ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”


Скачати 156.01 Kb.
НазваПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
Дата04.04.2013
Розмір156.01 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ “МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНОГО, КУРОРТНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО СЕРВІСУ”

КВАЛІФІКАЦІЯ – МАГІСТР
«Стратегічний менеджмент»

1. Дати визначення стратегічному менеджменту. Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому бізнесі.

2. Необхідність визначення стратегії, цілі та завдання виробництва.

3. Шляхи реалізації стратегічних планів.

4. Принципи та схема стратегічного управління підприємства.

5. Діагностика зовнішнього середовища впливу на діяльність підприємства.

6. Діагностика внутрішнього середовища впливу на діяльність підприємства.

7. Аналіз привабливості галузі.

8. Специфіка вибору конкурентної моделі для малого бізнесу.

9. Інвестиційні стратегії.

10. Конкурентна боротьба в галузі. Види конкурентних стратегій.

11. Стратегія лідерства за витратами

12. Стратегія диференціації.

13. Стратегія оптимальних витрат.

14. Основи SWOT аналізу.

15. Корпоративне стратегічне планування «Бостонська матриця».

16. Стратегічне планування.

17. Стратегічне лідерство.

18. Стратегічний контроль.

19. Бенчмаркінг: сутність та різновиди. Впровадження бенчмаркінгу.

20. Приклади використання різних видів стратегій.
«Інвестиційний менеджмент»

 1. Види інвестицій.

 2. Основні інвестиційні установи.

 3. Об’єкти і суб’єкти інвестиційного менеджменту.

 4. Сутність інвестиційного менеджменту. Форми здійснення інвестицій

 5. Особливості діяльності інвестиційних банків.

 6. Інвестиційні ризики.

 7. Інвестиція як чинник ліквідності.

 8. Джерела формування інвестиційних ресурсів.

 9. Економічний зміст інвестицій.

 10. Зміст процесу управління інвестиціями.


«Інноваційний менеджмент»

1. На якій стадії стратегічних інновацій виконуються функції контролю та аналізу в чому їх основна суть?

2. Які суб’єкти належать до інноваційної сфери, їх завдання?

3. Функції інноваційного процесу.

4. Сучасні типи інновацій.

5. Види інноваційного процесу.

6. Показники ефективності впровадження інновацій.

7. Процес документування інновацій.

8. Поняття та особливості інновацій?

9. Роль інновацій у сучасному розвитку економіки. Особливості організації процесу нововведень.

10.Класифікація організаційно-виробничих підрозділів при інноваційній діяльності.

11. Суть та мета інноваційного процесу?

12. Світовий ринок інновацій: роль, можливості, перспективи для національної економіки.

13. Основні мотиваційні чинники інноваційного процесу.
«Менеджмент організацій»

 1. Розкрийте сутність і класифікацію організацій. Дайте визначення організації як системи.

 2. Охарактеризуйте внутрішні і зовнішні складові середовища організації.

 3. Поясніть склад і зміст системи управління.

 4. Охарактеризуйте менеджмент на етапах життєвого циклу організації

 5. Розкрийте зміст принципів побудови організаційної структури управління.

 6. Охарактеризуйте основні ознаки та принципи антикризового управління.

 7. Діагностика, види і етапи антикризового управління.

 8. Поясніть сутність ризику і системи управління ним в організації.

 9. Охарактеризуйте концепцію управління ризиком - ризик-менеджмент.

 10. Розкрийте сутність конкурентних переваг і конкурентоздатності організації.

 11. Дайте характеристику стратегій організації. Розкрийте сутність корпоративних та ділових стратегії організації.

 12. Охарактеризуйте функціональні стратегії організації.


«Методологія та організація наукових досліджень»

1. Розкрити теоретичні основи наукових досліджень.

2. Охарактеризувати функції наукової теорії.

3. Розкрити поняття методології та методики наукових досліджень

4. Розкрити основи методології наукових досліджень на теоретичному рівні пізнання.

5. Розкрити методологію індуктивних та дедуктивних досліджень.

6. Охарактеризувати інформаційне забезпечення наукового дослідження

7. Розкрити загальну схему наукового дослідження

8. Розкрити поняття, види та етапи конкретних наукових досліджень

9. Розкрити поняття функції та структуру програми наукових досліджень

10. Охарактеризувати загальні методи наукових досліджень.
Концепції оцінювання туристсько-рекреаційних ресурсів”

1. Структурні особливості туристсько-рекреаційних ресурсів.

2. Ознаки атрактивності рекреаційно-туристичних ресурсів.

3. Методи оцінки природних ТРР.

4. Методи оцінки історико-культурних ТРР.

5. Методи оцінки соціально-економічних ТРР.

6. Поняття та структура історико-культурних ТРР?

7. Проблематика комплексного оцінювання ТРР.
Регіональний менеджмент готельно-курортного і туристичного сервісу”

 1. Принципи та критерії вибору території для санаторно-курортного розвитку.

 2. Принципи та критерії вибору території для розвитку матеріальної бази спортивно-екстремального туризму.

 3. Принципи та критерії вибору території для розвитку готельно-ресторанного господарства.

 4. Принципи та критерії вибору території для розвитку матеріальної бази купально-пляжного відпочинку.

 5. Принципи та критерії вибору території для розвитку матеріальної бази гірськолижних комплексів.

 6. Перелік та розподіл земель придатних для залучення до рекреаційно-туристичної діяльності.

 7. Регіональні атрактивні особливості розвитку туристичного сервісу?

 8. Основні сучасні тенденції розвитку готельно-курортного і туристичного сервісу Карпатського регіону.


«Менеджмент сфери послуг»

 1. Дайте визначення терміну «послуга». Розкрийте основні характеристики послуг.

 2. Поясніть необхідність проведення класифікації сфери послуг. Назвіть системи та ознаки класифікації послуг.

 3. Розкрийте сутність та цілі створення бізнес-плану. Охарактеризуйте структуру бізнес-плану. Назвіть основні етапи створення бізнес-плану.

 4. Назвіть методи, що використовуються при прогнозуванні обсягу попиту на послуги.

 5. Назвіть показники, за якими оцінюється якість послуги. Охарактеризуйте основні методи оцінки якості послуг.

 6. Назвіть основні принципи та елементи управління якістю на підприємстві.

 7. Дайте характеристику методів ціноутворення, що використовуються у сфері послуг.

 8. Назвіть особливості та цілі вибору місця розташування підприємств сфери послуг.

 9. Висвітліть сутність туристичної послуги. Назвіть організації, що надають туристичні посередницькі послуги.

 10. Охарактеризувати основних споживачів послуг.

 11. Навчання персоналу як чинник просування послуг.

 12. Розкрити принципи сертифікації і ліцензування деяких видів діяльності у сфері послуг.

 13. Дати характеристику сезонності туристичних послуг. Види сезонів у туризмі.

 14. Стандарти обслуговування. Описати методи розробки стандартів обслуговування.

 15. Планування пропускної здатності сервісного підприємства.


ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ “МЕНЕДЖМЕНТ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

КВАЛІФІКАЦІЯ – МАГІСТР
«СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

1.Дати визначення стратегічному менеджменту.

2.Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому бізнесі.

3.Необхідність визначення стратегії, цілі та завдання виробництва.

4.Шляхи реалізації стратегічних планів.

5.Принципи стратегічного управління.

6.Схема стратегічного управління підприємства.

7.Діагностика зовнішнього середовища впливу на діяльність підприємства.

8.Діагностика внутрішнього середовища впливу на діяльність підприємства.

9.Аналіз привабливості галузі.

10.Специфіка вибору конкурентної моделі для малого бізнесу.

11.Інвестиційні стратегії.

12.Конкурентна боротьба в галузі. Види конкурентних стратегій.

13.Стратегія лідерства за витратами

14.Стратегія диференціації. Стратегія оптимальних витрат.

15.Основи SWOT аналізу.

16.Корпоративне стратегічне планування «Бостонська матриця»

17.Стратегічне планування.

18.Стратегічне лідерство.

19.Стратегічний контроль.

20.Бенчмаркінг: сутність та різновиди. Впровадження бенчмаркінгу.

21.Приклади використання різних видів стратегій.
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 1. Види інвестицій.

 2. Основні інвестиційні установи.

 3. Об’єкти і суб’єкти інвестиційного менеджменту.

 4. Сутність інвестиційного менеджменту.

 5. Форми здійснення інвестицій.

 6. Особливості діяльності інвестиційних банків.

 7. Інвестиційні ризики

 8. Зміст поняття «портфель фінансових інвестицій»


«ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 1. Показники ефективності впровадження інновацій.

 2. Процес документування інновацій.

 3. Поняття та особливості інновацій.

 4. Роль інновацій у сучасному розвитку економіки.

 5. Особливості організації процесу нововведень.

 6. Класифікація організаційно-виробничих підрозділів при інноваційній діяльності.

 7. Суть та мета інноваційного процесу.

 8. Світовий ринок інновацій: роль, можливості, перспективи для національної економіки.

 9. Основні мотиваційні чинники інноваційного процесу.


«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»

1. Розкрийте сутність і класифікацію організацій.

2. Дайте визначення організації як системи.

3. Охарактеризуйте внутрішні і зовнішні складові середовища організації.

4. Поясніть склад і зміст системи управління.

5. Зміни, як об'єктивний процес розвитку організації.

6. Охарактеризуйте менеджмент на етапах життєвого циклу організації

7. Розкрийте зміст принципів побудови організаційної структури управління.

8. Охарактеризуйте основні ознаки, принципи антикризового управління.

9. Діагностика, види і етапи антикризового управління.

10. Поясніть сутність ризику і системи управління ним в організації.

11. Охарактеризуйте концепцію управління ризиком - ризик-менеджмент.

12. Розкрийте сутність конкурентних переваг і конкурентоздатності організації.

13. Дайте характеристику стратегій організації.

14. Розкрийте сутність корпоративних та ділових стратегії організації.

15. Охарактеризуйте функціональні стратегії організації.
«МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

1. Розкрийте теоретичні основи наукових досліджень.

2. Охарактеризуйте функції наукової теорії.

3. Розкрийте поняття методології та методики наукових досліджень.

4. Розкрийте основи методології.

5. Розкрийте основи методології наукових досліджень на теоретичному рівні пізнання.

6. Розкрийте методологію індуктивних та дедуктивних досліджень

7. Охарактеризуйте інформаційне забезпечення наукового дослідження.

8. Розкрийте загальну схему наукового дослідження.

9. Розкрийте поняття, види та етапи конкретних наукових досліджень.

10. Розкрийте поняття функції та структуру програми наукових досліджень

11. Охарактеризуйте загальні методи наукових досліджень.
«МЕХАНІЗМ ТА ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ПОД»


 1. Основні компоненти економічного механізму природокористування.

 2. Дайте визначення економічному механізму природокористування.

 3. Назвіть та охарактеризуйте групи економічних інструментів природокористування.

 4. Перерахуйте еколого-економічні інструменти екологічно сприятливого напряму природоохоронної діяльності.

 5. Охарактеризуйте методи ставок еколого-економічного регулювання природоохоронної діяльності.

 6. Поясніть принципи впливу на ключові групи економічних суб’єктів.

 7. Охарактеризуйте форми еколого-економічних інструментів та напрямків їх застосування в природоохоронній діяльності.

 8. Розтлумачте основні механізми економічного регулювання природокористування.

 9. Поясніть механізм «відшкодування збитків» економічного регулювання природокористування.

 10. Поясніть механізм «запобігання збиткам» економічного регулювання природокористування.

 11. Розтлумачте м’який «наздоганяючий» механізм природокористування.

 12. Поясніть значення ринкових інструментів стимулювання природокористування.

 13. Охарактеризуйте жорсткий («підкоряючий») механізм природокористування.

 14. Роль екологічного аудиту у створенні механізмів природокористування.

 15. Роль екологічного страхування у створенні механізмів природокористування.


«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

 1. Визначте проблеми екологічної політики України та стратегічні завдання її розвитку.

 2. Нормативно-правове забезпечення організації природоохоронної діяльності.

 3. Назвіть основні закони України, що належать до природо-ресурсного права і дайте їх коротку характеристику.

 4. Назвіть основні закони України, що належать до природоохоронного права і дайте їх коротку характеристику.

 5. Дайте загальну характеристику організаційній структурі управління природоохоронної діяльності в Україні.

 6. Назвіть основні функції Міністерства охорони навколишнього природного середовища як головного надвідомчого органу управління природоохоронною діяльністю, його структуру.

 7. Назвіть основні функції органів поресурсового управління: держкомзему, держкомгеології, держкомлісгоспу, держкомводгоспу, мінрибгоспу.

 8. Проаналізуйте принципи, основні завдання і функції держуправління охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області.

 9. Розкажіть про організаційну структуру держуправління охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області та основні завдання структурних підрозділів.

 10. Висвітліть роль органів місцевого самоврядування і громадських організацій в управлінні природоохоронною діяльністю.

 11. Назвіть види діяльності, які вважаються в Україні природоохоронними заходами.

 12. Поясніть загальний порядок планування природоохоронних заходів на регіональному рівні.

 13. Розкрийте основні положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. Назвіть джерела фінансування природоохоронних заходів.

 14. Поясніть порядок планування і фінансування природоохоронних заходів з Державного фонду охорони природи.

 15. Назвіть основні програми і дайте коротку характеристику природоохоронних заходів, що прийняті в Чернівецькій області.


«МЕНЕДЖМЕНТ ЕКОЛОГІЧНИХ КОРИДОРІВ»

 1. Розкрийте мету, принципи, функції та значення екомережі.

 2. Дайте характеристику структури екологічної мережі.

 3. Охарактеризуйте основні типи екологічних коридорів.

 4. Законодавчі засади формування екомережі в Україні.

 5. Структурні елементи екомережі в Україні.

 6. Базові критерії відбору ключових територій екомережі.

 7. Базові критерії відбору сполучних територій екомережі.

 8. Охарактеризуйте головні проблеми формування екомережі в Україні.

 9. Території природно-заповідного фонду, як основна формування екомережі України.

 10. Методи збереження біорізноманіття в Україні.

 11. Охарактеризуйте основні структурні елементи екомережі України.


ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ “МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ”

КВАЛІФІКАЦІЯ – МАГІСТР
«СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

1.Дати визначення стратегічному менеджменту.

2.Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому бізнесі.

3.Необхідність визначення стратегії, цілі та завдання виробництва.

4.Шляхи реалізації стратегічних планів.

5.Принципи стратегічного управління.

6.Схема стратегічного управління підприємства.

7.Діагностика зовнішнього середовища впливу на діяльність підприємства.

8.Діагностика внутрішнього середовища впливу на діяльність підприємства.

9.Аналіз привабливості галузі.

10.Специфіка вибору конкурентної моделі для малого бізнесу.

11.Інвестиційні стратегії.

12.Конкурентна боротьба в галузі. Види конкурентних стратегій.

13.Стратегія лідерства за витратами

14.Стратегія диференціації. Стратегія оптимальних витрат.

15.Основи SWOT аналізу.

16.Корпоративне стратегічне планування «Бостонська матриця»

17.Стратегічне планування.

18.Стратегічне лідерство.

19.Стратегічний контроль.

20.Бенчмаркінг: сутність та різновиди. Впровадження бенчмаркінгу.

21.Приклади використання різних видів стратегій.
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 1. Види інвестицій.

 2. Основні інвестиційні установи.

 3. Об’єкти і суб’єкти інвестиційного менеджменту.

 4. Сутність інвестиційного менеджменту.

 5. Форми здійснення інвестицій.

 6. Особливості діяльності інвестиційних банків.

 7. Інвестиційні ризики

 8. Зміст поняття «портфель фінансових інвестицій»

 9. Інвестиція як чинник ліквідності

 10. Джерела формування інвестиційних ресурсів

 11. Економічний зміст інвестицій

 12. Зміст процесу управління інвестиціями


«ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

1. На якій стадії стратегічних інновацій виконуються функції контролю та аналізу в чому їх основна суть?

2. Функції інноваційного процесу.

3. Види інноваційного процесу.

4. Показники ефективності впровадження інновацій.

5. Процес документування інновацій.

6. Поняття та особливості інновацій.

7. Роль інновацій у сучасному розвитку економіки.

8. Особливості організації процесу нововведень.

9.Класифікація організаційно-виробничих підрозділів при інноваційній діяльності.

10. Суть та мета інноваційного процесу.

11. Світовий ринок інновацій: роль, можливості, перспективи для національної економіки?

12. Основні мотиваційні чинники інноваційного процесу.
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»

1. Розкрийте сутність і класифікацію організацій.

2. Дайте визначення організації як системи.

3. Охарактеризуйте внутрішні і зовнішні складові середовища організації.

4. Поясніть склад і зміст системи управління.

5. Зміни, як об'єктивний процес розвитку організації.

6. Охарактеризуйте менеджмент на етапах життєвого циклу організації

7. Розкрийте зміст принципів побудови організаційної структури управління.

8. Охарактеризуйте основні ознаки, принципи антикризового управління.

9. Діагностика, види і етапи антикризового управління.

10. Поясніть сутність ризику і системи управління ним в організації.

11. Охарактеризуйте концепцію управління ризиком - ризик-менеджмент.

12. Розкрийте сутність конкурентних переваг і конкурентоздатності організації.

13. Дайте характеристику стратегій організації.

14. Розкрийте сутність корпоративних та ділових стратегії організації.

15. Охарактеризуйте функціональні стратегії організації.
«МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

1. Розкрити теоретичні основи наукових досліджень

2. Охарактеризувати функції наукової теорії

3. Розкрити поняття методології та методики наукових досліджень

5. Розкрити основи методології наукових досліджень на теоретичному рівні пізнання

6. Розкрити методологію індуктивних та дедуктивних досліджень

7. Охарактеризувати інформаційне забезпечення наукового дослідження

8. Розкрити загальну схему наукового дослідження

9. Розкрити поняття, види та етапи конкретних наукових досліджень

10. Розкрити поняття функції та структуру програми наукових досліджень

11. Охарактеризувати загальні методи наукових досліджень.
«МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА»

 1. Назвати основні критерії класифікації закладів харчування у структурі готельних комплексів. Визначити їхні основні функції.

 2. Дати визначення поняття «стандартизація». Назвати і охарактеризувати види стандартів, що використовуються в готельно-ресторанному сервісі.

 3. Охарактеризувати методи оцінки персоналу, що застосовуються в готельно-ресторанному сервісі.

 4. Розкрити сутність екологічного менеджменту в готелях.

 5. Охарактеризувати типи закладів харчування, які виділяються залежно від характеру торгово-виробничої діяльності.

 6. Види організацій сфери готельно-ресторанного бізнесу України.

 7. Сутність і значення управлінських функцій у готельно-ресторанному сервісі. Види функцій управління.

 8. Стимулювання праці в готельно-ресторанному бізнесі. Види стимулювання.

 9. Методи контролю на підприємствах гостинності.

 10. Особливості управлінської праці в готелях і ресторанах.


«МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ»

1.Проясніть сутність туристичного менеджменту як системи управління.

2.Охарактеризуйте методологічні та теоретичні засади туристичного менеджменту.

3. Дайте характеристику договірним відносинам між суб’єктами туристичної діяльності.

4. Державна туристична політика України.

5. Проблеми стандартизації туристичної індустрії в Україні.

6. Становлення туризму в Україні в контексті міжнародних відносин.

7. Чинники управління та прийняття рішень у туризмі.

8.Територіальні проблеми управління туризмом.

9. Економічна ефективність управлінської діяльності в туризмі..

10. Сутність і роль підприємницької стратегії в розвитку туристичного бізнесу

11.Механізми економічного управління туристичним бізнесом

12. Місце реалізації туристичного продукту (послуг) в економіці суб'єктів туристичного бізнесу

13.Методи планування продажу туристичного продукту й окремих послуг

14.Економічна сутність і види діяльності підприємств харчування

15. Класифікація підприємств харчування в туристичній сфері діяльності
«ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА І РЕГУЛЮВАННЯ В ТУРИЗМІ»

 1. Порядок створення туристичного підприємства та організації його створення.

 2. Державна політика туризму, як провідна складова росту економіки туризму.

 3. Законодавче та правове забезпечення туристичної діяльності в Україні.

 4. Порядок контролю за діяльністю туристичного підприємства.

 5. Організація зарубіжного туризму.

 6. Права та обов’язки сторін туристичного договору.

7. Засоби стимуляції державою туристичного сектору економіки.

8. Пріоритетні напрями державної політики в галузі туризму.

9. Повноваження всіх ієрархічних рівнів законодавчої та виконавчої влади в галузі туризму.

10. Основи державного регулювання туристичної галузі в світовій практиці.

Схожі:

ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому бізнесі
РОБОЧА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 050201 „Менеджмент організацій”
Рекламна діяльність: робоча програма для студентів спеціальності 050201 „Менеджмент організацій Укл.: О. В. Комаровський, Луганськ:...
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до практичних занять складені на основі Освітньо- професійної програми підготовки спеціаліста за напрямком «Менеджмент»...
Кафедра менеджменту організацій Тематика магістерських (дипломних)...
Тематика магістерських (дипломних) робіт зі спеціальності 03060101 03060101) “Менеджмент організацій і адміністрування” на 2012–2013...
Питання до екзамену з дисципліни "Інформаційні системи та технології"...
Об'єкти БД Microsoft Access. Режими функціонування Microsoft Access та об'єктів БД Microsoft Access
МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів ОКР «Магістр» спеціальності 050108...
Понеділок Вівторок Середа Четвер
Розклад занять на другий семестр 2012-2013 н р зі спеціальності “Менеджмент організацій”
ПРИМІРНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ зі спеціальності "Менеджмент організацій"
Розвиток організаційно-правових форм господарювання та адаптація підприємств до ринкових умов
Божаткін С. М., Жиленко В. П., Марущак С. М
«Вступ до спеціальності», «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»,...
Рецензія На посібник О. В. Комаровського
Менеджмент соціокультурної діяльності”, „Менеджмент організацій”,які вивчають дисципліну
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка