ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ


НазваОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Сторінка1/11
Дата26.08.2013
Розмір1.62 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


ПОЛТАВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра менеджменту

Шимановська-Діанич Л.М.

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Опорний конспект лекцій

для студентів кооперативних вузів

спеціальностей: 7.0502.01 “Менеджмент організацій”

7.0502.06 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

(Частина І)Підлягає поверненню до інституту
Примірник №


Полтава 2000

Основи менеджменту

Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 7.0502.01 “Менеджмент організацій”, 7.0502.06 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”


Автор: Шимановська-Діанич Л.М. к.т.н., доц.кафедри менеджменту Полтавського кооперативного інститут
Рецензенти: Маркіна І.А., к.е.н., доц. завідувач кафедрою менеджменту Полтавського кооперативного інституту

Вахтін С.Р. к.е.н., проф., декан факультету Економіки і менеджменту Полтавського кооперативного інституту

Текст лекцій розглянуто і схвалено на засіданні кафедри менеджменту Полтавського кооперативного інституту

25 грудня 1999 р., протокол № 6Рекомендовано до видання і

використання в навчальному процесі вченою

радою Полтавського кооперативного інституту

“___”__________________ 2000 р.

протокол №______

ВступЧас, в який ми живемо - епоха змін, яка вимагає оволодіння новими знаннями і навичками по їх практичному використанню. Важлива частина цих знань, як свідчить світовий досвід, - засвоєння науки і мистецтва менеджменту.

В умовах переходу України до ринкових відносин суттєво зростає інтерес до теорії і практики управління. Економічно розвинуті країни накопичили значний досвід в організації управління соціальними процесами в різних сферах діяльності.

Менеджмент - одна з основних профілюючих дисциплін, яка формує теоретичні знання у студентів вищих навчальних закладів України з питань управління підприємством.

Основна мета курсу - дати студентам фундаментальні знання в галузі теорії і практики управління, методології і принципів менеджменту.

Цілі і завдання курсу:

  • розглянути еволюцію науки менеджменту і напрямки сучасного менеджменту в світовій практиці;

  • вивчити основні функції менеджменту, їх структуру і можливість використання в різних господарських ситуаціях;

  • засвоїти технологію розробки і прийняття управлінських рішень, технологію ефективних комунікацій і гнучкого підходу до мотивації в системі соціально-психологічного клімату;

  • вивчити основи формування колективу і процесу управління ним.

Структура навчального процесу з курсу "Основи менеджменту" для спеціальності 7.050201 передбачає 140 годин аудиторного навантаження, в т.ч. 72 години лекцій і 68 годин - семінарські заняття.

Програма передбачає проведення семінарських занять на ґрунті практичних матеріалів і конкретних ситуацій в діяльності підприємства.

Даний курс є базовим серед дисциплін управлінського циклу для спеціальності 7.0502.01 “Менеджмент організацій” і є основою для подальшого розгляду таких дисциплін, як “Менеджмент підприємства”, “Менеджмент персоналу”, “Стратегічний менеджмент”, а також безпосередньо пов’язаний з такими дисциплінами, як “Фінансовий менеджмент”, “Економіка підприємства”, “Основи бізнесу”.

РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ
Тема. Сутність менеджменту, принципи управління
ЛЕКЦІЯ. МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ


  1. Соціальне управління як система

  2. Поняття менеджменту, його сутність і характерні ознаки

  3. Предмет курсу «Основи менеджменту», його структура, цілі і завдання

  4. Взаємозв’язок курсу “Основи менеджменту” з іншими дисциплінами
  1. Соціальне управління як система


Сучасну науку управління прийнято поділяти на два рівня знань:

теорії соціального управління, що пояснюють механізм функціонування суспільства на різних історичних етапах;

прикладні теорії організації та управління, що забезпечують науково-методичну базу для розробки практичних рекомендацій по раціоналізації праці та удосконаленню управління.

З наукової точки зору сучасне управління - це цілеспрямована і свідома координація та організація об’єкта управління в різних сферах діяльності людини для досягнення певних цілей. Це дозволяє дати розширену класифікацію процесів управління по його основних класах (Мал.1.).

Основним об’єктом нашого дослідження і вивчення є управління соціальними системами (людьми) або соціальне управління, а предметом - система управління різними сферами суспільства і галузями організації соціального життя.

Класифікація соціального управління відповідає класифікації основних сфер організації суспільства: політичної, культурної та економічної. Саме тому, прийнято виділяти такі основні поняття загальної науки управління, які представлені в таблиці 1.

Поняття менеджмент, адміністрування і керівництво належать тільки до класу соціального управління і тому можна поставити знак рівняння між поняттями соціальне управління і менеджмент.

Таблиця 1. Основні поняття загальної науки управління


Поняття

У широкому розумінні

У вузькому розумінні

Управління

Вся система класів, відносин і явищ управління в природі і суспільстві

Технологічна організація об’єкта управління

Менеджмент

Загальний принцип соціального управління, влада і мистецтво управління людьми

Управління виробництвом, діяльність по організації досягнення поставлених цілей

Адміністрування

Адміністративно-державне управління, соціально-політичний менеджмент

Розробка і встановлення цілей, визначення політики організації

Керівництво

Ієрархічна система інститутів влади

Безпосереднє управління людьми


У найбільш загальному вигляді процес соціального управління можна розділити на дві взаємопов’язані частини: адміністративну – розробка і визначення політики і управлінську – технологічна і технічна організація об’єкта управління. Зв’язуючим елементом цього процесу є безпосереднє керівництво людьми, а менеджмент виступає як основний принцип соціального управління, що поєднує його складові частини і елементи (Мал. 2)

У соціальному управлінні одночасно об’єкт управління є суб’єктом управління, тому що і в першому, і в другому випадках мова йде про людей і створені ними соціальні спільноти.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Програма "Основи кадрового менеджменту" для професії "Офіс-адміністратор"
Сутність менеджменту персоналу й напрямки його розвитку. Менеджмент персоналу як суб’єктивне соціальне явище та сфера професійної...
Календарно-тематичний план "Основи кадрового менеджменту" для професії...
Теоретико-методологічні основи управління персоналом. Концепція управління людськими ресурсами
Екзаменаційні питання з дисципліни «Основи менеджменту»
Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації
№1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 9
Навчальний посібник для студентів напрямів 100400 «Транспортні технології» і 050200 «Менеджмент організацій»
Дисципліна «Основи менеджменту» Форма контролю – іспит
Визначити суть та характерні особливості управлінських рішень, проаналізувати програмовані та непрограмовані рішення
ТЕМА Поняття і сутність менеджменту Обгрунтуйте необхідність існування...
...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
Дати визначення стратегічному менеджменту. Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому...
Кафедра менеджменту організацій МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Рецензенти – завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, професор Школьний О. О. та доцент кафедри економіки Бурляй...
1 Охарактеризувати стратегічний аспект в управлінні та передумови...
Обґрунтувати зміст стратегічного менеджменту та складові системи стратегічного управління
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка