Екзаменаційні питання з дисципліни «Основи менеджменту»


Скачати 30.81 Kb.
НазваЕкзаменаційні питання з дисципліни «Основи менеджменту»
Дата07.04.2013
Розмір30.81 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Екзаменаційні питання з дисципліни «Основи менеджменту»


 1. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності

 2. Суть, зміст менеджменту та управління

 3. Менеджмент як система наукових знань та як мистецтво управління

 4. Менеджери та підприємці - ключові фігури ринкової економіки

 5. Рівні управління. Групи менеджерів

 6. Існуючі парадигми менеджменту

 7. Методи досліджень

 8. Закони та закономірності менеджменту

 9. Суть, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети

 10. Загальні принципи управління

 11. Сучасні принципи менеджменту

 12. Еволюція управлінської думки у світі та в Україні

 13. Становлення перших теорій управління

 14. Школа наукового управління

 15. Школа людських відносин

 16. Теорія індустріального менеджменту

 17. Концепція "виробничої демократії"

 18. Характеристика інтегрованих підходів до управління

 19. Особливості формування сучасних менеджерів в Україні

 20. Поняття організації

 21. Загальні характеристики організацій та складові її успіху

 22. Внутрішнє середовище організації

 23. Зовнішнє середовище організації

 24. Організація як відкрита динамічна система

 25. Життєвий цикл організації

 26. Кроки створення організації

 27. Культура організації

 28. Типи організацій в Україні

 29. Поняття функцій процесу управління

 30. Функції менеджменту як види управлінської діяльності

 31. Класифікація функцій менеджменту

 32. Процес організації управління та його складові

 33. Взаємозв´язок елементів управління

 34. Техніка і технологія управління

 35. Суть планування

 36. Методи розробки планів

 37. Оцінка сильних і слабких сторін організацій

 38. Місія організації та цілі в управлінні

 39. Стратегічне планування та розробка стратегії

 40. Планування реалізації стратегії

 41. Загальна характеристика бізнес-планування

 42. Концепція управління за цілями

 43. Владні повноваження, відповідальність і делегування

 44. Процес делегування повноважень і відповідальність

 45. Організаційний механізм і структура управління

 46. Елементи проектування організації

 47. Вплив ситуаційних чинників на проектування організації

 48. Головні форми проектування структур управління

 49. Характеристика структур управління

 50. Зміст і еволюція поняття мотивації

 51. Змістові теорії мотивації

 52. Процесійні теорії мотивації

 53. Мотиваційна теорія підкріплення

 54. Суть і зміст контролю

 55. Види контролю

 56. Процес контролю

 57. Поведінкові аспекти контролю

 58. Характеристики ефективного контролю

 59. Контроль і вимірювання результатів роботи персоналу

 60. Поняття регулювання та його місце в системі управління

 61. Види регулювання

 62. Етапи процесу регулювання

 63. Сутність і класифікація методів менеджменту

 64. Економічні методи управління

 65. Організаційно-розпорядчі методи управління

 66. Соціальні методи управління

 67. Суть і види управлінських рішень

 68. Основні підходи до прийняття рішень

 69. Процес прийняття рішень

 70. Встановлення пріоритетів при допомозі аналізу АБВ

 71. Методи прийняття рішень

 72. Організація та контроль виконання рішень

 73. Інформація, її види і роль у менеджменті

 74. Класифікація інформації

 75. Елементи системи обміну інформацією

 76. Поняття і роль комунікації

 77. Види і форми комунікацій

 78. Перешкоди в комунікаціях

 79. Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу

 80. Керівництво і управління

 81. Влада і відповідальність

 82. Форми влади і впливу

 83. Суть лідерства

 84. Теорії лідерства

 85. Типологія стилів керівництва

 86. Ситуаційні підходи до ефективного керівництва

 87. Сутність відповідальності та етики в менеджменті

 88. Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації

 89. Етична поведінка як сукупність вчинків та дій людей

 90. Заходи щодо забезпечення етичної поведінки

 91. Природа організаційних змін

 92. Управління змінами

 93. Використання участі робітників в управлінні для здійснення змін

 94. Значення ефективності, її види

 95. Критерії та показники ефективності управління

 96. Методи розрахунку економічної ефективності управлінської праці

 97. Методика визначення економічної ефективності впровадження заходів з удосконалення управління

Схожі:

Екзаменаційні питання з навчальної дисципліни ” Основи філософських знань” для групи КС 21
Філософія в системі духовної культури: взаємовідношення філософії, науки та релігії
Екзаменаційні питання з дисципліни Мова ЗМІ
Лексикологія як розділ мовознавства та її зв’язок з іншими лінгвістичними дисциплінами
Екзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий аналіз»
Групування активів за ступенем ліквідності і використання його у фінансовому аналізі
Екзаменаційні питання з дисципліни «Практична стилістика»
Антонімія в основі художньо-зображальних прийомів (антитеза, епітет-оксиморон, антифраз, астеїзм, іронічне зіставлення.)
Екзаменаційні питання по дисципліні «Регіональна економіка»
Методологічні основи курсу: Основні категорії і поняття теорії регіональної економіки. Завдання регіональної економіки в професійній...
ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
Дати визначення стратегічному менеджменту. Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому...
Програма "Основи кадрового менеджменту" для професії "Офіс-адміністратор"
Сутність менеджменту персоналу й напрямки його розвитку. Менеджмент персоналу як суб’єктивне соціальне явище та сфера професійної...
Відповіді на екзаменаційні питання з дисципліни «Історія України»
Вивчення історії у вищій школі сприяє формуванню історичної свідомості народу, в якій органічно поєднується знання, погляди, уявлення...
3. Управління та організаційна структура готельного комплексу Поняття...
Організація як функція координації структурних підрозділів готельного комплексу. (для самостійного вивчення на основі повторення...
Календарно-тематичний план "Основи кадрового менеджменту" для професії...
Теоретико-методологічні основи управління персоналом. Концепція управління людськими ресурсами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка