російської мови англійською з використанням активного вокабуляру семестрової тематики
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка